• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для sözünün üstündə durmaq (174 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
sözünün üstündə durmayan breakpromise noun general
qiymət üstündə həmişə mübahisə edən adam haggler noun general
boş şey üstündə mübahisə hair-splitting noun general
sözünün üstündə durma importunity noun general
sözünün üstündə durma insistence noun general
bir əşyanın üstündə uzanmaq overlay noun general
boş şeyin üstündə savaşma squaáble noun general
üstündə on noun grammatical
odluq qəfəsi üstündə közdə qızardılmış balıq grill noun general
odluq qəfəsi üstündə közdə qızardılmış ət grill noun general
yol qaydası pozuntusu üstündə məhkəməyə çağırış vərəqəsi ticket noun general
dik durmaq bulge verb general
oturub durmaq company verb general
əks durmaq confront verb general
qarşı durmaq confront verb general
tərəf durmaq countenance verb general
durmaq float verb general
odluq qəfəsin üstündə qızartmaq grill verb general
qiymət üstündə çənələşmək haggle verb general
tutub durmaq hang on verb general
limanda durmaq harbour verb general
başında durmaq head verb general
tutub durmaq hold on verb general
bir ayağı üstündə hoppanmaq hop verb general
bir ayağı üstündə sıçramaq hop verb general
bir ayağı üstündə tullanmaq hop verb general
üstündə yazmaq inscribe verb general
sözünün üstündə durmaq insist verb general
üstündə uzanmaq overlie verb general
növbəyə durmaq queue verb general
boş şeyin üstündə savaşmaq squaáble verb general
durmaq stand verb general
zamin durmaq vouch verb general
qarşı durmaq withstand verb general
məhkəmə qarşısında durmaq appear before the court verb general
farağat durmaq bax: farağat dayanmaq verb general
oturub-durmaq be in contact verb general
hakimiyyət başında durmaq be in power verb general
keşikdə durmaq be on guard verb general
qarovul durmaq be on guard verb general
keşikdə durmaq be on watch verb general
rahat durmaq behave quiet verb general
dalında durmaq defend verb general
dayaq durmaq defend verb general
marıta durmaq gape verb general
durmaq get up verb general
yuxudan durmaq get up verb general
ayağa durmaq get up verb general
buzun üstündə sürüşmək glide on the ice verb general
tutub durmaq hold on verb general
şax durmaq hold oneself erect verb general
kənarda durmaq keep aside verb general
oturub-durmaq keep friendly relations verb general
qarovul durmaq keep guard verb general
sözündə durmaq keep one's word verb general
qapıda durmaq keep the goal verb general
bərədə durmaq lie in ambush verb general
pusquda durmaq lie in ambush verb general
bərədə durmaq lie in wait verb general
ot üstündə uzanmaq lie on the grass verb general
bir kəsi əli üstündə gəzdirmək make much of smb. verb general
sahib durmaq misappropriate verb general
qarşı durmaq oppose verb general
başqa lövbərə durmaq put about verb general
qarşı durmaq put up resistance verb general
dala durmaq refuse verb general
lal kimi durmaq remain dumb verb general
oturub-durmaq sit and rise verb general
yöndəmsiz durmaq slouch verb general
kənar durmaq stand aback verb general
kənarda durmaq stand aside verb general
dala durmaq stand back verb general
dik durmaq stand erect verb general
iraq durmaq stand far verb general
fəxri qarovulda durmaq stand guard in honor verb general
kəlləmayallaq durmaq stand head over heels verb general
növbəyə durmaq stand in a queue verb general
axırda durmaq stand in the end verb general
yaxın durmaq stand near verb general
dimdik durmaq stand on end verb general
sülhün keşiyində durmaq stand on guard of peace verb general
dal-dala durmaq stand one after another verb general
şax durmaq stand straight verb general
dalında durmaq stand up verb general
ayağa durmaq stand up verb general
bir kəsin tərəfində durmaq stand up for smb. verb general
dik durmaq stand upright verb general
cəld durmaq start up verb general
geri durmaq step aside verb general
kənara durmaq step aside verb general
kömək durmaq support verb general
dalında durmaq support verb general
sahib durmaq take possession verb general
qahmar durmaq take smb.'s part verb general
bir kəsin tərəfində durmaq take smb.'s side verb general
buraz üstündə gəzmək walk the tightrope verb general
geri durmaq jib verb general
dizi üstə durmaq kneel verb general
cərgə ilə durmaq line verb general
zamin durmaq pawn verb general
dik durmaq protrude verb general
qarşı durmaq resist verb general
qarşı durmaq revolt verb general
ayağa durmaq rise verb general
ayağa durmaq stand verb general
üzə durmaq arise verb general
qarşıda durmaq face verb general
qulluğunda durmaq help verb general
geri durmaq cave verb general
bir cərgədə durmaq range verb general
üzə durmaq oppose verb general
zamin durmaq answer verb general
durmaq hang verb general
yumurta üstündə yatmaq sit verb general
durmaq set verb general
kəndarda durmaq stand verb general
suyun üstündə awash adjective general
fikrinin üstündə axıra qədər durmayan inconsequent adjective general
axıra qədər fikrinin üstündə durmayan inconsequential adjective general
sözünün üstündə duran insistent adjective general
can üstündə olan moribund adjective general
sözünün üstündə duran assertive adjective general
üstündə atop adverb general
başın üstündə overhead adverb general
üstündə above preposition general
üstündə astride preposition general
üstündə onto preposition general
üstündə because of preposition general
üstündə on preposition general
üstündə over preposition general
öz dediyin üstündə durmaq be on one's P's and Q's phrases general
iynə üstündə oturmaq be on pin-points phrases general
tikan üstündə oturtmaq be on pins and needles phrases general
iynə üstündə oturmaq be on tenterhooks phrases general
iynə üstündə oturmaq be on the nettle phrases general
tikan üstündə oturmaq be on the nettle phrases general
iynə üstündə oturan vəziyyətdə olmaq be on wires phrases general
qarnı üstündə sürünmək crawl on belly phrases general
durmaq get up phrases general
ayağa durmaq get up phrases general
qarovulda durmaq keep guard phrases general
pusquda durmaq lay on an ambush phrases general
iynə üstündə like a hen on a hot girdle phrases general
hər qəpiyin üstündə əsmək look twice at evey penny phrases general
marıqda durmaq lurk in ambush phrases general
pusquda durmaq lurk in ambush phrases general
kiminsə tərəfində durmaq make common cause with phrases general
qarovulda durmaq mount guard phrases general
təkər üstündə on the wheel phrases general
təkər üstündə on wheels phrases general
üstündə ağalıq etmək order about phrases general
dik durmaq prick up phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. about smth. phrases general
bir şeyin üstündə kiminləsə sözləşmək quarrel with smb. for smth. phrases general
qarovulda durmaq stand guard phrases general
növbəyə durmaq stand in a queue phrases general
dimdik durmaq stand on end phrases general
öz dediyin üstündə durmaq stand on one's P's and Q's phrases general
ayağa durmaq stand up phrases general
kənara durmaq step aside phrases general
dik durmaq stick out phrases general
vız durmaq stick out phrases general
növbəyə durmaq take turns phrases general
boş şey üstündə həyəcan tempest in a teapot phrases general
boş şey üstündə mübahisə tempest in a teapot phrases general
bərədə durmaq lie in wait phrases general
bərədə durmaq lie in ambush phrases general
ot kökü üstündə bitər Like father phrases general
ot kökü üstündə bitər like son phrases general
qapıda durmaq keep the goal phrases sport
qapıda durmaq stay in the goal phrases sport
ayağa durmaq get on one's feet phrases general
kənarda durmaq sit out phrases general
sözünün ağası true blue phrases figurative meaning
vero