• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для quick glance (184 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
baxış glance noun general
nəzər glance noun general
çəpəki baxış side-glance noun general
fərasət aptitude for quick understanding noun general
baxma having a glance noun general
istehzalı baxış ironical glance noun general
qovhaqov quick activity noun general
sovrulan qum quick sands noun general
bədhövsələlik quick temper noun general
qızışqanlıq quick temper noun general
kəmhövsələlik quick temper noun general
hazırcavablıq quick wit noun general
bacarıq quick wit noun general
sönməmiş əhəng quick-lime noun general
zehinlilik quick-mindedness noun general
istiqanlı adam quick-tempered person noun general
huşluluq quick-wits noun general
çox sürətlə varlanmağa can atan adam get-rich-quick noun spoken language
gözucu baxmaq glance verb general
ötəri nəzər salmaq glance verb general
sürüşüb çıxmaq glance off verb general
süzüb getmək glance off verb general
ötəri gözdən keçirmək glance over verb general
göz yetirmək glance over verb general
tez olmaq be quick verb general
əl-ayaq etmək be quick verb general
söz anlamaq be quick verb general
çevikləşmək become quick verb general
cəldləşmək become quick verb general
gözaltı baxmaq cast a furtive glance verb general
ötəri nəzərdən keçirtmək glance verb general
nəzər salmaq glance verb general
istehzayana baxmaq glance ironically verb general
kitaba gözucu baxmaq glance over a book verb general
çevikləşdirmək make smb. quick verb general
qursağı daralmaq quick-tempered: become quick-tempered verb general
ləhləmək take quick breaths verb general
bərq vurmaq glance verb general
işıldamaq glance verb general
parıldamaq glance verb general
şəfəq vermək glance verb general
cilalamaq glance verb general
pardaqlamaq glance verb general
parıldatmaq glance verb general
cəld quick adjective general
iti quick adjective general
sürətli quick adjective general
tez quick adjective general
yeyin quick adjective general
istiqanlı quick-tempered adjective general
alıcı quick adjective general
şıdırğı quick adjective general
qırğı kimi cəld quick as a hawk adjective general
fəhmli quick of apprehension adjective general
açıqgöz quick on the uptake adjective general
dəymədüşər quick to take offence adjective general
küsəyən quick to take offence adjective general
kəmhövsələ quick-tempered adjective general
tündxasiyyət quick-tempered adjective general
tündxasiyyətli quick-tempered adjective general
acıxasiyyət quick-tempered adjective general
dişli quick-tongued adjective general
anlaqlıq quick-witted adjective general
anlayan quick-witted adjective general
anlayışlı quick-witted adjective general
dərrakəli quick-witted adjective general
düşüncəli quick-witted adjective general
fəhmli quick-witted adjective general
huşlu quick-witted adjective general
mülahizəli quick-witted adjective general
kəskin zəkalı quick-witted adjective general
fərasətli quick-witted adjective general
od kimi very quick adjective general
çevik quick adjective general
diri quick adjective general
diribaş quick adjective general
fəal quick adjective general
qıvraq quick adjective general
zirək quick adjective general
ayıq quick adjective general
düşüncəli quick adjective general
fərasətli quick adjective general
zəkalı quick adjective general
dərin quick adjective general
güclü quick adjective general
dərhal əksüləməl göstərən quick adjective general
dərhal reaksiya göstərən quick adjective general
həssas quick adjective general
tez əksüləməl göstərən quick adjective general
tez reaksiya verən quick adjective general
birdən və güclü quick adjective general
çox quick adjective general
kəskin quick adjective general
sərt quick adjective general
canlı quick adjective general
yaşıl quick adjective general
cəld quick adverb general
iti quick adverb general
olduqca quick adverb general
sürətli quick adverb general
tez quick adverb general
yeyin quick adverb general
bir baxışda at a glance adverb general
ilk baxışda at the first glance adverb general
əlli quick adverb general
be quick hurry interjection general
ani as quick as a flash phrases general
çox as quick as a flash phrases general
ani as quick as lightning phrases general
çox as quick as lightning phrases general
ildırım kimi as quick as lightning phrases general
ildırım sürətilə as quick as lightning phrases general
ilk baxışda at the first glance phrases general
becid olmaq be quick phrases general
cəld olmaq be quick phrases general
tələsmək be quick phrases general
nəzər yetirmək cast a glance phrases general
nəzər salmaq cast a glance phrases general
dırnağını dibindən tutmaq cut one's finger-nail to the quick phrases general
dırnağını dibindən vurmaq cut one's finger-nail to the quick phrases general
zəif damarında tutmaq cut to the quick phrases general
cəld nəzər salmaq dart a glance at phrases general
böyük peşmançılıq keçirmək feel a quick repentance phrases general
ciddi peşmançılıq keçirmək feel a quick repentance phrases general
dərin peşmançılıq keçirmək feel a quick repentance phrases general
dərin təəssüf hissi keçirmək feel a quick repentance phrases general
peşman olmaq feel a quick repentance phrases general
cəld nəzər salmaq flash a glance at phrases general
ayaqüstü içmək have a quick drink phrases general
ayaqüstü vurmaq have a quick drink phrases general
ayaqüstü içmək have a quick one phrases general
ayaqüstü vurmaq have a quick one phrases general
naturadan çəkmək paint to the quick phrases general
orijinaldan çəkmək paint to the quick phrases general
sərt yoxuş quick ascent phrases general
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work phrases general
sərt eniş quick descent phrases general
atüstü səhər yeməyi quick luncheon phrases general
fəhmlilik quick mind phrases general
iti ağıl quick mind phrases general
böyük ədavət quick resentment phrases general
böyük narazıçılıq quick resentment phrases general
tez acıqlanan quick to anger phrases general
tez hirslənən quick to anger phrases general
tünd məcaz quick to anger phrases general
dəymədüşər quick to take offence phrases general
küsəyən quick to take offence phrases general
tez inciyən quick to take offence phrases general
sərt döngə quick turn phrases general
sərt dönüş quick turn phrases general
anlaq quick understanding phrases general
dərrakə quick understanding phrases general
fəhm quick understanding phrases general
fərasət quick understanding phrases general
tez başa düşmə quick understanding phrases general
fəhmlilik quick wit phrases general
iti ağıl quick wit phrases general
hamilə quick with child phrases general
xəmrəsiz çörək quick-bread phrases general
ani olaraq dondurmaq quick-freeze phrases general
tez olaraq dondurmaq quick-freeze phrases general
iti görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
yaxşı görmə qabiliyyəti olan quick-sighted phrases general
oğrun baxış stealthy glance phrases general
zəif damarında tutmaq sting to the quick phrases general
nəzər salmaq throw a glance phrases general
zəif damarında tutmaq touch to the quick phrases general
zəif damarında tutmaq wound to the quick phrases general
tez ol ne quick phrases general
Allah şəfa versin have a quick recovery phrases general
Əlli ol! Be quick! phrases general
yeyin ol! Be quick! phrases general
əlli-ayaqlı ol! Be quick! phrases general
Uzatma! Quick! phrases general
qursağı dar olma! quick-tempered: Don't be quick-tempered! phrases general
duzsuz xəmirdən bişirilmiş peçenye quick-bread phrases general
şit xəmirdən bişirilmiş peçenye quick-bread phrases general
buz bağlamaq quick-freeze phrases general
tez donmaq quick-freeze phrases general
açıqgözlü quick-sighted phrases general
bəsirətli quick-sighted phrases general
gözüaçıq quick-sighted phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
quick glance cəld baxış phrases general
quick glance iti nəzər phrases general