• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для qeyri rəsmi məlumat (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qeyri-normallıq abnormality noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
qeyri-professional amateur noun general
qeyri-professionallıq amateurishness noun general
qeyri-professionallıq amateurship noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguity noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguousness noun general
məlumat announcement noun general
rəsmi qiymət qoyan appraiser noun general
rəsmi qiymət təyin edən appraiser noun general
qeyri-təbiilik artificiality noun general
qeyri-təbiilik artificialness noun general
qeyri-qanuni doğulma bastardly noun general
qeyri-ciddilik boyishness noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
məlumat bulletin noun general
məlumat vərəqəsi bulletin noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
qeyri-leqallıq clandestinity noun general
rəsmi paltar coat noun general
rəsmi papaqlara vurulan dəmir nişan cockade noun general
məlumat cognition noun general
məlumat cognizance noun general
rəsmi söhbət colloquy noun general
məlumat verən communicant noun general
məlumat vermə communication noun general
rəsmi məlumat communique noun general
qeyri-müəyyənlik doubtfulness noun general
qeyri-adi eccentric noun general
qeyri-adilik eccentricity noun general
qeyri-müəyyənlik evasiveness noun general
qeyri-səmimilik evasiveness noun general
qeyri-adilik exclusiveness noun general
qeyri-adi exotic noun general
qeyri-adilik fabulousness noun general
qeyri-ciddilik flippancy noun general
rəsmi mətbuat orqanı gazette noun general
coğrafi məlumat kitabı gazette noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
məlumat kitabçası guidebook noun general
məlumat kitabçası handbook noun general
qeyri-qanunilik illegality noun general
qeyri-bərabərlik imbalance noun general
qeyri-mümkünlük impossibility noun general
qeyri-dəqiqlik inaccuracy noun general
qeyri-dəqiqlik inexactitude noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat information noun general
məlumat verən informer noun general
qeyri-həssaslıq insensibility noun general
qeyri-səmimilik insincerity noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
qeyri-müntəzəm iş jobbing noun general
məlumat knowing noun general
qeyri-bərabərlik lability noun general
qeyri-ciddilik laxity noun general
qeyri-ciddilik levity noun general
qeyri-adi əliaçıqlıq munificence noun general
qeyri-müəyyənlik nebulousness noun general
məlumat bülleteni news-letter noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
məlumat notion noun general
qeyri-adilik oddity noun general
qeyri-adilik oddness noun general
qeyri-bərabərlik odds noun general
rəsmi şəxs official noun general
qeyri-şəffaflıq opaqueness noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
rəsmi elan etmə procalamation noun general
məlumat proposition noun general
qeyri-adilik rareness noun general
ilk məlumat rudiments noun general
qeyri-şəffaflıq tarnish noun general
qeyri-təbiilik theatricality noun general
qeyri-səmimilik unkindness noun general
qeyri-reallıq unreality noun general
qeyri-sabitlik unsteadiness noun general
qeyri-sabitlik variability noun general
divar rəsmi wall painting noun general
qısa məlumat newsletter noun general
qeyri-müntəzəmlik irregularity noun general
qeyri-təbiilik abnormality noun general
qeyri-təbiilik affectation noun general
qeyri-əxlaqi davranış amoral behavior noun general
qeyri-əxlaqilik amorality noun general
qeyri-elmilik antiscientific character noun general
qeyri-simmetriklik asymmetry noun general
qeyri-məhsuldarlıq barrenness noun general
qeyri-obyektivlik bias noun general
qeyri-mütənahilik boundlessness noun general
qeyri-sabitlik changeability noun general
qeyri-ədəbi dil colloquial language noun general
məlumat communication noun general
qeyri-sərbəstlik dependence noun general
məlumat despatch noun general
qeyri-qabillik disability noun general
qeyri-münasiblik discrepancy noun general
qeyri-müvafiqlik discrepancy noun general
məlumat dispatch noun general
qeyri-mütənasiblik disproportion noun general
qeyri-kafilik dissatisfaction noun general
qeyri-məmnunluq dissatisfaction noun general
rəsmi görüş duty call noun general
qeyri-mütənahilik endlessness noun general
qeyri-adı istedad extraordinary talent noun general
qeyri-həqiqilik falseness noun general
qeyri-həqiqilik falsity noun general
qeyri-səmimilik hypocrisy noun general
qeyri-hüquqilik illegality noun general
qeyri-leqallıq illegality noun general
qeyri-qanunilik illegibility noun general
qeyri-hüquqilik illegitimacy noun general
qeyri-məntiqilik illogicality noun general
qeyri-maddilik immateriality noun general
qeyri-kamillik immaturity noun general
qeyri-mütəhərriklik immobility noun general
qeyri-əxlaqilik immorality noun general
qeyri-mükəmməllik imperfection noun general
qeyri-təkmillik imperfection noun general
qeyri-həyatilik impracticability noun general
qeyri-reallıq impracticability noun general
qeyri-düzgünlük inaccuracy noun general
qeyri-fəallıq inactivity noun general
qeyri-qənaətbəxşlik inadequacy noun general
qeyri-müvafiqlik incompatibility noun general
qeyri-mükəmməllik incompletion noun general
qeyri-münasiblik incongruousness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsequence noun general
qeyri-həssaslıq inconsiderateness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsistency noun general
qeyri-sabitlik inconstancy noun general
qeyri-müəyyənlik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indetermination noun general
qeyri-bərabərlik inequality noun general
qeyri-dəqiqlik inexactness noun general
qeyri-münbitlik infertility noun general
qeyri-mütənahilik infinity noun general
qeyri-rəsmilik informality noun general
məlumat bürosu information bureau noun general
məlumat şöbəsi information department noun general
qeyri-harmoniklik inharmoniousness noun general
qeyri-üzvi sürtgü yağı inorganic grease noun general
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor noun general
qeyri-üzvi həllədici inorganic solvent noun general
məlumat bürosu inquiry office noun general
qeyri-həssaslıq insensitivity noun general
qeyri-stabillik instability noun general
qeyri-qənaətbəxşlik insufficiency noun general
qeyri-iradilik involuntariness noun general
qeyri-ixtiyarilik involuntariness noun general
qeyri-şüurilik involuntariness noun general
qeyri-nizamilik irregularity noun general
qeyri-sərbəstlik lack of initiative noun general
qeyri-ciddilik lack of seriousness noun general
qeyri-mütəşəkkillik lack of system noun general
qeyri-ciddilik lightness noun general
qeyri-məhdudluq limitlessness noun general
qeyri-varlıq non-entity noun general
qeyri-ekvivalentlik non-equivalence noun general
məlumat notification noun general
rəsmi məktub official letter noun general
rəsmi nümayəndə official representative noun general
rəsmi iqamətgah official residence noun general
rəsmi görüş official visit noun general
qeyri-şəffaflıq opacity noun general
qeyri-fəallıq passiveness noun general
qeyri-fəallıq passivity noun general
qeyri-səmimilik pretence noun general
qeyri-səmimilik pretense noun general
irqi qeyri-obyektivlik racial bias noun general
məlumat kitabı reference book noun general
rəsmi tələb requisition noun general
qeyri-adilik singularity noun general
qeyri-ədəbi dil spoken language noun general
rəsmi rəy testimonial noun general
qeyri-stasionar kinetika transitional kinetics noun general
qeyri-məqbulluq unacceptability noun general
qeyri-məlumluq uncertainty noun general
qeyri-ritmilik unevenness noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
qeyri-məhsuldarlıq unproductiveness noun general
qeyri-həyatilik unreality noun general
qeyri-çəkingənlik unrestraint noun general
qeyri-kafi unsatisfactory noun general
qeyri-prinsipiallıq unscrupulousness noun general
qeyri-sağlam unsound noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
şifahi məlumat verbal communication noun general
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence noun general
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination noun medical
qeyri-siravi çavuş non-combatant noun military
qeyri-siravi əsgər non-combatant noun military
xalq qeyri-nizami qoşunu militia noun history
məlumat brief noun general
məlumat vərəqəsi brief noun general
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
gizli məlumat confidence noun general
qeyri-sərbəstlik constraint noun general
qeyri-ciddi münasibət dalliance noun general
rəsmi xəbər dispatch noun general
rəsmi məlumat dispatch noun general
məlumat mənbəyi enlightener noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qeyri-adilik extravagance noun general
qeyri-sabitlik fluidity noun general
qeyri-ciddilik futility noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
turistlər üçün məlumat kitabçası handbook noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
məlumat intelligence noun general
məlumat sızması leak noun general
məlumat message noun general
qeyri-sabitlik mobility noun general
məlumat news noun general
məlumat vermə news noun general
qeyri-aydınlıq opacity noun general
qeyri-müəyyənlik opacity noun general
qeyri-adi təzahür outburst noun general
qısa məlumat paragraph noun general
qeyri-real phantasm noun general
qeyri-adi istedadlı adam prodigy noun general
qeyri-adi qabiliyyətli adam prodigy noun general
rəsmi bəyanat pronouncement noun general
məlumat report noun general
statistik məlumat statistics noun general
qeyri-təbii studied noun general
qeyri-müəyyənlik suspense noun general
qeyri-müəyyənlik tortuosity noun general
qeyri-səmimilik tortuosity noun general
qeyri-müntəzəmlik unevenness noun general
rəsmi vizit visitation noun general
rəsmi sanksiya warranty noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
qeyri-müəyyənlik limbo noun general
məlumat bazası database noun general
qeyri-kommersiya non-profit noun general
qeyri-obyektiv biased noun general
qeyri-müntəzəmlik intermission noun medical
məlumat səviyyəsi horizon noun figurative meaning
qeyri-adilik kink noun figurative meaning
qeyri-sabitlik oscillation noun figurative meaning
qeyri-mütəxəssis outsider noun figurative meaning
məlumat şöbəsi morgue noun french
rəsmi təzim etmə salute noun military
qeyri-iradi tələbat appetite noun general
rəsmi dəvət call noun general
səslərin rəsmi hesablanması canvass noun general
rəsmi keyfiyyət character noun general
rəsmi hesabat debate noun general
qeyri-müəyyənlik equivocality noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
qeyri-qanuni gəlir graft noun general
İsrail dövlətinin rəsmi dili Hebrew noun general
qeyri-səmimilik hollowness noun general
məlumat item noun general
qeyri-müntəzəmlik jam noun general
məlumat knowledge noun general
məlumat presentation noun general
məlumat statement noun general
rəsmi hesabat statement noun general
qeyri-müəyyənlik toss-up noun general
qeyri-adi hadisə phenomenon noun spoken language
qeyri-müəyyənlik generality noun general
ümumi məlumat minute noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
məlumat reference noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
məlumat kitabçası guide noun general
məlumat vahidi item noun general
rəsmi titul master noun general
qeyri-obyektivlik odds noun general
məlumat info noun computer
məlumat kitabçası companion noun general
qeyri-məhsuldar poor noun general
gizli məlumat dope noun general
məlumat vermək allege verb general
məlumat vermək announce verb general
məlumat vermək apprise verb general
uşağın qeyri-qanuni doğulmasını sübut etmək bastardise verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
məlumat vermək communicate verb general
məlumat vermək declare verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
rəsmi status vermək formalise verb general
rəsmi şəklə salmaq formalise verb general
məlumat vermək herald verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
məlumat vermək inform verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
səhv məlumat vermək misinform verb general
yanlış məlumat vermək misinform verb general
səhv məlumat vermək mis-state verb general
yanlış məlumat vermək mis-state verb general