• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для strike fire (259 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
alov fire noun general
atəş fire noun general
işıq fire noun general
od fire noun general
yanğın kranı fire-cock noun general
kürə fire-pan noun general
manqal fire-pan noun general
növbətçi yanğınsöndürən fire-watcher noun general
bayram münasibətilə qalanan tonqal joy-fire noun general
zərbə strike noun general
satqın strike-breaker noun general
xain strike-breaker noun general
ştreyk-brexer strike-breaker noun general
tonqal siqnalı watch-fire noun general
tonqal camp-fire noun general
atəşin dayandırılması cease-fire noun general
çal-çarpaz atəş cross-fire noun general
yaylım atəşi drum-fire noun general
atışma exchange of fire noun general
oddaq fire noun general
yanğın həyəcanı fire alarm noun general
od parçası fire and flame noun general
od-alov fire and flame noun general
odluq fire box noun general
yanacaq kamerası fire box noun general
yanğın söndürmə briqadası fire brigade noun general
yanğınsöndürən maşın fire engine noun general
od söndürən fire extinguisher noun general
odsöndürən fire extinguisher noun general
fitvaçı fire hand noun general
yanğın şlanqı fire hose noun general
yanğına qarşı sığorta fire insurance noun general
maşa fire irons noun general
qorluq fire of red-hot embers noun general
yanğın deposu fire station noun general
yanğınsöndürən stansiya fire station noun general
atəşpərəstlik fire worship noun general
atəşpərəst fire worshipper noun general
ümumi tətil general strike noun general
qor grains of fire in ashes noun general
top atəşi gun-fire noun general
aclıq elanı hunger-strike noun general
gülləboran hurricane of fire noun general
massiv atəş massed fire noun general
alovlu qızdırıcı open-fire heater noun general
siyasi tətil political strike noun general
ştreykbrexer strike-breaker noun general
tətilpozan strike-breaker noun general
ştreykbrexerlik strike-breaking noun general
tətilpozanlıq strike-breaking noun general
atəşgah temple of fire noun general
ocaq qəfəsi fire-bar noun technical
çarpaz atəş cross-fire noun military
atəş pərdəsi curtain-fire noun military
distansiya atışı time-fire noun military
məsafədən atəş time-fire noun military
məsafədən atış time-fire noun military
buxarı fire noun general
ocaq fire noun general
odluq fire noun general
peç fire noun general
plitə fire noun general
soba fire noun general
gözlənilməz uğur strike noun general
qoşun düşərgəsi tonqalı watch-fire noun general
yanğın fire noun general
tətil strike noun general
od vurmaq fire verb general
odlanmaq fire verb general
qəsdən yandırmaq fire verb general
yandırmaq fire verb general
atəşə başlamaq fire away verb general
atəşi davam etdirmək fire up verb general
döymək strike verb general
vurmaq strike verb general
zərbə endirmək strike verb general
yanmaq be on fire verb general
tonqal qalamaq build a fire verb general
alov bürümək catch fire verb general
alovlanmaq catch fire verb general
odlanmaq catch fire verb general
yanmaq catch fire verb general
alışmaq catch fire verb general
yandırtdırmaq cause smb. to put fire on verb general
döyəclətdirmək cause smb. to strike verb general
atəşi dayandırmaq cease fire verb general
gülləyə basmaq center fire verb general
atışmaq exchange fire verb general
ocağı keçirtmək extinguish a fire verb general
yanğın söndürmək extinguish a fire verb general
od almaq fetch fire verb general
od tutmaq fetch fire verb general
açılmaq fire verb general
atəş açmaq fire verb general
atəşə tutmaq fire verb general
atmaq fire verb general
işdən qovmaq fire verb general
qovalamaq fire verb general
top atmaq fire a gun verb general
mina partlatmaq fire a mine verb general
tapançadan atəş açmaq fire a pistol verb general
atışmaq fire at each other verb general
gülləyə basmaq fire intensively verb general
güllə yağdırmaq fire intensively verb general
gülləboran etmək fire intensively verb general
oda düşmək get into the fire verb general
tətil elan etmək go on strike verb general
aclıq elan etmək hunger-strike: go on hunger-strike verb general
ocaq qalamaq kindle a fire verb general
ocaq qalamaq make a fire verb general
atəş açmaq open a fire verb general
odlamaq put on fire verb general
odu keçirtmək put out a fire verb general
yanğın söndürmək put out a fire verb general
qazan asmaq put the pot on the fire verb general
asmaq put the saucepan on the fire verb general
od vurmaq set fire verb general
yandırmaq set fire verb general
alışdırmaq set on fire verb general
yanğın salmaq set on fire verb general
yanğın törətmək set on fire verb general
yandırmaq set on fire verb general
çarpmaq strike verb general
çaxmaq strike verb general
döyəcləmək strike verb general
düçar olmaq strike verb general
qaxmaq strike verb general
çırpılmaq strike verb general
balans vurmaq strike a balance verb general
sövdələşmək strike a bargain verb general
behləşmək strike a bargain leaving a deposit verb general
sarsıdıcı zərbə endirmək strike a crippling blow verb general
sarsıdıcı zərbə endirmək strike a crushing verb general
ahəngsizləşdirmək strike a discordant note verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
heyran etmək strike dumb verb general
gupamaq strike heavily verb general
tutarlı vurmaq strike heavily verb general
medal zərb etmək strike medals verb general
pozmaq strike out verb general
kök salmaq strike roots verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
çomaqlamaq strike with a cudgel verb general
çubuqlamaq strike with a twig verb general
zərb ilə vurmaq strike with all one's power verb general
zollamaq strike with smth. verb general
tətili yatırmaq suppress the strike verb general
alışmaq take fire verb general
odlanmaq take fire verb general
özündən çıxmaq fire up verb general
dəymək strike verb general
toxunmaq strike verb general
atmaq fire verb military
qalamaq fire verb general
hücum etmək strike verb general
heyran etmək strike verb general
heyrətə salmaq strike verb general
heyrətləndirmək strike verb general
valeh etmək strike verb general
tapmaq strike verb general
təsadüfən rast gəlmək strike verb general
dönmək strike verb general
istiqamət almaq strike verb general
keçmək strike verb general
çatmaq strike verb general
yetişmək strike verb general
çıxartmaq strike verb general
ləğv etmək strike verb general
məhv etmək strike verb general
pozmaq strike verb general
yox etmək strike verb general
ağlına gəlmək strike verb general
başına gəlmək strike verb general
yandırmaq strike verb general
vurmaq strike verb general
tətil etmək strike verb general
yanğın fire adjective general
odpüskürən fire-spitting adjective general
tətil strike adjective general
odsuz-alovsuz without fire and flame adjective general
odsuz-ocaqsız without fire and hearth adjective general
atəş altında under fire adverb general
ilk döyüş sınağı baptism of fire phrases general
tətil etmək be on strike phrases general
atəşi kəsmək cease fire phrases general
elektrik peçi electric fire phrases general
elektrik sobası electric fire phrases general
topdan atəş açmaq fire a gun phrases general
atəş açmaq fire a shot phrases general
yanğın həyəcanı fire alarm phrases general
yanğınsöndürənlər komandası fire brigade phrases general
yanğınsöndürənlər dəstəsi fire brigade phrases general
yanğın deposu fire department phrases general
odsöndürən fire extinguisher phrases general
yanğınsöndürən fire guard phrases general
yanğından sığorta fire insurance phrases general
buxarı ləvazimatı fire irons phrases general
ciddi irad tutmaq fire off a gun phrases general
güllə kimi açılmaq fire off a gun phrases general
bir kəsə suallar yağdırmaq fire questions at smb. phrases general
bir kəsi suala tutmaq fire questions at smb. phrases general
atəşpərəstlik fire worship phrases general
oda sitayiş fire worship phrases general
atəşpərəst fire worshipper phrases general
oda sitayiş edən fire worshipper phrases general
qəflətən baş verən yanğın flash fire phrases general
qaz plitəsi gas fire phrases general
ümumi tətil general strike phrases general
tətil elan etmək go on strike phrases general
aclıq elən etmə hunger strike phrases general
tünd spirtli içkilər liquid fire phrases general
bir kəsə əl qaldırmaq make a strike at smb. phrases general
boşa çıxarmaq miss fire phrases general
hədəfə düşməmək miss fire phrases general
atəş açmaq open fire phrases general
yağışdan çıxıb yağmura düşmək out of the frying-pan into the fire phrases general
Yağışdan çıxıb, yağmura düşmək Out of the frying-pan into the fire phrases general
oturaq nümayiş sit-down strike phrases general
oturaq tətil sit-down strike phrases general
düşmənin atəşinə tab gətirmək stand fire phrases general
kibrit yandırmaq strike a match phrases general
spiçka yandırmaq strike a match phrases general
düzəlişmək strike hands phrases general
sövdə kəsmək strike hands phrases general
razılaşmaq strike hands phrases general
bir şeyi başlamaq strike into smth. phrases general
çapmaq strike off phrases general
kəsmək strike off phrases general
birdən-birə çox varlanmaq strike oil phrases general
yelkəni endirmək strike sail phrases general
son dərəcə çaşdırmaq strike smb. all of a heap phrases general
son dərəcə heyrətləndirmək strike smb. all of a heap phrases general
son dərəcə karıxdırmaq strike smb. all of a heap phrases general
pozmaq strike through phrases general
başlamaq strike up phrases general
girişmək strike up phrases general
həmrəylik tətili sympathetic strike phrases general
yanğına qarşı tədbir görmək take precautions against fire phrases general
sual yağdırmaq fire question phrases general
odun üstünə yağ tökmək add fuel to the fire phrases general
oddan-alovdan keçmək go through fire and flame phrases general
Yağışdan çıxdıq yağmura düşdük Out of the pan into the fire phrases general
odla oynamaq play with fire phrases general
odla zarafat etmək play with fire phrases general
Ocaq olmayan yerdən tüstü çıxmaz There's no smoke without fire phrases general
yağışdan çıxıb yağmura düşmək fall out of the pan into the fire phrases proverb
Yağışdan çıxıb yağmura düşmək Jump out of the frying-pan into the fire phrases proverb
yağışdan çıxıb yağmura düşmək leap the pan into the fire phrases proverb
Dəmiri isti-isti döyərlər Strike while the iron is hot phrases proverb
Od olmayan yerdən tüstü çıxmaz There's no smoke without fire phrases proverb
atəşi dayandırmaq hold fire phrases military
atışma mutual exchange of fire phrases military
avtomatik yanğın siqnalı fire alarm phrases general
dişləmə make a strike at smb. phrases general
sancma make a strike at smb. phrases general
vurma make a strike at smb. phrases general
bir kəsə qarşı çıxış etmək open fire phrases figurative meaning
tənqidə dözmək stand fire phrases figurative meaning
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
strike fire od çıxmaq verb general