• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для straight line (164 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
sərhəd border-line noun general
sərhəd demarkasiya xətti border-line noun general
cizgi line noun general
xətt line noun general
düzülüş line-up noun general
qoyuluş line-up noun general
yerbəyer etmə line-up noun general
ruletka tape-line noun general
teleqraf xətti telegraph-line noun general
meşə sahəsinin yuxarı sərhədi timler-line noun general
şəhərətrafı telefon xətti toll line noun general
yedək tow-line noun general
yedək trosu tow-line noun general
tramvay xətti tram-line noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tələlər sistemi trap-line noun general
magistral xətt trunk-line noun general
magistral yol trunk-line noun general
hava xətti air line noun general
katalizator nəqledicisi catalyst charge line noun general
zivə clothes-line noun general
ip cloth-line noun general
ətraf suyunun sərhəddi encroachment line noun general
cəbhə xətti front line noun general
ön mövqe front line noun general
cəbhəçi front-line soldier noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
xəyali xətt imaginary line noun general
sətirbaşı indented line noun general
cız line noun general
cızıq line noun general
xətti zəncir line chain noun general
hücumun istiqaməti line of advance noun general
məşğuliyyət dairəsi line of business noun general
həyat cığırı line of life noun general
qaçaqçılıq line of smuggler's business noun general
dəmiryol magistralı main line noun general
magistral xətt main line noun general
suyun ilk konturu original water line noun general
paralel xətt parallel line noun general
mərkəzi intiqal dartıcısı power line noun general
dəmiryol xətti railway line noun general
qarmaq rod and line noun general
yedək paroxodu steamship line noun general
neftin birbaşa qovulması straight distillation of petroleum noun general
neft məhsulu straight petroleum product noun general
düzxətlilik straightness of line noun general
birbaşa alınmış distillat straight-run distillate noun general
birbaşa qovulan qaz straight-run gas noun general
birbaşa qovulan benzin straight-run gasoline noun general
buksir towing line noun general
yedək towing line noun general
şəhərlərarası telefon trunk-line noun general
beynəlxalq telefon trunk-line noun general
su kəməri water line noun general
radio antenası cloth-line noun spoken language
yan xətt touch-line noun sport
cərgə line noun general
səmimi danışıq straight talk noun general
ip line noun general
kəndir line noun general
dəmiryol xətti line noun general
misra line noun general
sətir line noun general
xətkeş line noun general
cərgə ilə əkmək line verb general
cərgələmək line verb general
xətt çəkmək line verb general
düzləşmək become straight verb general
düzəlmək become straight verb general
uyğunlaşdırmaq bring into line verb general
qarmaq atmaq cast the line verb general
astarlatmaq cause smb. to line verb general
cızıq çəkmək draw a line verb general
xətt çəkmək draw a line verb general
ayırmaq fix the boundary line verb general
cığırdan çıxmaq go over the line verb general
düzünə getmək go straight verb general
birbaş evə getmək go straight home verb general
paltarı ipdən asmaq hang clothes on the line verb general
astarlamaq line verb general
cərgəyə düzmək line verb general
cız çəkmək line verb general
cizgiləmək line verb general
çizgiləmək line verb general
cızıqlamaq line verb general
paltoya astar qoymaq line a coat verb general
sıralanmaq line be lined up verb general
cizgiləmək line off verb general
cızıq çəkmək line off verb general
cizgiləmək line out verb general
kağızı cızıqlamaq line paper verb general
cərgəyə düzülmək line up verb general
düzülüşmək line up verb general
qatarlamaq line up verb general
qatarlanmaq line up verb general
sıraya düzülmək line up verb general
sıralamaq line up verb general
kağızlamaq line with paper verb general
qatarlamaq make a line verb general
başabaş dəyişmək make a straight swap verb general
xətti uzunlatmaq prolong a line verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
işləri cabaca etmək put matters straight verb general
dümdüz oturmaq sit up straight verb general
düz oturmaq sit up straight verb general
səf bağlamaq stand in a line verb general
şax durmaq stand straight verb general
cərgə ilə durmaq line verb general
düzlənmək line verb general
düz straight adjective general
sətri line adjective general
düz söykənəcəkli straight-backed adjective general
üçxətli three-line adjective general
doğru straight adjective general
qaydada olan straight adjective general
namuslu straight adjective general
səmimi straight adjective general
vicdanlı straight adjective general
bir-bir straight adjective general
dənə-dənə straight adjective general
tək-tək straight adjective general
düz straight adverb general
düz xətlə straight adverb general
sətirhesabı by the line adverb general
sətir-sətir per line adverb general
sətirbəsətir per line adverb general
bilavasitə straight adverb general
birbaş straight adverb general
birbaşa straight adverb general
dümdüz straight adverb general
düzünə straight adverb general
rast straight adverb general
dəqiq straight adverb general
açıq straight adverb general
səmimi straight adverb general
paltar kəndiri clothes line phrases general
zivə clothes line phrases general
balıq tutmaq üçün istifadə edilən ip fishing line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi hot line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi hot line phrases general
nizami zabit line officer phrases general
dərhal straight away phrases general
həmən saat straight away phrases general
əlüstü straight off phrases general
o saat straight off phrases general
tərəddüd etmədən straight off phrases general
tər straight off the ice phrases general
təzə straight off the ice phrases general
yenicə alınmış straight off the ice phrases general
paytaxda gedən dəmiryol xətti up line phrases general
cızıqdan çıxmaq go over the line phrases general
çanağın adsız xətti pectinate line phrases anatomical
körpücükortası xətt midclavicular line phrases anatomical
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
su kəsimi water line phrases nautical
su xətti water line phrases nautical
atəş xətti firing line phrases military
gərginlik altında olan elektrik xətti hot line phrases general
dərhal straight off the ice phrases general
yubanmadan straight off the ice phrases general
səmimi danışıq straight talk phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
straight line düz cizgi noun general
straight line düz xətt noun general