• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для sərt torpaq (243 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
torpaq sahəsi area noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
sərt it bandog noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
sərt tünd pivə bock noun general
şərt circumstance noun general
qeyd-şərt clause noun general
gil torpaq clay noun general
torpaq sahəsi dale noun general
torpaq bənd dam noun general
torpaq yol earth road noun general
torpaq qalağı embankment noun general
heriyə qoyulmuş torpaq fallow noun general
şumlanmış torpaq fallow noun general
torpaq sahibi freeholder noun general
torpaq rentası ground-rent noun general
torpaq koması hillhock noun general
torpaq topası hillhock noun general
torpaq sahəsi holding noun general
şərt if noun general
torpaq land noun general
torpaq sahibəsi landlady noun general
torpaq sahibi landowner noun general
torpaq sürüşməsi landslide noun general
torpaq örtük lay noun general
ot basmış torpaq sahəsi links noun general
otlu torpaq sahəsi links noun general
iri torpaq sahibi magnate noun general
sərt adam mope noun general
qəbirüstü torpaq yığını mound noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
ilkin şərt prerequisite noun general
sərt cavab retort noun general
torpaq soil noun general
qeyd-şərt stipulation noun general
şərt stipulation noun general
torpaq territory noun general
sərt tədbir crackdown noun general
ilkin şərt precondition noun general
gil-torpaq alumina noun general
gil torpaq clayey soil noun general
torpaq yolu country-track noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
torpaq layı earth layer noun general
bərəkətli torpaq fertile soil noun general
sərt torpaq firm soil noun general
qara torpaq grave noun general
torpaq rentası ground rent noun general
torpaq suyu ground water noun general
sərt damaq hard palate noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
torpaq islahatı land reform noun general
torpaq mülkiyyətçisi landowner noun general
doğma torpaq native land noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
qeyd-şərt prerequisite noun general
qeyd-şərt proviso noun general
sərt yoxuş rapid ascent noun general
şərt reservation noun general
sərt qış severe winter noun general
islaq torpaq soggy ground noun general
torpaq eroziyası soil erosion noun general
sərt cisim solid noun general
sərt eniş steep slope noun general
şərt terms noun general
əldəyməmiş torpaq virgin soil noun general
sərt şığıma nosedive noun aeronautics
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
sərt torpaqaltı lay hard-pan noun geological
sərt torpaqaltı təbəqə hard-pan noun geological
sərt eniş bank noun general
sərt yamac bank noun general
bir şəxsin hüquqlarının həyata keçirilməsini məhdudlaşdıran şərt census noun general
sərt eniş chute noun general
sərt yamac chute noun general
torpaq bənd dike noun general
torpaq təpəsi dike noun general
torpaq dirt noun general
torpaq bənd dyke noun general
torpaq təpəsi dyke noun general
torpaq earth noun general
torpaq işləri earthwork noun general
çayın sərt dirsəyi elbow noun general
yolun sərt döngəsi elbow noun general
bərk torpaq ground noun general
torpaq ground noun general
ilk mühacirin torpaq sahəsi homestead noun general
torpaq sahibi landlord noun general
gil torpaq loam noun general
gilli torpaq loam noun general
toz-torpaq mess noun general
ilk şərt premise noun general
ilkin şərt premise noun general
qeyd-şərt qualification noun general
şərt qualification noun general
qeyd-şərt reservation noun general
sərt it snapper noun general
torpaq koması tussock noun general
torpaq topası tussock noun general
torpaq bənd wall noun general
xırda torpaq sahibi yeoman noun general
torpaq yığını accretion noun geological
torpaq bənd causeway noun general
qeyd-şərt condition noun general
şərt condition noun general
sərt nəzər glare noun general
torpaq sahəsi ground noun general
icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi occupation noun general
torpaq sahəsi plot noun general
şərt requisition noun general
icarəyə götürülən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
torpaq xəlbiri grate noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
qeyd-şərt reserve noun general
torpaq mülkiyyəti land noun general
torpaq bənd pen noun general
torpaq aşınması wash out noun geological
torpaq sahəsi patch noun general
su və ya küləklə gətirilən torpaq yığını wash noun general
şərt qoymaq stipulate verb general
şərt kəsmək agree verb general
şərt qoymaq lay down conditions verb general
şərt qoymaq make terms verb general
sərt danışmaq use sharp words verb general
sərt şığımaq nosedive verb aeronautics
torpaq becərmək till verb agricultural
torpaq şumlamaq till verb agricultural
şərt qoymaq dictate verb general
üst-başını toz-torpaq etmək mess verb general
şərt qoymaq postulate verb general
şərt qoymaq specify verb general
şərt qoşmaq lay down verb general
şərt qoymaq condition verb general
torpaq çıxartmaq excavate verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
sərt arduous adjective general
sərt austere adjective general
sərt bluff adjective general
sərt boisterous adjective general
sərt bristly adjective general
sərt cataclysmic adjective general
sərt cutthroat adjective general
torpaq earthen adjective general
sərt fast adjective general
çox sərt ferocious adjective general
sərt fierce adjective general
sərt fitful adjective general
sərt frowning adjective general
sərt frowny adjective general
sərt gruff adjective general
sərt hard adjective general
sərt hard-faced adjective general
sərt hard-hearted adjective general
sərt qabıqlı hardshell adjective general
sərt qınlı hardshell adjective general
sərt inclement adjective general
ilkin şərt kimi zəruri olan prerequisite adjective general
sərt severe adjective general
sərt stern adjective general
sərt stiff adjective general
sərt stringent adjective general
torpaq territorial adjective general
sərt tough adjective general
sərt unamenable adjective general
sərt unkind adjective general
sərt hardcore adjective general
torpaq agrarian adjective general
neftverən torpaq bax: neftvermə land adjective general
torpaq dirt road adjective general
torpaq earthy adjective general
sərt inelegant adjective general
neftverən torpaq oil-bearing area adjective general
sərt sharply adjective general
şərt conditional adjective grammatical
sərt astringent adjective general
sərt barky adjective general
sərt bleak adjective general
sərt blunt adjective general
sərt brusque adjective general
sərt fretful adjective general
sərt grim adjective general
sərt hardboiled adjective general
sərt harsh adjective general
sərt hostile adjective general
sərt obdurate adjective general
sərt rigid adjective general
sərt rough adjective general
sərt savage adjective general
sərt strident adjective general
sərt towering adjective general
sərt trenchant adjective general
sərt truculent adjective general
sərt stony adjective figurative meaning
sərt bitter adjective general
sərt chill adjective general
sərt rigorous adjective general
sərt severe adjective general
sərt flashy adjective spoken language
sərt tüklü brushy adjective general
sərt brutal adjective general
sərt hasty adjective general
çox sərt wall-eyed adjective general
sərt quick adjective general
sərt heavy adjective general
çox sərt frowningly adverb general
sərt harshly adverb general
sərt obdurately adverb general
sərt surətdə short adverb general
sərt unkindly adverb general
sərt surətdə sternly adverb general
sərt bitterly adverb general
sərt surətdə sharp adverb general
çox sərt hardly adverb general
sərt tədbir tərəfdarları believers in the strong phrases general
qonur torpaq brown soil phrases general
torpaq yol country road phrases general
münbit torpaq fruitful soil phrases general
çınqıllı torpaq gravelly soil phrases general
qumsal torpaq gravelly soil phrases general
çox sərt rəftar etmək handle without gloves phrases general
sərt rəftar etmək handle without gloves phrases general
çox sərt rəftar etmək handle without mittens phrases general
sərt iqlim hard climate phrases general
gilli torpaq loamy land phrases general
sərt yoxuş quick ascent phrases general
sərt eniş quick descent phrases general
sərt döngə quick turn phrases general
sərt dönüş quick turn phrases general
sərt siyasət tough policy phrases general
sərt rəftar etmək treat without gloves phrases general
xam torpaq untilled land phrases general
sərt ürək withered heart phrases general
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi State Land and Cartography Committee phrases general
əksinə yararsız torpaq inarable soil phrases agricultural
sərt demək whip on phrases general
sərt tədbirlər extremities plural general