• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для qabaqcadan nəzərə alına bilməyən (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
nəzərə alınma allowance noun general
sirr saxlaya bilməyən babbler noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
nəzərə çatdırma emphasis noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
özünü saxlaya bilməyən fly-away noun general
qabaqcadan demə forecast noun general
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast noun general
qabaqcadan demə forecasting noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose noun general
qabaqcadan həzz almaq foretaste noun general
qabaqcadan ləzzətini duymaq foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvürə gətirmək foretaste noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
qabaqcadan hazırlıq prearrangement noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan demə prediction noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
qabaqcadan demə prognostication noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
qabaqcadan demə prophecy noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan studied noun general
qabaqcadan dadma anticipation noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
nəzərə çarpdırma accentuation noun general
qabaqcadan duyma apprehension noun general
nəzərə almama evasion noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
həll edilə bilməyən insoluble noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
qabaqcadan duyma prognostication noun medical
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
qabaqcadan bildirmək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
qabaqcadan təyin etmək destine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine verb general
qabaqcadan xəbər vermək divine verb general
xüsusi nəzərə çatdırmaq emphasise verb general
alovlana bilməyən flame verb general
qabaqcadan xəbər vermək forebode verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast verb general
qabaqcadan xəbər vermək forecast verb general
taleyini qabaqcadan həll etmək foredoom verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
qabaqcadan hiss etmək forefeel verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan həll etmək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
qabaqcadan görmək foresee verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell verb general
qabaqcadan xəbər vermək foretell verb general
qabaqcadan görmək forethink verb general
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell verb general
nəzərə almaq heed verb general
nəzərə almamaq ignore verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise verb general
nəzərə gətirmək jinx verb general
qabaqcadan bildirmək portend verb general
qabaqcadan planlaşdırmaq prearrange verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict verb general
qabaqcadan qızdırmaq preheat verb general
qabaqcadan qiymətləndirmək prejudge verb general
qabaqcadan inandırmaq prejudice verb general
qabaqcadan fikirləşmək premediate verb general
qabaqcadan götür-qoy etmək premediate verb general
qabaqcadan ödənmiş prepaid verb general
qabaqcadan planlanlaşdırmaq preplan verb general
qabaqcadan bildirmək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək prognosticate verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy verb general
nəzərə almaq reckon with verb general
qabaqcadan hiss etmək apprehend verb general
nəzərə çarpmaq arrest smb.'s attention verb general
nəzərə çarpmaq be striking verb general
qabaqcadan həll etmək ordain verb general
nəzərə almaq pay attention verb general
qabaqcadan pulu vermək pay in advance verb general
nəzərə almaq take into consideration verb general
xəbərdarlığı nəzərə almaq take warning verb general
xüsusilə nəzərə çarpdırmaq accent verb general
nəzərə almaq budget verb general
qabaqcadan təyin etmək design verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
qabaqcadan duymaq divine verb general
qabaqcadan sezmək divine verb general
qabaqcadan nəzərə almaq envisage verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
qabaqcadan hiss etmək forebode verb general
qabaqcadan xəbər vermək foredoom verb general
qabaqcadan düşünmək forethink verb general
qabaqcadan fikirləşmək forethink verb general
qabaqcadan xəbər vermək herald verb general
nəzərə çarpdırmaq hold up verb general
nəzərə gətirmək hoodoo verb general
nəzərə almaq note verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan müəyyənləşdirmək preform verb general
qabaqcadan hiss etmək presage verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
nəzərə çarpdırmaq underscore verb general
arabir nəzərə çarpmaq flash verb spoken language
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
qabaqcadan görmək apprehend verb general
nəzərə almaq calculate verb general
nəzərə almaq consult verb general
nəzərə almamaq discount verb general
nəzərə almaq entertain verb general
qabaqcadan görmək envisage verb general
qabaqcadan göstərmək foreclose verb general
qabaqcadan həll etmək foreclose verb general
qabaqcadan qərar vermək foreclose verb general
qabaqcadan xəbardar edilmək warn verb general
nəzərə almaq consider verb general
nəzərə almaq regard verb general
qabaqcadan sifariş vermək reserve verb general
qabaqcadan hiss olunan anticipative adjective general
yataqdan qalxa bilməyən bedridden adjective general
qabaqcadan inandırılmış bigoted adjective general
qabaqcadan beyninə yeridilmiş bigoted adjective general
qarşısı alına bilən checkable adjective general
qabaqcadan düşünülmüş deliberate adjective general
tutuşdurula bilməyən disparate adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən effusive adjective general
xüsusi nəzərə çatdırılan emphatic adjective general
qurtarmaq bilməyən endless adjective general
hisslərini gizlədə bilməyən expansive adjective general
ölçülə bilməyən fathomless adjective general
usanmaq bilməyən fatigueless adjective general
yorulmaq bilməyən fatigueless adjective general
qorxu bilməyən fearless adjective general
qabaqcadan qəbul edilmiş foregone adjective general
nəzərə çarpmayan furtive adjective general
fır-fırıldaq bilməyən guileless adjective general
nəzərə alınmayan ignorable adjective general
nəzərə çarpmayan imperceptible adjective general
yol verilə bilməyən impermissible adjective general
həyata keçirilə bilməyən impossible adjective general
yerinə yetirilə bilməyən impracticable adjective general
mümkün edilə bilməyən inaccessible adjective general
qəbuledilə bilməyən inadmissible adjective general
alına bilməz inalienable adjective general
tətbiq edilə bilməyən inapplicable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurable adjective general
tutuşdurula bilməyən incommensurable adjective general
müqayisə edilə bilməyən incommensurate adjective general
ifadə edilə bilməyən incommunicable adjective general
sözlə deyilə bilməyən incommunicable adjective general
sübut edilə bilməyən inconclusive adjective general
bir araya sığışa bilməyən inconsistent adjective general
nəzərə çarpmayan inconspicuous adjective general
düzəldilə bilməyən incorrigible adjective general
yorulmaq bilməyən indefatigable adjective general
alına bilməyən indefeasible adjective general
təyin oluna bilməyən indefianble adjective general
təsvir oluna bilməyən indescribable adjective general
təsviredilə bilməyən indescribable adjective general
müəyyən edilə bilməyən indeterminable adjective general
təyin edilə bilməyən indeterminable adjective general
ayırd edilə bilməyən indiscernible adjective general
özünü saxlaya bilməyən indiscreet adjective general
ayırd edilə bilməyən indistinguishable adjective general
nəzərə çarpmayan indistinguishable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən ineffable adjective general
sözlə deyilə bilməyən ineffable adjective general
ortadan qaldırıla bilməyən ineradicable adjective general
qiymətləndirilə bilməyən inestimable adjective general
izah edilə bilməyən inexplicable adjective general
dillə ifadə edilə bilməyən inexpressible adjective general
sözlə deyilə bilməyən inexpressible adjective general
borcunu ödəyə bilməyən insolvent adjective general
borcunu verə bilməyən insolvent adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insuperable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən insurmountable adjective general
kənar edilə bilməyən insurmountable adjective general
qabaqcadan düşünülmüş intentional adjective general
qorxu bilməyən intrepid adjective general
düzəldilə bilməyən irrecoverable adjective general
düzəldilə bilməyən irredeemable adjective general
təkzib edilə bilməyən irrefutable adjective general
həyata keçirilə bilməyən irrelizable adjective general
geri qaytarıla bilməyən irremediable adjective general
düzəldilə bilməyən irremediable adjective general
aradan qaldırıla bilməyən irresistible adjective general
ləğv edilə bilməyən irreversible adjective general
başqası tərəfindən alına bilən negotiable adjective general
qurtarmaq bilməyən never-ceasing adjective general
bir yerdən başqa yerə aparıla bilməyən non-transportable adjective general
nəzərə çarpmayan noteless adjective general
nəzərə çarpan observable adjective general
qabaqcadan deyilən oracular adjective general
qabaqcadan müəyyənləşdirilmiş preconceived adjective general
qabaqcadan yaradılmış preconceived adjective general
qabaqcadan olan prefatory adjective general
qabaqcadan olan preliminary adjective general
qabaqcadan düşünülmüş premediated adjective general
yorulmaq bilməyən tireless adjective general
alına bilməz unalienable adjective general
əlifbanı bilməyən unalphabeted adjective general
düzəldilə bilməyən unamendable adjective general
təhlil oluna bilməyən unanalysable adjective general
cavab verə bilməyən unanswerable adjective general
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unanticipated adjective general
nəzarət edilə bilməyən uncontrolled adjective general
usanmaq bilməyən unfatiguable adjective general
yorulmaq bilməyən unfatiguable adjective general
qabaqcadan nəzərdə tutulmamış unforeseen adjective general
nəzərə alınmamış unheard adjective general
nəzərə alınmayan unheeded adjective general
nəzərə çarpmamış unheeded adjective general
təsəvvür edilə bilməyən unimaginable adjective general
xəyala gətirilə bilməyən unimaginable adjective general
nəzərə dəyməyən unnoticed adjective general
tələffüz edilə bilməyən unpronounceable adjective general
nəzərə alınmayan unregarded adjective general
sakitlik bilməyən unrestful adjective general
yorulmaq bilməyən unrestful adjective general
nəzarət edilə bilməyən unruled adjective general
nəzərə çarpmayan unseen adjective general
sözlə deyilə bilməyən unspeakable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unspeakable adjective general
dayandırıla bilməyən unstoppable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unutterable adjective general
dillə deyilə bilməyən unwordable adjective general
sözlə ifadə edilə bilməyən unwordable adjective general
bilməyən weariless adjective general
çevrilə bilməyən irreducible adjective general
təxmin edilə bilməyən unpredictable adjective general
kəsilmək bilməyən incessant adjective general
nəzərə çarpan catchy adjective spoken language
apelyasiya edilə bilməyən unappealable adjective law
sərbəst dəyişdirilə bilməyən inconvertible adjective finance
xırdalana bilməyən inconvertible adjective finance
haqq-hesabını bilməyən bullheaded adjective general
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent adjective general
bir araya sığışa bilməyən dissociable adjective general
nümayiş üçün qabaqcadan təyin edilmiş exhibitory adjective general
ayaq üstə dura bilməyən groggy adjective general
şübhə altına alına bilən impeachable adjective general
bəraət qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
haqq qazandırıla bilməyən indefensible adjective general
yorulmaq bilməyən inexhaustible adjective general
bir yerdə dayana bilməyən monkeyish adjective general
qabaqcadan olan provisional adjective general
bilməyən unacquainted adjective general
nəzərə alınmamış unconsidered adjective general
nəzərə çarpdırılmayan unstressed adjective general
sözlə deyilə bilməyən utterless adjective general
təsvir oluna bilməyən utterless adjective general
heç nə bilməyən witless adjective general
saxlaya bilməyən incontinent adjective medical
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
qarşısı alına bilən controllable adjective general
özünü saxlaya bilməyən explosive adjective general
nəzərə çarpmayan obscure adjective general
özünü saxlaya bilməyən uneven adjective general
həyata keçə bilməyən wildcat adjective general
alına bilən affordable adjective general
özünü saxlaya bilməyən flashy adjective spoken language
təsvir edilə bilməyən nameless adjective general
reqistr nəzərə alınmaqla case-sensitive adjective computer
həddini bilməyən hard adjective general
qabaqcadan ahead adverb general
qabaqcadan beforehand adverb general
qabaqcadan first adverb general
nəzərə çarpacaq dərəcədə notably adverb general
nəzərə çarpacaq dərəcədə notedly adverb general
qabaqcadan previously adverb general
nəzərə almadan regardless adverb general