• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для talk to the wind (259 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
qarşıdan əsən külək cross-wind noun general
qara yel hot-wind noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
danışıq talk noun general
söhbət talk noun general
külək wind noun general
yel wind noun general
başlıqlı plaş wind-cheater noun general
kurtka wind-cheater noun general
küləkburaxmayan pencək wind-cheater noun general
lax yumurta wind-egg noun general
ventilyasiya deşiyi wind-hole noun general
nəfəsli alət wind-instrument noun general
maşının qabaq şüşəsi wind-screen noun general
maşının ön şüşəsi wind-screen noun general
burulğan wind-spout noun general
qasırğa wind-spout noun general
tozlu fırtına wind-spout noun general
başa çatdırma wind-up noun general
bitmə wind-up noun general
son wind-up noun general
tamamlama wind-up noun general
maşında şüşətəmizləyən wind-wiper noun general
züytutan accompanist of a piper on a wind instrument noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
qap-qur baby talk noun general
qığıltı baby talk noun general
qığ-qığ baby talk noun general
şiddətli külək biting wind noun general
qaysar broken-wind noun general
şayiə common talk noun general
badi-fəna destroying wind noun general
badi-fəna destructive wind noun general
külək direction of wind noun general
şərq küləyi east wind noun general
səmt küləyi fair wind noun general
sazaq frosty wind noun general
qara yel hot wind noun general
boşdanışma idle talk noun general
lağlağılıq idle talk noun general
naqqallıq idle talk noun general
yandan əsən külək lateral wind noun general
acıdillilik malicious talk noun general
şimal küləyi north wind noun general
səba yeli soft gentle wind noun general
gilavar southwest wind noun general
səmt küləyi tail-wind noun general
dedi-qodu talk noun general
qonuşma talk noun general
işgüzar söhbət talk on business matters noun general
bad wind noun general
ruzgar wind noun general
ruzigar wind noun general
qaim wind noun general
xəzri wind blowing from the Caspian Sea noun general
nəfəsli alət wind instrument noun general
ney wind kind of musical wind instrument like flute noun general
anemon wind-flower noun botanical
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
şayiə talk noun general
hava axını wind noun general
hava cərəyanı wind noun general
səmimi danışıq straight talk noun general
sipər wind-screen noun aeronautics
iy wind noun general
qoxu wind noun general
nəfəs wind noun general
nəfəs alma wind noun general
nəfəs dərmə wind noun general
boş sözlər wind noun general
boşboğazlıq wind noun general
cəfəngiyat wind noun general
çərənçilik wind noun general
qaz wind noun medical
eyham wind noun figurative meaning
him wind noun figurative meaning
xəbər wind noun figurative meaning
şayiə wind noun figurative meaning
danışmaq talk verb general
duymaq wind verb general
iyin izi ilə getmək wind verb general
iylə tanımaq wind verb general
dinmək talk verb general
züy tutmaq accompany a piper on a wind instrument verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
dilə-dişə düşmək become the subject of talk verb general
osurmaq break wind verb general
sarıtmaq cause smb. to wind verb general
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk verb general
dəng olmaq get tired of nonsense talk verb general
əngi qızışmaq have a long talk verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
söhbətləşmək have a talk together verb general
qorxaqlıq etmək have the wind up verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
dinmək start to talk verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
söhbət etmək talk verb general
söhbətləşmək talk verb general
goplamaq talk at random verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
qırıldatmaq talk idly verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
çərənləmək talk nonsense verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense verb general
laqqırtı vurmaq talk nonsense verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
cəfəngləmək talk rot verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
hərzələmək talk rot verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
laqqırtı vurmaq talk rubbish verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal verb general
qeybət etmək talk scandal verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
məsləhətləşmək talk things over verb general
gənəşmək talk things over verb general
doyunca danışmaq talk to one's heart's content verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
dilotu yemək talk without a stop verb general
uzunçuluq etmək talk without a stop verb general
dəng etmək tire smb. of idle talk verb general
dolaqlamaq wind verb general
qıvırcıqlanmaq wind verb general
sarılmaq wind verb general
sarmaşmaq wind verb general
saatı qurmaq wind a watch verb general
yumaqlamaq wind into a ball verb general
burmaq wind round verb general
ayaqlarını dolaqlamaq wind round one's feet verb general
qurmaq wind up verb general
qeybət etmək talk verb general
şayiə yamaq talk verb general
təngnəfəs olmaq wind verb general
tövşümək wind verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
dincəlməyə imkan vermək wind verb general
nəfəs dərməyə imkan vermək wind verb general
söhbətə qızışmaq talk verb general
şişirtmək talk verb general
havada qurutmaq wind verb general
havasını dəyişmək wind verb general
havasını təmizləmək wind verb general
havaya vermək wind verb general
fikrindən danışdırmaq talk verb general
burulmaq wind verb general
dönmək wind verb general
qıvrılmaq wind verb general
inandırmaq talk verb general
dolamaq wind verb general
dolanmaq wind verb general
sarımaq wind verb general
sarınmaq wind verb general
lovğalanmaq talk verb general
işə salmaq wind verb general
qurmaq wind verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
bucurqad vasitəsilə qaldırmaq wind verb general
dolamaçarx vasitəsilə dartmaq wind verb general
əyilmək wind verb general
qabarmaq wind verb general
şimal-şərq küləyi north-eastward wind adjective general
küləkdöyən exposed to the wind adjective general
külək wind adjective general
qurulan wind-up adjective general
küləyə qarşı up-wind adverb general
küləyin əksinə against the wind adverb general
küləyə qarşı against the wind adverb general
uşaq danışığı baby talk phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
boşboğazlıq etmək catch the wind in a net phrases general
boş-boş danışmaq catch the wind in a net phrases general
boş-boşuna danışmaq catch the wind in a net phrases general
xəlbirlə su daşımaq catch the wind in a net phrases general
duymaq catch the wind of phrases general
iydən sezmək catch the wind of phrases general
iylə tanımaq catch the wind of phrases general
burulğan eddy wind phrases general
qasırğa eddy wind phrases general
şiddətli külək eddy wind phrases general
duymaq get the wind of phrases general
iydən sezmək get the wind of phrases general
iylə tanımaq get the wind of phrases general
əsər-əlamətsiz yox olmuş gone with the wind phrases general
izsiz itmiş gone with the wind phrases general
bir qərara gələ bilməmək hang in the wind phrases general
qeyri-müəyyən vəziyyətdə olmaq hang in the wind phrases general
tərəddüd etmək hang in the wind phrases general
küləyə qarşı getmək have the wind in one's face phrases general
üzü küləyə getmək have the wind in one's face phrases general
duymaq have the wind of phrases general
iydən sezmək have the wind of phrases general
iylə tanımaq have the wind of phrases general
nəfəsi kəsilmək lose wind phrases general
təngnəfəs olmaq lose wind phrases general
tövşümək lose wind phrases general
şimal küləyi norherly wind phrases general
şimal-şərq küləyi north-eastern wind phrases general
şimal-qərb küləyi north-western wind phrases general
boş-boş danışmaq preach to the wind phrases general
havayı danışmaq preach to the wind phrases general
çətin işlə məşğul olmaq row agaist the wind phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
bir kəsi çıxılmaz vəziyyətə salmaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
bir kəsin ayağının altını qazımaq take the wind out of smb.'s nail phrases general
özündən demək talk big phrases general
hap-gop eləmək talk big phrases general
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear phrases general
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
qeybət etmək talk scandal phrases general
dərdini dağıtmaq throw one's cares to the wind phrases general
dərdini unutmaq throw one's cares to the wind phrases general
boş yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
əbəs yerə gözləmək whistle for a wind phrases general
saatı qurmaq wind a watch phrases general
yavaş-yavaş işləyib dayanmaq wind down phrases general
açılmaq wind off phrases general
açmaq wind off phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s affection phrases general
bir kəsin qılığına girmək wind oneself into smb.'s trust phrases general
bir kəsi barmağına dolamaq wind smb. round one's litle finger phrases general
bir müddətə təxirə salmaq wind smth. down phrases general
dolamaq wind up phrases general
sarımaq wind up phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
küləyin əksinə in the teeth of the wind phrases general
küləyin əksinə in the wind's eye phrases general
boş-boşuna cəhd etmək mill the wind phrases general
yalançılıq etmək talk a lot of hot air phrases general
yalan-palan danışmaq talk a lot of hot air phrases general
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back phrases general
goplamaq talk through one's hat phrases general
açıq danışmaq talk turkey phrases American
qurmaq wind up phrases general
səmimi danışıq straight talk phrases general
çətin yolla getmək have the wind in one's face phrases figurative meaning
bitirmək wind up phrases general
qurtarmaq wind up phrases general
ləğv etmək wind up phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
talk to the wind boş-boş danışmaq phrases general
talk to the wind havayı danışmaq phrases general