• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для talk without a stop (170 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
əngəl cross-talk noun general
maneə cross-talk noun general
telefon danışığına mane olma cross-talk noun general
dayanmayan non-stop noun general
durmayan non-stop noun general
birbaşa non-stop noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
dayanma stop noun general
ləngimə stop noun general
stol arxasında söhbət table-talk noun general
süfrə başında söhbət table-talk noun general
danışıq talk noun general
söhbət talk noun general
uşaq danışığı baby talk noun general
qap-qur baby talk noun general
qığıltı baby talk noun general
qığ-qığ baby talk noun general
şayiə common talk noun general
nöqtə dead stop noun general
boşdanışma idle talk noun general
lağlağılıq idle talk noun general
naqqallıq idle talk noun general
acıdillilik malicious talk noun general
dayaq piçi stop screw noun general
dedi-qodu talk noun general
qonuşma talk noun general
işgüzar söhbət talk on business matters noun general
fasilə stop noun general
stolarxası söhbətin mövzusu table-talk noun general
şayiə talk noun general
səmimi danışıq straight talk noun general
son stop noun general
dayanacaq stop noun general
dayandırmaq stop verb general
əyləmək stop verb general
saxlamaq stop verb general
danışmaq talk verb general
dinmək talk verb general
sözünü bilmək be tactful and considerate in one's talk verb general
dilə-dişə düşmək become the subject of talk verb general
xitam vermək bring a stop verb general
nəhayət vermək bring stop verb general
əylətdirmək cause smb. to stop verb general
dəng etmək fatigue smb. of nonsense talk verb general
dəng olmaq get tired of nonsense talk verb general
əngi qızışmaq have a long talk verb general
ağzı ağzına dəymək have a talk over verb general
söhbətləşmək have a talk together verb general
kəsdirmək make smb. stop verb general
kiritmək make smb. stop crying verb general
dedi-qoduya son qoymaq put a stop to idle talk verb general
dinmək start to talk verb general
ayaq saxlamaq stop verb general
plomblamaq stop verb general
yadırğamaq stop verb general
dişinə plomb qoymaq stop a tooth verb general
kəsilmək stop appear verb general
tıxaclanmaq stop be stopped up verb general
kirimək stop crying verb general
təpmək stop giving milk verb general
astanada dayanmaq stop on the threshold verb general
səsini kəsmək stop one's talk verb general
yolunu kəsmək stop smb. verb general
papiros çəkməyi yadırğamaq stop smoking verb general
kirimək stop speaking verb general
əlini-ayağını çəkmək stop taking part in smth. verb general
qanı dayandırmaq stop the blood verb general
qanı kəsmək stop the blood verb general
probkalamaq stop up verb general
tixamaq stop up verb general
söhbət etmək talk verb general
söhbətləşmək talk verb general
goplamaq talk at random verb general
bayağı danışmaq talk commonplace verb general
bir-birəə danışmaq talk face face verb general
qırıldatmaq talk idly verb general
baş aparmaq talk much verb general
baş aparmaq talk nonsense verb general
cəfəng danışmaq talk nonsense verb general
çərənləmək talk nonsense verb general
hədərən-pədərən danışmaq talk nonsense verb general
hədyan danışmaq talk nonsense verb general
olmazın sözlər danışmaq talk nonsense verb general
sarsaq-sarsaq danışmaq talk nonsense verb general
laqqırtı vurmaq talk nonsense verb general
müzakirə eləmək talk over verb general
siyasət haqqında danışmaq talk politics verb general
cəfəngləmək talk rot verb general
hərzə danışmaq talk rot verb general
hərzələmək talk rot verb general
dağ-dərədən danışmaq talk rubbish verb general
laqqırtı vurmaq talk rubbish verb general
hədyan danışmaq talk rubbish verb general
dedi-qoduçuluq etmək talk scandal verb general
qeybət etmək talk scandal verb general
ağılla danışmaq talk sensibly verb general
məsləhətləşmək talk things over verb general
gənəşmək talk things over verb general
doyunca danışmaq talk to one's heart's content verb general
kəlmə kəsmək talk with verb general
dəng etmək tire smb. of idle talk verb general
dayanmaq stop verb general
qeybət etmək talk verb general
şayiə yamaq talk verb general
qurtarmaq stop verb general
mühazirə oxumaq talk verb general
kəsmək stop verb general
söhbətə qızışmaq talk verb general
şişirtmək talk verb general
doldurmaq stop verb general
fikrindən danışdırmaq talk verb general
inandırmaq talk verb general
lovğalanmaq talk verb general
vaxt qazanmaq üçün danışmaq talk verb general
birbaşa non-stop adjective general
dayanmadan non-stop adjective general
dayanmayan non-stop adjective general
arasıkəsilmədən non-stop adverb general
birbaşa non-stop adverb general
dayanmadan non-stop adverb general
fasiləsiz non-stop adverb general
vertolyot stansiyası air-stop phrases general
aerovağzal air-stop phrases general
uşaq danışığı baby talk phrases general
çəmkirmə back talk phrases general
sözqaytarma back talk phrases general
avtobus dayanacağı bus stop phrases general
nöqtə full stop phrases general
boş söhbət small talk phrases general
mənasız söhbət small talk phrases general
yarığı doldurmaq stop a gap phrases general
plomb qoymaq stop a tooth phrases general
boşluğu doldurmaq stop the gap phrases general
Yum ağzını! Stop your gab! phrases general
özündən demək talk big phrases general
hap-gop eləmək talk big phrases general
yekə-yekə danışmaq talk big phrases general
adını çək, qulağını bur talk of the devil and he will appear phrases general
danışmaqdan səsini batırmaq talk oneself hoarse phrases general
səsi batana qədər danışmaq talk oneself hoarse phrases general
dedi-qodu ilə məşğul olmaq talk scandal phrases general
söz gəzdirmək talk scandal phrases general
qeybət etmək talk scandal phrases general
boş-boş danışmaq talk to the wind phrases general
havayı danışmaq talk to the wind phrases general
qanı kəsmək stop the blood phrases general
qanı dayandırmaq stop a wound phrases general
qanı dayandırmaq stop the blood phrases general
aləmin ağzında saqqız olmaq common be a matter of common talk phrases general
Bir dayan! Do stop! phrases general
Bir dayan! Just stop! phrases general
qarınağrısı vermə! Stop bellyaching! phrases general
Basıb-bağlama! Stop boasting! phrases general
Gapı kəsin! Stop chattering! phrases general
bəsdir! Stop it! phrases general
Vayıldama! Stop moaning! phrases general
Söhbəti kəsin! Stop talking! phrases general
Boş-boş danışmağı yığışdır! Stop telling tales! phrases general
hay-küy salmayın! Stop this noise! phrases general
qələt eləmə! Stop this nonsense! phrases general
sarsaqlıq etmə! Stop this nonsense! phrases general
bəsdir! Stop! phrases general
yalançılıq etmək talk a lot of hot air phrases general
yalan-palan danışmaq talk a lot of hot air phrases general
arxasınca danışmaq talk behind smb.'s back phrases general
goplamaq talk through one's hat phrases general
açıq danışmaq talk turkey phrases American
səmimi danışıq straight talk phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
talk without a stop dilotu yemək verb general
talk without a stop uzunçuluq etmək verb general