• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для tez bənd olan oğlan (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
əli olan accessary noun general
hər cür ev işi ilə məşğul olan all-work noun general
cavabdeh olan answerer noun general
faşizm əleyhinə olan adam anti-fascist noun general
federasiya əleyhinə olan antifederalist noun general
gözəl oğlan apollo noun general
bənd article noun general
süni olan şey artificiality noun general
süni olan şey artificialness noun general
qüdrətli təsiri olan hakimiyyət ascendancy noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
bənd bank noun general
torpaq bənd bank noun general
bənd barrier noun general
hər dörd ildən bir günlərinin sayı 366 olan il bissextile noun general
şantajla məşğul olan blackmailer noun general
bitkilərdə olan parazit-həşərat blight noun general
zamin olan bondsman noun general
kompilyasiya ilə məşğul olan bookmaker noun general
burjuaziya sinfindən olan adam bourgeois noun general
oğlan boy noun general
cavan oğlan boyfriend noun general
bənd brace noun general
dəmir bənd brace noun general
evlənmək yaşına çatmış oğlan bridegroom noun general
kobud oğlan bullyboy noun general
qaba oğlan bullyboy noun general
eyvanı olan birmərtəbəli bağ evi bungalow noun general
gediş-gəliş az olan yol byway noun general
estradası olan kafe cabaret noun general
estradası olan restoran cabaret noun general
xidmətçi oğlan callboy noun general
komik məzmuna malik olan şəkil cartoon noun general
yüz və yüzdən artıq yaşı olan centenarian noun general
daşınmağa imkan olan əmlak chattel noun general
məxmər yaxalığı olan beldən yığılmış palto chesterfield noun general
xorda oxuyan oğlan choir-boy noun general
yer və ay arasında olan məkan cislunar noun general
sitrus bitkiləriylə məşğul olan mütəxəssis citriculturist noun general
bələdiyyə idarəsi olan şəhər city noun general
bənd clasper noun general
bənd clause noun general
not sətrinin başında olan işarə clef noun general
oğlan və qızların birgə təhsil alması coeducation noun general
rəngli şəkilləri olan kitab colour-book noun general
içində olan şey content noun general
materikə xas olan həyat tərzi continentalism noun general
daşınmaz əmlakın verilməsi ilə məşğul olan hüquqşünas conveyancer noun general
əlaqədar olan bir şey correlate noun general
torpaq bənd dam noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan degenerate noun general
öhdədə olan dependant noun general
bir şeyin kəmiyyəti arasında olan fərq differential noun general
bənd embankment noun general
bənd etmə enchainment noun general
ifrat baxışları olan extremist noun general
bənd etmə fastening noun general
hesabdarlıq dəftərində eyni sıra nömrəsi olan sağ və sol səhifələr folio noun general
nökər oğlan footboy noun general
qulluqçu oğlan footboy noun general
xidmətçi oğlan footboy noun general
xidmətçi oğlan foot-page noun general
təşəxxüs satan oğlan fop noun general
yüngül oğlan fop noun general
günortaya qədər olan vaxt forenoon noun general
qəyyumluq altında olan fosterling noun general
ailə başçısı olan qadın foster-mother noun general
kiçik mülkü olan titulsuz zadəganlar gentry noun general
mühacirətdə olan hökumət government-in-exile noun general
orta kalibrli topları olan itigedən sahil keşikçi gəmisi gunboat noun general
yarım girvənkə ağırlığında olan şey half-pound noun general
kobud oğlan hawbuck noun general
qaba oğlan hawbuck noun general
qanmaz oğlan hawbuck noun general
tərbiyəsiz oğlan hawbuck noun general
yontalanmamış oğlan hawbuck noun general
incə zövqlülük iddiasında olan adam highbrow noun general
ziyalılıq iddiasında olan adam highbrow noun general
yöndəmsiz oğlan hobbledehoy noun general
at şəklində minik yerləri olan karusel hobbyhorse noun general
ucunda at kəlləsi olan oyuncaq çubuq at hobbyhorse noun general
təsərüffat işlərilə məşğul olan qadın housekeeper noun general
başdan-başa buz olan sahə ice-field noun general
tabe olan adam inferior noun general
tabelikdə olan adam inferior noun general
müxtəlif millət və ya irqə mənsub olan adamların evlənməsi intermarriage noun general
bənd item noun general
qatlanan tiyəsi olan iri cib bıçağı jack-knife noun general
hoppanma mütəxəssisi olan idmançı jumper noun general
oğlan lad noun general
latin dilinin təqdiqi ilə məşğul olan latinist noun general
bənd ligament noun general
hökmdarına sadiq olan şəxs loyalist noun general
öz ağasına sadiq olan şəxs loyalist noun general
45 dərəcə meylində olan bucaq mitre noun general
ultramüasir gənc oğlan mod noun general
yenilikçi ideyalara sahib olan adam modern noun general
içində müqəddəs çörək olan qızıl və ya gümüş qab monstrance noun general
yas içində olan mourner noun general
çoxsaylı fakültələri olan universitet multiversity noun general
gündəlik lazım olan mallar necessaries noun general
90-dan 99-a qədər olan rəqəmlər nineties noun general
doxsanla yüz yaş arasında olan adam nonagenarian noun general
yerə enmədən olan non-stop noun general
məktub daşıyan oğlan office-boy noun general
tərkibində neft olan bitki oilplant noun general
əhalisi az olan ərazi outback noun general
əhalisi az olan yer outback noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir kəs outlier noun general
hər hansı hüdudlardan kənarda olan bir şey outlier noun general
bayırda olan bir kəs outsider noun general
filateliya ilə məşğul olan adam philantelist noun general
piknikdə olan picnicker noun general
bənd pier noun general
meyvədə olan xırda çəyirdək pip noun general
zamin olan pledger noun general
rezin altlığı olan yüngül parusin ayaqqabı plimsolls noun general
qabaqcadan lazım olan şərtlər prerequisite noun general
özündən razı olan prig noun general
cinsi əlaqə həddinə çatmış cavan oğlan pubescent noun general
cinsi əlaqə yaşına çatmış cavan oğlan pubescent noun general
bir kəsə xas olan qəribəlik quirk noun general
bir kəsə xas olan vərdiş quirk noun general
bir şeyə xas olan qəribəlik quirk noun general
görüşə gələnlərin qəbulu ilə məşğul olan katib receptionist noun general
ehtiyatda olan at remount noun general
lazım olan şey requisite noun general
məktəbli oğlan schoolboy noun general
mineral suyu olan kurort spa noun general
zamin olan sponsor noun general
atmosferin dəniz səthindən 8-12 km yüksəklikdə olan üst təbəqəsi stratosphere noun general
ehtiyatda olan məhkəmə iclasçısı talesman noun general
13-19 yaş arasında oğlan və ya qız teenager noun general
13-19 yaş arasında oğlan və ya qız teener noun general
üç misradan ibarət bənd tercet noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
yalnız kağız üzərində vəzifəsi olan titular noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-bar noun general
keçidi rüsumla olan alaqapı toll-gate noun general
hər kəsə məlum olan şey truism noun general
zamin olan underwriter noun general
qadın şlyapasına bənd edilən kiçik tor veil noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulmanlı olan ağ wash-linen noun general
bənd weir noun general
su idmanı ilə məşğul olan şagird wet-bob noun general
cavan olan youngster noun general
gənc olan youngster noun general
bənd zipper noun general
əlbir olan accomplice noun general
bənd articulation noun general
əsasa olan təzyiq base moulding pressure noun general
olan being noun general
anadan olan gün birthday noun general
bənd-bərə bounds noun general
oğlan uşağı boy noun general
igid oğlan brave boy noun general
bənd clasp noun general
bənd couplet noun general
bənd dam noun general
bənd dike noun general
bənd dyke noun general
olan existing noun general
nişanlı oğlan fiance noun general
lavaşqulaq oğlan lop-eared boy noun general
nadinc oğlan mischievous boy noun general
hərəkətdə olan lay moving layer noun general
nadinc oğlan naughty boy noun general
yağda hell olan inhibitor oil-soluble inhibitor noun general
bənd paragraph noun general
tez xarab olan yük perishables noun general
ştatda olan işçi permanent employee noun general
neftdə hell olan inhibitor petroleum-soluble inhibitor noun general
qabaqlayıcı bənd phase-advance network noun general
iste'fada olan polkovnik retired colonel noun general
bənd stanza noun general
möhkəmləndirilməsi olan birləşmə strapped joint noun general
möhkəmləndirici olan qaynaq tikişi strapped weld noun general
bənd strophe noun general
suda həll olan inhibitor water-soluble inhibitor noun general
cavan oğlan bloke noun spoken language
oğlan chap noun spoken language
oğlan fellow noun spoken language
oğlan-qız hermaphrodite noun spoken language
balaca oğlan tot noun spoken language
bənd node noun botanical
uşaqlıq xaricində olan extrauterine noun medical
məzuniyyətdə olan adam vacationist noun medical
cavan oğlan buster noun American
başqası ilə birlikdə cavabdeh olan co-defendant noun law
yaxtada su idmanı ilə məşğul olan idmançı yachtsman noun sport
tədavüldə olan kağız pulların miqdarının azaldılması deflation noun economy
bənd fibula noun archeological
ayrı olan şərti jarqon argot noun linguistic
bənd tetrastich noun literature
ehtiyatda olan reservist noun military
gözyaşardıcı qazı olan mərmi tear-shell noun military
qəyyumluq altında olan ərazi trust territory noun political
nifaqa səbəb olan hər şey bone of contention noun idiomatic
katolik dininə mənsub olan catholic noun church
bir kub santimetr məhlulda olan hər hansı bir maddənin miqdarı titer noun chemistry
tək olan söz singular noun grammatical
bir-birindən aralı olan bir neçə tonun ahəngdar bir surətdə səslənməsi chord noun music
ikonalara əks olan iconoclast noun history
öz torpaqları olan fermerlər yeomanry noun history
məhəbbət əlaqəsində olan amour noun general
bənd barrage noun general
tikiş və toxuma maşınlarında olan makara bobbin noun general
müəyyən hüquqlara malik olan məntəqə borough noun general
özünüidarəsi olan şəhər borough noun general
dəmir bənd bracket noun general
bir qrupa mənsub olan adam brother noun general
bir təşkilata mənsub olan adam brother noun general
bənd bundle noun general
top və ağac gətirən oğlan caddy noun general
təsadüfi olan chance noun general
dəmir bənd clamp noun general
dəmir bənd clincher noun general
dəmir bənd clip noun general
müstəmləkəsi olan colonial noun general
bişirilməli olan ərzaq cooker noun general
torpaq bənd dike noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
torpaq bənd dyke noun general
üzərində qartal şəkli olan sikkə eagle noun general
bənd edilmə enchainment noun general
ağ irqə mənsub olan european noun general
bənd fastener noun general
havada olan toz fog noun general
havada olan tüstü fog noun general
tərkibində qızıl olan qum gravel noun general
qumu olan gritty noun general
qum və çınqılın qarşısını almaq üçün bənd groyne noun general
bənd hasp noun general
dəmir bənd holdfast noun general
əməyə olan tələb labour-market noun general
eyni ölkədən olan adam landsman noun general
müəyyən bir fənnə aid olan elmi kitablar literature noun general
az ölçüdə olan minority noun general
az sayda olan minority noun general
müasir olan modernity noun general
birdən-birə peyda olan bina mushroom noun general
maye halında olan torf layı muskeg noun general
gecə fəal olan heyvan night-walker noun general
titulu olan şəxs nobleman noun general
fındıq bol olan yer nutty noun general
qoz bol olan yer nutty noun general
borcu olan şəxs obligator noun general
hər hansı bir vəzifə sahibi olan şəxs occupant noun general
olimpiadalar arasında olan dörd il müddət olympiad noun general
əqli işlə məşğul olan operative noun general
ağır olan bir şey oppressor noun general
üzücü olan bir şey oppressor noun general
hazır xörək olan yeməkxana ordinary noun general
köməkdən məhrum olan adam orphan noun general
qayğıdan məhrum olan adam orphan noun general
öküzkimilər ailəsinə aid olan ox noun general
bir-birinə zidd olan iki qütb polarity noun general
kisəli heyvanlarda olan cibəbənzər boşluq pouch noun general
cavan oğlan sapling noun general
dəniz sahilində olan kurort seaside noun general
bir qurtaracaqla o biri qurtaracaq arasında olan məsafə span noun general
eni olan spread noun general
ölçüsü olan spread noun general
uzunluğu olan spread noun general
dəmir bənd staple noun general
bənd stave noun general
təkər izi olan yol trackway noun general
bənd traverse noun general
himayə altında olan tutelage noun general
qəyyumluqda olan tutelage noun general
mehmanxanada paltar ütüləyən və s. işlə məşğul olan xidmətçi valet noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan çaxır vintage noun general
müəyyən bir ilin məhsulu olan şərab vintage noun general
torpaq bənd wall noun general
ağacın gövdəsində olan şiş wart noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
bənd zip noun general
cismani və ruhi pozğunluq əlamətləri olan geek noun general
zamin olan bail noun law
miqdar və istiqaməti olan kəmiyyət vector noun physics
ehtiyat olan oyunçu reserve noun sport
ehtiyatda olan oyunçu reserve noun sport
bir şeyin hüdudlarından kənarda olan sahə outfield noun figurative meaning
bənd chord noun anatomical
bənd joint noun anatomical
pişik fəsiləsinə daxil olan heyvanlar cat noun zoological
ekvator xəttinə müvazi olan xəyali xətlər parallel noun geographical
bənd yeri seam noun technical
dəmir yolunun ixtiyarında olan sahə wayside noun railway
oğlan bird noun general
bənd bulwark noun general
torpaq bənd causeway noun general
yüksəkdə olan yarımşəffaf uzunsoz bulud cirrus noun general
bənd clasp noun general