• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для stay for a long time (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bağlanma vaxtı closing-time noun general
yarım iş günü half-time noun general
yarım iş həftəsi half-time noun general
uzun fasilə long noun general
uzun müddət long noun general
ikinci səhər yeməyi saatı lunch-time noun general
gecə night-time noun general
gecə vaxtı night-time noun general
sülh zamanı peace-time noun general
qalma stay noun general
yaşama stay noun general
evdə oturmağı sevən adam stay-at-home noun general
xanənişin stay-at-home noun general
dərs müddəti term-time noun general
dərs vaxtı term-time noun general
çağ time noun general
vaxt time noun general
zaman time noun general
əlavə iş vaxtının yarımçıq həcmdə ödənilməsi time-and-a-half noun general
təcili sövdələşmə time-bargain noun general
vaxtında sövdələşmə time-bargain noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-book noun general
işə gəlmə və işdən getmə kartoçkası time-card noun general
ara time-out noun general
fasilə time-out noun general
tənəffüs time-out noun general
hər bir şəraitə uyğunlaşan adam time-server noun general
iküzlü adam time-server noun general
opportunist time-server noun general
zəmanə adamı time-server noun general
hər bir şəraitə uyğunlaşma time-serving noun general
ikiüzlülük time-serving noun general
vaxt siqnalı time-signal noun general
vaxtın yoxlanılması time-signal noun general
xronometraj time-study noun general
cədvəl time-table noun general
günəmuzd iş time-work noun general
günəmuzd time-worker noun general
günəmuzd işçi time-worker noun general
zaman zərfləri adverbs of time noun general
ları big long-necked race of hens noun general
uzunayaqlılar daddy-long-legs noun general
sərbəst vaxtsaxlamalı aparat definite time-lag noun general
nahar vaxtı dinner-time noun general
təyinolunan vaxt fixed time noun general
macal free time noun general
əyani şöbə full-time department noun general
biçin mövsümü harvest-time noun general
bir saatlıq hour-long noun general
macalsızlıq lack of time noun general
vaxtsızlıq lack of time noun general
asudəlik leisure time noun general
uzunmüddətli veksel long bill noun general
barkas long boat noun general
səhəng long copper jar with a narrow long neck for water noun general
sənək long copper jar with a narrow long neck for water noun general
könlü olmaq long for noun general
qısa interval long interval noun general
reytuz long pants noun general
korpus long primer noun general
ləpə long ridge of water noun general
böyük ton long ton noun general
uzaq yol long way noun general
uzaqlıq long way noun general
dəzgah long worktable noun general
uzaq məsafəyə qaçış long-distance race noun general
kürə long-eared noun general
qulaqlı bayquş long-eared owl noun general
uzunlifli asral long-fibred flax noun general
uzunayaqlılar long-legs noun general
lopabığ long-moustached man noun general
uzaqmənzilli raket long-range missile noun general
qatlaşma long-suffering noun general
uzun müddətli kredit long-term credit noun general
uzunçuluq long-windedness noun general
uzunömürlü yağ long-working oil noun general
əliuzun man with long arms noun general
yemək vaxtı meal time noun general
işdənkənar vaxt non-working time noun general
əmin-amanlıq dövrü peace-time noun general
çağdaşlıq present time noun general
qırxım quantity of wool cut from a group of sheep at one time noun general
sakitləşmə müddəti recovery time noun general
sönmə müddəti response time noun general
qalan vaxt rest of the time noun general
həmin vaxt same time noun general
şələpapaq sheepskin cap with long hair noun general
hovur short period of time noun general
öynəlik some eatable matter for one time noun general
boş vaxt spare time noun general
kürt toyuq stay-at-home noun general
şalban tall long man noun general
anqut thin and long-necked person noun general
əsna time noun general
əyyam time noun general
öynə time noun general
zəmanə time noun general
reqlament time limit noun general
soldatlıq time of being a soldier noun general
tabel time-board noun general
qışlama winter stay noun general
ekspozisiya time-exposure noun photography
distansiya atışı time-fire noun military
məsafədən atəş time-fire noun military
məsafədən atış time-fire noun military
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
davam stay noun general
davamlılıq stay noun general
dözüm stay noun general
dözümlülük stay noun general
möhlət time noun general
müddət time noun general
vədə time noun general
qrafik time-table noun general
oyunun yarısında fasilə half-time noun general
taymlar arasında fasilə half-time noun general
dayaq stay noun general
korset stay noun general
iş vaxtı time noun general
əsr time noun general
həyat time noun general
ömür time noun general
dəfə time noun general
can atmaq long verb general
çox istəmək long verb general
həsrətində olmaq long verb general
qalmaq stay verb general
vaxt tapmaq time verb general
aldatmaq two-time verb general
vəfasız çıxmaq two-time verb general
vəfasızlıq etmək two-time verb general
çatışdırmaq be hardly in time verb general
xəstəlik keçirtmək be ill for a time verb general
yetirmək be in time verb general
özünü yetirmək be in time verb general
vaxt keçirtmək cheat time verb general
vaxtında gəlmək come in time verb general
yetişmək come in time verb general
özünü yetirmək come just on time verb general
vaxtını bölmək divide one's time verb general
xəlvətləmək find a suitable time or place to speak verb general
macal tapmaq find time verb general
əngi qızışmaq forget the time in conversation verb general
əylənmək have a good time verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək have a good time verb general
şənlənmək have a good time verb general
şadlıq etmək have a good time verb general
zillət çəkmək have a hard time verb general
əngi qızışmaq have a long talk verb general
dili uzun olmaq have a long tongue verb general
şadyanalıq etmək have a rattling time verb general
darıxmaq have a tedious time verb general
boş-boş vaxt itirmək idle away one's time verb general
vaxt öldürmək kill time verb general
uzun çəkmək last long verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live long verb general
saç ağartmaq live so long verb general
saç-birçək ağartmaq live so long verb general
boş-bikar gəzmək loaf one's time verb general
könlü istəmək long verb general
könlünə düşmək long verb general
qəm yemək long verb general
qəm cəkmək long verb general
küsənmək long for verb general
can atmaq long for smth. verb general
quzulamaq long for smth. verb general
uzun paltarda lətafətli görünmək look elegant in a long dress verb general
qovuşmaq meet again after a long absence verb general
deyə-gülə vaxt keçirmək pass one's time merrily verb general
vaxt keçirtmək pass the time verb general
vaxta və əməyə qənaət etmək save time and labor verb general
dümələnmək spend much time verb general
girləmək spend one's time in vain verb general
dayanmaq stay verb general
mehmanxanada dayanmaq stay at a hotel verb general
evdə oturmaq stay at home verb general
evdə qalmaq stay at home verb general
kəsdirmək stay attached verb general
arxada qalmaq stay behind verb general
qışlamağa qalmaq stay for the winter verb general
qəriblikdə qalmaq stay in a foreign land verb general
yatmaq stay in prison verb general
gecələmək stay overnight verb general
gecələmək stay the night verb general
gecikmək stay too long verb general
ləngimək stay too long verb general
əvvəlcədən tədbir görmək take measures in good time verb general
reqlament ə riayət etmək time keep within the time limit verb general
illərlə gözləmək wait for a long time verb general
havayı vaxt itirmək waste one's time verb general
vaxtı boş keçirtmək waste time verb general
vaxt keçirtmək while the time away verb general
düşmək stay verb general
vaxtı hesablamaq time verb general
dayandırmaq stay verb general
qarşısını almaq stay verb general
vaxt təyin etmək time verb general
küsdürmək stay verb general
vaxtı göstərmək time verb sport
dözmək stay verb spoken language
geri qalmamaq stay verb spoken language
tab gətirmək stay verb spoken language
kömək etmək stay verb general
müdafiə etmək stay verb general
korseti bərkitmək stay verb general
görünməmiş all-time adjective general
misilsiz all-time adjective general
son dərəcə all-time adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
uzun long adjective general
uzunqulaq long-eared adjective general
uzunsaç long-haired adjective general
dözümlülük long-suffering adjective general
əzabkeşlik long-suffering adjective general
səbirlilik long-suffering adjective general
üç dəfə three-time adjective general
çox vaxt aparan time-consuming adjective general
əsrlərlə əziz tutulan time-honoured adjective general
vaxta qənaət edən time-saving adjective general
geyilmiş time-worn adjective general
köhnə time-worn adjective general
köhnəlmiş time-worn adjective general
nimdaş time-worn adjective general
yüzillik century-long adjective general
axır for some time past adjective general
təkəsaqqal having long and thin beard adjective general
təkəsaqqallı having long and thin beard adjective general
birsaatlıq hour-long adjective general
qulac-qulac long adjective general
uzunçəkən long adjective general
uzunsürən long adjective general
uzunqol long-armed adjective general
uzunlülə long-barrelled adjective general
uzundimdik long-beaked adjective general
uzunsaqqal long-bearded adjective general
uzunsaqqallı long-bearded adjective general
uzungövdə long-boled adjective general
uzunmüddətli long-dated adjective general
uzunçəkən long-drawn-out adjective general
uzunqulaqlı long-eared adjective general
uzunsünbül long-eared adjective general
uzunsünbüllü long-eared adjective general
uzunsap long-gripped adjective general
uzunsap long-hafted adjective general
saçlı long-haired adjective general
uzuntük long-haired adjective general
uzunyun long-haired adjective general
uzunsap long-helved adjective general
uzunbuynuz long-horn adjective general
uzunbuynuzlu long-horn adjective general
uzunbuynuz long-horned adjective general
uzunbuynuzlu long-horned adjective general
uzunətək long-lapped adjective general
uzunmüddətli long-lasting adjective general
caydaq long-legged adjective general
uzunayaq long-legged adjective general
uzunbaldır long-legged adjective general
uzunbaldırlı long-legged adjective general
uzunpaça long-legged adjective general
uzunqıç long-legged adjective general
uzunqılça long-legged adjective general
uzunömürlü long-lived adjective general
uzunyal long-maned adjective general
yallı long-maned adjective general
lopabığ long-moustached adjective general
uzunbığ long-moustached adjective general
anqutboğaz long-necked adjective general
armudboğaz long-necked adjective general
durnaboğaz long-necked adjective general
qəlyanboğaz long-necked adjective general
uzunboğaz long-necked adjective general
uzunboyun long-necked adjective general
burnuuzun long-nosed adjective general
uzunburun long-nosed adjective general
uzunsap long-poled adjective general
uzaqvuran long-range adjective general
uzunsap long-shafted adjective general
uzaqgörən long-sighted adjective general
uzunətək long-skirted adjective general
uzuntuman long-skirted adjective general
uzunqol long-sleeved adjective general
uzunsap long-staffed adjective general
çoxdankı long-standing adjective general
uzunlifli long-staple adjective general
hövsələli long-suffering adjective general
uzunquyruq long-tailed adjective general
uzunquyruqlu long-tailed adjective general
çoxillik long-term adjective general
perspektiv long-term adjective general
uzunmüddətli long-term adjective general
uzunmüddətli long-time adjective general
ağzıboş long-tongued adjective general
ağzıcırıq long-tongued adjective general
ağzısuyuq long-tongued adjective general
ağzıyırtıq long-tongued adjective general
diliuzun long-tongued adjective general
uzungövdə long-trunked adjective general
uzunlülə long-tubed adjective general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
stay for a long time düşüb-qalmaq verb general
vero