• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для siyasi motivə görə qətlə yetirmək (285 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
siyasi qətl assassination noun general
siyasi dəstə cabal noun general
siyasi qrup cabal noun general
yüzdərəcəli şkalaya görə centigrade noun general
işsizliyə görə verilən maddi yardım dole noun general
işsizliyə görə verilən müavinət dole noun general
əsatirlərə görə pəri elf noun general
qətlə yetirmə homicide noun general
qətlə yetirmə massacre noun general
siyasi xadim politician noun general
yerinə yetirmək relegation noun general
siyasi xadimi statesman noun general
siyasi müvazinət balance of power noun general
siyasi çağırış cabal noun general
şikəstliyə görə təqaüd disability pension noun general
hamiləliyə görə məzuniyyət maternity leave noun general
qocalığa görə pensiya old-age pension noun general
qocalığa görə təqaüd old-age pension noun general
siyasi sığınacaq political asylum noun general
siyasi təfriqəçi political dissident noun general
siyasi iqtisad political economy noun general
siyasi tətil political strike noun general
yeraltı sərvətlərdən istifadə etməyə görə icarə haqqı royalty noun general
xəstəliyə görə məzuniyyət sick-leave noun general
qulluğa görə qulluq quid pro quo noun Latin
ictimai xadimi qətlə yetirmə assassin noun general
siyasi xadimi qətlə yetirmə assassin noun general
siyasi çıxışlar üçün kürsü husting noun general
ətrafa nəzər yetirmək üçün imkan yaradan yer overlook noun general
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper noun general
staja görə birincilik precedence noun general
rütbəyə görə birincilik precedence noun general
vəzifəyə görə birincilik precedence noun general
yaşa görə böyüklük precedence noun general
yaşa görə üstünlük precedence noun general
əmlakı xilas etməyə görə mükafat salvage noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik dustaq trusty noun general
nümunəvi davranışına görə müəyyən imtiyazlara malik məhbus trusty noun general
ictimai və siyasi həyəcan convulsion noun general
ictimai və siyasi qarışıqlıq convulsion noun general
siyasi platforma platform noun general
siyasi xətt tack noun general
vəzifə borcuna görə öz yerində yaşamayan adam outlier noun figurative meaning
sərnişinlərin və yüklərin keçiddən daşınması və ona görə haqq alınma hüququ ferry noun law
yerinə yetirmək accomplish verb general
siyasi motivə görə qətlə yetirmək assassinate verb general
yerinə yetirmək carry through verb general
yerinə yetirmək complete verb general
yerinə yetirmək comply verb general
əmlakı varisliyə görə vermək demise verb general
mülki varisliyə görə vermək demise verb general
yalan olduğunu sübuta yetirmək disprove verb general
yerinə yetirmək effect verb general
yerinə yetirmək execute verb general
boyuna görə olmaq fit verb general
ölçüsünə görə olmaq fit verb general
yerinə yetirmək fullfil verb general
göz yetirmək glance over verb general
zərər yetirmək harm verb general
yerinə yetirmək implement verb general
kütləvi şəkildə qətlə yetirmək massacre verb general
növlərinə görə müəyyənləşdirmək modify verb general
ağır iş yerinə yetirmək moil verb general
qətlə yetirmək murder verb general
diqqət yetirmək note verb general
diqqət yetirmək notice verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
artıqlaması yerinə yetirmək overfulfil verb general
göz yetirmək peek verb general
yerinə yetirmək perform verb general
yerinə yetirmək realise verb general
təhqirə görə intiqam almaq avenge insult verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
yetirmək be successful verb general
yaşına görə arif olmaq be wise for one's age verb general
ərsəyə yetirmək breed verb general
kama yetirmək bring to perfection verb general
ərsəyə yetirmək bring up verb general
boya-başa yetirmək bring up verb general
sona yetirmək carry through verb general
xəsarət yetirmək cause to damage verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
xətər yetirmək damage verb general
yetirmək deliver verb general
xətər yetirmək do harm verb general
bir kəsin əmrini yerinə yetirmək do smb.'s bidding verb general
yetirmək do well verb general
asmaqla qətlə yetirmək execute by hanging verb general
tapşırığı yerinə yetirmək fulfill a task verb general
vədini yerinə yetirmək fulfill one's promise verb general
yetirmək get on well verb general
ərsəyə yetirmək grow verb general
varisliyə görə almaq inherit verb general
xətər yetirmək injure verb general
görkəminə görə mühakimə yürütmək judge by appearance verb general
bir kəsin tələbini yerinə yetirmək meet smb.'s demand verb general
bir kəsin arzusunu yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
bir kəsin istəyini yerinə yetirmək meet smb.'s wish verb general
artıqlamasilə yerinə yetirmək overfulfil verb general
nəzər yetirmək pay attention verb general
diqqət yetirmək pay attention verb general
nəzər yetirmək pay heed verb general
kama yetirmək perfect verb general
əsgəri vəzifəsini yerinə yetirmək perform soldier's duty verb general
isbata yetirmək prove verb general
yerinə yetirmək put through verb general
ərsəyə yetirmək raise verb general
ərsəyə yetirmək rear verb general
vədini yerinə yetirmək redeem one's pledge verb general
qələbəyə görə sevinmək rejoice over a victory verb general
yetirmək ripen verb general
salam yetirmək send one's best regards verb general
diqqət yetirmək attend verb general
planı yerinə yetirmək carry out verb general
yerinə yetirmək carry out verb general
dini ayinləri yerinə yetirmək church verb general
mərasimləri yerinə yetirmək church verb general
növlərə görə təsnif etmək classify verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
qətlə yetirmək dispatch verb general
vəzifəni yerinə yetirmək function verb general
yetirmək give verb general
diqqət yetirmək mind verb general
yerinə yetirmək obey verb general
göz yetirmək peer verb general
yerinə yetirmək perfect verb general
xırda şeylərə görə küsüşmək pettifog verb general
yerinə yetirmək satisfy verb general
göz yetirmək tend verb general
çətin işi yerinə yetirmək travail verb general
qətlə yetirmək scupper verb general
ağır cinayətə görə ittiham etmək impeach verb law
yerinə yetirmək acquit verb general
yerinə yetirmək acquitt verb general
zərər yetirmək affect verb general
yetirmək arrest verb general
sübuta yetirmək avouch verb general
diqqət yetirmək consult verb general
yetirmək convey verb general
yerinə yetirmək do verb general
yerinə yetirmək enforce verb general
təsərrüfat işlərini yerinə yetirmək fatigue verb military
yerinə yetirmək answer verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
yerinə yetirmək redeem verb general
siyasi xətti dəyişmək tack verb general
süquta yetirmək topple verb general
yerinə yetirmək translate verb figurative meaning
yerinə yetirmək fill verb general
yerinə yetirmək follow verb general
göz yetirmək see verb general
siyasi keçmiş fəaliyyəti yoxlamaq screen verb spoken language
siyasi səbatlılığı yoxlamaq screen verb spoken language
siyasi sənədləri yoxlamaq screen verb spoken language
yetirmək bend verb general
yetirmək carry verb general
yerinə yetirmək exercise verb general
yetirmək render verb general
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
yerinə yetirmək serve verb general
yetirmək do verb general
xahişə görə keçilə bilən appealable adjective general
siyasi həyatda iştirakdan qoyun qaçıran nonpolitical adjective general
siyasi political adjective general
yaşına görə çox inkişaf etmiş precocious adjective general
siyasi xadimə yaraşan statesmanlike adjective general
siyasi xadimi kimi statesmanlike adjective general
qətlə aid homicidal adjective law
siyasi mübarizədə iştirak etməyən nonpolitical adjective general
gələcəyi görə bilməyən short-sighted adjective figurative meaning
ləyaqətinə görə deservedly adverb general
xidmətinə görə deservedly adverb general
ona görə də hereafter adverb general
tarixə görə historically adverb general
məntiqə görə logically adverb general
əslinə görə originally adverb general
ehtimala görə presumably adverb general
buna görə therefore adverb general
buna görə hereunder adverb general
deyilənə görə reportedly adverb general
tərcihə görə preferably adverb general
görə according adverb general
dəbə görə according to fashion adverb general
boyuna görə according to height adverb general
qanuna görə according to law adverb general
məsləhətə görə according to the advice adverb general
plana görə according to the plan adverb general
dəbə görə after the fashion adverb general
bir kəsin təvəqqesinə görə at smb.'s request adverb general
kiminsə xahişinə görə at smb.'s request adverb general
oxşarlığa görə by analogy adverb general
hökmə görə by order adverb general
böyüklüyə görə by right of seniority adverb general
böyüklüyə görə by seniority adverb general
ailə mülahizələrinə görə for family reasons adverb general
qərara görə in accordance with the decision adverb general
fakta görə thanks to the fact adverb general
aldığım məlumata görə to my knowledge adverb general
mənim mülahizəmə görə to my mind adverb general
əqidəsinə görə according to one's opinion adverb general
zövqə görə to the taste adverb general
bu görə də hence adverb general
buna görə thence adverb general
ona görə ki because conjunction general
ona görə ki for conjunction general
ona görə so conjunction general
ona görə də so conjunction general
xüsusən ona görə ki Just because conjunction general
yalnız ona görə ki Just because conjunction general
- a görə since conjunction general
- ə görə since conjunction general
... görə so conjunction general
görə according to preposition general
görə due to preposition general
olmadığına görə failing preposition general
görə in accordance with preposition general
görə owing to preposition general
görə thanks to preposition general
... görə through preposition general
nəyə görə? why interrogative pronoun general
nəyə görə? why relative pronoun general
nəyə görə? wherefore interrogative adverb general
əmrə görə at the behest of phrases general
tələbə görə at the behest of phrases general
yaşına görə cavan görünmək bear one's age well phrases general
qətlə şahidlik edən adama verilən pul blood money phrases general
mənim hesablamama görə by my reckoning phrases general
vədini yerinə yetirmək carry out one's promise phrases general
nəzər yetirmək cast a glance phrases general
diqqət yetirmək catch a sight of phrases general
öz borcunu yerinə yetirmək do one's bit phrases general
sifarişi yerinə yetirmək fill an order phrases general
boyuna görə olmaq fit like a glove phrases general
əyninə görə olmaq fit like a glove phrases general
əməlinə görə cəzasını çəkmək fry in one's own grease phrases general
diqqət yetirmək get a sight of phrases general
bir kəsə diqqət yetirmək give smb. a tumble phrases general
məsələyə diqqət yetirmək go into the question phrases general
xahişi yerinə yetirmək grant request phrases general
Bu işə görə adamı asarlar hangin matter phrases general
nəzər yetirmək have a look phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq have one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq have precendence of smb. phrases general
bir kəsə görə girov tələb etmək hold smb. to ransom phrases general
mənə görə in my opinion phrases general
vədini yerinə yetirmək keep one's promise phrases general
diqqət yetirmək look after phrases general
reseptə görə dərman yazmaq make up a prescription phrases general
yaşına görə ağlı başında old head on shoulders phrases general
yaşına görə kamil old head on shoulders phrases general
şübhəyə görə on suspicion phrases general
görə owing to phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay attention to smth. phrases general
bir şeyə diqqət yetirmək pay heed to smth. phrases general
tapşırıq yerinə yetirmək perform a task phrases general
siyasi böhran political crisis phrases general
siyasi coğrafiya political geography phrases general
siyasi rəhbər political leader phrases general
siyasi partiya political party phrases general
siyasi məhbus political prison phrases general
siyasi dustaq political prisoner phrases general
siyasi sistem political system phrases general
siyasi təzad political tension phrases general
siyasi çevriliş political upheaval phrases general
Dilinə görə dilçəyi də var Quick at meat quick at work phrases general
bir kəsə göz yetirmək see to smb. phrases general
bir şeyə göz yetirmək see to smth. phrases general
gələcəyi görə bilməmə short views phrases general
bir kəsdən bir şeyə görə qisas almaq take one's revenge upon smb. for smth. phrases general
vəzifəyə görə bir kəsdən üstün olmaq take precendence of smb. phrases general
... görə thanks to phrases general
siyasi dairələr the political set phrases general
mənə məlum olduğuna görə to the best of my knowledge phrases general
anlaşıldığına görə as it turned out phrases general
şaiəyə görə People say phrases general
rəvayət ə görə People say phrases general
rəvayət ə görə They say phrases general
şaiəyə görə They say phrases general
İtə hörmət edərlər yiyəsinə görə Love me, love my dog phrases proverb
mənə görə by my reckoning phrases general
vədini yerinə yetirmək deliver on a promise phrases general
gələcəyi görə bilməmə short sight phrases figurative meaning
kompasa görə istiqamət bearing plural general
vero