• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для show smb. the door (161 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
heyvan nümayişi bench-show noun general
qapı door noun general
giriş qapısı hall-door noun general
şəkil sərgisi picture-show noun general
göstərmə show noun general
nümayiş etdirmə show noun general
vitrin show case noun general
yan qapı side-door noun general
dal qapı back door noun general
boygörmə bride-show noun general
qızabaxma bride-show noun general
kinoseans cinema show noun general
qapı zəngi door bell noun general
sürgü door bolt noun general
qapı dəstəyi door handle noun general
lal səhnə dumb show noun general
çiçək sərgisi flower-show noun general
açma qapı folding door noun general
küçə qapısı front door noun general
kölgə teatrı galanty show noun general
iç gapı inner door noun general
iç gapı inside door noun general
qapıda dıqqıltı knock at the door noun general
qapının tayı leaf of the door noun general
butaforiya mere show noun general
yaxın qonşular next-door neighbors noun general
xəfənək oven door for samovar noun general
kukla teatrı puppet-show noun general
radio viktorinası quiz show noun general
vitrin show-case noun general
basıb-kəsən show-off noun general
dambat show-off noun general
siyirmə qapı sliding door noun general
çıxış street door noun general
küçə qapısı street door noun general
ikilaylı qapı two-leaved door noun general
estrada tamaşası variety show noun general
kinofilm picture-show noun general
sərgi show noun general
yol door noun figurative meaning
tamaşa show noun general
görünüş show noun general
mənzərə show noun general
xarici görkəm show noun general
göstərmək show verb general
üzə çıxmaq show oneself verb general
qəsd-qərəz etmək ill show ill will; qəsdlə verb general
qapını döymək knock at the door verb general
qapını sakitcə döymək knock at the door gently verb general
qapını asta döymək knock gently at the door verb general
qapını açıq qoymaq leave the door open verb general
qapını bağlamaq lock the door verb general
qapını qıfıllamaq lock the door verb general
qapını qıfılla bağlamaq lock the door verb general
büruzə vermək show verb general
dəlalət etmək show verb general
görsətmək show verb general
tanıtdırmaq show verb general
bələdçilik etmək show a way to smb. verb general
ədabazlıq etmək show affectation verb general
göyərmək show blue verb general
qayğıkeşlik göstərmək show care verb general
şücaət göstərmək show courage verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
cilvələnmək show off verb general
qırra vermək show off verb general
televiziya ilə göstərmək show on TV verb general
xəcalətdən çıxmaq show one's gratitude verb general
razılıq etmək show one's gratitude verb general
sənəd təqdim etmək show one's papers verb general
sənəd göstərmək show one's papers verb general
iste'dadını göstərmək show one's talent verb general
dilini göstərmək show one's tongue verb general
görsənmək show oneself verb general
görükmək show oneself verb general
görünmək show oneself verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
üz çevirmək show oneself verb general
naşükür olmaq show oneself ungrateful verb general
naşükürlük etmək show oneself ungrateful verb general
faktlarla sübut etmək show proofs verb general
qızarışmaq show red verb general
yol göstərmək show the way verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
görsənmək show up verb general
ağarışmaq show white verb general
qapını örtmək shut the door verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq shut the door in smb.'s face verb general
qapını vurmaq slam the door verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
əl qaldırmaq vote by a show of hands verb general
nümayiş etdirmək show verb general
oynamaq show verb general
cəmiyyətdə olmaq show verb general
görünmək show verb general
təqdim etmək show verb general
qapı door adjective general
qapıbir next-door adjective general
yaxın next-door adjective general
birqapılı one-door adjective general
dəbbə show-off adjective general
birqapılı single-door adjective general
qapılı with a door adjective general
ən yaxın next-door adverb general
qonşu next-door adverb general
qapının dalında behind the door adverb general
qapı-qapı from door to door adverb general
yaxınlıqda next door adverb general
yaxında next door adverb general
ölümün pəncəsində at death's door phrases general
dal qapı back door phrases general
gizli back-door phrases general
xəlvəti back-door phrases general
bir ayağı qəbirdə olmaq be at death's door phrases general
mal-qara sərgisi cattle show phrases general
it sərgisi dog show phrases general
pantomima dumb show phrases general
mimikalı teatr tamaşası dumb show phrases general
qatlanan qapılar folding door phrases general
siyirmə qapılar folding door phrases general
şüşə salınmış laylı qapı French door phrases general
şüşələnmiş laylı qapı French door phrases general
açıq desək... if it comes to a show-down phrases general
açıq-açığına desək... if it comes to a show-down phrases general
açıq qapı siyasəti open-door policy phrases general
kukla tamaşası puppet-show phrases general
televiktorina quiz show phrases general
maraq göstərmək show an interest phrases general
afişa show bill phrases general
özündən çıxmaq show hackles phrases general
tüklərini qabardıb davaya hazır olmaq show hackles phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general
özünü büruzə vermək show one's quality phrases general
müşayiət etmək show round phrases general
cəsarətsizlik göstərmək show the white feather phrases general
çəkinmək show the white feather phrases general
qorxaqlıq göstərmək show the white feather phrases general
qorxmaq show the white feather phrases general
ürəksizlik etmək show the white feather phrases general
ifşa etmək show up phrases general
televiziya tamaşası TV show phrases general
estrada konserti variety show phrases general
estrada tamaşası variety show phrases general
dəlalət etmək show witness phrases general
gələcək göstərər Future will show phrases general
Sizə göstərərəm! I'll show you! phrases general
caynaqlarını göstərmək show one's claws phrases general
caynaq show one's teeth phrases general
irişmək show one's teeth phrases general
qaçıb kola girmək show the white feather phrases general
ürəksizlik göstərmək show the white feather phrases general
Faktlar göstərir ki The facts show that phrases general
vaxt göstərər Time will show phrases general
göstərmək show off phrases spoken language
camaat arasında tamaşa floor show phrases American
ayağın mənim qapıma dəyməsin don't darken my door again phrases proverb
kukla teatrı puppet-show phrases general
cəsarət göstərmək show a bold front phrases general
ruhdan düşməmək show a bold front phrases general
hamısın göstər show all phrases computer
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
show smb. the door bir kəsə qapını göstərmək verb general