• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для show a bold front (241 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
heyvan nümayişi bench-show noun general
abırsız bold-face noun general
ədəbsiz bold-face noun general
həyasız bold-face noun general
sırtıq bold-face noun general
utanmaz bold-face noun general
cəbhənin uzunluğu extent of front noun general
ön front noun general
qabaq front noun general
tərəf front noun general
üz front noun general
titul front-page noun general
titul vərəqi front-page noun general
şəkil sərgisi picture-show noun general
göstərmə show noun general
nümayiş etdirmə show noun general
vitrin show case noun general
cəbhə battle-front noun general
dəliqanlı bold fellow noun general
boygörmə bride-show noun general
qızabaxma bride-show noun general
kinoseans cinema show noun general
lal səhnə dumb show noun general
çiçək sərgisi flower-show noun general
qarşı front noun general
küçə qapısı front door noun general
bağça front garden noun general
cəbhə xətti front line noun general
ön mövqe front line noun general
arpacıq front sight noun general
öndən görünüş front view noun general
üzlük kərpic front-brick noun general
cəbhəçi front-line soldier noun general
kölgə teatrı galanty show noun general
arxa home front noun general
ideoloji cabhə ideological front noun general
butaforiya mere show noun general
kukla teatrı puppet-show noun general
radio viktorinası quiz show noun general
vitrin show-case noun general
basıb-kəsən show-off noun general
dambat show-off noun general
estrada tamaşası variety show noun general
ön plan front noun general
birinci səhifə front-page noun general
kinofilm picture-show noun general
sərgi show noun general
qara şrift bold-face noun painting
fasad front noun general
tamaşa show noun general
birlik front noun general
cəbhə front noun general
həmrəylik front noun general
ittifaq front noun general
təşkilat front noun general
görünüş show noun general
mənzərə show noun general
dəniz kənarı front noun general
dəniz sahilindəki bulvar front noun general
sahil front noun general
sahil boyunca olan zona front noun general
xarici görkəm show noun general
birinci səhifədə dərc etmək front-page verb general
göstərmək show verb general
üzə çıxmaq show oneself verb general
cəsarətlənmək be bold verb general
üzlənmək become bold verb general
qənşərə çıxmaq come out the front verb general
çıxmaq front verb general
qəsd-qərəz etmək ill show ill will; qəsdlə verb general
irəlidən baxmaq look at the front verb general
qabaqdan baxmaq look at the front verb general
cəsarət etmək make bold verb general
cürətləndirmək make bold verb general
cəsarətlənmək make bold verb general
büruzə vermək show verb general
dəlalət etmək show verb general
görsətmək show verb general
tanıtdırmaq show verb general
bələdçilik etmək show a way to smb. verb general
ədabazlıq etmək show affectation verb general
göyərmək show blue verb general
qayğıkeşlik göstərmək show care verb general
şücaət göstərmək show courage verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
cilvələnmək show off verb general
qırra vermək show off verb general
televiziya ilə göstərmək show on TV verb general
xəcalətdən çıxmaq show one's gratitude verb general
razılıq etmək show one's gratitude verb general
sənəd təqdim etmək show one's papers verb general
sənəd göstərmək show one's papers verb general
iste'dadını göstərmək show one's talent verb general
dilini göstərmək show one's tongue verb general
görsənmək show oneself verb general
görükmək show oneself verb general
görünmək show oneself verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
üz çevirmək show oneself verb general
naşükür olmaq show oneself ungrateful verb general
naşükürlük etmək show oneself ungrateful verb general
faktlarla sübut etmək show proofs verb general
qızarışmaq show red verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
yol göstərmək show the way verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
görsənmək show up verb general
ağarışmaq show white verb general
qabaqdan baxmaq take a front view verb general
əl qaldırmaq vote by a show of hands verb general
Paltarı naavand ğeymək wear back to front verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
birinci səhifədə çıxmaq front-page verb general
nümayiş etdirmək show verb general
oynamaq show verb general
cəmiyyətdə olmaq show verb general
görünmək show verb general
baxmaq front verb general
yönəldilmiş olmaq front verb general
təqdim etmək show verb general
cəsarətli bold adjective general
cəsur bold adjective general
qorxmaz bold adjective general
qoçaq bold adjective general
abırsız bold-faced adjective general
ədəbsiz bold-faced adjective general
həyasız bold-faced adjective general
sırtıq bold-faced adjective general
mütərəqqi front-rank adjective general
qabaqcıl front-rank adjective general
abırsız bold adjective general
ciyərli bold adjective general
dəlidolu bold adjective general
ürəkli bold adjective general
cəbhə front adjective general
ön front adjective general
öndəki front adjective general
qabaqdakı front adjective general
qabaqdan front adjective general
öndəki in front adjective general
dəbbə show-off adjective general
ədəbsiz bold adjective general
həyasız bold adjective general
qaba bold adjective general
kobud bold adjective general
utanmaz bold adjective general
əla front-rank adjective general
ən yaxşı front-rank adjective general
lap yaxşı front-rank adjective general
qara bold-faced adjective painting
bədgüman bold adjective general
özündən bədgüman bold adjective general
özünə qürrələnən bold adjective general
güclü bold adjective general
qüvvətli bold adjective general
aydın bold adjective general
qabaq front adjective general
qalın bold adjective computer
qabaqdan at the front adverb general
irəlidən at the front adverb general
dalqabaq back to front adverb general
tərs back to front adverb general
tərsinə back to front adverb general
irəlidən from the front adverb general
öndən from the front adverb general
qarşıdan from the front adverb general
qabaqdan from the front adverb general
qarşı-qarşıya front to front adverb general
irəlidə in front adverb general
öndə in front adverb general
qabaqda in front adverb general
qabaqlar in front adverb general
qabaqlarda in front adverb general
qarşıda in front adverb general
qabaqdan in front adverb general
burnunun ucunda in front of nose adverb general
önündə in front of preposition general
qarşısında in front of preposition general
qalın şrift bold type phrases general
mal-qara sərgisi cattle show phrases general
boş ümidlərlə birini tovlamaq dangle front of smb. phrases general
yoldan çıxarmaq dangle front of smb. phrases general
məftun eləmək dangle front of smb. phrases general
it sərgisi dog show phrases general
pantomima dumb show phrases general
mimikalı teatr tamaşası dumb show phrases general
ehtimal edilən namizəd front runner phrases general
lider front runner phrases general
açıq desək... if it comes to a show-down phrases general
açıq-açığına desək... if it comes to a show-down phrases general
özünə rəva bilmək make bold with phrases general
Xalq Cəbhəsi Popular Front phrases general
kukla tamaşası puppet-show phrases general
televiktorina quiz show phrases general
maraq göstərmək show an interest phrases general
afişa show bill phrases general
özündən çıxmaq show hackles phrases general
tüklərini qabardıb davaya hazır olmaq show hackles phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general
özünü büruzə vermək show one's quality phrases general
müşayiət etmək show round phrases general
cəsarətsizlik göstərmək show the white feather phrases general
çəkinmək show the white feather phrases general
qorxaqlıq göstərmək show the white feather phrases general
qorxmaq show the white feather phrases general
ürəksizlik etmək show the white feather phrases general
ifşa etmək show up phrases general
televiziya tamaşası TV show phrases general
estrada konserti variety show phrases general
estrada tamaşası variety show phrases general
dəlalət etmək show witness phrases general
gələcək göstərər Future will show phrases general
Sizə göstərərəm! I'll show you! phrases general
caynaqlarını göstərmək show one's claws phrases general
caynaq show one's teeth phrases general
irişmək show one's teeth phrases general
qaçıb kola girmək show the white feather phrases general
ürəksizlik göstərmək show the white feather phrases general
Faktlar göstərir ki The facts show that phrases general
vaxt göstərər Time will show phrases general
göstərmək show off phrases spoken language
camaat arasında tamaşa floor show phrases American
fövqəladə sensasiyaya səbəb olan xəbər front pager phrases American
geniş cəbhə extensive front phrases military
kukla teatrı puppet-show phrases general
mövqeyi dəyişmək change front phrases general
münasibəti dəyişmək change front phrases general
diqqəti özünə cəlb etmək come to the front phrases general
gözə çarpmaq come to the front phrases general
irəli gəlmək come to the front phrases general
mühüm vəzifə tutmaq come to the front phrases general
ön plana çıxmaq come to the front phrases general
özünə qarşı maraq oyandırmaq come to the front phrases general
qabaq yerlər front seats phrases general
kəsici diş front tooth phrases general
xalq cəbhəsi the people's front phrases general
xalq cəbhəsi the popular front phrases general
vahid cəbhə united front phrases general
hamısın göstər show all phrases computer
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
show a bold front cəsarət göstərmək phrases general
show a bold front ruhdan düşməmək phrases general