• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для strike with all one's power (178 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
güc power noun general
qüvvə power noun general
zərbə strike noun general
satqın strike-breaker noun general
xain strike-breaker noun general
ştreyk-brexer strike-breaker noun general
iradə gücü will-power noun general
iradə qüvvəsi will-power noun general
güclü dövlət worldly-power noun general
önəmli dövlət worldly-power noun general
cazibə qüvvəsi attractive power noun general
siyasi müvazinət balance of power noun general
qalınlıq bed power noun general
ikihakimiyyətlilik dual power noun general
icraedici hakimiyyət executive power noun general
ümumi tətil general strike noun general
istiliktörətmə qabiliyyəti heating power noun general
aclıq elanı hunger-strike noun general
su-elektrik stansiyası hydroelectric power station noun general
mənsəbpərəstlik love of power noun general
rəyasətpərəstlik lust for power noun general
iqtidar party in power noun general
siyasi tətil political strike noun general
calal power noun general
güclülük power noun general
hakimlik power noun general
iqtidarlılıq power noun general
qüdrət power noun general
qüvvəlilik power noun general
qüvvətlilik power noun general
təpərlilik power noun general
zorluluq power noun general
enerji tutumu power capacity noun general
energetika power engineering noun general
energetik power engineering specialist noun general
sənaye tezliyi power frequency noun general
mərkəzi intiqal dartıcısı power line noun general
vəkalətnamə power of attorney noun general
etibarnamə power of attorney noun general
ekskavator power shovel noun general
qidalanma power supply noun general
mexaniki qazıma power-driven boring noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
dözüm staying power noun general
behbazar staying power noun general
ştreykbrexer strike-breaker noun general
tətilpozan strike-breaker noun general
ştreykbrexerlik strike-breaking noun general
tətilpozanlıq strike-breaking noun general
zərbə gücü striking power noun general
səbat tenacity-power noun general
həyatilik vital power noun general
gözlənilməz uğur strike noun general
enerji power noun physics
hakimiyyət power noun general
tətil strike noun general
ixtiyar power noun general
səlahiyyət power noun general
vəkalət power noun general
dövlət power noun general
qidalanma power noun computer
döymək strike verb general
vurmaq strike verb general
zərbə endirmək strike verb general
hakimiyyət başında durmaq be in power verb general
döyəclətdirmək cause smb. to strike verb general
hakimiyyətə gəlmək come to power verb general
etibarnamə vermək give power of attorney verb general
tətil elan etmək go on strike verb general
ixtiyar olmaq have power verb general
aclıq elan etmək hunger-strike: go on hunger-strike verb general
qüvvətə yüksəlmək raise power verb general
hakimiyyəti qəsb etmək seize power verb general
çarpmaq strike verb general
çaxmaq strike verb general
döyəcləmək strike verb general
düçar olmaq strike verb general
qaxmaq strike verb general
çırpılmaq strike verb general
balans vurmaq strike a balance verb general
sövdələşmək strike a bargain verb general
behləşmək strike a bargain leaving a deposit verb general
sarsıdıcı zərbə endirmək strike a crippling blow verb general
sarsıdıcı zərbə endirmək strike a crushing verb general
ahəngsizləşdirmək strike a discordant note verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
heyran etmək strike dumb verb general
od çıxmaq strike fire verb general
gupamaq strike heavily verb general
tutarlı vurmaq strike heavily verb general
medal zərb etmək strike medals verb general
pozmaq strike out verb general
kök salmaq strike roots verb general
bir kəsin adını siyahıdan silmək strike smb.'s name off the list verb general
çomaqlamaq strike with a cudgel verb general
çubuqlamaq strike with a twig verb general
zollamaq strike with smth. verb general
tətili yatırmaq suppress the strike verb general
hakimiyyəti ələ almaq take power verb general
dəymək strike verb general
toxunmaq strike verb general
hücum etmək strike verb general
heyran etmək strike verb general
heyrətə salmaq strike verb general
heyrətləndirmək strike verb general
valeh etmək strike verb general
tapmaq strike verb general
təsadüfən rast gəlmək strike verb general
dönmək strike verb general
istiqamət almaq strike verb general
keçmək strike verb general
çatmaq strike verb general
yetişmək strike verb general
çıxartmaq strike verb general
ləğv etmək strike verb general
məhv etmək strike verb general
pozmaq strike verb general
yox etmək strike verb general
ağlına gəlmək strike verb general
başına gəlmək strike verb general
yandırmaq strike verb general
vurmaq strike verb general
tətil etmək strike verb general
böyükdövlətçilik great-power adjective general
energetik power adjective general
mənsəbpərəst power-loving adjective general
rəyasətpərəst power-loving adjective general
rəyasətpərəst power-seeking adjective general
tətil strike adjective general
mütləq hakimiyyət absolute power phrases general
tətil etmək be on strike phrases general
hakimiyyətə gəlmək come to power phrases general
ümumi tətil general strike phrases general
tətil elan etmək go on strike phrases general
aclıq elən etmə hunger strike phrases general
qanunverici hakimiyyət legislative power phrases general
hərəkətverici qüvvə locomotive power phrases general
bir kəsə əl qaldırmaq make a strike at smb. phrases general
nüvə dövləti nuclear power phrases general
nüvə elektrik stansiyası nuclear power-station phrases general
hakimiyyətdə olan partiya party in power phrases general
motorlu qayıq power boat phrases general
zərbənin gücü power of a blow phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchase power phrases general
alıcılıq qabiliyyəti purchasing power phrases general
hakimiyyəti zəbt etmək seize power phrases general
oturaq nümayiş sit-down strike phrases general
oturaq tətil sit-down strike phrases general
kiçik dövlət small power phrases general
kibrit yandırmaq strike a match phrases general
spiçka yandırmaq strike a match phrases general
düzəlişmək strike hands phrases general
sövdə kəsmək strike hands phrases general
razılaşmaq strike hands phrases general
bir şeyi başlamaq strike into smth. phrases general
çapmaq strike off phrases general
kəsmək strike off phrases general
birdən-birə çox varlanmaq strike oil phrases general
yelkəni endirmək strike sail phrases general
son dərəcə çaşdırmaq strike smb. all of a heap phrases general
son dərəcə heyrətləndirmək strike smb. all of a heap phrases general
son dərəcə karıxdırmaq strike smb. all of a heap phrases general
pozmaq strike through phrases general
başlamaq strike up phrases general
girişmək strike up phrases general
ali hakimiyyət supreme power phrases general
həmrəylik tətili sympathetic strike phrases general
hakimiyyəti ələ almaq take power phrases general
istilik elektrik stansiyası thermal power station phrases general
hidroenerji water power phrases general
elektrik qidalandırma bloku power supply phrases general
elektrik enerjisi electric power phrases physics
qaldırıcı qüvvə lifting power phrases physics
Dəmiri isti-isti döyərlər Strike while the iron is hot phrases proverb
dişləmə make a strike at smb. phrases general
sancma make a strike at smb. phrases general
vurma make a strike at smb. phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
strike with all one's power zərb ilə vurmaq verb general