• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для qabaqcadan qəbul olunmuş qərar (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qəbul acceptance noun general
üzvlüyə qəbul etmə affiliation noun general
qəbul otağı ante-room noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi baptism noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
xristianlığa qəbul olunma mərasimi christening noun general
qərar decision noun general
əmanət etibar olunmuş şəxs depositary noun general
qəbul etməmə disavowal noun general
qabaqcadan xəbər verən diviner noun general
qəbul etmə embracement noun general
idrak üçün yalnız hissi qavrayışı, təcrübəni əsas qəbul edən cərəyan empiricism noun general
qərar enactment noun general
qabaqcadan təyin edilmiş norma entitlement noun general
qabaqcadan demə forecast noun general
qabaqcadan xəbər verilmiş şey forecast noun general
qabaqcadan demə forecasting noun general
qabaqcadan müəyyən edilmə foredoom noun general
qabaqcadan müəyyən etmə foredoom noun general
qabaqcadan hiss etmə forefeeling noun general
qabaqcadan qəbul olunmuş qərar forejudgement noun general
qabaqcadan qoyulmuş məqsəd fore-purpose noun general
qabaqcadan həzz almaq foretaste noun general
qabaqcadan ləzzətini duymaq foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
qabaqcadan təsəvvürə gətirmək foretaste noun general
qəbul olunmuş forma formality noun general
qəbul olunmuş üsul formality noun general
qabaqcadan xəbər verən fortune-teller noun general
qəbul intake noun general
qəbul etmə intake noun general
ali məktəbə qəbul etmə matriculation noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
səhv qərar miscarriage noun general
zorla qəbul etdirmə obtrusion noun general
qərar ordinance noun general
qabaqcadan hazırlıq prearrangement noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış fikir preconception noun general
qabaqcadan əmələ gəlmiş yanlış rəy preconception noun general
qabaqcadan müəyyən etmə predetermination noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan demə prediction noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
qabaqcadan demə prognostication noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
qabaqcadan demə prophecy noun general
qabaqcadan xəbər verən prophesier noun general
qabaqcadan xəbər verən prophet noun general
qəbul məntəqəsi receptable noun general
qəbul reception noun general
qəbul edən recipient noun general
qəbul etməmə rejection noun general
bərqərar olunmuş qayda routine noun general
bərqərar olunmuş rejim routine noun general
qabaqcadan xəbər verən soothsayer noun general
qabaqcadan studied noun general
qəbul otağı waiting-room noun general
qəbul welcome noun general
qəbul etmə enrolment noun general
qəbul edilmə enrolment noun general
qəbul admittance noun general
qəbul qaydaları admittance standards noun general
qəbul adoption noun general
qabaqcadan dadma anticipation noun general
ixtiyari qərar arbitrary decision noun general
qəbul saatı consultation hours noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
həll olunmuş qaz dissolved gas noun general
təhrif olunmuş fikir distorted idea noun general
qərar layihəsı draft resolution noun general
emulqasiya olunmuş kauçuk emulsified rubber noun general
qəbul imtahanı entrance examination noun general
tarixi qərar epoch-making decision noun general
qəti qərar final decision noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış fixture noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
səbir-qərar patience noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
qadağan olunmuş rüsum prohibitory duty noun general
qəbul otağı reception room noun general
regenerasiya olunmuş katalizator regenerated catalyst noun general
regenerasiya olunmuş lif regenerated fiber noun general
qərar resolution noun general
ağıllı qərar wise decision noun general
qərar verdict noun law
qərar çıxarma adjudication noun general
qəbul admission noun general
qəbul etmə adoption noun general
qabaqcadan duyma apprehension noun general
qəbul etmə arrival noun general
qəbul audience noun general
mərcə qoyulan pulu qəbul edən bookmaker noun general
hamiləliyin qarşısını alan dərman qəbul etmə contraception noun general
başqa dini qəbul etmə conversion noun general
qərar decree noun general
qonaq qəbul edən entertainer noun general
qabaqcadan təyin edilmiş yarış günü fixture noun general
səmimi qəbul greeting noun general
zorla qəbul etdirmə imposition noun general
qəbul etmə initiation noun general
universitetə qəbul etmə matriculation noun general
universitetə qəbul olunma matriculation noun general
qəbul etməmə negative noun general
hamı tərəfindən qəbul edilmə orthodoxy noun general
dünyanın maddiliyini qəbul etmə outwardness noun general
qabaqcadan hiss etmə premonition noun general
qabaqcadan hiss etmə presage noun general
qabaqcadan hiss etmə prognostication noun general
üzvlüyə qəbul etmə reception into noun general
qərar ruling noun general
qadağan olunmuş mövzu touch-me-not noun general
qabaqcadan duyma prognostication noun medical
qəbul meydançası tipple noun American
qərar award noun law
qərar sentence noun law
qəbul otağı chamber noun general
təşkilatın üzvlüyünə qəbul enrolment noun general
ədalət məhkəməsi tərəfindən qəbul olunan hüquq equity noun general
cinayətkarların tutulması üçün müəyyən olunmuş mükafat head-money noun general
qabaqcadan hiss etmə hunch noun general
qabaqcadan müəyyən etmə ordination noun general
qəbul etməmə repudiation noun general
qabaqcadan edilmiş sifariş reservation noun general
qərar determination noun law
döyüş cədvəli ilə müəyyən olunmuş yer quarters noun nautical
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
qəbul function noun spoken language
qərar provision noun law
qəbul appointment noun general
qabaqcadan hiss etmə feeling noun general
dörd şaqqa olunmuş cəmdəyin bir parçası quarter noun cooking
qəbul quarter noun general
qəbul etmək accept verb general
qərar çıxarmaq adjudge verb general
qəbul etmək admit verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
qəbul etmək assume verb general
qabaqcadan xəbər vermək augur verb general
qabaqcadan bildirmək bode verb general
qabaqcadan xəbər vermək bode verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicise verb general
xristian dinini qəbul etdirmək christianise verb general
qəbul etməmək contest verb general
qərar qəbul etmək decide verb general
qəbul etməmək deny verb general
qabaqcadan təyin etmək destine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine verb general
qabaqcadan xəbər vermək divine verb general
qonaq qəbul etmək entertain verb general
qəbul düzəltmək entertain verb general
qəbul etdirmək foist verb general
zorla qəbul etdirmək foist verb general
qabaqcadan xəbər vermək forebode verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast verb general
qabaqcadan xəbər vermək forecast verb general
taleyini qabaqcadan həll etmək foredoom verb general
taleyini qabaqcadan müəyyən etmək foredoom verb general
qabaqcadan hiss etmək forefeel verb general
nəticə haqqında qabaqcadan qərar vermək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan həll etmək forejudge verb general
nəticəni qabaqcadan müəyyən etmək forejudge verb general
qabaqcadan gələcəyi görmək forelook verb general
qabaqcadan bilmək foresee verb general
qabaqcadan görmək foresee verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell verb general
qabaqcadan xəbər vermək foretell verb general
qabaqcadan görmək forethink verb general
gələcəyi qabaqcadan xəbər vermək fortune-tell verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan musiqi çalmaq improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan nitq söyləmək improvise verb general
qabaqcadan hazırlaşmadan şeir demək improvise verb general
qanunu qəbul etdirmək lobby verb general
ali məktəbə qəbul etmək matriculate verb general
universitetə qəbul olunmaq matriculate verb general
qida qəbul etmək meal verb general
qabaqcadan bildirmək portend verb general
postulat kimi qəbul etmək postulate verb general
qabaqcadan planlaşdırmaq prearrange verb general
qabaqcadan müəyyən etmək predestine verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict verb general
qabaqcadan qızdırmaq preheat verb general
qabaqcadan qiymətləndirmək prejudge verb general
qabaqcadan inandırmaq prejudice verb general
qabaqcadan fikirləşmək premediate verb general
qabaqcadan götür-qoy etmək premediate verb general
qabaqcadan ödənmiş prepaid verb general
qabaqcadan planlanlaşdırmaq preplan verb general
qabaqcadan bildirmək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək presage verb general
qabaqcadan xəbər vermək prognosticate verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy verb general
qəbul etməmək rebut verb general
qəbul etməmək refuse verb general
qərar resolve verb general
qərarı qəbul etmək resolve verb general
qərar qəbul etmək settle verb general
duş qəbul etmək shower verb general
qəbul etməmək rule out verb general
ali məktəbə qəbul olunmaq matriculate verb general
üzv qəbul etmək accept a member verb general
təklif qəbul etmək accept an offer verb general
təklifi qəbul etmək accept an offer verb general
əksəriyyətlə qəbul etmək adopt by a majority verb general
qətnamə qəbul etmək adopt resolution verb general
qabaqcadan hiss etmək apprehend verb general
komandanlığı qəbul etmək assume command verb general
rəiyyətlik qəbul etmək be naturalized verb general
təbəəlik qəbul etmək become a citizen verb general
rəiyyətlik qəbul etmək become a citizen verb general
qərar tutmaq calm oneself verb general
qərar tutmaq come down verb general
qərar vermək decide verb general
işə qəbul etmək give employment verb general
vanna qəbul etmək have a bath verb general
qərar çıxarmaq issue an edict verb general
qərar tutmaq keep patience verb general
səfeh qərar qəbul etmək make a rash decision verb general
qəbul etmək naturalize verb general
qabaqcadan həll etmək ordain verb general
qanun qəbul etmək pass a law verb general
qabaqcadan pulu vermək pay in advance verb general
qərar çıxarmaq pronounce judgment verb general
qəbul etmək receive verb general
qonaq qəbul etmək receive guests verb general
xəstə qəbul etmək receive patients verb general
qərar qəbul etmək resolve; qərarnamə verb general
vanna qəbul etmək take a bath verb general
duş qəbul etmək take a shower verb general
qida qəbul etmək take food verb general
qəbul eləmək take in verb general
dərman qəbul etmək take medicine verb general
acqarına dərman qəbul etmək take medicine on an empty stomach verb general
katolik dinini qəbul etmək catholicize verb church
qəbul etmək adopt verb general
qərar vermək bolden verb general
qəti qərar qəbul etmək clench verb general
qəbul etmək convert verb general
qabaqcadan təyin etmək design verb general
zorla qəbul etdirmək dictate verb general
qabaqcadan bilmək divine verb general
qabaqcadan duymaq divine verb general
qabaqcadan sezmək divine verb general
qərar qəbul etmək elect verb general
qəbul etmək enact verb general
zorla qəbul etdirmək enforce verb general
qabaqcadan nəzərə almaq envisage verb general
qəbul etmək feast verb general
qabaqcadan hiss etmək forebode verb general
qabaqcadan xəbər vermək foredoom verb general
qabaqcadan düşünmək forethink verb general
qabaqcadan fikirləşmək forethink verb general
qəbul etməmək forswear verb general
qabaqcadan xəbər vermək herald verb general
qəbul etmək induct verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalise verb general
vətəndaşlıq qəbul etmək nationalize verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalise verb general
başqa dövlətin vətəndaşlığını qəbul etmək naturalize verb general
zorla qəbul etdirmək obtrude verb general
qabaqcadan müəyyən etmək ordain verb general
özünkü kimi qəbul etmək own verb general
qabaqcadan fikir söyləmək preface verb general
qabaqcadan müəyyənləşdirmək preform verb general
qabaqcadan hiss etmək presage verb general
qəbul etmək receive verb general
qəbul etməmək renounce verb general
qəbul etməmək reprobate verb general
qəbul etməmək repudiate verb general
qətnamə qəbul etmək resolve verb general
qəbul etmək shoulder verb general
qəbul etmək homologate verb law
qabaqcadan görmək apprehend verb general
qanun layihəsinin qəbul edilməsini ləngitmək block verb general
sifariş qəbul etmək book verb general
qərar qəbul etməyə sövq etmək decide verb general
qərar qəbul etməyə təhrik etmək decide verb general
qəbul etmək digest verb general
dərman qəbul etmək dose verb general
narkotik maddələr qəbul etmək drug verb general
orduya qəbul etmək enrol verb general
qabaqcadan görmək envisage verb general
qabaqcadan göstərmək foreclose verb general
qabaqcadan həll etmək foreclose verb general
qabaqcadan qərar vermək foreclose verb general
zorla qəbul etdirmək impose verb general
zorla qəbul etdirmək intrude verb general
həqiqət kimi qəbul etmək lap verb general
qabaqcadan xəbardar edilmək warn verb general
qərar çıxartmaq award verb law
qəbul etmək receive verb sport
qəbul edilməmək wash verb figurative meaning
qəbul etmək allow verb general
bir şeyi həqiqət kimi qəbul etmək buy verb general
qəbul etməmək challenge verb general
qərar çıxartmaq determine verb general
qabaqcadan sifariş vermək reserve verb general
qəbul etmək take verb general
qəbul etməmək exclude verb law
qəbul etməmək balk verb general