• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для shut the door in smb.'s face (253 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
abırsız bold-face noun general
ədəbsiz bold-face noun general
həyasız bold-face noun general
sırtıq bold-face noun general
utanmaz bold-face noun general
kəsilmiş kömürün qədəri coal-face noun general
kömür kəsmə coal-face noun general
qapı door noun general
surət face noun general
sifət face noun general
üz face noun general
qoruyucu maska face-guard noun general
üzün plastik operasiyası face-lift noun general
lekal face-mould noun general
qəlib face-mould noun general
şablon face-mould noun general
yanaqlara, gözlərə bəzək verən face-painter noun general
yanaqları, gözləri boyayan face-painter noun general
kosmetikadan həddən artıq istifadə etmə face-painting noun general
nüfuzunu qorumaq üçün atılan addım face-saver noun general
şöhrətini qoruma face-saving noun general
üzlük daş face-stone noun general
fasad face-wall noun general
üz divar face-wall noun general
giriş qapısı hall-door noun general
bağlanma shut-down noun general
yan qapı side-door noun general
solğun bənizli adam tallow-face noun general
şişkin sifətli adam tallow-face noun general
geriyə dönməsi about-face noun general
dal qapı back door noun general
camal beautiful face noun general
qapı zəngi door bell noun general
sürgü door bolt noun general
qapı dəstəyi door handle noun general
ağız-burun face noun general
bəniz face noun general
bət-bəniz face noun general
qabaq face noun general
rüxsar face noun general
sima face noun general
üz kremi face cream noun general
araqat face disk noun general
fiqur face-card noun general
nominal dəyər face-value noun general
açma qapı folding door noun general
küçə qapısı front door noun general
əl-üz hands and face noun general
iç gapı inner door noun general
iç gapı inside door noun general
qapıda dıqqıltı knock at the door noun general
qapının tayı leaf of the door noun general
yaxın qonşular next-door neighbors noun general
xəfənək oven door for samovar noun general
qırışsifət person with wrinkled face noun general
şaqul sheer face noun general
şillə slap in the face noun general
sillə slap in the face noun general
şapalaq slap in the face noun general
siyirmə qapı sliding door noun general
gərgin sifət strained face noun general
çıxış street door noun general
küçə qapısı street door noun general
ikilaylı qapı two-leaved door noun general
format type face noun general
şaqul vertical face noun general
dəyişiklik volte-face noun general
surətbaz worshipper of face noun general
surətpərəst worshipper of face noun general
əyrisifət wry face noun general
əyləndirən black-face noun American
geriyə dönmə volt-face noun sport
qaraağız black-face noun general
sir-sifət face noun general
üzün ifadəsi face noun general
qrim edən face-painter noun general
qrimçi face-painter noun general
yol door noun figurative meaning
üzdən təzələmə face-lift noun figurative meaning
dəyişiklik volt-face noun figurative meaning
dönüm volt-face noun figurative meaning
dönüş volt-face noun figurative meaning
dayanma shut-down noun technical
saz olmama shut-down noun technical
qara şrift bold-face noun painting
xarici görünüş face noun general
portret çəkən face-painter noun general
portretçi face-painter noun general
qara şrift black-face noun art
sırtıqlıq face noun general
həyasızlıq face noun spoken language
səth face noun general
üzünü bir kəsə döndərmək face verb general
üzünü bir şeyə döndərmək face verb general
örtmək shut verb general
bağlanmaq be shut verb general
bağlanılmaq be shut verb general
qabaqlaşdırmaq bring face to face verb general
üzləşdirmək bring face to face verb general
bağlatdırmaq cause smb. to shut verb general
üz-üzə gəlmək come face face verb general
yaşınmaq cover half of one's face with a headkerchief verb general
dilema qarşısında qalmaq face a dilemma verb general
faktlarla hesablaşmaq face the facts verb general
gələcəyə arxayın olmaq face the future calmly verb general
küçəyə açılmaq face the street verb general
üz etmək face up verb general
təkbətək mübarizə aparmaq fight face face verb general
qızarıb-pörtmək get red in the face verb general
şillələmək give smb. a slap in the face verb general
pörtmək grow red in face verb general
üzü olmamaq have no face verb general
üzünü qırxdırmaq have one's face shaved verb general
kəsdirmək have smth. shut verb general
ağız yummaq keep one's mouth shut verb general
qapını döymək knock at the door verb general
qapını sakitcə döymək knock at the door gently verb general
qapını asta döymək knock gently at the door verb general
qapını açıq qoymaq leave the door open verb general
üzü üstə uzanmaq lie face downwards verb general
üzüqoylu yatmaq lie face downwards verb general
qapını bağlamaq lock the door verb general
qapını qıfıllamaq lock the door verb general
qapını qıfılla bağlamaq lock the door verb general
büzmək make a wry face verb general
şillələtdirmək make smb. give a slap on the face verb general
üzləşmək meet face to face verb general
üzündən təri silmək mop one's face verb general
pudralanmaq powder one's face verb general
şapalaq yemək receive a slap in the face verb general
üzə demək say to face verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
bağlamaq shut verb general
çəpərləmək shut in verb general
suvacağı bağlamaq shut locks verb general
kəsmək shut off verb general
bağlamaq shut off verb general
yummaq shut one's mouth verb general
yol verməmək shut out verb general
qapını örtmək shut the door verb general
qapağı örtmək shut the lid verb general
şlüzü bağlamaq shut the lock verb general
salmaq (qapalı bir yerə) shut up verb general
susdurmaq shut up verb general
mumlamaq shut up verb general
üz-üzə oturmaq sit face to face verb general
qapını vurmaq slam the door verb general
qapını bir kəsin üzünə çırpmaq slam the door in smb.'s face verb general
bir kəsə şapalaq vurmaq slap smb. in the face verb general
bir kəsə şillə vurmaq slap smb. in the face verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face verb general
qarşılamaq face verb general
qarşılaşmaq face verb general
sinə gərmək face verb general
bağlanmaq shut verb general
örtülmək shut verb general
qarşıda durmaq face verb general
yummaq shut verb general
baxmaq face verb general
cəsarətlə qarşılamaq face verb general
bağlamaq shut down verb computer
söndürmək shut down verb computer
üz çəkmək face verb general
cilalamaq face verb general
hamarlamaq face verb general
pardaqlamaq face verb general
yonmaq face verb general
toran cock-shut adjective general
üz üçün face adjective general
üzlük face adjective general
qapı door adjective general
yastısifət flat-face adjective general
yastısifətli flat-face adjective general
ayqabaq moon-face adjective general
qapıbir next-door adjective general
yaxın next-door adjective general
birqapılı one-door adjective general
birüzlü one-face adjective general
çirkin plain face adjective general
birqapılı single-door adjective general
dürəng two-face adjective general
qapılı with a door adjective general
ən yaxın next-door adverb general
qonşu next-door adverb general
qapının dalında behind the door adverb general
bir-birə face to face adverb general
təkətək face to face adverb general
təkbətək face to face adverb general
üzbəgöz face to face adverb general
üzbəüz face to face adverb general
üz-üzə face to face adverb general
birə-bir face to face adverb general
qapı-qapı from door to door adverb general
yaxınlıqda next door adverb general
yaxında next door adverb general
kəs səsini shut up interjection general
sus shut up interjection general
ölümün pəncəsində at death's door phrases general
dal qapı back door phrases general
gizli back-door phrases general
xəlvəti back-door phrases general
bir ayağı qəbirdə olmaq be at death's door phrases general
abırsızlıq brazen face phrases general
ədəbsizlik brazen face phrases general
həyasızlıq brazen face phrases general
utanmazlıq brazen face phrases general
üzünü əliylə örtmək bury one's face in one's hands phrases general
saat və ölçü cihazlarında üzərində rəqəmlər olan lövhəcik clock face phrases general
siferblat clock face phrases general
hüznlü sifət face as long as a fiddle phrases general
almacıq sümüyü face bone phrases general
fiqur face card phrases general
qumar kağızlarında böyük kartların adı face card phrases general
maneəyə rast gəlmək face obstacle phrases general
üz pudrası face powder phrases general
çətinliyi cəsarətlə qarşılamaq face the music phrases general
öz hərəkətlərinə cavab vermək face the music phrases general
nominal dəyər face value phrases general
qatlanan qapılar folding door phrases general
siyirmə qapılar folding door phrases general
şüşə salınmış laylı qapı French door phrases general
şüşələnmiş laylı qapı French door phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
üzü küləyə getmək have the wind in one's face phrases general
üzbəüz in the face of phrases general
dilini sakit saxlamaq keep one's mouth tight shut phrases general
susmaq keep one's mouth tight shut phrases general
açıq qapı siyasəti open-door policy phrases general
üzünü qırxmaq shave one's face phrases general
bağlamaq shut down phrases general
sirr saxlamaq shut one's pan phrases general
icazə verməmək shut out phrases general
qoymamaq shut out phrases general
bərk içmək soak one's face phrases general
bərk sərxoş olmaq soak one's face phrases general
bir kəsi yer üzündən silmək wipe smb. off the face of the earth phrases general
bir kəsi yer üzündən yox etmək wipe smb. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən silmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
bir şeyi yer üzündən yox etmək wipe smth. off the face of the earth phrases general
üz-gözünü büzüşdürmək make face phrases general
Qıfılla! Shut up! phrases general
Ağzını yum! Shut up! phrases general
Ağzını yum! Shut your mouth! phrases general
ayağın mənim qapıma dəyməsin don't darken my door again phrases proverb
kəs səsini shut the fuck up phrases rude word
zahiri qiymət face value phrases general
baxmayaraq in the face of phrases general
işi dayandırmaq shut down phrases general
qabağını kəsmək shut out phrases general
qarşısını kəsmək shut out phrases general
çətin yolla getmək have the wind in one's face phrases figurative meaning
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
shut the door in smb.'s face qapını bir kəsin üzünə çırpmaq verb general
vero