• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для take a free ride (227 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
özgə maşınında əyləncəli gəzinti joy-ride noun general
gəzinti ride noun general
azadfikirli free-thinker noun general
sərbəst rəqslər tənliyi equation of free oscillations noun general
açıq-saçıq həyat free and easy life noun general
sərbəst zərbə free kick noun general
ixtiyari hərəkət free movement noun general
əfvi-ümumi free pardon noun general
müftə bilet free pass noun general
pəncərə free period noun general
azad peşə free profession noun general
macal free time noun general
azad iradə free will noun general
sərbəst iradə free will noun general
sərbəst güləşçi free-style wrestler noun general
sərbəst güləş free-style wrestling noun general
azadfikirlilik free-thinking noun general
vergisiz gəlir tax-free income noun general
sərbəst üsulla üzmə free-style noun sport
sərbəst üsulla üzən üzgüçü free-styler noun sport
atlılar qrupu ride noun general
minik atı ride noun general
azad etmək free verb general
xilas etmək free verb general
at çapmaq ride verb general
at minmək ride verb general
getmək ride verb general
gəzmək ride verb general
buraxdırmaq ask smb. to free verb general
bikar olmaq be free verb general
işıqlığa çıxmaq be free verb general
bikarlaşmaq be free verb general
buraxılmaq be set free verb general
buraxdırılmaq be set free verb general
arxayınlığa çıxmaq become free verb general
asudələnmək become free verb general
asudələşmək become free verb general
azad olmaq become free verb general
azadlığa çıxmaq become free verb general
boşalmaq become free verb general
boşlanmaq become free verb general
qol-qanad açmaq become free verb general
qurtulmaq become free verb general
əsarətdən azad etmək free from slavery verb general
asudələnmək free oneself verb general
intizardan qurtarmaq free oneself from some anxiety verb general
başı açılmaq get free verb general
başı ayazımaq get free verb general
işıqlığa çıxmaq get free verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
buraxdırmaq make smb. free verb general
at sürmək ride verb general
şitlənmək salt-free: get salt-free verb general
buraxdırmaq set free verb general
azadlığa buraxmaq set free verb general
mürəxxəs etmək set free verb general
uçurtmaq set free verb general
boşlamaq set free verb general
at yarında iştirak etmək ride verb general
cıdırda iştirak etmək ride verb general
idarə etmək ride verb general
sürmək ride verb general
rüsum alınmayan duty-free adjective general
rüsumsuz duty-free adjective general
vergisiz duty-free adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
azad free adjective general
müstəqil free adjective general
sərbəst free adjective general
sadə free-and-easy adjective general
sərbəst free-and-easy adjective general
təbii free-and-easy adjective general
təklifsiz free-and-easy adjective general
əllə edilmiş free-hand adjective general
cömərd free-handed adjective general
əliaçıq free-handed adjective general
səxavətli free-handed adjective general
açıqürəkli free-hearted adjective general
safqəlbli free-hearted adjective general
səmimi free-hearted adjective general
təmizürəkli free-hearted adjective general
ürəyiaçıq free-hearted adjective general
açıq free-spoken adjective general
səmimi free-spoken adjective general
quru moisture-free adjective general
rütubətsiz moisture-free adjective general
nüvə silahı olmayan nuclear-free adjective general
nüvəsiz nuclear-free adjective general
vergilərdən azad olunmuş tax-free adjective general
vergisiz tax-free adjective general
etibarlı trouble-free adjective general
möhkəm trouble-free adjective general
sədaqətli trouble-free adjective general
ödənişsiz free adjective general
avariyasız accident-free adjective general
karbonsuz carbon-free adjective general
piysiz fat-free adjective general
asudə free adjective general
azadə free adjective general
açıq-saçıq free and easy adjective general
hərcayi free and easy adjective general
ipsiz free and easy adjective general
bimuzd free of charge adjective general
havayı free of charge adjective general
məccani free of charge adjective general
zədəsiz free of damages adjective general
zədəsiz free of injury adjective general
bikədər free of sorrow adjective general
kədərsiz free of sorrow adjective general
boşuna free-running adjective general
azadfikirli free-thinking adjective general
açıqfikirli free-thinking adjective general
hay-küysüz noise-free adjective general
ilişikli not free adjective general
kirəsiz rent-free adjective general
müftə rent-free adjective general
şit salt-free adjective general
sodasız soda-free adjective general
vergisiz tax-free adjective general
vitaminsiz vitamin free adjective general
zülalsız albumen-free adjective biological
könüllü free adjective general
ədəbsiz free-and-easy adjective general
hörmət gözləməyən free-and-easy adjective general
nəzakətsiz free-and-easy adjective general
saymaz free-and-easy adjective general
utanmaz free-and-easy adjective general
əliaçıq free-hearted adjective general
səxavətli free-hearted adjective general
azad ruhlu free-spirited adjective general
bikar free adjective general
boş free adjective general
havayı free adjective general
müftə free adjective general
pulsuz free adjective general
xərclərdən azad free adjective general
ödənilməyən free adjective general
bol free adjective general
çox free adjective general
çoxlu free adjective general
dolu free adjective general
əliaçıq free adjective general
səxavətli free adjective general
zəngin free adjective general
lətif free adjective general
vüqarlı free adjective general
yüngül free adjective general
zərif free adjective general
bitərəf free adjective general
havayı free adverb general
müftə free adverb general
pulsuz free adverb general
açıq ürəklə free-heartedly adverb general
açıqcasına free-heartedly adverb general
açıqdan-açığa free-heartedly adverb general
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly adverb general
səmimi olaraq free-heartedly adverb general
xoşluqla by one's own free will adverb general
azadə free adverb general
bimuzd free of charge adverb general
müftə free of charge adverb general
müftəcə free of charge adverb general
könüllü of one's own free will adverb general
azad free adverb general
azad surətdə free adverb general
sərbəst free adverb general
sərbəst surətdə free adverb general
bolluca free-heartedly adverb general
çoxlu free-heartedly adverb general
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association phrases general
havayı for free phrases general
müftə for free phrases general
özgə hesabına for free phrases general
pulsuz for free phrases general
açıq free access phrases general
sərbəst seçmə free choice phrases general
azad sahibkarlıq free enterprise phrases general
sərbəst təşəbbüskarlıq free enterprise phrases general
azad uçuş free flight phrases general
sərbəst uçuş free flight phrases general
incə jest free gesture phrases general
zərif jest free gesture phrases general
gömrüksüz mallar free imports phrases general
pulsuz free of charge phrases general
gömrüksüz free of duty phrases general
bağışlama free pardon phrases general
əfv etmə free pardon phrases general
günahından keçmə free pardon phrases general
pulsuz təhsil free school phrases general
söz azadlığı free speech phrases general
bədxərc free spender phrases general
israfçı free spender phrases general
azad zona free zone phrases general
fikirləşdiyini deyən adam free-spoken man phrases general
minikə gəzməyə getmək go for a ride phrases general
gəzintiyə çıxmaq have a ride phrases general
pulsuz göndərmə postage free phrases general
ev icarə haqqından azad rent-free phrases general
iddia satmaq ride a cock-horse phrases general
lovğalanmaq ride a cock-horse phrases general
özünü öymək ride a cock-horse phrases general
atı minib əldən salmaq ride a horse to a standstill phrases general
atı sürüb əldən salmaq ride a horse to a standstill phrases general
at belində getmək ride astride phrases general
at belində gəzmək ride astride phrases general
lövbərdə dayanmaq ride at anchor phrases general
yəhərsiz at minmək ride bareback phrases general
hadisələri qabaqlamaq ride before the hounds phrases general
hadisələri qabaqlamaq ride past the hounds phrases general
gəlirli işə düzəlmək ride the gravy train phrases general
gəlirli işə girmək ride the gravy train phrases general
sərfəli işə düzəlmək ride the gravy train phrases general
cəzası verilməmiş scot-free phrases general
cəzasız scot-free phrases general
tənbehsiz scot-free phrases general
azad etmək set free phrases general
gəzintiyə çıxmaq take a ride phrases general
şeşələnmək ride the high horse phrases general
xoruzlanmaq ride the high horse phrases general
təşəxxüslənmək ride the high horse phrases general
sərbəst zərbə free kick phrases sport
Halva-halva deməklə ağız şirin olmaz If wishes were horses, beggars might ride phrases proverb
sərbəst morfem free morpheme phrases linguistic
göndərənin hesabına göndərmək postage free phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
take a free ride biletsiz getmək verb general