• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для suffer great grief (184 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
dərd grief noun general
kədər grief noun general
qüssə grief noun general
qəm grief noun general
nəvə-nəticə grandchild and great-grandchild noun general
ülkər Great Bear noun general
Böyük ayı bürcü Great Bear noun general
təntənəli gün great day noun general
qiyamət great disaster noun general
köklü fərq great disparity noun general
başıalovluyluq great emotion noun general
soltanlıq great happiness noun general
çoxluq great number noun general
nəticə great-granddaughter noun general
ulu baba great-grandfather noun general
nəticə great-grandson noun general
kötücə great-great-grandchild noun general
kötükcə great-great-grandchild noun general
ulu babanın babası great-great-grandfather noun general
ulu nənənin anası great-great-grandmother noun general
ələm grief noun general
dərd-ələm grief noun general
dərd-möhnət grief noun general
dərd-qəm grief noun general
dərd-qüssə grief noun general
qəm-qübar grief noun general
qəm-qüssə grief noun general
qubar grief noun general
vay grief noun general
fövqəlbəşər man of great ability noun general
böyük istedad sahibi man of great talent noun general
dilxorluq grief noun general
məyusluq grief noun general
pərtlik grief noun general
ürək acısı grief noun general
əziyyət çəkmək suffer verb general
ziyan çəkmək suffer verb general
üzü bərk olmaq be a great stayer verb general
doğulub-törənmək be born in great number verb general
dərd əlindən dəli olmaq be distraught with grief verb general
dərdlətmək cause grief verb general
dağlamaq cause smb. a great grief verb general
bir kəsə iztirab vermək cause smb. to suffer pangs verb general
dərdə düşmək come to grief verb general
oda düşmək come to grief verb general
sındırmaq dance with great pleasure verb general
vaysılanmaq express one's grief verb general
haram etmək give great trouble verb general
dərdini kədərini izhar etmək give vent to one's sorrow and grief verb general
iştahalanmaq have a great desire to eat verb general
nəvəli-nəticəli olmaq live as long as see one's grand and great-grandchild verb general
matdım-matdım baxmaq look with great astonishment verb general
mat-mat baxmaq look with great astonishment verb general
qiyamət qoparmaq make a great fuss verb general
cəhd etmək make great effort verb general
ciyərini kabab etmək make smb. suffer greatly verb general
ürəyini kabab etmək make smb. suffer greatly verb general
yaxından diqqət vermək pay great attention verb general
kədəri bölüşmək share one's grief verb general
dərdə şərik olmaq share one's grief verb general
əcrini çəkmək suffer verb general
davam gətirmək suffer verb general
zəlalət çəkmək suffer verb general
zaval tapmaq suffer verb general
zülm çəkmək suffer verb general
məğlub olmaq suffer a defeat verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
zərər çəkmək suffer damages verb general
ziyan dəymək suffer damages verb general
umsunmaq suffer disappointments verb general
oduna yanmaq suffer for smb. verb general
oda yanmaq suffer from verb general
qarın ağrısına düşmək suffer from a gastric illness; qarın-qarına verb general
sancı tutmaq suffer from colic verb general
sancılanmaq suffer from colic verb general
qarın bərkiməsindən əziyyət çəkmək suffer from constipation verb general
başağrısından əziyyət çəkmək suffer from headache verb general
düşkünlükdən əziyyət çəkmək suffer from the blues verb general
istidən əziyyət çəkmək suffer from the heat verb general
qotur tutmaq suffer from the itch verb general
böyük tələfata məruz qalmaq suffer great losses verb general
söz götürmək suffer humiliation verb general
zülm olunmaq suffer injustice verb general
kisədən getmək suffer losses verb general
ziyan etmək suffer losses verb general
ağrıya davam gətirmək suffer pain verb general
ağrıya dözmək suffer pain verb general
səfalət çəkmək suffer privation verb general
zillət çəkmək suffer privation verb general
ehtiyaca dözmək suffer privations verb general
məhrumiyyətə düçar olmaq suffer privations verb general
sıxıntı çəkmək suffer privations verb general
əzab çəkmək suffer throe verb general
zillət çəkmək suffer torments verb general
əzab çəkmək suffer torments verb general
həvəslənmək take a great interest verb general
uymaq take a great interest in verb general
sevib-əzizləmək take great care verb general
yaxından maraqlanmaq take great interest verb general
dərdini açmaq tell smb. about one's grief verb general
düçar olmaq suffer verb general
məruz qalmaq suffer verb general
dözmək suffer verb general
azman great adjective general
böyük great adjective general
çox iri great adjective general
əzəmətli great adjective general
nəhəng great adjective general
zorba great adjective general
dərd basmış grief-stricken adjective general
dərddən üzülmüş grief-stricken adjective general
nisgildən üzülmüş grief-stricken adjective general
əkə great adjective general
dahiyanə great adjective general
ulu great adjective general
hədsiz great number adjective general
böyükdövlətçilik great-power adjective general
nəvəli-nəticəli having grandchild and great-grandchild adjective general
dözümlü of great endurance adjective general
davamlı of great endurance adjective general
diapozonlu of great range adjective general
canıbərk of great vitality adjective general
ölçüsüz too great adjective general
çox böyük great adjective general
dərin great adjective general
gur great adjective general
güclü great adjective general
şiddətli great adjective general
ətək-ətək a great deal adverb general
külli a great deal of adverb general
çoxlu miqdarda a great deal of adverb general
neçə-neçə a great deal of adverb general
birdünya a great many adverb general
neçə-neçə a great many adverb general
çoxlu a great number adverb general
külli a great number of adverb general
səxavətlə in great amount adverb general
kor-peşman in grief adverb general
min bəla ilə with great difficulty adverb general
ölüm-zülüm with great difficulty adverb general
odlu-alovlu with great passion adverb general
can-başla with great pleasure adverb general
canla-başla with great pleasure adverb general
matdım-matdım with great surprise adverb general
həyat bahasına at great cost of life phrases general
yüksək tərifə layiq olmaq be worthy of great praise phrases general
bəlaya düşmək come to grief phrases general
zavala gəlmək come to grief phrases general
böyük xərci öz üzərinə götürmək go to great expense phrases general
milçəkdən fil düzəltmə great cry and little wool phrases general
böyük məbləğdə great deal phrases general
külli miqdarda great deal phrases general
hörmətli zat great gun phrases general
iddialı adam great gun phrases general
yüz iyirmi great hundred phrases general
böyük məbləğdə great many phrases general
külli miqdarda great many phrases general
böyük məbləğdə great number phrases general
külli miqdarda great number phrases general
Böyük İpək Yolu Great Silk Route phrases general
baş barmaq great toe phrases general
böyük imkanlara malik olmaq have great possibilities phrases general
çox varlı adam man of great possessions phrases general
dövlətli adam man of great possessions phrases general
varlı-hallı adam man of great possessions phrases general
vacib olmayan no great shakes phrases general
podaqradan əziyyət çəkmək suffer from gout phrases general
çox ləzzət almaq take great pleasure phrases general
Böyük Hürriyyət Partiyası the Great Charter phrases general
böyük dövlətlər the Great Powers phrases general
Birinci Dünya müharibəsi the Great War phrases general
qəti addım atmaq throw the great cast phrases general
böyük ölçüdə to a great extent phrases general
əhəmiyyətli dərəcədə to a great extent phrases general
dərd-qəmə batmaq wallow in grief phrases general
dərd-qəmə mübtəla olmaq wallow in grief phrases general
böyük məmnuniyyətlə with great pleasure phrases general
yoğun bağırsaq great gut phrases anatomical
Dama-dama göl olar Little streams make great river phrases proverb
məhşər günü great inquest phrases religion
qiyamət günü great inquest phrases religion
həyatla ölüm arasındakı hədd the Great Divide phrases poetical
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
suffer great grief ölmək verb general