• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для quyruğu qapı arasında qalmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
iki qanun arasında ziddiyyət antinomy noun general
dal qapı backway noun general
hadisələr arasında səbəb əlaqəsi causativity noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
qapı door noun general
qapı zəngi doorbell noun general
qapı çərçivəsi doorcase noun general
qapı çərçivəsi doorframe noun general
qapı dəstəyi doorhandle noun general
qapı dəstəyi doorknob noun general
qapı çəkici doorknocker noun general
ön qapı frontdoor noun general
qapı gateway noun general
qapı-pəncərə pərdəsi hanging noun general
qapı həncaması hinge noun general
at quyruğu horsetail noun general
yaxın qohumlar arasında cinsi əlaqə incest noun general
qapı halqası knocker noun general
qapı toxmağı knocker noun general
qapı süngüsü lock noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
arxa qapı postern noun general
dal qapı postern noun general
yan qapı side-door noun general
suyu saxlamaq və lazım olduqca buraxmaq üçün mütəhərrik qapı sluice noun general
13-19 yaş arasında oğlan və ya qız teenager noun general
13-19 yaş arasında oğlan və ya qız teener noun general
kiçik qapı wicket noun general
evlə iş arasında gedib-gələn insan commuter noun general
dal qapı back door noun general
dal qapı back entrance noun general
qapı zəngi door bell noun general
qapı dəstəyi door handle noun general
qapı açarı doorkey noun general
qapı qıfılı doorlock noun general
qoşa qapı double doors noun general
qaranquş quyruğu formasında bir şey dovetail noun general
qapı-baca farmstead noun general
qapı-baca farmyard noun general
açma qapı folding door noun general
açılan qapı hatch noun general
siyirmə qapı sliding door noun general
ikilaylı qapı two-leaved door noun general
birindən narazı qalmaq have a bone to pick with smb. noun idiomatic
quyruğu kəsilmiş at cocktail noun general
bir qrup dövlət arasında dostluq sazişi entente noun general
qapı hoop noun general
at quyruğu horsetail noun general
bir musiqi əsərinin hissələri arasında çalınan başqa kiçik musiqi pyesi interlude noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
qohumlar arasında nikah intermarriage noun spoken language
iddiaçı ilə cavabdeh arasında razılaşma collusion noun law
qapı goal noun sport
maddələr arasında kimyəvi münasibət rebound noun figurative meaning
taymlar arasında fasilə half-time noun general
rəqib komandanın qapı xəttinə daxil olması try noun sport
qapı sürgüsü bar noun general
körpünün dayaqları arasında olan məsafə span noun general
körpünün tağları arasında olan məsafə span noun general
qapı cage noun sport
mirasın varislər arasında bölünməsi distribution noun general
ayna və ya qapı çərçivəsinin şüşələri panel noun general
tək qalmaq be alone verb general
quyruğu qısa kəsdirmək bobtail verb general
batıb qalmaq bog verb general
ilişib qalmaq bog verb general
dərdinə qalmaq care verb general
qayğısına qalmaq care verb general
qeydinə qalmaq care verb general
qalmaq come down verb general
adamsız qalmaq depopulate verb general
təsirinə məruz qalmaq expose verb general
geridə qalmaq fall behind verb general
dalda qalmaq fall behind verb general
məruz qalmaq fall under verb general
qanqrenaya məruz qalmaq gangrene verb general
gözü qalmaq grudge verb general
ac qalmaq hunger verb general
qalmaq incur verb general
arxada qalmaq lag verb general
dəstədən geri qalmaq lag verb general
qayğısına qalmaq mind verb general
həddindən artıq qalmaq outstay verb general
gecələmək üçün qalmaq overnight verb general
yatıb yuxuya qalmaq oversleep verb general
uzun müddət bir yerdə qalmaq overstay verb general
qalmaq remain verb general
müvəqqəti qalmaq sojourn verb general
uzun müddət hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
uzun zaman hərəkətsiz qalmaq stagnate verb general
qalmaq stay verb general
dala qalmaq straggle verb general
geri qalmaq straggle verb general
geridə qalmaq straggle verb general
dul qalmaq widow verb general
məruz qalmaq subject to verb general
təəccüb qalmaq bax: təəccüb etmək verb general
başına qalmaq be abandoned verb general
təklikdə qalmaq be alone verb general
ikilikdə qalmaq be alone together verb general
ağzı açıq qalmaq be amazed verb general
nigaran qalmaq be anxious verb general
heyran qalmaq be astonished verb general
danlaq altında qalmaq be constantly reproached verb general
axmaq yerində qalmaq be duped verb general
beş il geri qalmaq be five years behind verb general
çöldə qalmaq be homeless verb general
əlamanda qalmaq be in a desperate situation verb general
naçar qalmaq be in a desperate situation verb general
boynuburuq qalmaq be in a hopeless situation verb general
bir kəsə borclu qalmaq be in debt verb general
avara qalmaq be in difficult condition verb general
əlacsız qalmaq be in hopeless situation verb general
məəttəl qalmaq be in need of verb general
kəlməsi ağzında qalmaq be interrupted verb general
qalmaq be left verb general
kənarda qalmaq be left aside verb general
qalmaq be left back verb general
ortalıqda qalmaq be left neglected verb general
başsız qalmaq be left without control verb general
axmaq yerində qalmaq be made a fool verb general
aralıqda qalmaq be neglected verb general
başına qalmaq be neglected verb general
qonaq qalmaq be on a visit verb general
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise verb general
əqəliyyətdə qalmaq be outvoted verb general
azlıqda qalmaq be outvoted verb general
başına qalmaq be ownerless verb general
çaş qalmaq be perplexed verb general
qısqıya məruz qalmaq be persecuted verb general
razı qalmaq be pleased verb general
çaş qalmaq be puzzled verb general
vurnuxa-vurnuxa qalmaq be restless verb general
razı qalmaq be satisfied verb general
camaat arasında görünmək be seen in public verb general
qalmaq be slow verb general
donub qalmaq be struck verb general
mat qalmaq be surprised verb general
boş-bikar qalmaq be unemployed verb general
məəttəl qalmaq be upset verb general
ağlar günə qalmaq become miserable verb general
yetim qalmaq become orphan verb general
uşağa qalmaq become pregnant verb general
qara günə qalmaq become unhappy verb general
sağ qalmaq come through verb general
uşağa qalmaq conceive a child verb general
bəri başdan qeydinə qalmaq consider smth. beforehand verb general
geri qalmaq drop behind verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
həyatdan geri qalmaq fail to keep pace with life verb general
geri qalmaq fall behind verb general
dadı damağında qalmaq feel the taste of smth. pleasant verb general
tənha qalmaq find oneself in isolation verb general
yalqızlıqda qalmaq find oneself isolated verb general
donub qalmaq freeze verb general
dalda qalmaq get behind verb general
quyruğu qapı arasında qalmaq get into difficulties verb general
cəzasiz qalmaq go unpunished verb general
gözləri bərələ qalmaq goggle verb general
asılı qalmaq hang on verb general
kəsirdə qalmaq have a deficit verb general
məruz qalmaq incur verb general
dalda qalmaq lag behind verb general
həyatdan geri qalmaq lag behind life verb general
qaranlığa qalmaq linger till the dusk verb general
qeydə qalmaq look after verb general
zəhrimara qalmaq mar verb general
yuxusuz qalmaq not to sleep a wink verb general
mat-məəttəl qalmaq puzzle verb general
kənarda qalmaq remain beyond verb general
bir kəsə sadıq qalmaq remain faithful to verb general
qalmaq remain in force verb general
qüvvədə qalmaq remain in force verb general
mübahisəyə biganə qalmaq remain indifferent in a dispute verb general
passiv qalmaq remain passive verb general
sual altında qalmaq remain undecided verb general
qüvvədə qalmaq remain valid verb general
donub qalmaq stand paralysed verb general
donub qalmaq stand rigid verb general
gözləri bərələ qalmaq stare verb general
evdə qalmaq stay at home verb general
arxada qalmaq stay behind verb general
düşüb-qalmaq stay for a long time verb general
qışlamağa qalmaq stay for the winter verb general
qəriblikdə qalmaq stay in a foreign land verb general
bir kəsin yadında qalmaq stick in smb.'s memory verb general
qalmaq stick one's opinion verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
uşaqların qeydinə qalmaq take care of children verb general
əməliyyata məruz qalmaq undergo operation verb general
intizarda qalmaq wait anxiously verb general
qapı-qapı gəzmək walk from yard to yard verb general
bitərəf qalmaq abstain verb general
sadiq qalmaq adhere verb general
qalmaq alight verb general
quruyub qalmaq benumb verb general
mat qalmaq benumb verb general
qeydinə qalmaq concern verb general
boy atmaqdan qalmaq dwarf verb general
qalmaq encumber verb general
ac qalmaq famish verb general
bir kəsin həddindən artıq qayğısına qalmaq fuss verb general
ağzı açıq qalmaq gape verb general
qalmaq halt verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
dala qalmaq hang behind verb general
ger qalmaq hang behind verb general
sadiq qalmaq hang on verb general
asılıb qalmaq hover verb general
sağ qalmaq last verb general
sağ qalmaq live verb general
qalmaq lodge verb general
sağ qalmaq outlive verb general
çopur qalmaq scar verb general
çətin vəziyyətdə qalmaq strand verb general
məruz qalmaq suffer verb general
sağ qalmaq survive verb general
məruz qalmaq undergo verb general
məruz qalmaq be subject to verb general
yerdə qalmaq ground verb aeronautics
qeydinə qalmaq attend verb general
ilişib qalmaq blunder verb general
arasında olmaq circle verb general
qalmaq continue verb general
qalmaq leave verb general
gecə hücumuna məruz qalmaq moonlight verb general
altında qalmaq overwhelm verb general
donub qalmaq petrify verb general
quruyub qalmaq petrify verb general
mıxlanıb qalmaq root verb general
ilişib qalmaq stumble verb general
qalmaq survive verb general
qalmaq put up verb general
qalmaq lie verb figurative meaning
qalmaq abide verb archaism
sadiq qalmaq cleave verb general
məruz qalmaq hover verb general
əqidəsinə sadiq qalmaq hug verb general
yadda qalmaq stamp verb general
quyruğu qısa kəsdirmək bob verb general
uşağa qalmaq concieve verb general
sabit qalmaq recover verb general
qalmaq sit verb general
batıb qalmaq stick verb general
ilişib qalmaq stick verb general
oyaq qalmaq wake verb general
yuxusuz qalmaq wake verb general
Qalmaq persist verb computer
qalmaq come verb general
qüvvədə qalmaq stand verb general
oyaq qalmaq watch verb general
qüvvədə qalmaq hold verb general
məruz qalmaq get verb general
məruz qalmaq run verb general
quyruğu qısa kəsilmiş bobtailed adjective general
quyruğu kəsilmiş cock-tailed adjective general
yol arasında olan cross-road adjective general
yol arasında olan cross-way adjective general
planetlər arasında olan interplanetary adjective general
qapı door adjective general
arasında between adverb general
söz arasında by the way adverb general
qapı-qapı from door to door adverb general
qapı-qapı from yard to yard adverb general
arasında olan midst conjunction general
arasında midst conjunction general
arasında amid preposition general
arasında among preposition general
arasında between preposition general
arasında mid preposition general
arasında amidst preposition general
arasında across preposition general
dal qapı back door phrases general
məəttəl qalmaq be at a loose end phrases general
qrafikdən dala qalmaq be behind schedule phrases general
güclü təzyiqə məruz qalmaq be between upper and nether mill stone phrases general
kimsəsiz qalmaq be left an orphan phrases general
yetim qalmaq be left an orphan phrases general
atasız qalmaq be left fatherless phrases general
dəyişikliyə məruz qalmaq be on the turn phrases general
ciddi sınağa məruz qalmaq be put to the push phrases general
mövhumata baxıb qalmaq be steeped in prejudice phrases general
ölü kimi yıxılıb qalmaq bite the dust phrases general
yemək və qalmaq board and lodging phrases general
qohumlar arasında nəsildən-nəsilə nigah bağlamaq breed in and in phrases general
diqqətdən kənar qalmaq escape notice phrases general
geridə qalmaq fall behind phrases general
boş qalmaq fall void phrases general
tülkü quyruğu fox brush phrases general
şüşə salınmış laylı qapı French door phrases general
şüşələnmiş laylı qapı French door phrases general
kiçik qapı garden gate phrases general
xaraba qalmaq go to the devil phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi hot line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi hot line phrases general
kölgədə qalmaq keep shady phrases general
vero