• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для round (176 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
half-round yarımdairə noun general
round göy qübbəsi noun general
round-up dövrələmə noun general
round-up dövrəyə alma noun general
round-up toplama noun general
all-round athlete çoxnövçü noun general
going round dolanma noun general
making round dəyirmiləmə noun general
merry-go-round karusel noun general
press round-up mətbuat icmalı noun general
round raund noun general
round tur noun general
round and flat stone yalama noun general
round copper tray məcməyi noun general
round-faced girl ayüzlü noun general
round-up icmal noun general
spinning round dolanma noun general
sports round-up idman icmalı noun general
tour round the world dünya səfəri noun general
winding round burma noun general
round dairə noun general
round dairəşəkilli əşya noun general
round dilim noun general
round parça noun general
round tikə noun general
round halay noun general
round dövr etmə noun general
round dövran noun general
round fırlanma noun general
round baş çəkmə noun general
round yoxlama noun general
round raund noun sport
bring round özünə gətirmək verb general
bring round özünə qaytarmaq verb general
come round ətrafına fırlanmaq verb general
come round boylanmaq verb general
get round dolanmaq verb general
get round dövrə vurmaq verb general
round dəyirmiləmək verb general
round dəyirmilənmək verb general
round girdələmək verb general
round halqalanmaq verb general
round yumrulamaq verb general
bring smb. round bir kəsi huşa gətirmək verb general
cause smb. to make round girdələtdirmək verb general
cause smb. to round off dəyirmilətdirmək verb general
cause smb. to round off dəyirmilətmək verb general
come round gəlmək verb general
deal round the cards qumar kağızı paylamaq verb general
gather round bürümək verb general
get round girdələnmək verb general
get round girdələşmək verb general
go round dolanmaq verb general
go round dolaşmaq verb general
look round ətrafa boylanmaq verb general
look round boylanmaq verb general
look round all together boylanışmaq verb general
make round dairələmək verb general
make round girdələmək verb general
make round yumrulamaq verb general
make round yumurlamaq verb general
make round dəyirmiləmək verb general
put one's arms round smb.'s waist bir kəsin belini qucmaq verb general
round be rounded off dəyirmiləşdirilmək verb general
round off dəyirmiləmək verb general
round off dəyirmiləşdirmək verb general
round off yuvarlaqlamaq verb general
round off yuvarlaqlaşdırmaq verb general
sit round dövrə vurmaq verb general
swing the car round döndərmək verb general
tie smth. round oneself sarınmaq verb general
turn round üzünü çevirmək verb general
turn round geri dönmək verb general
twist smb. round one's finger barmağına dolamaq verb general
wheel round dolandırmaq verb general
wheel round hərləmək verb general
wind round burmaq verb general
wind round one's feet ayaqlarını dolaqlamaq verb general
come round düzəlmək verb general
come round sağalmaq verb general
round bitirmək verb general
round qurtarmaq verb general
round tamamlamaq verb general
come round özünə gəlmək verb general
round qulağını kəsmək verb general
round dönmək verb general
round dəyirmi adjective general
round girdə adjective general
round şaraoxşar adjective general
round şarşəkilli adjective general
round yumru adjective general
all-round ətraflı adjective general
quite round gip-girdə adjective general
quite round yumruca adjective general
quite round yupyumru adjective general
quite round yupyumruca adjective general
round dairəvi adjective general
round yumru-yumru adjective general
round yuvarlaq adjective general
round the clock gecə-gündüz adjective general
round-cheeked yumruyanaq adjective general
round-cheeked yumruyanaqlı adjective general
round-faced aybəniz adjective general
round-faced ayçöhrəli adjective general
round-faced dəyirmisifət adjective general
round-faced dəyirmisifətli adjective general
round-faced dövrəsifət adjective general
round-faced dövrəsifətli adjective general
round-faced girdəsifət adjective general
round-faced girdəsifətli adjective general
round-faced girdəüz adjective general
round-faced girdəüzlü adjective general
round-faced qəmərüz adjective general
round-faced qəmərüzlü adjective general
round-faced yumrusifət adjective general
round-faced yumrusifətli adjective general
round-headed dəyirmibaş adjective general
round-headed yumrubaş adjective general
round-round yumru-yumru adjective general
turning round fırlanan adjective general
all-round çox tərəfli adjective spoken language
all-round hər tərəfli adjective spoken language
round dolu adjective general
round koppuş adjective general
round kök adjective general
all-round mütləq adjective spoken language
all-round dairəvi adjective spoken language
round dairə şəklində adverb general
round ətrafında adverb general
all the year round bütün ili adverb general
all the year round il-müdam adverb general
all the year round yaylı-qışlı adverb general
looking round boylana-boylana adverb general
other way round əksinə adverb general
round çevrəsində adverb general
round həndəvər adverb general
round yan-yörə adverb general
with arms round each other qucaq-qucağa adverb general
round boyunca adverb general
round hər tərəfdə adverb general
round digər tərəfə adverb general
round əks tərəfdə adverb general
round ətrafına preposition general
round ətrafında preposition general
round ətrafa preposition general
round təxminən preposition general
round təqribən preposition general
round barəsində preposition general
round haqqında preposition general
all the year round bütün il boyu phrases general
get round smb. bir kəsi aldatmaq phrases general
go round like a horse in a mill çevir tatı, vur tatı phrases general
merry go round karusel phrases general
move round çevrilmək phrases general
move round geriyə dönmək phrases general
put a halter round one's own neck özü öz əli ilə kəndiri boğazına keçirmək phrases general
round of applause alqış gurultusu phrases general
round of cheers alqış gurultusu phrases general
round table dəyirmi masa phrases general
round table dəyirmi stol phrases general
round-the-world tour dövr-aləm səyahəti phrases general
show round müşayiət etmək phrases general
The longest way round in the shortest way home Ehtiyat igidin yaraşığıdır phrases general
troop round əhatəyə almaq phrases general
troop round mühasirəyə almaq phrases general
trot round aparmaq phrases general
trot round göstərmək phrases general
walk smb. round bir kəsi barmağına dolamaq phrases general
wind smb. round one's litle finger bir kəsi barmağına dolamaq phrases general
work round dönmək phrases general
work round istiqamətini dəyişmək phrases general
wrap round ətrafına bürümək phrases general
merry go round gözoxşayan phrases general
merry go round xoşagələn phrases general
move round çevirmək phrases general
move round geriyə döndərmək phrases general