• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для seçki müddəti qurtardıqdan sonra yenidən seçilmədən işləyən məmur (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
İsa peyğəmbərdən sonra ad noun general
günortadan sonra afternoon noun general
üzü qırxdıqdan sonra işlədilən maye aftershave noun general
şagirdlik müddəti apprenticeship noun general
seçki bülleteni ballot noun general
kərki ilə işləyən fəhlə billman noun general
toxa ilə işləyən fəhlə billman noun general
boşalmış yerləri doldurmaq üçün keçirilən seçki by-election noun general
əlavə seçki by-election noun general
bir yerdə işləyən colleague noun general
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə crapulence noun general
seçki election noun general
məmur functionary noun general
ov qaydaları və od müddəti haqqında parlament aktı game-act noun general
hakimiyyətdə olma müddəti innings noun general
məmur office-bearer noun general
məmur officer noun general
məmur official noun general
evdə işləyən işçi outworker noun general
qiymətə yenidən baxılma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyma overvalue noun general
yenidən qiymət qoyulma overvalue noun general
yenidən qiymətləndirmə overvalue noun general
məmur place-holder noun general
sonra gəlmə posteriority noun general
heyvandarlıq təsərrüfatında işləyən adam rancher noun general
rançoda işləyən adam rancher noun general
yenidən görünmə reappearance noun general
yenidən peyda olma reappearance noun general
yenidən zühur etmə reappearance noun general
yenidən cildlənmiş kitab rebind noun general
yenidən bərpa rebirth noun general
yenidən canlanma rebirth noun general
yenidən dirçəlmə rebirth noun general
yenidən törəmə rebirth noun general
yenidən canlanmış reborn noun general
yenidən doğulmuş reborn noun general
yenidən törəmiş reborn noun general
yenidən işləmə recast noun general
yenidən təsis etmə reclaiming noun general
yenidən baxma reconsideration noun general
yenidən canlandırma reconstitution noun general
yenidən hasil etmə reconstitution noun general
yenidən yaratma reconstitution noun general
yenidən qurmaq reconstruction noun general
yenidən təşkil etmə reconstruction noun general
yenidən hesablama re-count noun general
yenidən seçmə re-election noun general
yenidən geri dönmə re-entry noun general
yenidən qayıtma re-entry noun general
yenidən bərpa edilmə re-establishment noun general
yenidən bərpa etmə re-establishment noun general
yenidən yoxlama re-examination noun general
yenidən sığorta etmə reinsurance noun general
yenidən kapital qoyma reinvestment noun general
yenidən maya qoyma reinvestment noun general
yenidən yatırım qoyma reinvestment noun general
yenidən nəşr olunma reissue noun general
yenidən nəşr edilmə reissue noun general
yenidən nəşr etmə reissue noun general
yenidən evlənmə remarriage noun general
yenidən təşkil etmə reorganisation noun general
yenidən doldurma replenishment noun general
yenidən əlavə etmə replenishment noun general
yenidən hasil etmə reproduction noun general
yenidən başlama resumption noun general
yenidən törəmə resurgence noun general
yenidən çəkmə retake noun general
işə yenidən baxma retrial noun general
yenidən birləşdirmə reunification noun general
yenidən birləşmə reunification noun general
zaman müddəti span noun general
əmlakın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
inventarın yenidən hesaba alınması stock-taking noun general
dərs müddəti term-time noun general
ildırım sürətli hücum və sonra geri çəkilmə tip-and-run noun general
muzdla işləyən fəhlə wage-earner noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
seçki qutusu ballot-box noun general
seçki bülleteni ballot-paper noun general
ikiillik seçki biennial election noun general
seçki komissiyası election committee noun general
seçki qanunu electoral law noun general
sürgünlük müddəti exile period noun general
neftlə işləyən mühərrik oil engine noun general
seçki kabinəsi polling booth noun general
seçki yaxud polis dairəsi precinct noun general
sakitləşmə müddəti recovery time noun general
sönmə müddəti response time noun general
yenidən birləşmə reunion noun general
piştaxta arxasında işləyən salesman noun general
seçki hüququ suffrage noun general
seçki bülleteni voting paper noun general
bərk sərxoşluqdan sonra süstləşmə hangover noun spoken language
bərk sərxoşluqdan sonra özünü pis hiss etmə hangover noun spoken language
yenidən işlənmə adaptation noun general
meyit yandırıldıqdan sonra qalan kül ash noun general
barda işləyən xidmətçi qadın barmaid noun general
barda işləyən qız barmaid noun general
məmur clerk noun general
daranmadan sonra daraqda qalan saç combing noun general
seçki yolu ilə seçilmiş qanunvericilik orqanı congress noun general
seçki dairəsi constituency noun general
yenidən başlama continuation noun general
bir yerdə işləyən adamlar crew noun general
birgə işləyən adamlar crew noun general
seçki dairəsi electorate noun general
bütün iş həftəsi işləyən fəhlə full-timer noun general
icarə müddəti occupancy noun general
məmur təkəbbürü officialism noun general
neft mədənində işləyən fəhlə oilfielder noun general
atasının ölümündən sonra doğulmuş posthumous noun general
yenidən başlama reactivation noun general
yenidən işlənmiş və düzəldilmiş nəşr recast noun general
yenidən müzakirə etmə reconsideration noun general
yenidən təchiz edilmə refit noun general
yenidən təchiz etmə refit noun general
yenidən işləmə revision noun general
icarə müddəti tenancy noun general
günah işləyən transgressor noun general
kollecdə təhsil alma müddəti tutorial noun general
yagışdan sonra gələn qoxu petrichor noun general
ödəmə müddəti prompt noun medical
ödəniş müddəti prompt noun medical
seçki vergisi head-money noun American
gecikmə müddəti latency noun computer
iki yerdə eyni zamanda işləyən adam moonlighter noun jargon
konsulun vəzifədə qalma müddəti consulate noun general
seçki məntəqəsi district noun general
obyektivin açıq qalma müddəti exposure noun general
yenidən doldurma overcharge noun general
press dəzgahında işləyən fəhlə pressman noun general
yenidən qurma readjustment noun general
yenidən təşkil etmə readjustment noun general
yenidən tikmə readjustment noun general
yenidən qurma rearrangement noun general
yenidən təşkil etmə rearrangement noun general
rolların yenidən bölünməsi recast noun general
yenidən başlama renewal noun general
bayramdan sonra səkkizinci gün octave noun religion
yenidən silahlanma refit noun military
bütün qüvvəsilə işləyən fiend noun jocular
təsir müddəti currency noun general
seçki zamanı fikirlərin parçalanması division noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
ölümdən sonra verilən sığorta reversion noun general
tətil edən işçilərin yerinə işləyən adam roper noun general
seçki məntəqəsi poll noun general
seçki bülleteni vote noun general
yenidən mühakimə etmə review noun law
yabı kimi işləyən adam hack noun general
qısa fəaliyyət müddəti turn noun general
gizli seçki keçirmək ballot verb general
seçki hüququ vermək enfranchise verb general
qazla işləyən motor flame verb general
qazla işləyən mühərrik flame verb general
yenidən araşdırmaq go behind verb general
yenidən baxmaq go behind verb general
yenidən öyrənmək go behind verb general
qiymətə yenidən baxmaq overvalue verb general
yenidən qiymət qoymaq overvalue verb general
yenidən qiymətləndirmək overvalue verb general
yenidən yazmaq overwrite verb general
yenidən fəaliyyətə başlamaq reactivate verb general
yenidən görünmək reappear verb general
yenidən peyda olmaq reappear verb general
yenidən zühur etmək reappear verb general
yenidən qiymətləndirmək reappraise verb general
yenidən silahlandırmaq rearm verb general
yenidən yığışmaq reassemble verb general
yenidən canlandırmaq reawaken verb general
yenidən fəallaşdırmaq reawaken verb general
yenidən oyatmaq reawaken verb general
yenidən tikmək rebuild verb general
yenidən düzəltmək recast verb general
yenidən doldurmaq recharge verb general
yenidən başlanmaq recommence verb general
yenidən baxmaq reconsider verb general
yenidən qurmaq reconstruct verb general
yenidən təşkil etmək reconstruct verb general
yenidən tikmək reconstruct verb general
yenidən saymaq re-count verb general
yenidən bəzəmək redecorate verb general
yenidən bölmək redistribute verb general
yenidən bölüşdürmək redistribute verb general
yenidən paylamaq redistribute verb general
yenidən paylaşdırmaq redistribute verb general
yenidən etmək redo verb general
yenidən qayırmaq redo verb general
yenidən seçmək re-elect verb general
yenidən daxil olmaq re-enter verb general
yenidən girmək re-enter verb general
yenidən yoxlamaq re-examine verb general
yenidən üzmək refloat verb general
yenidən doğulmaq regenerate verb general
yenidən əmələ gəlmək regenerate verb general
yenidən qruplaşdırmaq regroup verb general
yenidən isitmək reheat verb general
yenidən qızdırmaq reheat verb general
yenidən investisiya qoymaq reinvest verb general
yenidən kapital qoymaq reinvest verb general
yenidən qoymaq reinvest verb general
yenidən maya qoymaq reinvest verb general
yenidən yerləşdirmək reinvest verb general
yenidən nəşr etmək reissue verb general
yenidən daxil olmaq rejoin verb general
yenidən yandırmaq rekindle verb general
yenidən əvvəlki vəziyyət qayıtmaq relapse verb general
yenidən yaşamaq relive verb general
yenidən yükləmək reload verb general
yenidən evlənmək remarry verb general
yenidən hərbiləşdirmə remilitarisation verb general
yenidən hərbiləşdirmək remilitarise verb general
yenidən düzəltmək remodel verb general
yenidən minmək remount verb general
yenidən ələ keçirmək reoccupy verb general
yenidən istila etmək reoccupy verb general
yenidən tutmaq reoccupy verb general
yenidən açmaq reopen verb general
yenidən təşkil etmək reorganise verb general
yenidən qablaşdırmaq repack verb general
yenidən doldurmaq replenish verb general
yenidən əlavə etmək replenish verb general
yenidən cilalamaq repolish verb general
yenidən nəşr etmək reprint verb general
yenidən möhür vurmaq reseal verb general
yenidən möhürləmək reseal verb general
yenidən yerləşdirmək reset verb general
yenidən qol çəkmək resign verb general
yenidən seçmək re-sort verb general
yenidən eşidilmək resound verb general
yenidən səs vermək resound verb general
yenidən səslənmək resound verb general
yenidən yəhərləmək ressadle verb general
yenidən bildirmək restate verb general
yenidən elan etmək restate verb general
yenidən xəbər vermək restate verb general
yenidən məlumat verməl restate verb general
yenidən başlamaq resume verb general
yenidən almaq retake verb general
yenidən ələ keçirmək retake verb general
yenidən nağıl etmək retell verb general
yenidən fikirləşmək rethink verb general
yenidən hazırlamaq retrain verb general
yenidən birləşdirmək reunify verb general
yenidən birləşmək reunite verb general
yenidən istifadə etmək reuse verb general
yenidən sarımaq rewind verb general
yenidən yazmaq rewrite verb general
yenidən başlatmaq restart verb general
müddəti gözləmək keep the schedule verb general
müddəti uzatmaq prolong a term verb general
yenidən qayıtmaq regain verb general
yenidən təşkil etmək reorganize verb general
yenidən hasil etmək reproduce verb general
yenidən bərpa etmək restore verb general
yenidən götürmək retake verb general
yenidən başlamaq start afresh verb general
yenidən oynamaq replay verb sport
yenidən səpmək resow verb agricultural
yenidən hesablamaq enumerate verb general
müddəti başa çatmaq lapse verb general
yenidən qurmaq overhaul verb general
yenidən qurmaq rearrange verb general
yenidən təşkil etmək rearrange verb general
yenidən tikmək rearrange verb general
yenidən irəli sürmək reassert verb general
yenidən yığmaq rebuild verb general
yenidən əldə etmək recover verb general
yenidən nail olmaq recover verb general
yenidən ağıla gəlmək recur to verb general
yenidən imtahan etmək re-examine verb general
yenidən təchiz etmək refit verb general
yenidən zərb etmək reissue verb general
yenidən birləşmək rejoin verb general
yenidən qoşulmaq rejoin verb general
yenidən xəstələnmək relapse verb general
xalçanı yenidən salmaq re-lay verb general
yenidən doldurmaq reload verb general
yenidən çəkilmiş film remake verb general
yenidən qurmaq remodel verb general
yenidən təşkil etmək remodel verb general
yenidən quraşdırmaq remount verb general
yenidən montaj etmək remount verb general
yenidən sıraya düzmək reorder verb general
yenidən yazmaq reprint verb general
yenidən dolmaq resound verb general
yenidən ələmək resow verb general
yenidən qoymaq restate verb general
yenidən sahib olmaq resume verb general
yenidən danışmaq retail verb general
yenidən imtahan keçirmək retake verb general
yenidən işləmək revise verb general
yenidən baxmaq re-examine verb law
yenidən qurmaq rebuild verb general
yenidən tökmək recast verb general
yenidən silahlandırmaq refit verb general
yenidən başlamaq renew verb general
yenidən göstərilmə revival verb general