• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для qaydaya tabe olmayan (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qaydaya salma arrangement noun general
əsası olmayan tələb arrogation noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
qaydaya salınma cleaning noun general
qaydaya salma cleaning noun general
tabe olmama disobedience noun general
gözü olmayan eyeless noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
heç bir əsası olmayan güman guesswork noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
tabe olan adam inferior noun general
giriş-çıxışı bəlli olmayan yol labyrinth noun general
dənizçi olmayan landsman noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
tabe olmama non-compliance noun general
tabe olmama nonconformism noun general
tabe olmama nonconformity noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
mövcud olmayan bir şey non-existence noun general
həmkarlar təşkilatı ilə əlaqəsi olmayan non-union noun general
həmkarlar üzvü olmayan non-union noun general
həmkarlar təşkilatının üzvü olmayan non-unionist noun general
qaydaya salma normalisation noun general
qaydaya salma normalization noun general
tabe olma obedience noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
pulu olmayan penniless noun general
qaydaya salınma readjustment noun general
qaydaya salma rearrangement noun general
qaydaya salma redress noun general
qaydaya salma regulation noun general
qaydaya salan regulator noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
tabe etmə subjugation noun general
tabe olma submission noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
yəhudi olmayan gentile noun general
tarazlıqda olmayan termodinamika inequilibrium thermodynamics noun general
tabe orqan subordinate body noun general
tabe söz subordinate word noun general
quruluşu olmayan amorphous noun biological
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
qaydaya salma adjustment noun general
heçbir əhəmiyyəti olmayan cipher noun general
tabe olma conformity noun general
məhkəmənin hökmünə tabe olmama contumacy noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
heç bir rolu olmayan rəis figurehead noun general
marağı olmayan half-hearted noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
çox da dərn olmayan alim highbrow noun general
çox da dərn olmayan ziyalı highbrow noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
mövcud olmayan şey nonentity noun general
ucuz və çox da faydalı olmayan şeylər novelty noun general
əhəmiyyəti olmayan adam nullity noun general
heç bir rolu olmayan adam nullity noun general
qanuna tabe olma orderliness noun general
peşəkar olmayan adam outsider noun general
səriştəsiz olmayan adam outsider noun general
yoxlayıb qaydaya salma regulation noun general
qaydaya salma riddance noun general
dünənki olmayan yesterday noun general
qaydaya salma tuning noun technical
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan blighter noun general
tabe edilmə conformation noun general
tabe etmə conformation noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
əslində mövcud olmayan phantom noun general
qaydaya salma settlement noun general
ailə üzvü olmayan stranger noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
qaydaya salma disposal noun general
heç kimə lazım olmayan şey waif noun general
aydın olmayan yer obscurity noun general
qaydaya salmaq arrange verb general
qaydaya salmaq clean up verb general
qaydaya salmaq cleanout verb general
qaydaya salmaq condition verb general
tabe olmamaq disobey verb general
qaydaya salmaq fettle verb general
tabe olmaq obey verb general
tabe etmək overmaster verb general
tabe etmək overpower verb general
qaydaya salmaq readjust verb general
qaydaya salmaq regularise verb general
qaydaya salmaq regulate verb general
qaydaya salmaq smarten verb general
tabe etmək subdue verb general
tabe etmək subject verb general
tabe etmək subjugate verb general
tabe olmaq submit verb general
qaydaya salmaq systematise verb general
qaydaya qarşı hərəkət etmək act against rules verb general
qaydaya düşmək be regulated verb general
qanun-qaydaya dəvət etmək call order verb general
qaydaya salmaq do up verb general
qaydaya riayət etmək keep the rules verb general
tabe etmək make obedient verb general
tabe etmək make smb. obey verb general
bir kəsin iradsinə tabe olmaq obey smb.'s will verb general
qanun-qaydaya salmaq put in order verb general
evi qaydaya salmaq put one's house in order verb general
qaydaya salmaq straighten out verb general
tabe etmək subordinate verb general
tabe etmək bully verb general
qaydaya salmaq clean verb general
tabe olmaq comply verb general
qaydaya salmaq dispose verb general
qaydaya salmaq dress verb general
qaydaya salmaq govern verb general
qaydaya salmaq iron verb general
qaydaya salmaq order verb general
qaydaya salmaq organise verb general
qaydaya salmaq organize verb general
qaydaya salmaq rectify verb general
qaydaya salmaq reinstate verb general
qaydaya salmaq straighten verb general
qaydaya salmaq true verb biological
tabe etmək compel verb general
qaydaya salmaq compose verb general
qaydaya salmaq doctor verb general
qaydaya düşmək straighten verb general
qaydaya ciddi riayət etmək toe verb general
qaydaya salmaq tune verb general
qaydaya salmaq reset verb technical
özünə tabe etmək bend verb general
tabe olmaq bow verb general
qaydaya salmaq right verb general
qaydaya salmaq shape verb general
qaydaya salmaq square verb general
tabe olmaq bend verb general
qaydaya salmaq accommodate verb general
qaydaya salmaq settle verb general
qaydaya salmaq do verb general
aydın olmayan abstruse adjective general
əsası olmayan alleged adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
plastik olmayan aplastic adjective general
qaydaya salınmış arranged adjective general
tipik olmayan atypical adjective general
müəllifi olmayan authorless adjective general
könlü olmayan averse adjective general
meyili olmayan averse adjective general
rəğbəti olmayan averse adjective general
ürəyi olmayan averse adjective general
olmayan away adjective general
fərqləndirici əlaməti olmayan badgeless adjective general
əsası olmayan baseless adjective general
aşkar olmayan blear adjective general
aydın olmayan blear adjective general
dibi olmayan bottomless adjective general
qırağı olmayan brimless adjective general
qaydaya uyğun canonical adjective general
əsası olmayan causeless adjective general
səbəbi olmayan causeless adjective general
dibi olmayan chasmal adjective general
məyus olmayan cheerful adjective general
caynağı olmayan clawless adjective general
rahat olmayan comfortless adjective general
özəyi olmayan coreless adjective general
cinayəti olmayan crimeless adjective general
günahı olmayan crimeless adjective general
suçu olmayan crimeless adjective general
çarəsi olmayan cureless adjective general
tabe olmayan defiant adjective general
əlaqəsi olmayan detached adjective general
özünə inamı olmayan diffident adjective general
məşğul olmayan disengaged adjective general
marağı olmayan disinterested adjective general
mənfəəti olmayan disinterested adjective general
şəxsi mənfəəti olmayan disinterested adjective general
məcburi olmayan dispensable adjective general
vacib olmayan dispensable adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
bənzəri olmayan dissimilar adjective general
oxşarı olmayan dissimilar adjective general
aşkar olmayan dubious adjective general
aydın olmayan dubious adjective general
lazım olmayan duff adjective general
aşkar olmayan dusk adjective general
aydın olmayan dusk adjective general
çətin olmayan easy adjective general
aşkar olmayan equivocal adjective general
aydın olmayan equivocal adjective general
bəraəti olmayan excuseless adjective general
lazım olmayan exempt adjective general
əlaqəsi olmayan extraneous adjective general
xas olmayan extrinsic adjective general
aid olmayan extrinsic adjective general
üzü olmayan faceless adjective general
məlum olmayan fameless adjective general
məşhur olmayan fameless adjective general
nüfuzu olmayan fameless adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
atası olmayan fatherless adjective general
gözəçarpan xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
xarakterik səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
yoldaşı olmayan fellowless adjective general
daimi olmayan fickle adjective general
əti olmayan fleshless adjective general
möhkəm olmayan fluctuable adjective general
möhkəm olmayan fluctuating adjective general
əsası olmayan foundationless adjective general
dostları olmayan friendless adjective general
olmayan frustrated adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
möhkəm olmayan groggy adjective general
varisi olmayan heirless adjective general
məşğul olmayan idle adjective general
layiq olmayan ignominious adjective general
qanuni olmayan illegal adjective general
aydın olmayan illegible adjective general
əsası olmayan ill-founded adjective general
əsli olmayan imaginary adjective general
işlək olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impervious adjective general
mümkün olmayan implausible adjective general
çəkisi olmayan imponderable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
mümkün olmayan impossible adjective general
icrası mümkün olmayan impracticable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
əlverişli olmayan improper adjective general
münasib olmayan improper adjective general
təmiz olmayan impure adjective general
xalis olmayan impure adjective general
mümkün olmayan inaccessible adjective general
doğru olmayan inaccurate adjective general
dürüst olmayan inaccurate adjective general
düz olmayan inaccurate adjective general
adekvat olmayan inadequate adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
münasib olmayan inappropriate adjective general
aydın olmayan inarticulate adjective general
aydın olmayan inaudible adjective general
rahatlığı olmayan incommodious adjective general
kip olmayan incompact adjective general
sıx olmayan incompact adjective general
aydın olmayan incomprehensible adjective general
sayı-hesabı olmayan incomputable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan inconceivable adjective general
inandırıcı olmayan inconclusive adjective general
qəti olmayan inconclusive adjective general
müvafiq olmayan incongruous adjective general
ardıcıl olmayan inconsequent adjective general
ardıcıl olmayan inconsequential adjective general
müvafiq olmayan inconsistent adjective general
rahatlığı olmayan inconvenient adjective general
doğru olmayan incorrect adjective general
düzgün olmayan incorrect adjective general
həlledici olmayan indecisive adjective general
qəti olmayan indecisive adjective general
alınması mümkün olmayan indefeasible adjective general
müdafiə üçün münasib olmayan indefensible adjective general
aşkar olmayan indefinite adjective general
aydın olmayan indefinite adjective general
asılı olmayan independent adjective general
tabe olmayan independent adjective general
aydın olmayan indeterminate adjective general
müəyyən olmayan indeterminate adjective general
aşkar olmayan indistinct adjective general
aydın olmayan indistinct adjective general
ram olmayan indomitable adjective general
tabe olmayan indomitable adjective general
münasib olmayan ineligible adjective general
əlverişli olmayan inept adjective general
münasib olmayan inept adjective general
dəqiq olmayan inexact adjective general
məqsədə uyğun olmayan inexpedient adjective general
aydın olmayan inexplicit adjective general
münbit olmayan infertile adjective general
ucu-bucağı olmayan infinite adjective general
elastik olmayan inflexible adjective general
həmahəng olmayan inharmonious adjective general
tayı bərabəri olmayan inimitable adjective general
təsiri olmayan inoperative adjective general
münasib olmayan inopportune adjective general
həssas olmayan insensitive adjective general
ayrılması mümkün olmayan inseparable adjective general
tabe olmayan insubordinate adjective general
real olmayan insubstantial adjective general
misli-bərabəri olmayan invaluable adjective general