• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для show round (282 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
heyvan nümayişi bench-show noun general
yarımdairə half-round noun general
şəkil sərgisi picture-show noun general
göy qübbəsi round noun general
dövrələmə round-up noun general
dövrəyə alma round-up noun general
toplama round-up noun general
göstərmə show noun general
nümayiş etdirmə show noun general
vitrin show case noun general
çoxnövçü all-round athlete noun general
boygörmə bride-show noun general
qızabaxma bride-show noun general
kinoseans cinema show noun general
lal səhnə dumb show noun general
çiçək sərgisi flower-show noun general
kölgə teatrı galanty show noun general
dolanma going round noun general
dəyirmiləmə making round noun general
butaforiya mere show noun general
karusel merry-go-round noun general
mətbuat icmalı press round-up noun general
kukla teatrı puppet-show noun general
radio viktorinası quiz show noun general
raund round noun general
tur round noun general
yalama round and flat stone noun general
məcməyi round copper tray noun general
ayüzlü round-faced girl noun general
icmal round-up noun general
vitrin show-case noun general
basıb-kəsən show-off noun general
dambat show-off noun general
dolanma spinning round noun general
idman icmalı sports round-up noun general
dünya səfəri tour round the world noun general
estrada tamaşası variety show noun general
burma winding round noun general
kinofilm picture-show noun general
dairə round noun general
dairəşəkilli əşya round noun general
sərgi show noun general
dilim round noun general
parça round noun general
tikə round noun general
tamaşa show noun general
halay round noun general
görünüş show noun general
mənzərə show noun general
dövr etmə round noun general
dövran round noun general
fırlanma round noun general
xarici görkəm show noun general
baş çəkmə round noun general
yoxlama round noun general
raund round noun sport
özünə gətirmək bring round verb general
özünə qaytarmaq bring round verb general
ətrafına fırlanmaq come round verb general
boylanmaq come round verb general
dolanmaq get round verb general
dövrə vurmaq get round verb general
dəyirmiləmək round verb general
dəyirmilənmək round verb general
girdələmək round verb general
halqalanmaq round verb general
yumrulamaq round verb general
göstərmək show verb general
üzə çıxmaq show oneself verb general
bir kəsi huşa gətirmək bring smb. round verb general
girdələtdirmək cause smb. to make round verb general
dəyirmilətdirmək cause smb. to round off verb general
dəyirmilətmək cause smb. to round off verb general
gəlmək come round verb general
qumar kağızı paylamaq deal round the cards verb general
bürümək gather round verb general
girdələnmək get round verb general
girdələşmək get round verb general
dolanmaq go round verb general
dolaşmaq go round verb general
qəsd-qərəz etmək ill show ill will; qəsdlə verb general
ətrafa boylanmaq look round verb general
boylanmaq look round verb general
boylanışmaq look round all together verb general
dairələmək make round verb general
girdələmək make round verb general
yumrulamaq make round verb general
yumurlamaq make round verb general
dəyirmiləmək make round verb general
bir kəsin belini qucmaq put one's arms round smb.'s waist verb general
dəyirmiləşdirilmək round be rounded off verb general
dəyirmiləmək round off verb general
dəyirmiləşdirmək round off verb general
yuvarlaqlamaq round off verb general
yuvarlaqlaşdırmaq round off verb general
büruzə vermək show verb general
dəlalət etmək show verb general
görsətmək show verb general
tanıtdırmaq show verb general
bələdçilik etmək show a way to smb. verb general
ədabazlıq etmək show affectation verb general
göyərmək show blue verb general
qayğıkeşlik göstərmək show care verb general
şücaət göstərmək show courage verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
cilvələnmək show off verb general
qırra vermək show off verb general
televiziya ilə göstərmək show on TV verb general
xəcalətdən çıxmaq show one's gratitude verb general
razılıq etmək show one's gratitude verb general
sənəd təqdim etmək show one's papers verb general
sənəd göstərmək show one's papers verb general
iste'dadını göstərmək show one's talent verb general
dilini göstərmək show one's tongue verb general
görsənmək show oneself verb general
görükmək show oneself verb general
görünmək show oneself verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
üz çevirmək show oneself verb general
naşükür olmaq show oneself ungrateful verb general
naşükürlük etmək show oneself ungrateful verb general
faktlarla sübut etmək show proofs verb general
qızarışmaq show red verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
yol göstərmək show the way verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
görsənmək show up verb general
ağarışmaq show white verb general
dövrə vurmaq sit round verb general
döndərmək swing the car round verb general
sarınmaq tie smth. round oneself verb general
üzünü çevirmək turn round verb general
geri dönmək turn round verb general
barmağına dolamaq twist smb. round one's finger verb general
əl qaldırmaq vote by a show of hands verb general
dolandırmaq wheel round verb general
hərləmək wheel round verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
düzəlmək come round verb general
sağalmaq come round verb general
bitirmək round verb general
qurtarmaq round verb general
tamamlamaq round verb general
nümayiş etdirmək show verb general
özünə gəlmək come round verb general
qulağını kəsmək round verb general
oynamaq show verb general
dönmək round verb general
cəmiyyətdə olmaq show verb general
görünmək show verb general
təqdim etmək show verb general
dəyirmi round adjective general
girdə round adjective general
şaraoxşar round adjective general
şarşəkilli round adjective general
yumru round adjective general
ətraflı all-round adjective general
gip-girdə quite round adjective general
yumruca quite round adjective general
yupyumru quite round adjective general
yupyumruca quite round adjective general
dairəvi round adjective general
yumru-yumru round adjective general
yuvarlaq round adjective general
gecə-gündüz round the clock adjective general
yumruyanaq round-cheeked adjective general
yumruyanaqlı round-cheeked adjective general
aybəniz round-faced adjective general
ayçöhrəli round-faced adjective general
dəyirmisifət round-faced adjective general
dəyirmisifətli round-faced adjective general
dövrəsifət round-faced adjective general
dövrəsifətli round-faced adjective general
girdəsifət round-faced adjective general
girdəsifətli round-faced adjective general
girdəüz round-faced adjective general
girdəüzlü round-faced adjective general
qəmərüz round-faced adjective general
qəmərüzlü round-faced adjective general
yumrusifət round-faced adjective general
yumrusifətli round-faced adjective general
dəyirmibaş round-headed adjective general
yumrubaş round-headed adjective general
yumru-yumru round-round adjective general
dəbbə show-off adjective general
fırlanan turning round adjective general
çox tərəfli all-round adjective spoken language
hər tərəfli all-round adjective spoken language
dolu round adjective general
koppuş round adjective general
kök round adjective general
mütləq all-round adjective spoken language
dairəvi all-round adjective spoken language
dairə şəklində round adverb general
ətrafında round adverb general
bütün ili all the year round adverb general
il-müdam all the year round adverb general
yaylı-qışlı all the year round adverb general
boylana-boylana looking round adverb general
əksinə other way round adverb general
çevrəsində round adverb general
həndəvər round adverb general
yan-yörə round adverb general
qucaq-qucağa with arms round each other adverb general
boyunca round adverb general
hər tərəfdə round adverb general
digər tərəfə round adverb general
əks tərəfdə round adverb general
ətrafına round preposition general
ətrafında round preposition general
ətrafa round preposition general
təxminən round preposition general
təqribən round preposition general
barəsində round preposition general
haqqında round preposition general
bütün il boyu all the year round phrases general
mal-qara sərgisi cattle show phrases general
it sərgisi dog show phrases general
pantomima dumb show phrases general
mimikalı teatr tamaşası dumb show phrases general
bir kəsi aldatmaq get round smb. phrases general
çevir tatı, vur tatı go round like a horse in a mill phrases general
açıq desək... if it comes to a show-down phrases general
açıq-açığına desək... if it comes to a show-down phrases general
karusel merry go round phrases general
çevrilmək move round phrases general
geriyə dönmək move round phrases general
kukla tamaşası puppet-show phrases general
özü öz əli ilə kəndiri boğazına keçirmək put a halter round one's own neck phrases general
televiktorina quiz show phrases general
alqış gurultusu round of applause phrases general
alqış gurultusu round of cheers phrases general
dəyirmi masa round table phrases general
dəyirmi stol round table phrases general
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour phrases general
maraq göstərmək show an interest phrases general
afişa show bill phrases general
özündən çıxmaq show hackles phrases general
tüklərini qabardıb davaya hazır olmaq show hackles phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general
özünü büruzə vermək show one's quality phrases general
cəsarətsizlik göstərmək show the white feather phrases general
çəkinmək show the white feather phrases general
qorxaqlıq göstərmək show the white feather phrases general
qorxmaq show the white feather phrases general
ürəksizlik etmək show the white feather phrases general
ifşa etmək show up phrases general
Ehtiyat igidin yaraşığıdır The longest way round in the shortest way home phrases general
əhatəyə almaq troop round phrases general
mühasirəyə almaq troop round phrases general
aparmaq trot round phrases general
göstərmək trot round phrases general
televiziya tamaşası TV show phrases general
estrada konserti variety show phrases general
estrada tamaşası variety show phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq walk smb. round phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
dönmək work round phrases general
istiqamətini dəyişmək work round phrases general
ətrafına bürümək wrap round phrases general
dəlalət etmək show witness phrases general
gələcək göstərər Future will show phrases general
Sizə göstərərəm! I'll show you! phrases general
caynaqlarını göstərmək show one's claws phrases general
caynaq show one's teeth phrases general
irişmək show one's teeth phrases general
qaçıb kola girmək show the white feather phrases general
ürəksizlik göstərmək show the white feather phrases general
Faktlar göstərir ki The facts show that phrases general
vaxt göstərər Time will show phrases general
göstərmək show off phrases spoken language
camaat arasında tamaşa floor show phrases American
gözoxşayan merry go round phrases general
xoşagələn merry go round phrases general
çevirmək move round phrases general
geriyə döndərmək move round phrases general
kukla teatrı puppet-show phrases general
cəsarət göstərmək show a bold front phrases general
ruhdan düşməmək show a bold front phrases general
hamısın göstər show all phrases computer
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
show round müşayiət etmək phrases general