• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для rude word (131 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
eyham half-word noun general
üstüörtülü söz half-word noun general
danlaq swear-word noun general
söyüş swear-word noun general
kəlam word noun general
söz word noun general
obrazlı təsvir word-painting noun general
cinas word-play noun general
kalambur word-play noun general
söz oyunu word-play noun general
əsas lüğət fondu basic word stock noun general
bir kəlmə in one word noun general
sözübütöv adam man of one's word noun general
lazımi söz proper word noun general
heyvərə rude fellow noun general
qaba rude fellow noun general
eşşəkzarafatı rude joke noun general
zırı rude person noun general
zırpı rude person noun general
qaba rude woman noun general
tabe söz subordinate word noun general
ərz word noun general
kəlmə word noun general
sözlərin düzülüşü word order noun general
sözyaratma word-building noun general
sözdəyişdirmə word-changing noun general
formadüzəlici şəkilçilər word-changing suffixes noun general
köməkçi nitq hissəsi form-word noun linguistic
ancaq müəyyən sahədə işlənən söz nonce-word noun linguistic
söz yaradıcılığı word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-building noun linguistic
sözdüzəltmə word-formation noun linguistic
söz sırası word-order noun linguistic
danışıq word noun general
nitq word noun general
fikir word noun general
məsləhət word noun general
mülahizə word noun general
qeyd word noun general
rəy word noun general
vəd word noun general
əmr word noun general
göstəriş word noun general
məxfi söz word noun general
parol word noun general
çağırış word noun general
şüar word noun general
münasib sözlər seçmək word verb general
sözlərlə ifadə etmək word verb general
sözübütöv olmaq be as good as one's word verb general
qanmazlıq eləmək be rude verb general
qanmazlıq etmək be rude verb general
kobudluq etmək be rude verb general
ismarlanmaq be sent a word verb general
dağallıq etmək break one's word verb general
vədəxilaf olmaq break one's word verb general
söz düzəltmək build a word verb general
hər sözə qulp qoymaq cavil at every word verb general
söz vermək give one's word verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
ayılaşmaq grow rude verb general
qabalaşmaq grow rude verb general
sözündə durmaq keep one's word verb general
qabalaşdırmaq make smb. rude verb general
bir kəsin sözünü təhrif etmək pervert smb.'s word verb general
söz salmaq put in a word verb general
inadla susmaq refuse to utter a word verb general
söz axtarmaq seek for a word verb general
ismarlamaq send word verb general
cınqırını çıxartmaq utter a word verb general
alçaldıcı rude adjective general
ədəbsiz rude adjective general
həqarətli rude adjective general
kobud rude adjective general
qaba rude adjective general
təhqiredici rude adjective general
sözübütöv keeping one's word adjective general
ağzıpərtöv rude adjective general
bədxasiyyətli rude adjective general
bimərifət rude adjective general
mərifətsiz rude adjective general
namülayim rude adjective general
zırı rude adjective general
hərfi word for word adjective general
sözdüzəldici word-building adjective general
sözdəyişdirici word-changing adjective general
söztörədici word-formative adjective general
avam rude adjective general
cahil rude adjective general
qanacaqsız rude adjective general
tərbiyəsiz rude adjective general
emal edilməmiş rude adjective general
xam rude adjective general
cilalanmış rude adjective general
kobud rude adjective general
şifahi by word of mouth adverb general
dəlilsiz-sübutsuz on one's bare word adverb general
sözbəsöz word by word adverb general
söz-söz word by word adverb general
eynən word for word adverb general
kəlmə-kəlmə word for word adverb general
hərf-hərf word for word adverb general
öz aramızdı mum's the word adverb idiomatic
alınma söz adopted word phrases general
söhbətə söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
araya söz qatmaq get a word in edgeways phrases general
söz vermək give word phrases general
Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz He hasn't a word throw at a dog phrases general
münasib söz tapmaq hit right word phrases general
sözün dar mənasında in the narrow sense of the word phrases general
son moda last word in smth. phrases general
son moda last word on smth. phrases general
bir şeyə zamin olmaq pass one's word for smth. phrases general
acı söz sharp word phrases general
toxunan söz sharp word phrases general
sinonim söz synonymous word phrases general
Vicdanım haqqı! Upon my word! phrases general
məxfi söz watch word phrases general
parol watch word phrases general
vaxtında deyilmiş söz word in season phrases general
Söz quş kimidir, ağzından çıxdı geri qayıtmaz Word spoken is past recalling phrases general
arifə bir işarə word to the wise phrases general
paslı söz rusty word phrases general
sözünü şirinləşdirmək sugar one's word phrases general
sətirdən-sətirə keçirmə word wrap phrases computer
Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər Many a true word is spoken in jest phrases proverb
yağlı söz warm word phrases rude word
O, danışmaq belə istəmir He hasn't a word throw at a dog phrases general
son söz last word in smth. phrases general
son söz last word on smth. phrases general
vero