• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для sualedici tərzdə baxmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
inkar tərzdə negative noun general
işə baxmaq adjudicate verb general
fala baxmaq augur verb general
kəskin tərzdə tənqid etmək castigate verb general
baxmaq coddle verb general
həqarətlə baxmaq contemn verb general
xor baxmaq contemn verb general
baxmaq contemplate verb general
alçaq nəzərlə baxmaq despise verb general
həqarətlə baxmaq despise verb general
xor baxmaq despise verb general
alçaq nəzərlə baxmaq disdain verb general
həqarətlə baxmaq disdain verb general
xor baxmaq disdain verb general
gözünə baxmaq envisage verb general
ikimənalı tərzdə danışmaq equivocate verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general
baxmaq examine verb general
baxmaq eye verb general
diqqətlə baxmaq eye verb general
geyib baxmaq fit on verb general
fala baxmaq fortune-tell verb general
ağzını açaraq boş-boşuna baxmaq gawk verb general
diqqətlə baxmaq gaze verb general
gözünü zilləyib baxmaq gaze verb general
gözucu baxmaq glance verb general
heyranlıqla baxmaq gloast verb general
qəzəblə baxmaq glower verb general
hiddətlə baxmaq glower verb general
qaşqabaqlı baxmaq glum verb general
yenidən baxmaq go behind verb general
gözlərini bərəldərək baxmaq goggle verb general
ata baxmaq groom verb general
dadına baxmaq gust verb general
işə baxmaq judge verb general
baxmaq look verb general
baxmaq manage verb general
baxmaq mind verb general
işvəli-işvəli baxmaq ogle verb general
vurğun-vurğun baxmaq ogle verb general
bir şeyə üstdən aşağı baxmaq overlook verb general
bir şeyə yuxarıdan aşağı baxmaq overlook verb general
qiymətə yenidən baxmaq overvalue verb general
oğrun baxmaq peek verb general
ötəri baxmaq peek verb general
baxmaq peep verb general
oğrun baxmaq peep verb general
diqqətlə baxmaq peer verb general
dörd gözlə baxmaq peer verb general
yenidən baxmaq reconsider verb general
işə ikinci dəfə baxmaq rehear verb general
tamına baxmaq relish verb general
acıqla baxmaq scowl verb general
hirslə baxmaq scowl verb general
qəzəblə baxmaq scowl verb general
diqqətlə baxmaq scrutinise verb general
baxmaq service verb general
gözünü ziləyib baxmaq stare verb general
baxmaq survey verb general
təkəbbürlü tərzdə gəzişmək swagger verb general
dadına baxmaq taste verb general
tamına baxmaq taste verb general
televiziya verilişinə baxmaq teleview verb general
baxmaq view verb general
baxmaq look up verb general
baxmaq behold verb general
ağzına baxmaq act on smb.'s will verb general
gözaltı baxmaq cast a furtive glance verb general
üzdən baxmaq examine superficially verb general
sözə baxmaq follow smb.'s advice verb general
nazlana-nazlana baxmaq gaze fondly verb general
istehzayana baxmaq glance ironically verb general
kitaba gözucu baxmaq glance over a book verb general
görməli yerlərə baxmaq go sightseeing verb general
dadına baxmaq have a taste verb general
sözə baxmaq listen verb general
ev-eşiyə baxmaq look after the house verb general
gələcəyə inamla baxmaq look ahead with confidence verb general
ətrafa baxmaq look around verb general
çəpinə baxmaq look askance verb general
yanı-yanı baxmaq look askance verb general
bir kəsə yanakı baxmaq look askance at smb. verb general
əyri baxmaq look askew verb general
çəp baxmaq look askew verb general
çəp baxmaq look aslant verb general
kəc baxmaq look aslant verb general
qıyqacı baxmaq look aslant verb general
kəm baxmaq look aslant verb general
irəlidən baxmaq look at the front verb general
qabaqdan baxmaq look at the front verb general
əyri-əyri baxmaq look awry verb general
əyrim-üyrüm baxmaq look awry verb general
geri baxmaq look back verb general
dala baxmaq look backwards verb general
nazlana-nazlana baxmaq look coquettishly verb general
gözaltı baxmaq look distrustfully verb general
gendən baxmaq look from a distance verb general
qıraqdan baxmaq look from a distance verb general
altdan baxmaq look from below verb general
böyürdən baxmaq look from one side verb general
altdan-altdan baxmaq look from under the brows verb general
üzdən baxmaq look hastily verb general
qanlı-qadalı baxmaq look hostilely verb general
biganə baxmaq look indifferently verb general
sualedici tərzdə baxmaq look inquiringly verb general
içəri baxmaq look inside verb general
istehza ilə baxmaq look ironically verb general
istehzayana baxmaq look ironically verb general
gözaltı baxmaq look secretly verb general
iti baxmaq look sharply verb general
tərs baxmaq look sour verb general
dik baxmaq look steadily verb general
dik-dik baxmaq look steadily verb general
üzünə dik baxmaq look steadily at smb. verb general
oğrun baxmaq look stealthily verb general
oğrunca baxmaq look stealthily verb general
süzgün-süzgün baxmaq look tenderly verb general
kəm baxmaq look unfriendly verb general
altdan-yuxarı baxmaq look up verb general
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment verb general
mat-mat baxmaq look with great astonishment verb general
ləc baxmaq look with hatred verb general
gözaltı baxmaq lour verb general
sözə baxmaq obey verb general
bir şeyə barmaqarası baxmaq pay no attention verb general
ötəri baxmaq pop in verb general
qaşqabaqlı baxmaq scowl verb general
uşaqa baxmaq sit in verb general
qıraqdan baxmaq take a detached view verb general
qabaqdan baxmaq take a front view verb general
yandan baxmaq take a side view verb general
böyürdən baxmaq take a side view verb general
şit-şoruna baxmaq taste verb general
fala baxmaq tell fortunes verb general
kitaba baxmaq tell fortunes verb general
kart ilə fala baxmaq tell fortunes by cards verb general
bir kəsin falına baxmaq tell smb.'s fortune verb general
şit-şoruna baxmaq test the taste verb general
xor baxmaq high-hat verb spoken language
kəskin bir tərzdə hərəkət etmək assault verb general
kobud tərzdə yamamaq cobble verb general
baxmaq consult verb general
müəmmalı tərzdə izah etmək couch verb general
örtülü tərzdə izah etmək couch verb general
dadına baxmaq flavour verb general
irəli baxmaq forelook verb general
qabağına baxmaq forelook verb general
baxmaq foster verb general
pis baxmaq frown verb general
gözünü zilləyib hirslə baxmaq glare verb general
qəzəblə baxmaq glare verb general
sözünə baxmaq listen verb general
baxmaq overlook verb general
altdan-altdan baxmaq oversee verb general
gizlincə baxmaq oversee verb general
oğrun-oğrun baxmaq oversee verb general
dadına baxmaq partake verb general
baxmaq peek verb general
diqqətlə baxmaq scan verb general
baxmaq see verb general
baxmaq watch verb general
yenidən baxmaq re-examine verb law
saymazyana bir tərzdə keçib getmək brush verb general
anlaşılmaz bir tərzdə danışmaq clutter verb general
ötəri baxmaq dip verb general
yaxşı baxmaq groom verb general
nizamsız bir tərzdə irəliləmək jumble verb general
ağzını açıb baxmaq nod verb general
iddialı tərzdə yerimək prance verb general
baxmaq refer verb general
diqqətlə baxmaq regard verb general
baxmaq sit verb general
baxmaq view verb general
işə baxmaq hear verb law
baxmaq attend verb general
yeknəsəq tərzdə danışmaq drone verb general
yeknəsəq tərzdə oxumaq drone verb general
baxmaq face verb general
uşağa baxmaq farm verb general
baxmaq keep verb general
xəstəyə baxmaq nurse verb general
yuxarı baxmaq look up verb general
baxmaq front verb general
barmaqarası baxmaq overlook verb general
baxmaq travel verb general
baxmaq browse verb computer
dadına baxmaq try verb general
baxmaq do verb spoken language
sualedici inquiring adjective general
sualedici interrogative adjective general
sualedici inquiring adjective general
kəskin tərzdə acutely adverb general
təcavüzkar bir tərzdə aggressively adverb general
alleqorik bir tərzdə allegorically adverb general
valehedici tərzdə amazingly adverb general
anlaşılmaz bir tərzdə ambiguously adverb general
şöhrətpərəst bir tərzdə ambitiously adverb general
antaqonist bir tərzdə antagonistically adverb general
narahat bir tərzdə anxiously adverb general
razı bir tərzdə approvingly adverb general
müvafiq tərzdə aptly adverb general
aristokrat bir tərzdə aristocratically adverb general
ədəbsiz tərzdə bearishly adverb general
inandırıcı tərzdə believably adverb general
inanılacaq tərzdə believably adverb general
abırsız bir tərzdə brazenly adverb general
həyasız bir tərzdə brazenly adverb general
qısa tərzdə briefly adverb general
yığcam tərzdə briefly adverb general
geniş tərzdə broad adverb general
geniş tərzdə broadly adverb general
işgüzar bir tərzdə busily adverb general
rəhmsiz bir tərzdə callously adverb general
faciəli bir tərzdə catastrophically adverb general
tənqidi tərzdə censoriously adverb general
ismətli bir tərzdə chastely adverb general
təngnəfəs tərzdə chokingly adverb general
xroniki bir tərzdə chronically adverb general
ədəbsiz bir tərzdə churlishly adverb general
işvəli bir tərzdə coltishly adverb general
rahat bir tərzdə comfortably adverb general
başa düşülməyəcək bir tərzdə complicatedly adverb general
dolaşıq bir tərzdə complicatedly adverb general
gizli bir tərzdə confidentially adverb general
yaradıcı tərzdə constructively adverb general
kontekstual tərzdə contextually adverb general
inandırıcı bir tərzdə convincingly adverb general
düşüncəli bir tərzdə cutely adverb general
qorxulu tərzdə dangerously adverb general
təhlükəli bir tərzdə dangerously adverb general
mütərəddid bir tərzdə doubtfully adverb general
mürgülü bir tərzdə drowsily adverb general
şübhə doğuracaq bir tərzdə dubiously adverb general
küt bir tərzdə dully adverb general
təsirli tərzdə expressively adverb general
doğruya oxşamayan tərzdə fabulously adverb general
həqiqətə uyğun olmayan tərzdə fabulously adverb general
heyranedici tərzdə fascinatingly adverb general
səmərəli tərzdə fruitfully adverb general
mübaliğəli tərzdə fulsomely adverb general
qeyri-səmimi tərzdə fulsomely adverb general
mücərrəd bir tərzdə ideally adverb general
nöqsansız bir tərzdə immaculately adverb general
səliqəli bir tərzdə immaculately adverb general
hövsələsiz bir tərzdə impatiently adverb general
səbirsiz bir tərzdə impatiently adverb general
lovğa tərzdə imperiously adverb general
ötkəm tərzdə imperiously adverb general
təkəbbürlü tərzdə imperiously adverb general
barışmaz bir tərzdə implacably adverb general
qeyri-müəyyən bir tərzdə indefinitely adverb general
əsaslı tərzdə intently adverb general
əsəbi tərzdə irritably adverb general
qanuni tərzdə legitimately adverb general
məğrur bir tərzdə loftily adverb general
dolğun tərzdə maturely adverb general
yetkin tərzdə maturely adverb general
möcüzəli tərzdə miraculously adverb general
monumental tərzdə monumentally adverb general
nalayiq bir tərzdə nastily adverb general
ürəkbulandırıcı bir tərzdə nauseously adverb general
əsəbi tərzdə nervously adverb general
normal tərzdə normally adverb general
xüsusi bir tərzdə notedly adverb general
yaramaz bir tərzdə notoriously adverb general
keyləşmiş tərzdə numbly adverb general
anlaşılmaz tərzdə obscurely adverb general
alçaq bir tərzdə odiously adverb general
iyrənc bir tərzdə odiously adverb general
əlverişli tərzdə opportunely adverb general
digər tərzdə otherwise adverb general
gözə çarpaçaq tərzdə perceptibly adverb general
şad bir tərzdə perkily adverb general
şən bir tərzdə perkily adverb general
bədbin bir tərzdə pessimistically adverb general
laqeyd bir tərzdə phlegmatically adverb general
süst bir tərzdə phlegmatically adverb general
inadkar bir tərzdə pigheadly adverb general
kəc bir tərzdə pigheadly adverb general
sakit bir tərzdə placidly adverb general
açıq bir tərzdə plain adverb general
aydın bir tərzdə plain adverb general
yalvarıcı bir tərzdə pleadingly adverb general
xoşa gələcək bir tərzdə pleasingly adverb general
şairanə bir tərzdə poetically adverb general
hamının başa düşəcəyi bir tərzdə popularly adverb general
proposional tərzdə proportionately adverb general
məlahətli bir tərzdə ravishingly adverb general
sakitləşdirici bir tərzdə reassuringly adverb general
təsəlliverici bir tərzdə reassuringly adverb general
təskinedici bir tərzdə reassuringly adverb general
darıxdırıcı bir tərzdə repetitively adverb general
usandırıcı bir tərzdə repetitively adverb general
dinc bir tərzdə restfully adverb general
saki bir tərzdə restfully adverb general
dalğın bir tərzdə ruminatively adverb general
fikirli bir tərzdə ruminatively adverb general
kəskin tərzdə sharply adverb general
bu və ya digər tərzdə somehow adverb general
əsaslı tərzdə soundly adverb general