• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для qarışıq maddələri mərkəzdənqaçan qüvvə vasitəsilə tərkib hissələrinə ayıran cihaz (266 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
cihaz apparatus noun general
cihaz appliance noun general
hərbi qüvvə armipotence noun general
hava, qaz və sairəni sormaq üçün cihaz aspirator noun general
kədərlə qarışıq sevinc bittersweet noun general
qarışıq blend noun general
inkubatordan çıxmış cücələri isti saxlamaq üçün cihaz brooder noun general
qızdırıcı cihaz calorifier noun general
ətirli maddələr yandırmaq üçün cihaz censer noun general
tərkib hissəsi component noun general
qarışıq composite noun general
tərkib hissələrinə ayrıla bilmə dissolubility noun general
kefliliyin dərəcəsini ölçən cihaz drunkometer noun general
toxumaların elastikliyini ölçmək üçün cihaz elastometer noun general
maddənin içindən elektrik cərəyanı keçdikdə onun tərkib hissələrinə ayrılması electrolysis noun general
bir şeyin tərkib hissəsi element noun general
qüvvə energy noun general
buğlandırıcı cihaz evaporator noun general
buxarlandırıcı cihaz evaporator noun general
hərəkətverici qüvvə factor noun general
qida maddələri food-stuff noun general
qüvvə force noun general
cihaz gear noun general
qarışıq irqli adam half-caste noun general
qarışıq hardener noun general
qızdırıcı cihaz heater noun general
qarışıq hotchpotch noun general
işıq saçan cihaz illuminator noun general
tərkib hissəsi ingredient noun general
cihaz instrument noun general
qarışıq topa jumble noun general
qarışıq yığın jumble noun general
canlı qüvvə manpower noun general
səsi uzaqlara yayan cihaz megaphone noun general
qarışıq dərman melange noun general
qarışıq mix noun general
qarışıq mixture noun general
qarışıq mongrel noun general
hərəkətverici qüvvə mover noun general
qida maddələri nutritive noun general
istiqaməti tapmaq üçün cihaz orienter noun general
səmti tapmaq üçün cihaz orienter noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
yönü tapmaq üçün cihaz orienter noun general
bir ifadənin təsvir vasitəsilə verilməsi periphrasis noun general
bir sözün mənasının təsvir vasitəsilə verilməsi periphrasis noun general
qüvvə power noun general
qüvvə propellent noun general
özüqeydedən cihaz recorder noun general
özüyazan cihaz recorder noun general
soyuducu cihaz refrigerator noun general
səs ucaldan cihaz resonator noun general
qüvvə strength noun general
su qaynadan cihaz tea-urn noun general
işıq vasitəsilə balıq ovlama torch-fishing noun general
işıq vasitəsilə balıq tutma torch-fishing noun general
qüvvə vigour noun general
foto ilə surət çıxaran cihaz xerox noun general
uducu cihaz absorber noun general
antiklinal qarışıq anticlinal told noun general
kimyəvi tərkib chemical composition noun general
qarışıq təsirlənmə compound excitation noun general
əzən qüvvə crushing stress noun general
əyici qüvvə deflecting force noun general
cihaz yağı device oil noun general
istiqamətverici qüvvə directing force noun general
qüvvə energy noun general
partlayıcı qüvvə explosive force noun general
hərəkətverici qüvvə impetus noun general
tərkib membership noun general
qarışıq efir mixed ether noun general
qarışıq inhibitor mixed inhibitor noun general
qarışıq ədəd mixed number noun general
mərkəzdənqaçan nasos çarxı primary wheel noun general
qüvvə rating noun general
nefti su və palçıqdan ayıran settler noun general
ictimai tərkib social structure noun general
tərkib structure noun general
qanuni qüvvə validity noun general
işçi qarışıq working mixture noun general
mayeni toz halında fışqırtmaq üçün cihaz atomiser noun American
hərəkətverici qüvvə motivity noun physics
şüaları əks etdirən cihaz reflector noun physics
təyyarəni öz-özünə idarə edən cihaz autopilot noun aeronautics
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
sürətləndirici cihaz accelerator noun technical
surətçıxaran cihaz duplicator noun technical
qarışıq maddələri mərkəzdənqaçan qüvvə vasitəsilə tərkib hissələrinə ayıran cihaz centrifuge noun technical
qarışıq compound noun chemistry
tərkib compound noun chemistry
işıq və s. cihazları tamaşaçılardan gizlədən cihaz footlights noun theatrical
qarışıq admixture noun general
malı növlərə ayıran classifier noun general
tərkib composition noun general
quruducu cihaz dryer noun general
hərəkətverici qüvvə dynamics noun general
qüsuru müəyyən edən cihaz faultfinder noun general
qarrota vasitəsilə edam etmə garrotte noun general
qarışıq hash noun general
şəkillər vasitəsilə izah etmə illustration noun general
cihaz installation noun general
qarışıq miscellany noun general
qarışıq mixing noun general
hərəkət edən qüvvə momentum noun general
qarışıq patchwork noun general
bitkiləri dərmanlamaq üçün cihaz pollinator noun general
mikroorqanizmləri yetişdirmək üçün cihaz propagator noun general
canlandırıcı qüvvə sap noun general
həyatverici qüvvə sap noun general
qüvvə spring noun general
qüvvə vitality noun general
isidici cihaz warmer noun general
yazıcı cihaz recording device noun general
xaricə gedən malın ticarət agenti vasitəsilə satılması consignment noun medical
ilahi qüvvə providence noun religion
cihaz device noun general
cihaz notion noun general
hərəkətverici qüvvə propulsion noun general
sövqedici qüvvə propulsion noun general
onluq kəsri tam ədəddən ayıran nöqtə point noun mathematics
tərkib construction noun grammatical
tərkib constitution noun general
cihaz contrivance noun general
cihaz outfit noun general
malları növlərə ayıran picker noun general
qüvvə volume noun general
qüvvə host noun general
qüvvə nerve noun general
tərkib component noun computer
səsucaldan cihaz loudspeaker noun computer
qarışıq miscellaneous noun computer
başqalarının danışığını dinləmək üçün cihaz bug noun general
ehtiyat hərbi qüvvə reserve noun general
qüvvə capacity noun technical
reklam vasitəsilə elan vermək blurb verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
xronometraj vasitəsilə ölçmək clock verb general
tərkib hissələrinə ayırmaq decompose verb general
qalaq vasitəsilə müdafiə etmək embank verb general
hipnoz vasitəsilə yatırtmaq hypnotise verb general
qarışıq salmaq mess verb general
pantomima vasitəsilə ifadə etmək mime verb general
cələ vasitəsilə tutmaq net verb general
tələ vasitəsilə tutmaq net verb general
fikrini jestlər vasitəsilə ifadə etmək pantomime verb general
hissələrinə ayırmaq parcel verb general
hissələrinə bölmək parcel verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun qaçırmaq quibble verb general
kalambur vasitəsilə birbaşa cavabdan boyun yayınmaq quibble verb general
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon verb general
qarışıq şəkildə irəli sürmək stultify verb general
məhkəmə vasitəsilə təqib etmək sue verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək express by a formula verb general
düstur vasitəsilə ifadə etmək formulate verb general
auksion vasitəsilə satmaq sell by auction verb general
qarışıq salmaq blunder verb general
tərkib hissələrinə ayırmaq disintegrate verb general
hissələrinə ayırmaq dissever verb general
hissələrinə bölmək dissever verb general
qanuni qüvvə vermək enact verb general
qarışıq salmaq mat verb general
kombayn vasitəsilə yığmaq combine verb general
qarışıq salmaq mix verb general
poçt vasitəsilə göndərmək post verb general
hüquqi qüvvə vermək validate verb general
reklam vasitəsilə elan vermək exploit verb American
nəqliyyat kontoru vasitəsilə göndərmək express verb general
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind verb general
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind verb general
elan vasitəsilə bildirmə advertising adjective general
reklam vasitəsilə bildirmə advertising adjective general
acı ilə qarışıq şirin bittersweet adjective general
başı qarışıq busy adjective general
qarma-qarışıq chaotic adjective general
tərkib component adjective general
qarışıq composing adjective general
kondensasiya vasitəsilə alınmış condensed adjective general
qarışıq desultory adjective general
qarışıq disconnected adjective general
qarışıq discursive adjective general
tərkib hissələrinə ayrılmış disjointed adjective general
qarışıq disorderly adjective general
tərkib hissələrinə ayrıla bilən dissoluble adjective general
hissələrinə bölünmüş divided adjective general
qarışıq entangled adjective general
qarışıq illegible adjective general
qarışıq implicate adjective general
qarışıq impure adjective general
qarışıq inarticulate adjective general
qarışıq incoherent adjective general
tərkib hissələrinə ayrılmayan indecomposable adjective general
qarışıq indeterminate adjective general
qarışıq inextricable adjective general
qarışıq intricate adjective general
qarışıq involved adjective general
qarışıq medley adjective general
qarışıq mixed adjective general
qarışıq mixty-maxty adjective general
qarışıq mongrel adjective general
qarışıq non-coherent adjective general
qarışıq pell-mell adjective general
təsvir vasitəsilə deyilən periphrastic adjective general
qarışıq promiscuous adjective general
qüvvə tələb edən strenuous adjective general
qarışıq unintelligible adjective general
qarışıq agitated adjective general
mərkəzdənqaçan centripetal adjective general
qat-qarışıq entangled adjective general
qarışıq-dolaşıq tangled adjective general
qatma-qarışıq unsystematic adjective general
mərkəzdənqaçan centrifugal adjective physics
qarışıq amorphous adjective general
qarışıq complex adjective general
qarışıq confused adjective general
qarışıq convoluted adjective general
qarışıq disjointed adjective general
qarışıq dreamy adjective general
qarışıq hugger-mugger adjective general
qarışıq obscure adjective general
qarışıq perplexed adjective general
qarma-qarışıq promiscuous adjective general
qarışıq scrappy adjective general
qatma-qarışıq scrappy adjective general
qarışıq twilight adjective general
qarışıq wispy adjective general
qarışıq hazy adjective figurative meaning
tərkib constituent adjective general
ayrılmaz tərkib hissəsi necessary adjective general
qarışıq rambling adjective general
qarışıq twisted adjective general
qarma-qarışıq bir vəziyyətdə chaotically adverb general
təsvir vasitəsilə periphrastically adverb general
vasitəsilə by way of adverb general
danışıq vasitəsilə by negotiation adverb general
bunun vasitəsilə herewith adverb general
eşitmə vasitəsilə orally adverb general
... vasitəsilə via preposition general
vasitəsilə by means of preposition general
vasitəsilə by the use of preposition general
vasitəsilə through preposition general
... vasitəsilə whereby relative pronoun general
təzyiq verən cihaz air-gauge phrases general
şüa vasitəsilə mərminin yönəldilməsi beam-rider guidance phrases general
vasitəsilə by dint of phrases general
vasitəsilə by feat of phrases general
vasitəsilə care of phrases general
pambığı çiyiddən ayıran maşın cotton gin phrases general
partlayıcı qüvvə explosive force phrases general
fiziki qüvvə fleshly strength phrases general
cihaz hand glass phrases general
ilahi qüvvə hand of God phrases general
dəqiq cihaz high fidelity phrases general
əla cihaz high fidelity phrases general
hərəkətverici qüvvə locomotive power phrases general
İlahi qüvvə Lord of Hosts phrases general
qarışıq nikah mixed marriage phrases general
dincəlib qüvvə toplamaq recharge one's batteries phrases general
poçt vasitəsilə göndərmək send by the post phrases general
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon of phrases general
sifon vasitəsilə axıtmaq siphon out phrases general
poçt vasitəsilə göndərmək trasmit by the post phrases general
radioqəbuledici cihaz wireless set phrases general
qaldırıcı qüvvə lifting power phrases physics
radio-aktiv maddələri basdırmaq üçün yer burial ground phrases general
səthin üfiqi vəziyyətini yoxlamaq üçün cihaz water level phrases technical
fiziki qüvvə sinew plural general