• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
nəsihət vermə admonishment noun general
sayın ərəb sistemi algorism noun general
məlumat announcement noun general
əvəzini vermə atonement noun general
səlahiyyət vermə authorization noun general
hüquq vermə authorization noun general
xeyir-dua vermə benediction noun general
xeyir-dua vermə blessing noun general
titrək işıq vermə blink noun general
gələcəyi xəbər vermə bodement noun general
qabaqcadan xəbər vermə bodement noun general
tormoz vermə braking noun general
göstəriş vermə briefing noun general
təlimat vermə briefing noun general
qısa rəsmi məlumat bulletin noun general
məlumat bulletin noun general
məlumat vərəqəsi bulletin noun general
kanallar sistemi canalisation noun general
arayış vermə certification noun general
şəhadətnamə vermə certification noun general
məlumat cognition noun general
məlumat cognizance noun general
başsağlığı vermə commiseration noun general
məlumat verən communicant noun general
məlumat vermə communication noun general
xəbər vermə communication noun general
rəsmi məlumat communique noun general
əvəzini vermə compensation noun general
vermə conferment noun general
gözaydınlığı vermə congratulation noun general
ianə vermə contribution noun general
əyilərək salam vermə curtsy noun general
bədii tərtibat vermə decoration noun general
bəzək vermə decoration noun general
nicat vermə deliverance noun general
ad vermə denomination noun general
təhvil vermə devolution noun general
vermə devolution noun general
əmr vermə dictate noun general
vermə disposal noun general
zərər vermə disservice noun general
ziyan vermə disservice noun general
bəxşiş vermə donation noun general
hədiyyə vermə donation noun general
zinət vermə embellishment noun general
mirasın böyük oğluna çatmasından ibarət vərəsəlik sistemi entail noun general
yepiskopal idarə sistemi episcopacy noun general
qiymət vermə estimation noun general
nəfəs vermə exhalation noun general
nəfəs vermə expiration noun general
öyüd vermə expostulation noun general
yem vermə feed noun general
yemək vermə feed noun general
forma vermə figuration noun general
titrək işıq vermə flicker noun general
gələcəyi xəbər vermə forecast noun general
gələcəyi xəbər vermə forecasting noun general
tüstü vermə fumigation noun general
coğrafi məlumat kitabı gazette noun general
titrək işıq vermə glimmer noun general
titrək işıq vermə glimmering noun general
məlumat kitabçası guidebook noun general
məlumat kitabçası handbook noun general
əl vermə handgrip noun general
ata təlim vermə horse-breaking noun general
təzə evə gözaydınlığı vermə house-warming noun general
əvəzini vermə indemnity noun general
məlumat verən şəxs informant noun general
məlumat information noun general
məlumat verən informer noun general
təhsil vermə instruction noun general
məlumat knowing noun general
icarəyə vermə let noun general
ali məktəbə qəbul imtahanı vermə matriculation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralisation noun general
öyüd-nəsihət vermə moralization noun general
hüquq vermə muniment noun general
əzələ sistemi musculature noun general
məlumat bülleteni news-letter noun general
atom silahını başqa ölkələrə vermə haqqında öhdəlik non-dissemination noun general
məlumat vermə notice noun general
məlumat vermə notification noun general
nota vermə notification noun general
xəbər vermə notification noun general
məlumat notion noun general
xeyriyyə məqsədi ilə nəzir vermə oblation noun general
and vermə obsecration noun general
sifariş vermə ordering noun general
çox yüksək qiymət vermə overestimation noun general
parlamentli dövlət sistemi parliamentarism noun general
söz vermə parole noun general
vermə paying noun general
haqqını vermə payment noun general
vermə payment noun general
su kəməri sistemi plumbing noun general
gələcəyi xəbər vermə prediction noun general
vermə presentation noun general
qabaqcadan xəbər vermə prognostication noun general
söz vermə promise noun general
vəd vermə promise noun general
gələcəyi xəbər vermə prophecy noun general
məlumat proposition noun general
qabağa vermə protrusion noun general
su vermə quenching noun general
qiymət vermə rating noun general
təsirə cavab vermə reaction noun general
vermə refund noun general
təhvil vermə relinquishment noun general
saxlamaq üçün vermə reposition noun general
mükafat vermə requital noun general
əvəzini vermə restitution noun general
əvəzini vermə retaliation noun general
haqqını vermə retaliation noun general
mükafat vermə reward noun general
ilk məlumat rudiments noun general
özünü qurban vermə self-denial noun general
özünü qurban vermə self-sacrifice noun general
işıq vermə shimmer noun general
yalandan özünü qələmə vermə simulation noun general
ianə vermə subscription noun general
dərs vermə teaching noun general
vermə transfer noun general
vermə transference noun general
tələlər sistemi trap-line noun general
təhsil vermə tuition noun general
buğa vermə vaporisation noun general
qurban vermə victimisation noun general
su vermə watering noun general
su təchizatı sistemi waterworks noun general
səs vermə balloting noun general
səs vermə polling noun general
səs vermə voting noun general
qiymət vermə bidding noun general
qısa məlumat newsletter noun general
maddi yardım vermə funding noun general
siqnal vermə alarm noun general
məlumat communication noun general
məlumat despatch noun general
məlumat dispatch noun general
qabaqcadan xəbər vermə foreboding noun general
məlumat bürosu information bureau noun general
məlumat şöbəsi information department noun general
məlumat bürosu inquiry office noun general
irriqasiya sistemi irrigation system noun general
işarələr sistemi notation noun general
məlumat notification noun general
yağlama sistemi oiling system noun general
qabaqcadan xəbər vermə prediction noun general
suya vermə quenching noun general
məlumat kitabı reference book noun general
siqnal vermə signalling noun general
günəş sistemi solar system noun general
şifahi məlumat verbal communication noun general
ürək-dirək vermə boost noun spoken language
ürək vermə boost noun spoken language
vermə pay-off noun spoken language
abrını vermə wigging noun spoken language
narkoz vermə narcotization noun medical
ifadə vermə deposition noun law
gəminin qarşı tərəfinə bəzək-düzək vermə figurehead noun nautical
ingilis çəki sistemi avoirdupois noun french
vermə accordance noun general
razılıq vermə acknowledgement noun general
hökm vermə adjudication noun general
icazə vermə authorization noun general
izin vermə authorization noun general
ianə vermə benefaction noun general
məlumat brief noun general
məlumat vərəqəsi brief noun general
nəsil vermə brood noun general
cəza vermə castigation noun general
əmlakı vermə cessation noun general
vermə cession noun general
bala vermə childbearing noun general
təhvil vermə commitment noun general
vermə commitment noun general
gizli məlumat confidence noun general
eyni vaxtda baş vermə contemporaneousness noun general
müdafiə sistemi defence noun general
təhvil vermə delivery noun general
vermə deposit noun general
dəqiq qiymət vermə diagnosis noun general
rəsmi məlumat dispatch noun general
büruzə vermə display noun general
əmr vermə ixtiyarı disposal noun general
göstəriş vermə ixtiyarı disposal noun general
sərəncam vermə ixtiyarı disposal noun general
vermə dole noun general
ianə vermə donation noun general
məlumat mənbəyi enlightener noun general
kirayə vermə hüququ almış kinoteatr sahibi exhibitor noun general
icarəyə vermə farming noun general
uşağı tərbiyə edilməyə vermə fosterage noun general
məxfi rabitə sistemi grapevine noun general
rabitə sistemi grapevine noun general
siqnalların köməyilə məlumat vermə sistemi grapevine noun general
turistlər üçün məlumat kitabçası handbook noun general
misal vermə illustration noun general
şəkil vermə illustration noun general
imkan vermə indulgence noun general
üz vermə indulgence noun general
yol vermə indulgence noun general
göstəriş vermə instruction noun general
sərəncam vermə instruction noun general
təlimat vermə instruction noun general
məlumat intelligence noun general
məlumat sızması leak noun general
məlumat message noun general
pul sistemi money noun general
vermə negotiation noun general
əsəb sistemi nerve noun general
sinir sistemi nerve noun general
məlumat news noun general
məlumat vermə news noun general
elan vermə notification noun general
dini rütbə vermə ordination noun general
qısa məlumat paragraph noun general
əvəz vermə payment noun general
proqnoz vermə sənəti prognosis noun general
əvəzini vermə redress noun general
haqqını vermə redress noun general
radio və ya televiziya proqramını təkrar vermə repeat noun general
məlumat report noun general
təkrarən imtahan vermə retake noun general
statistik məlumat statistics noun general
can vermə throe noun general
can vermə torture noun general
haşiyə vermə welt noun general
öncəlik vermə prioritizing noun general
üstünlük vermə prioritizing noun general
məlumat bazası database noun general
irəlicədən xəbər vermə calculation noun American
sənədin surətini əks tərəfə vermə oyer noun law
işi məhkəməyə vermə plea noun law
məlumat səviyyəsi horizon noun figurative meaning
dilin qrammatik sistemi grammar noun scientific
məlumat şöbəsi morgue noun french
şikayət vermə appeal noun general
hisə vermə curing noun general
büruzə vermə demonstration noun general
məlumat item noun general
məlumat knowledge noun general
söz vermə pledge noun general
məlumat presentation noun general
məlumat statement noun general
vermə submission noun general
bəraət vermə vindication noun general
əvəz vermə come-back noun spoken language
qulaqburması vermə hammering noun spoken language
bayraqla siqnal vermə hoist noun nautical
əvəzini vermə consideration noun general
əmlak vermə conveyance noun general
ümumi məlumat minute noun general
naviqasiya sistemi navigator noun general
qabaqcadan deyilən məlumat oracle noun general
əvəzini vermə recovery noun general
məlumat reference noun general
artığı vermə change noun general
söz vermə faith noun general
məlumat kitabçası guide noun general
məlumat vahidi item noun general
boru sistemi piping noun general
tövsiyə vermə reference noun general
zəhmət vermə reference noun general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermə rally noun sport
qiymət vermə evaluation noun computer
məlumat info noun computer
çöküntü vermə precipitation noun chemistry
yol vermə accession noun general
məlumat kitabçası companion noun general
söz vermə hand noun general
fərqlənmədən imtahan vermə pass noun general
gizli məlumat dope noun general
əhəmiyyət vermə weight noun general
dərman vermə exhibition noun medical
əzab vermə rack noun figurative meaning
əziyyət vermə rack noun figurative meaning
əmr vermə charge noun general
vermə extension noun general
siqnallar sistemi block noun railway
məlumat vermək allege verb general
məlumat vermək announce verb general
məlumat vermək apprise verb general
bülleten vasitəsilə məlumat vermək bulletin verb general
məlumat vermək communicate verb general
məlumat vermək declare verb general
məlumat vermək herald verb general
məlumat vermək inform verb general
səhv məlumat vermək misinform verb general
yanlış məlumat vermək misinform verb general
səhv məlumat vermək mis-state verb general
yanlış məlumat vermək mis-state verb general
məlumat almaq query verb general
məlumat vermək report verb general
yenidən məlumat verməl restate verb general
Ehtiyatı əldən vermə! bax: Ehtiyatlı olun! verb general
məlumat toplamaq collect information verb general
məlumat yığmaq collect information verb general
məlumat vermək make a report verb general
məlumat mübadiləsi etmək share information verb general
vero