• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для təmiz gəlir götürmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
bir illik gəlir annuity noun general
gəlir behoof noun general
təmiz cleanly noun general
gəlir güdmə prinsipi commercialism noun general
bir kəsə gəlir təyin edən şəxs endower noun general
gəlir income noun general
əlavə gəlir perquisite noun general
təsadüfi gəlir perquisite noun general
gəlir proceeds noun general
gəlir revenue noun general
əlavə gəlir üçün vergi supertax noun general
gəlir earning noun general
təmiz spirt absolute alcohol noun general
illik gəlir annual income noun general
illik gəlir annual revenue noun general
zəhmətsiz gəlir bribe noun general
təmiz qələbə clean victory noun general
təmiz hava clear air noun general
kirəyə götürmək hire noun general
gəlir və çıxar income and expenditure noun general
gəlir-çıxar income and expenditure noun general
gəlir səviyyəsi income level noun general
gəlir vergisi income tax noun general
milli gəlir national income noun general
xalis gəlir net profit noun general
təmiz qazanc net profit noun general
təmiz çəki net weigh noun general
əlavə gəlir vergisi profit tax noun general
təmiz qızıl pure gold noun general
gəlir return noun general
vergisiz gəlir tax-free income noun general
zəhmətsiz gəlir unearned income noun general
təmiz söz troth noun archaism
gəlir gain noun general
təmiz ad honour noun general
gəlir profit noun general
illik gəlir purchase noun general
icarədən gələn gəlir rental noun general
kirayədən gələn gəlir rental noun general
gəlir mənbəyi revenue noun general
təmiz adını bərpa etmə whitewash noun general
təmiz çıxma whitewash noun general
təmiz hüququnu bərpa etmə whitewash noun general
gəlir bacon noun spoken language
qeyri-qanuni gəlir graft noun general
zəhmətsiz gəlir gravy noun general
xalis gəlir net noun general
zəhmətsiz gəlir gain noun general
zəhmətsiz gəlir graft noun general
faizlə gəlir interest noun general
götürmək accept verb general
boynuna götürmək acknowledge verb general
övladlığa götürmək adopt verb general
hədəfə götürmək aim verb general
geri götürmək annul verb general
öz üzərinə götürmək assume verb general
zaminə götürmək bail verb general
pul verib hamısını götürmək buy up verb general
xəlvəti götürmək catch away verb general
mənfəət götürmək commercialise verb general
qazanc götürmək commercialise verb general
mənfəət götürmək commercialize verb general
qazanc götürmək commercialize verb general
kəsib götürmək cut off verb general
götürmək depose verb general
məhdudiyyəti götürmək derestrict verb general
götürmək derive verb general
aradan götürmək dislodge verb general
işə götürmək employ verb general
təmiz yazmaq fair-copy verb general
ehtiyat yanacaq götürmək fuel verb general
muzdla işə götürmək hire verb general
çömçə ilə götürmək ladle verb general
ölçü götürmək measure verb general
təbəəliyə götürmək naturalise verb general
təbəəliyə götürmək naturalize verb general
icarəyə götürmək occupy verb general
aradan götürmək oust verb general
həddən artıq çox fəhlə işə götürmək overman verb general
öhdəlik götürmək plight verb general
mühakimə üçün əsas götürmək postulate verb general
gəlir gətirmək profit verb general
boynuna götürmək promise verb general
öhdəsinə götürmək promise verb general
geri götürmək quash verb general
əl götürmək renounce verb general
çiyinə götürmək shoulder verb general
götürmək take verb general
icarəyə götürmək tenant verb general
götürmək uncover verb general
yəhəri götürmək unsaddle verb general
məzuniyyət götürmək vacation verb general
tər-təmiz etmək whiten verb general
gəlir vermək yield verb general
öhdəsinə götürmək take over verb general
götürmək take on verb general
günahı boynuna götürmək admit one's guilt verb general
götürmək adopt verb general
oğulluğa götürmək adopt verb general
uşağı övladlığa götürmək adopt a child verb general
ortadan götürmək annul verb general
məsuliyyəti öz üzərinə götürmək assume the responsibility verb general
gəlir vermək bax: gəlir gətirmək verb general
vahimə götürmək be frightened verb general
məsarifləri öz üzərinə götürmək bear expenses verb general
fayda götürmək benefit verb general
gəlir gətirmək bring in an income verb general
od götürmək burst into flame verb general
götürmək bury verb general
ortadan götürmək do away verb general
qaçarağını götürmək drive away verb general
qulluğa götürmək employ verb general
götürmək engage verb general
bir kəsdən nümunə götürmək follow smb.'s example verb general
mənfəət götürmək get a profit verb general
maksimum gəlir əldə etmək get the most profit verb general
od götürmək get very nervous verb general
vərdişdən əl götürmək give up a habit verb general
zaminə götürmək go to bail verb general
hoydu-hoyduya götürmək hiss off verb general
kirəyə götürmək hold on lease verb general
dərs götürmək learn a lesson verb general
blokadanı götürmək lift a blockade verb general
komendant saatını götürmək lift the curfew verb general
öhdəyə götürmək load oneself with responsibility verb general
ölçü götürmək make arrangements verb general
qeyd götürmək make notes verb general
götürmək pick up verb general
mühakimə üçün əsas götürmək posit verb general
blokadanı götürmək raise a blockade verb general
bəxşiş götürmək receive a gift verb general
uçota götürmək register verb general
qeydə götürmək register verb general
məktubları qeydə götürmək register letters verb general
məsuliyyəti kiminsə üzərindən götürmək relieve smb. of responsibility verb general
bağı kirayə götürmək rent a summer cottage verb general
yenidən götürmək retake verb general
sözünü geri götürmək retract verb general
aləmi başına götürmək set up a clamor verb general
suçu öz boynuna götürmək shoulder the blame verb general
ləkə götürmək stain verb general
start götürmək start verb general
start götürmək start off verb general
ibrət götürmək study for a will verb general
söz götürmək suffer humiliation verb general
paltarın fasonunu götürmək take a pattern verb general
göturmək take away verb general
dala götürmək take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ehtiyatla götürmək take carefully verb general
hər cür ölçü götürmək take every measure verb general
ortadan götürmək take from the middle verb general
buksir götürmək take in tow verb general
söz götürmək take joke verb general
əskik götürmək take less verb general
dərs götürmək take lessons verb general
ölçü götürmək take measures verb general
götürmək take on verb general
icarəyə götürmək take on lease verb general
kipriklə od götürmək take pains over verb general
əsir götürmək take prisoner verb general
bir şeyi prokata götürmək take smth. on hire verb general
təqsiri öz üzərinə götürmək take the blame upon oneself verb general
boya götürmək take the dye verb general
zəhmətini öz üzərinə götürmək take the trouble verb general
kontrola götürmək take under control verb general
şefliyə götürmək take under one's patronage verb general
öhdəçilik götürmək undertake an engagement verb general
üzərinə təəhhüd götürmək undertake an engagement verb general
məzacı götürmək want verb general
əmanəti götürmək withdraw a deposit verb general
namizədliyini geri götürmək withdraw smb.'s candidature verb general
qazanc götürmək yield a profit verb general
üzvlüyə götürmək affiliate verb general
götürmək assume verb general
götürmək borrow verb general
geri götürmək call back verb general
kirayəyə götürmək charter verb general
geriyə götürmək countermand verb general
müqaviləyə görə üzərinə öhdəlik götürmək covenant verb general
götürmək dismount verb general
boya götürmək dye verb general
rəng götürmək dye verb general
götürmək exclude verb general
kirayəyə götürmək freight verb general
icarəyə götürmək hire verb general
kirayəyə götürmək hire verb general
arendaya götürmək lease verb general
icarəyə götürmək lease verb general
oğulluğa götürmək mother verb general
başlanğıcını götürmək originate verb general
götürmək pick verb general
çimdik-çimdik götürmək pinch verb general
hədəfə götürmək point verb general
götürmək remove verb general
icarəyə götürmək rent verb general
geri götürmək retract verb general
götürmək saddle verb general
götürmək scoop verb general
öz üzərinə götürmək shoulder verb general
öz boynuna götürmək undertake verb general
öz üzərinə götürmək undertake verb general
geri götürmək withdraw verb general
aradan götürmək extrude verb figurative meaning
götürmək bucket verb general
aradan götürmək eliminate verb general
orduya götürmək enrol verb general
icarəyə götürmək farm verb general
götürmək frisk verb general
götürmək gather verb general
götürmək get verb general
aradan götürmək liquidate verb general
qeyd götürmək note verb general
gəlir götürmək pocket verb general
fayda götürmək profit verb general
ehtiyat götürmək refresh verb general
əl götürmək surrender verb general
kredit götürmək tick verb general
götürmək unship verb general
götürmək receive verb sport
aradan götürmək lift verb figurative meaning
gəlir gətirmək bring verb general
gəlir vermək bring verb general
maneəni aradan götürmək clear verb general
uşağı tərbiyə eləməyə götürmək farm verb general
mənbəyini götürmək head verb general
götürmək help verb general
ölçü götürmək provide against verb general
ölçü götürmək provide for verb general
barmaq izini götürmək print verb spoken language
başlanğıcını götürmək rise verb general
götürmək shift verb general
su götürmək water verb general
seçməni götürmək deselect verb computer
bayraqcanı götürmək uncheck verb computer
öhdəlik götürmək engage verb general
nümunə götürmək follow verb general
təmiz gəlir gətirmək net verb general
təmiz gəlir vermək net verb general
geri götürmək recall verb general
aradan götürmək remove verb general
götürmək collect verb general
öz üzərinə götürmək go verb general
təmiz gəlir əldə etmək net verb general
təmiz gəlir götürmək net verb general
boynuna götürmək bear verb general
götürmək raise verb general
götürmək extract verb general
götürmək draw verb general
götürmək settle verb general
tüfəngi çiyninə götürmək carry verb general
təmiz blank adjective general
təmiz chaste adjective general
təmiz childlike adjective general
təmiz clean adjective general
təmiz clean-cut adjective general
təmiz clean-fingered adjective general
əli təmiz clean-handed adjective general
təmiz clean-handed adjective general
üzü təmiz qırxılmış clean-shaven adjective general
təmiz cool adjective general
büllur kimi təmiz crystal-clear adjective general
təmiz downright adjective general
təmiz fair adjective general
təmiz fair-dealing adjective general
təmiz faultless adjective general
təmiz fine adjective general
təmiz forthright adjective general
təmiz honest adjective general
təmiz honourable adjective general
təmiz immaculate adjective general
təmiz impeccable adjective general
təmiz olmayan impure adjective general
təmiz incorrupt adjective general
təmiz innocent adjective general
təmiz irreproachable adjective general
təmiz limpid adjective general
qanı təmiz olmayan mongrel adjective general
təmiz natty adjective general
təmiz neat adjective general
təmiz net adjective general
gəlir üçün nəzərdə tutulmayan non-profit adjective general
təmiz orderly adjective general
təmiz pristine adjective general
təmiz pure adjective general
təmiz scrupulous adjective general
təmiz shiny adjective general
təmiz shipshape adjective general
təmiz spotless adjective general
təmiz tidy adjective general
təmiz trig adjective general
təmiz trim adjective general
təmiz unblended adjective general
təmiz unimpeachable adjective general
təmiz unmingled adjective general
təmiz unmixed adjective general
gəlir gətirməyən unprofitable adjective general
təmiz unsoiled adjective general
təmiz unsuilled adjective general