• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для receive a high mark (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ən yüksək nöqtə high noun general
maksimum high noun general
çox hündürdən uçan high-flyer noun general
yüksək keyfiyyət high-grade noun general
silindr high-hat noun general
hündürlüyə hoppanan idmançı high-jumper noun general
hündürlüyə tullanan idmançı high-jumper noun general
ana xətt high-road noun general
geniş yol high-road noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
şose high-road noun general
daşqın high-water noun general
güclü sel high-water noun general
sel high-water noun general
etiket mark noun general
işarə mark noun general
ləkə mark noun general
nişan mark noun general
nişanə mark noun general
qiymət mark noun general
ölçü mark noun general
barmaq izi thumb-mark noun general
yol işarəsi way-mark noun general
odadavamlılıq bearing high temperatures noun general
quş check mark noun general
nida işarəsi exclamation mark noun general
nida işarəsi exclamatory mark noun general
mizlənməmiş parafin fined high meltable noun general
barmaq ləkəsi finger-mark noun general
sərvqamət high and slender person noun general
bədiilik high artistic value noun general
bahaçılıq high cost of living noun general
vışkadan hoppanma high diving noun general
qurğan high fence noun general
bot high galoshes noun general
alimənsəb high official noun general
bot high overshoes noun general
yüksək təzyiq high pressure noun general
bahaçılıq high prices noun general
yüksək keyfiyyət high quality noun general
ləyaqət high rank noun general
müctəhid high religious person in Moslem noun general
orta məktəb high school noun general
gimnaziya high school noun general
gimnazist high school boy noun general
gimnazist high school girl noun general
açıq dəniz high seas noun general
botinka high shoes noun general
şən əhval-ruhiyyə high spirits noun general
yüksək gərginlik high tension noun general
yüksək gərginli cərəyan high tension current noun general
dövlət xəyanəti high treason noun general
daşqınlıq high water noun general
daşqın high water noun general
atışma high words noun general
təyyarəvuran top high-angle gun noun general
dərəbəyilik high-handedness noun general
dikdaban high-heeled shoes noun general
ideyalılıq high-mindedness noun general
yüksəkoktanlı komponentlər high-octane components noun general
yüksəkparafinli neft high-paraffin petroleum noun general
zil high-pitched sound noun general
yüksəkmodullu lif high-modulus fiber noun general
yüksəkoktanlı benzin high-octane gasoline noun general
itigedən gatar high-speed train noun general
əllaməlik high-standing nonsense noun general
yüksəkkükürdlü neft high-sulfur petroleum noun general
yüksəktemperaturlu piroliz high-temperature pyrolysis noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
əlamət mark noun general
ball mark noun general
gəmirik mark of gnawing noun general
sual işarəsi question mark noun general
nişangah shooting-mark noun general
vurğu işarəsi stress mark noun general
fabrik markası trade-mark noun general
pik high noun general
göylə gedən high-flyer noun general
şöhrətpərəst high-flyer noun general
dik yoxuş high-grade noun general
ana yol high-road noun general
düz yol high-road noun general
ən kəsə yol high-road noun general
əsas yol high-road noun general
şahrah high-road noun general
dikdaban high heel noun general
böyük adam high-hat noun figurative meaning
böyük şəxs high-hat noun figurative meaning
böyük zat high-hat noun figurative meaning
cığır mark noun figurative meaning
iz mark noun figurative meaning
yol mark noun figurative meaning
antisiklon high noun general
yüksək təzyiqli sahə high noun general
dikbaş adam high-hat noun general
lovğa adam high-hat noun general
hədəf mark noun general
məqsəd mark noun general
niyyət mark noun general
xətt mark noun general
alman markası mark noun general
nişan  mark noun computer
poçt markası mark noun general
nişanlamaq mark verb general
qiymətləndirmək mark verb general
almaq receive verb general
dikləşmək become high verb general
quş qoymaq check put a check mark verb general
yüksəyə dırmaşmaq climb high verb general
bahalıq salmaq create high prices verb general
ucalmaq fly high verb general
qeyri-kafi almaq get a bad mark verb general
qeyri-kafi qiymət almaq get a bad mark verb general
özü haqqında yüksək fikirdə olmaq have a high opinion of oneself verb general
mərtəbələrə qalxmaq have a high rank verb general
isindirmək have a high temperature verb general
alışıb-yanmaq have a high temperature verb general
uca səsi olmaq have a high voice verb general
hədəfə dəymək hit the mark verb general
hədəfə düşmək hit the mark verb general
uca tutmaq hold high verb general
başını uca tutmaq hold one's head high verb general
bələdləmək make a mark verb general
nişan qoymaq make a mark verb general
bələdləmək mark verb general
işarə qoymaq mark verb general
işarələmək mark verb general
aşağı salmaq mark down verb general
işarələmək mark off verb general
işarələmək mark out verb general
qırx vermək mark the fortieth day of smb.'s death verb general
cızıqlamaq mark with lines verb general
hədəfə düşməmək miss the mark verb general
qudurğanlaşmaq overstep the mark verb general
dəcləmək pile up grain and mark verb general
qəbul etmək receive verb general
dəstək almaq receive a backing verb general
beh almaq receive a deposit verb general
bəxşiş almaq receive a gift verb general
bəxşiş götürmək receive a gift verb general
tapşırıq almaq receive a reprimand verb general
töhmət almaq receive a reprimand verb general
şapalaq yemək receive a slap in the face verb general
teleqram almaq receive a telegram verb general
əmr almaq receive an order verb general
hökm almaq receive an order verb general
qonaq qəbul etmək receive guests verb general
xəbər almaq receive information verb general
xəstə qəbul etmək receive patients verb general
mənsəbə ucalmaq rise a high rank verb general
ucalmaq rise high verb general
kükrəmək run high verb general
ayaq vurmaq shoot below the mark verb general
yüksək qiymət almaq win a high appraisal verb general
məhəl qoymamaq high-hat verb spoken language
saymamaq high-hat verb spoken language
xor baxmaq high-hat verb spoken language
iz qoymaq mark verb general
ölçmək mark verb general
qəbul etmək receive verb general
qeyd etmək mark verb general
götürmək receive verb sport
qəbul etmək receive verb sport
uçarkən işıqlı iz buraxmaq mark verb general
göstərmək mark verb general
işarə etmək mark verb general
qəbul etmək receive verb computer
yadda saxlamaq mark verb general
hündür high adjective general
qəlbi high adjective general
yüksək high adjective general
birinci dərəcəli high-class adjective general
əla high-class adjective general
dəbdəbəli high-flown adjective general
ibarəli high-flown adjective general
qəliz high-flown adjective general
təmtəraqlı high-flown adjective general
birinci dərəcəli high-grade adjective general
əla high-grade adjective general
yüksək keyfiyyətli high-grade adjective general
öz bildiyini edən high-handed adjective general
özbaşına high-handed adjective general
açıq qəlbli high-hearted adjective general
cəsarətli high-hearted adjective general
cəsur high-hearted adjective general
geniş ürəkli high-hearted adjective general
igid high-hearted adjective general
qurd ürəyi yemiş high-hearted adjective general
xeyirxah high-hearted adjective general
qoçaq high-hearted adjective general
odadavamlı high-heat adjective general
gərgin high-pressure adjective general
yüksək təzyiqli high-pressure adjective general
yüksək mövqe tutan high-ranking adjective general
acı high-seasoned adjective general
çox ədviyyat vurulmuş high-seasoned adjective general
tünd high-seasoned adjective general
gur high-sounding adjective general
gur səsli high-sounding adjective general
gurultulu high-sounding adjective general
itigedən high-speed adjective general
sürətli high-speed adjective general
cəsarətli high-spirited adjective general
cəsur high-spirited adjective general
cürətli high-spirited adjective general
igid high-spirited adjective general
qoçaq high-spirited adjective general
şücaətli high-spirited adjective general
ürəkli high-spirited adjective general
diz hündürlükdə knee-high adjective general
dizə qədər knee-high adjective general
çox hündür sky-high adjective general
çox yüksək sky-high adjective general
şumal high adjective general
uca high adjective general
ülvi high adjective general
iddialı high and mighty adjective general
sərvqamət high and slender adjective general
nəsilli high-born adjective general
kaloriyalı high-calorie adjective general
ərköyün high-fed adjective general
hündür dabanlı high-heeled adjective general
dikdaban high-heeled adjective general
çeşidli high-quality adjective general
yüksək keyfiyyətli high-quality adjective general
təmiz high-minded adjective general
zil high-pitched adjective general
əqidəli high-principled adjective general
yüksəkkeyfiyyətli high-quality adjective general
yüksəkoktanlı high-octane adjective general
zil high-range adjective general
yüksəkvəzifəli high-rank adjective general
yüksəktemperaturlu high-temperature adjective general
yüksəkgərginlikli high-voltage adjective general
yüksəkvoltlu high-voltage adjective general
əxlaqlı of high moral standards adjective general
yüksək gərginlikli high-tension adjective electrical engineering
yüksək voltlu high-tension adjective electrical engineering
yüksək gərginlikli high-voltage adjective electrical engineering
yüksək voltlu high-voltage adjective electrical engineering
yüksək vəzifəli high-ranking adjective military
göylə gedən high-flown adjective irony
müəyyən hündürlük high adjective general
ucalıq high adjective general
ixtiyar sahibi high-handed adjective general
səlahiyyəti olan high-handed adjective general
təmtəraqlı high-sounding adjective general
böyük sürətlə işləyən high-speed adjective general
coşqun high-spirited adjective general
dəliqanlı high-spirited adjective general
ehtiraslı high-spirited adjective general
qızğın high-spirited adjective general
çox güclü high adjective general
təsirli high adjective general
dəbdəbəli high-sounding adjective general
gözəl high-sounding adjective general
qəşəng high-sounding adjective general
əhvallı high-spirited adjective general
oynaq high-spirited adjective general
sevincli high-spirited adjective general
şad high-spirited adjective general
şən high-spirited adjective general
şux high-spirited adjective general
yaxşı əhval-ruhiyyəli high-spirited adjective general
baha high adjective general
böyük high adjective general
çox high adjective general
gərgin high adjective general
güclü high adjective general
intensiv high adjective general
möhkəm high adjective general
qızğın high adjective general
ən qızğın çağda baş verən high adjective general
ən qızğın vaxtda olan high adjective general
ali high adjective general
ali təbəqə high adjective general
ən yaxşı high adjective general
ən yüksək high adjective general
alicənab high adjective general
nəcib high adjective general
gur high adjective general
zil high adjective general
fərəhli high adjective general
sevincli high adjective general
şad high adjective general
şən high adjective general
cah-calallı high adjective general
dəbdəbəli high adjective general
dövlətli high adjective general
varlı high adjective general
ağırlaşmış high adjective general
qoxumuş high adjective general
hündür high adverb general
uca high adverb general
yüksək high adverb general
yüksək məzənnədə at a high price adverb general
yüksək mərtəbədə at a high stage adverb general
yüksək pillədə at a high stage adverb general
böyük faizlə at high interest adverb general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
receive a high mark yüksək qiymət almaq verb general