• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
əli olan accessary noun general
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
cavabdeh olan answerer noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
federasiya əleyhinə olan antifederalist noun general
süni olan şey artificiality noun general
süni olan şey artificialness noun general
qüdrətli təsiri olan hakimiyyət ascendancy noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
yüngül atlet athlete noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile noun general
ayaqqabı mazı blacking noun general
şantajla məşğul olan blackmailer noun general
bitkilərdə olan parazit-həşərat blight noun general
zamin olan bondsman noun general
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker noun general
uşaqlar üçün hörülmüş ayaqqabı bootee noun general
ayaqqabı bağı bootlace noun general
ayaqqabı qəlibi boottree noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
birnəfərlik yüngül minik maşını buggy noun general
eyvanı olan birmərtəbəli bağ evi bungalow noun general
gediş-gəliş az olan yol byway noun general
estradası olan kafe cabaret noun general
estradası olan restoran cabaret noun general
yüngül idman qayığı canoe noun general
rezin caoutchouc noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
daşınmağa imkan olan əmlak chattel noun general
məxmər yaxalığı olan beldən yığılmış palto chesterfield noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist noun general
bələdiyyə idarəsi olan şəhər city noun general
not sətrinin başında olan işarə clef noun general
ayaqqabı üzü biçən çəkməçi clicker noun general
ayaqqabı yamayan cobbler noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
içində olan şey content noun general
materikə xas olan həyat tərzi continentalism noun general
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer noun general
əlaqədar olan bir şey correlate noun general
yüngül əxlaqlı qadın courtesan noun general
yüngül coxcomb noun general
yüngül zərbə dab noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan degenerate noun general
öhdədə olan dependant noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
rezin elastic noun general
rezin eraser noun general
ifrat baxışları olan extremist noun general
yüngül featherbrain noun general
çox yüngül çəki featherweight noun general
yüngül zərbə flick noun general
yüngül çəkili boksçu fly-weight noun general
yüngül çəkili güləşçi fly-weight noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
ayaqqabı footwear noun general
yüngül fop noun general
yüngül oğlan fop noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
mühacirətdə olan hökumət government-in-exile noun general
orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi gunboat noun general
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
at şəklində minik yerləri olan karusel hobbyhorse noun general
ucunda at kəlləsi olan oyuncaq çubuq at hobbyhorse noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
rezin indiarubber noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
müxtəlif millət və ya irqə mənsub olan adamların evlənməsi intermarriage noun general
qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı jack-knife noun general
hoppanma mütəxəssisi olan idmançı jumper noun general
yüngül pivə lager beer noun general
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
yüngül qəlyanaltı kafesi luncheonette noun general
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
içində müqəddəs çörək olan qızıl və ya gümüş qab monstrance noun general
yas içində olan mourner noun general
çoxsaylı fakültələri olan universitet multiversity noun general
gündəlik lazım olan mallar necessaries noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
yüngül sevgi romanı novelette noun general
dirsəklə vurulan yüngül dürtmə nudge noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
əhalisi az olan ərazi outback noun general
əhalisi az olan yer outback noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
bayırda olan bir kəs outsider noun general
yüngül zarafat persiflage noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
piknikdə olan picnicker noun general
meyvədə olan xırda çəyirdək pip noun general
yüngül tappıltı pitter-patter noun general
yüngül tıqqıltı pitter-patter noun general
zamin olan pledger noun general
rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı plimsolls noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
özündən razı olan prig noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
yüngül zərbə rap noun general
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist noun general
ehtiyatda olan at remount noun general
lazım olan şey requisite noun general
parusin sailcloth noun general
ayaqqabı fırçası shoe-brush noun general
yüngül yemək snack noun general
yüngül səs sough noun general
mineral suyu olan kurort spa noun general
zamin olan sponsor noun general
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere noun general
ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı talesman noun general
yüngül rəng tinge noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-bar noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-gate noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
zamin olan underwriter noun general
içinə isti su tökülüb bədənin ağrıyan yerinə qoyulan rezin qovuq warmer noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulmanlı olan ağ wash-linen noun general
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob noun general
cavan olan youngster noun general
gənc olan youngster noun general
əlbir olan accomplice noun general
antistatik rezin antistatic rubber noun general
əsasa olan təzyiq base moulding pressure noun general
olan being noun general
anadan olan gün birthday noun general
ayaqqabı boot noun general
kabel rezin cable rubber noun general
məsaməli rezin cellular rubber noun general
elektrikkeçirən rezin electroconductive rubber noun general
olan existing noun general
şaxtayadavamlı rezin Father Christmas noun general
şaxtayadavamlı rezin Father Frost noun general
köpükvarı rezin foamy rubber noun general
ayaqqabı foot gear noun general
şaxtayadavamlı rezin freeze-resistant rubber; şaxtababa noun general
bərk rezin hard rubber noun general
istiliyədavamlı rezin heat-resistant rubber noun general
şaxtayadavamlı rezin Jack Frost noun general
qaytanlı ayaqqabı lace-boots noun general
yüngül kreyser light cruiser noun general
yüngül fraksiya light fraction noun general
yüngül fraksiyanın qovulması light fractions recovery noun general
yüngül sənaye light industry noun general
yüngül yağ light oil noun general
yüngül benzin light petroleum noun general
yüngül neft light petroleum noun general
ayaqqabı istehsalı manufacture of shoes noun general
kiçikməsaməli rezin microcellular rubber noun general
hərəkətdə olan lay moving layer noun general
təbii rezin natural rubber noun general
yağa və benzinə davamlı rezin oil-benzoproof rubber noun general
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor noun general
tez xarab olan yük perishables noun general
ştatda olan işçi permanent employee noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
məsaməli rezin porous rubber noun general
iste'fada olan polkovnik retired colonel noun general
şaxtayadavamlı rezin Santa Claus noun general
yarımbərk rezin semihard rubber noun general
ayaqqabı shoe noun general
ayaqqabı bağı shoe-lace noun general
ayaqqabı qaytanı shoe-laces noun general
yüngül yara slight wound noun general
ayaqqabı içliyi sock noun general
yumşaq rezin soft rubber noun general
məsaməli rezin spongy rubber noun general
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint noun general
möhkəmləndirici olan qaynaq tikişi strapped weld noun general
yüngül atletika track and field athletics noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
yüngül tüstü whiff noun general
radiasiyaya davamlı rezin X-ray radiation proof rubber noun general
yüngül scatterbrain noun spoken language
uşaqlıq xaricində olan extrauterine noun medical
yüngül qızdırma febricula noun medical
məzuniyyətdə olan adam vacationist noun medical
başqası ilə birlikdə cavabdeh olan co-defendant noun law
yüngül çəkili boksçu lightweight noun sport
yüngül atletika track-and-field noun sport
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman noun sport
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation noun economy
ayrı olan şərti jarqon argot noun linguistic
rezin boru hose noun technical
ehtiyatda olan reservist noun military
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
nifaqa səbəb olan hər şey bone of contention noun idiomatic
katolik dininə mənsub olan catholic noun church
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
tək olan söz singular noun grammatical
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
ikonalara əks olan iconoclast noun history
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry noun history
yüngül yeriş amble noun general
məhəbbət əlaqəsində olan amour noun general
tikiş və toxuma maşınlarında olan makara bobbin noun general
futbol üçün xüsusi ayaqqabı boot noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
özünüidarəsi olan şəhər borough noun general
bir qrupa mənsub olan adam brother noun general
bir təşkilata mənsub olan adam brother noun general
süni rezin caoutchouc noun general
təsadüfi olan chance noun general
yüngül effekt claptrap noun general
müstəmləkəsi olan colonial noun general
bişirilməli olan ərzaq cooker noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
rezin ip elastic noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
çox yüngül featherweight noun general
çox yüngül əşya featherweight noun general
yüngül çəki fly-weight noun general
havada olan toz fog noun general
havada olan tüstü fog noun general
tərkibində qızıl olan qum gravel noun general
yüngül yara graze noun general
qumu olan gritty noun general
yüngül əl çamadanı handbag noun general
əməyə olan tələb labour-market noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
yüngül qəlyanaltı luncheonette noun general
az ölçüdə olan minority noun general
az sayda olan minority noun general
müasir olan modernity noun general
birdən-birə peyda olan bina mushroom noun general
maye halında olan torf layı muskeg noun general
yüngül ev paltarı night-clothes noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
fındıq bol olan yer nutty noun general
qoz bol olan yer nutty noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
ağır olan bir şey oppressor noun general
üzücü olan bir şey oppressor noun general
hazır xörək olan yeməkxana ordinary noun general
köməkdən məhrum olan adam orphan noun general
qayğıdan məhrum olan adam orphan noun general
öküzkimilər ailəsinə aid olan ox noun general
yüngül öpüş peck noun general
yüngül iş picnic noun general
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity noun general
kisəli heyvanlarda olan cibəbənzər boşluq pouch noun general
rezin rubber noun general
dəniz sahilində olan kurort seaside noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
yüngül yağış spatter noun general
eni olan spread noun general
ölçüsü olan spread noun general
uzunluğu olan spread noun general
təkər izi olan yol trackway noun general
yüngül addım trip noun general
himayə altında olan tutelage noun general
qəyyumluqda olan tutelage noun general
mehmanxanada paltar ütüləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
yüngül hərəkət waff noun general
ağacın gövdəsində olan şiş wart noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan geek noun general
zamin olan bail noun law
miqdar və istiqaməti olan kəmiyyət vector noun physics
ehtiyat olan oyunçu reserve noun sport
ehtiyatda olan oyunçu reserve noun sport
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
pişik fəsiləsinə daxil olan heyvanlar cat noun zoological
ekvator xəttinə müvazi olan xəyali xətlər parallel noun geographical
yüngül araba traveller noun technical
parusin dungaree noun textile
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside noun railway
hava ilə doldurulmuş rezin kisə bladder noun general