• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для təntənəli surətdə bildirmək (280 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
təntənəli surətdə bəyan etmə asseveration noun general
musiqi əsərinin xorla oxunan təntənəli hissəsi cantata noun general
şən və təntənəli mahnı carol noun general
təntənəli nümayiş cortege noun general
təntənəli surətdə bildirmə enunciation noun general
təntənəli açılış inauguration noun general
təntənəli surətdə elan etmə protestation noun general
ardıcıl surətdə ikiyə bölünmə dichotomy noun general
təntənəli gün festival noun general
təntənəli konsert gala concert noun general
təntənəli geçə gala night noun general
təntənəli gün great day noun general
formal surətdə vəzifəyə gətirməsi investiture noun general
təntənəli nitq oration noun general
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
bir musiqi mövzusunun ardıcıl surətdə müxtəlif səslərlə təkrarından ibarət forması fugue noun music
təntənəli mərasim cavalcade noun general
təntənəli nümayiş cavalcade noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
əsaslı surətdə öyrənmə scrutiny noun general
təntənəli nümayiş train noun general
məskin surətdə azalma nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə düşmə nosedive noun figurative meaning
məskin surətdə enmə nosedive noun figurative meaning
təntənəli surətdə çıxış entry noun general
bildirmək announce verb general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
bildirmək blazon verb general
hamıya bildirmək blazon verb general
bildirmək bode verb general
qabaqcadan bildirmək bode verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək celebrate verb general
bildirmək certiorate verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
kəskin surətdə dəyişdirmək chop verb general
qızğın surətdə etiraz etmək clamour verb general
bildirmək declare verb general
təəssüfünü bildirmək deplore verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək divine verb general
hamıya bildirmək divulge verb general
ətraflı surətdə hazırlamaq elaborate verb general
təntənəli surətdə bildirmək enunciate verb general
bildirmək forebode verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək forecast verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək foretell verb general
anlaşılmaz bir surətdə danışmaq gibber verb general
bildirmək herald verb general
razılıq bildirmək homologate verb general
təntənəli surətdə vəzifəyə gətirmək inaugurate verb general
bildirmək inform verb general
sıx surətdə əlaqədar olmaq interrelate verb general
sıx surətdə əlaqədə olmaq interrelate verb general
ciddi surətdə nəzarət etmək invigilate verb general
sevincini bildirmək jubilate verb general
bildirmək mention verb general
hamıya bildirmək noise verb general
bildirmək notify verb general
qabaqcadan bildirmək portend verb general
gələcəyi əvvəlcədən bildirmək predict verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək predict verb general
qabaqcadan bildirmək presage verb general
hamıya bildirmək promulgate verb general
təntənə ilə bildirmək promulgate verb general
bildirmək pronounce verb general
gələcəyi qabaqcadan bildirmək prophesy verb general
yenidən bildirmək restate verb general
bildirmək signify verb general
kəskin surətdə düşmək slump verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək solemnize verb general
dumanlı şəkildə bildirmək stultify verb general
minnətdarlıq bildirmək thank verb general
öz diləyini bildirmək wish verb general
bildirmək apprise verb general
bildirmək apprize verb general
bacarıqsız bir surətdə işləmək bungle verb general
təəssüf ünü bildirmək express one's regret verb general
təntənəli surətdə açmaq inaugurate verb general
bildirmək let know verb general
öz arzusunu bildirmək make one's wishes known verb general
təntənəli marşla getmək march past verb general
minətdarlıq bildirmək thank verb general
bildirmək intimate verb American
danışıqlara girmək arzusunu bildirmək beat a parley verb military
danışıqlara girmək arzusunu bildirmək sound a parley verb military
təntənə ilə bildirmək acclaim verb general
təntənəli şəkildə elan etmək affirm verb general
həddini bildirmək chasten verb general
təntənəli şəkildə qeyd etmək commemorate verb general
təntənəli şəkildə yad etmək commemorate verb general
bildirmək connote verb general
fikir bildirmək criticise verb general
mülahizə bildirmək criticise verb general
bildirmək denote verb general
bildirmək enlighten verb general
bildirmək express verb general
rəsmi surətdə hərəkət etmək formalise verb general
açıb bildirmək give away verb general
bildirmək impart verb general
bildirmək indicate verb general
əlamətini bildirmək indicate verb general
kəskin surətdə azalmaq nosedive verb general
kəskin surətdə düşmək nosedive verb general
təntənəli surətdə vəd etmək pledge verb general
təntənəli şəkildə vəd etmək pledge verb general
bildirmək publish verb general
bildirmək represent verb general
əsaslı surətdə öyrənmək scrutinise verb general
kəskin surətdə tənqid etmək slash verb general
kütləvi surətdə qırmaq slaughter verb general
bildirmək sound verb general
təntənəli surətdə elan etmək testify verb general
təntənəli surətdə məlumat vermək testify verb general
bildirmək trumpet verb general
bildirmək vouch verb general
açıq şəkildə bildirmək pin down verb general
əsaslı surətdə tədqiq etmək sift verb figurative meaning
razılıq bildirmək acknowledge verb general
hamıya bildirmək air verb general
hazırlığı bildirmək offer verb general
hamıya bildirmək proclaim verb general
cidd sürətdə tədqiq etmək rummage verb general
cidd sürətdə tədqiq öyrənmək rummage verb general
qüvvətli surətdə tullamaq slap verb general
bildirmək put out verb general
bildirmək bespeak verb general
təntənəli mərasim keçirmək observe verb general
təntənəli surətdə qeyd etmək observe verb general
rəy bildirmək report on verb general
bildirmək spell verb general
bildirmək ventilate verb general
bildirmək notice verb law
kəskin sürətdə qalxmaq jump verb general
bildirmək post verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
kəskin surətdə azaltmaq slash verb general
rəy bildirmək comment verb computer
təcili surətdə yerinə yetirmək rush verb general
təxirəsalınmaz surətdə yerinə yetirmək rush verb general
ciddi surətdə etiraz etmək kick verb American
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
təntənəli festive adjective general
təntənəli grand adjective general
təntənəli sumptuous adjective general
təntənəli festive adjective general
təntənəli gala adjective general
təntənəli ceremonial adjective general
təntənəli declamatory adjective general
təntənəli feastful adjective general
təntənəli jolly adjective general
təntənəli sensational adjective general
təntənəli solemn adjective general
təntənəli splendid adjective general
təntənəli stilted adjective general
qeyri-normal bir surətdə genişlənilmiş exaggerated adjective medical
fəal sürətdə actively adverb general
kəskin sürətdə acutely adverb general
təcavüzkar bir sürətdə aggressively adverb general
geniş sürətdə broad adverb general
geniş sürətdə broadly adverb general
köklü surətdə cardinally adverb general
fəlakətli surətdə catastrophically adverb general
tənqidi surətdə censoriously adverb general
ətraflı surətdə circumstantially adverb general
müfəssəl surətdə circumstantially adverb general
kollektiv surətdə collectively adverb general
rahat bir surətdə comfortably adverb general
tənqidi surətdə critically adverb general
təəccüblü bir surətdə curiously adverb general
faktik surətdə de facto adverb general
aşkar surətdə definitely adverb general
qəti surətdə definitely adverb general
əyani surətdə demonstrably adverb general
başgicəlləndirici bir surətdə dizzily adverb general
dinamik surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə dynamically adverb general
fəal surətdə energetically adverb general
ətraflı surətdə exhaustingly adverb general
təcili sürətdə express adverb general
möhkəm surətdə fast adverb general
təntənəli festively adverb general
qızğın surətdə feverishly adverb general
qəti surətdə flatly adverb general
rəvan surətdə fluently adverb general
səlis bir surətdə fluently adverb general
məcburi surətdə forcibly adverb general
rəsmi surətdə formally adverb general
azad surətdə freely adverb general
sərbəst surətdə freely adverb general
soyuq bir surətdə frigidly adverb general
səmərəli surətdə fruitfully adverb general
mükəmməl surətdə fully adverb general
süni surətdə fulsomely adverb general
qızğın surətdə hard adverb general
ağır surətdə heavily adverb general
mütərəddid bir surətdə hesitatingly adverb general
əsaslı surətdə intently adverb general
azad surətdə loosely adverb general
mükəmməl surətdə masterly adverb general
qəti surətdə necessarily adverb general
müstəsna surətdə notedly adverb general
amansız surətdə obdurately adverb general
mərhəmətsiz surətdə obdurately adverb general
anlaşılmaz surətdə obscurely adverb general
geniş surətdə open-mindedly adverb general
laqeyd surətdə passively adverb general
passiv surətdə passively adverb general
təsviri surətdə periphrastically adverb general
aydın surətdə precisely adverb general
proposional surətdə proportionally adverb general
proposional surətdə proportionately adverb general
qarşılıqlı surətdə reciprocally adverb general
müntəzəm surətdə regularly adverb general
aramsız surətdə restlessly adverb general
qorxulu surətdə riskily adverb general
təhlükəli surətdə riskily adverb general
kəskin surətdə short adverb general
sərt surətdə short adverb general
müstəsna surətdə singularly adverb general
əsaslı surətdə soundly adverb general
bu surətdə thereby adverb general
faciəli surətdə tragically adverb general
süni bir surətdə unnaturally adverb general
saxta bir surətdə unnaturally adverb general
ağlabatmaz bir surətdə unreasonably adverb general
cəsarətsiz bir surətdə vaguely adverb general
parlaq surətdə vividly adverb general
qəti surətdə strictly adverb general
qəti surətdə steadily adverb general
sarsılmaz surətdə steadily adverb general
kəskin surətdə sternly adverb general
sərt surətdə sternly adverb general
əks surətdə otherwise adverb general
qəti surətdə decisively adverb general
fövqəl'adə surətdə extraordinarily adverb general
fövqəl'adə surətdə extremely adverb general
könüllü sürətdə on a voluntary basis adverb general
sistematik surətdə systematically adverb general
müvafiq surətdə adequately adverb general
geniş surətdə amply adverb general
qızğın surətdə busily adverb general
əsaslı surətdə capitally adverb general
ciddi surətdə capitally adverb general
aşkar surətdə distinctly adverb general
əsaslı surətdə drastically adverb general
süni surətdə feignedly adverb general
qəti sürətdə finally adverb general
süni surətdə forcedly adverb general
qəti surətdə forthright adverb general
azad surətdə free adverb general
sərbəst surətdə free adverb general
geniş surətdə freely adverb general
bədii surətdə graphically adverb general
qəti surətdə grimly adverb general
münasib surətdə reasonably adverb general
kəskin surətdə sharp adverb general
sərt surətdə sharp adverb general
əsaslı surətdə closely adverb general
qəti surətdə emphatically adverb general
qəti surətdə racically adverb general
əks surətdə or conjunction general
əks surətdə otherwise conjunction general
bəzi heyvanların cinsini bildirmək üçün işlənir she- prefix general
tam sürətdə at full speed phrases general
ciddi surətdə yoxlamaq bolt to the bran phrases general
ətraflı surətdə nəzərdən keçirmək bolt to the bran phrases general
hörmətini bildirmək do homage phrases general
aşkar surətdə in so many words phrases general
qəti surətdə in so many words phrases general
protest bildirmək note a protest phrases general
qəti etiraz bildirmək note a protest phrases general
hörmətini bildirmək pay homage phrases general
bütün günü gərgin surətdə kitabla məşğul olmaq pore over books all day phrases general
öz mülahizəsini bildirmək put in one's two cents worth phrases general
qanun layihəsini təcili sürətdə parlamentdən keçirmək race a bill through the House phrases general
hörmətini bildirmək render homage phrases general
təntənəli mərasimdə çıxış etmək speak at a function phrases general
bir şeyi bildirmək stand for smth. phrases general
bayrağı təntənəli şəkildə gətirmək troop the colour phrases general
təntənəli nahar white-tie dinner phrases general