• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для sakit axan su dərin olar (239 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
dərin hörmət awe noun general
sakit küçə by-street noun general
sakit yol byway noun general
dərin dərə canyon noun general
dərin qazan cauldron noun general
dərin dərə chasm noun general
dərin yarğan chasm noun general
çayın gur axan yeri chute noun general
selin gur axan yeri chute noun general
sakit edən comforter noun general
başqa çaydan axan çay effluent noun general
başqa qoldan axan çay effluent noun general
dərin bilik erudition noun general
axan ulduz falling-star noun general
dərin kəsik gash noun general
dərin yara gash noun general
dərin ehtiram reverence noun general
dərin məhəbbət reverence noun general
dərin qac deep ditch noun general
sakit vəziyyət off-position noun general
Sakit okean Pacific ocean noun general
dərin boşqab soup-plate noun general
dərin və dar qayalıq dərə gulch noun American
Sakit Okeanı Pacific Ocean noun geographical name
dərin uçurum chasm noun general
dərin uçurum cliff noun general
dərin düşüncə contemplation noun general
dərin fikir contemplation noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
dərin qırış furrow noun general
uzaq sakit yer nook noun general
iti axan mayenin şırnağı spin noun general
sakit işləmə purr noun technical
torpağı dərin şumlayan kultivator növü extirpator noun agricultural
dərin fərq chasm noun general
dərin qırış hack noun general
sakit olma holding noun general
çayın dərin yeri hole noun general
sakit etmək appease verb general
sakit etmək becalm verb general
sakit etmək calm verb general
sakit etmək comfort verb general
dərin etmək deepen verb general
özünə sakit yer tapmaq dig in verb general
sakit etmək pacify verb general
sakit etmək placate verb general
sakit eləmək quiet verb general
sakit eləmək quieten verb general
dərin hörmət bəsləmək revere verb general
dərin hörmət etmək revere verb general
dərin hörmət bəsləmək reverence verb general
sakit etmək still verb general
sakit olmaq tranquilise verb general
dərin kök atmaq be deeply rooted verb general
dərin fikrə getmək be sunk in thought verb general
sakit eləmək calm verb general
sakit olmaq calm down verb general
uşağı sakit etmək calm the child verb general
sakit buraxmaq leave alone verb general
sakit yaşamaq live peacefully verb general
dərin fikrə getmək muse verb general
sakit oturmaq sit still verb general
sakit etmək soothe verb general
öz vicdanını sakit etmək soothe one's conscience verb general
dərin düşünmək think deeply verb general
dərin düşünmək think profoundly verb general
sakit etmək conciliate verb general
daha dərin olmaq deepen verb general
sakit buraxmamaq dog verb general
dərin iz buraxmaq engrave verb general
sakit-sakit axmaq glide verb general
dərin iz buraxmaq imprint verb general
sakit olmaq quiet verb general
sakit olmaq quieten verb general
dərin iz buraxmaq seam verb general
dərin iz buraxmaq embed verb figurative meaning
dərin iz buraxmaq grave verb archaism
sakit etmək heal verb general
dərin təsir buraxmaq move verb general
dərin iz buraxmaq scar verb general
dərin yara vurmaq slash verb general
sakit işləmək purr verb technical
sakit airless adjective general
ürəyindən qara qanlar axan bleeding adjective general
çox dərin bottomless adjective general
sakit calm adjective general
çox dərin chasmal adjective general
dərin chasmal adjective general
dilini sakit saxlayan close-tongued adjective general
sakit composed adjective general
sakit conticent adjective general
sakit cool-headed adjective general
dərin deep adjective general
dərin kök salmaq deep-rooted adjective general
sakit dispassionate adjective general
sakit docile adjective general
damcı-damcı axan dripping adjective general
sakit equanimous adjective general
çox dərin fathomless adjective general
axan flowing adjective general
sakit halcyon adjective general
ürəyin ən dərin guşəsində bəslənilmiş heartfelt adjective general
sakit imperturbable adjective general
dərin təsir bağışlayan impressive adjective general
dərin təsir oyadan impressive adjective general
dərin kök salmış ineradicable adjective general
ən dərin inmost adjective general
sakit inoffensive adjective general
sakit meek adjective general
sakit noiseless adjective general
sakit pacific adjective general
sakit peaceful adjective general
sakit placable adjective general
sakit edən placatory adjective general
sakit placid adjective general
dərin profound adjective general
sakit quiescent adjective general
sakit quiet adjective general
sakit relaxed adjective general
sakit restful adjective general
dərin searching adjective general
sakit secure adjective general
sakit sedate adjective general
sakit silent adjective general
sakit sleepful adjective general
ağzının suyu axan slobbery adjective general
həmişə burnu axan snotty adjective general
sakit sober-minded adjective general
sakit staid adjective general
sakit still adjective general
sakit subdued adjective general
iti axan torrential adjective general
sakit tranquil adjective general
sakit unalarmed adjective general
sakit unanxious adjective general
sakit undisturbed adjective general
sakit uneventful adjective general
sakit unruffled adjective general
sakit unworried adjective general
dərin yawning adjective general
quzu kimi sakit as calm as a lamb adjective general
dərin abstruse adjective general
sakit balanced adjective general
sakit benign adjective general
sakit benignant adjective general
dərin cordial adjective general
sakit dormant adjective general
sakit even adjective general
dərin far adjective general
sakit gentle adjective general
dərin great adjective general
demək olar ki half adjective general
sakit harmless adjective general
sakit immobile adjective general
sakit impassive adjective general
sakit mute adjective general
demək olar ki no adjective general
sakit peaceable adjective general
bataqlıq sahədən axan quaggy adjective general
axan running adjective general
sakit serene adjective general
sakit unobtrusive adjective general
sakit untroubled adjective general
dərin biliyi olan well-informed adjective general
sakit cool adjective general
sakit dumb adjective general
dərin feeling adjective general
sakit orderly adjective general
sakit smooth adjective general
sakit soft adjective general
dərin düşüncəli wise adjective general
dərin mənalı wise adjective general
sakit cold adjective general
dərin keen adjective general
sakit nerveless adjective general
dərin penetrating adjective general
sakit private adjective general
dərin quick adjective general
dərin dead adjective general
dərin solid adjective general
demək olar ki almost adverb general
demək olar ki close upon adverb general
dərin deep adverb general
dərin deeply adverb general
sakit gently adverb general
sakit meekly adverb general
demək olar ki nearly adverb general
demək olar ki next to adverb general
sakit peaceably adverb general
sakit peacefully adverb general
sakit bir tərzdə placidly adverb general
sakit restfully adverb general
sakit-sakit restfully adverb general
demək olar ki scarcely adverb general
sakit still adverb general
sakit-sakit faintly adverb general
dərin profoundly adverb general
sakit-sakit quietly adverb general
demək olar ki about adverb general
demək olar ki half-way adverb general
demək olar ki near adverb general
demək olar ki quite adverb general
demək olar ki near preposition general
Sakit olun! hush interjection general
Sakit! hush interjection general
Yaxşı arvadın əri də yaxşı olar A good wife makes a good husband phrases general
demək olar ki all but phrases general
ölü kimi sakit as still as death phrases general
qəbir kimi sakit as still as grave phrases general
başına gələn başmaqçı olar be wise after the event phrases general
dərin yuxu deep sleep phrases general
dərin yuxuya getmək fall into a deep slumber phrases general
dərin peşmançılıq keçirmək feel a quick repentance phrases general
dərin təəssüf hissi keçirmək feel a quick repentance phrases general
dərin ürəklə from the bottom of one's heart phrases general
sakit axan çay gentle river phrases general
Bəd xəbərin atı yüyrək olar Ill news flies fast phrases general
Bəd xəbərin atı yüyrək olar Ill news goes fast phrases general
dərin kədər keen sorrow phrases general
dilini sakit saxlamaq keep a still tongue in one's head phrases general
dilini sakit saxlamaq keep one's mouth tight shut phrases general
dərin dekolte low neckline phrases general
demək olar ki not only phrases general
Sakit okean Pacific Ocean phrases general
sakit yağış quiet rain phrases general
sakit dəniz short sea phrases general
tez dəyən tez xarab olar soon ripe, soon rotten phrases general
Sağlam bədəndə sağlam ruh olar Sound mind in a sound body phrases general
Sakit sular lal axar Still waters run deep phrases general
ağlayıb sakit olmaq weep out phrases general
dilini sakit saxlamaq hold one's tongue phrases general
Bunu etmək olar It can be done phrases general
dilini sakit saxlamamaq loosen one's tongue phrases general
olar one can phrases general
Sakit axan su dərin olar Still waters run deep phrases general
Dama-dama göl olar Little streams make great river phrases proverb
Dama-dama göl olar Many a little makes a mickle phrases proverb
Yıxılana balta vuran çox olar The dead are always wrong phrases proverb
Qəpiyi güdməyən manata möhtac olar Waste not want not phrases proverb