• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для torpaq yolu (214 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
giriş yolu access noun general
hava yolu airline noun general
hava yolu airway noun general
torpaq sahəsi area noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
başqalarının əsərlərindən istifadə yolu ilə kitab yazan bookmaker noun general
kanat yolu cableway noun general
gil torpaq clay noun general
yolu clue noun general
torpaq sahəsi dale noun general
torpaq bənd dam noun general
torpaq yol earth road noun general
torpaq qalağı embankment noun general
heriyə qoyulmuş torpaq fallow noun general
şumlanmış torpaq fallow noun general
torpaq sahibi freeholder noun general
öd yolu gall-pipe noun general
torpaq rentası ground-rent noun general
magistral avtomobil yolu high-road noun general
magistral avtomobil yolu highway noun general
torpaq koması hillhock noun general
torpaq topası hillhock noun general
torpaq sahəsi holding noun general
torpaq land noun general
torpaq sahibəsi landlady noun general
torpaq sahibi landowner noun general
torpaq sürüşməsi landslide noun general
torpaq örtük lay noun general
ot basmış torpaq sahəsi links noun general
otlu torpaq sahəsi links noun general
iri torpaq sahibi magnate noun general
qəbirüstü torpaq yığını mound noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
giriş yolu porch noun general
dəmir yolu railroad noun general
dəmir yolu railway noun general
torpaq soil noun general
tikiş yolu suture noun general
torpaq territory noun general
mühüm nəqliyyat yolu thoroughfare noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tramvay yolu tramway noun general
magistral dəmir yolu trunk-railway noun general
geniş gediş-gəliş yolu walkway noun general
geniş piyada yolu walkway noun general
su yolu water-way noun general
gil-torpaq alumina noun general
qaçış yolu cinder-track noun general
gil torpaq clayey soil noun general
torpaq yolu country-track noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
sıxışdırma yolu ilə adsorbsiya displacement adsorption noun general
torpaq layı earth layer noun general
mübadilə yolu ilə adsorbsiya exchange adsorption noun general
bərəkətli torpaq fertile soil noun general
sərt torpaq firm soil noun general
qara torpaq grave noun general
torpaq rentası ground rent noun general
torpaq suyu ground water noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
torpaq islahatı land reform noun general
torpaq mülkiyyətçisi landowner noun general
doğma torpaq native land noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
cıdır yolu racecourse noun general
cıdır yolu racetrack noun general
tənəffüs yolu respiratory ducts noun general
qaçış yolu running track noun general
islaq torpaq soggy ground noun general
torpaq eroziyası soil erosion noun general
əldəyməmiş torpaq virgin soil noun general
daş kömür külü tökülmüş qaçış yolu cinder-path noun sport
nəfəs yolu trachea noun anatomical
balalıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vagina noun anatomical
uşaqlıq yolu vulva noun anatomical
balalıq yolu vulva noun anatomical
süd yolu galaxy noun astronomical
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
böyük dəmir yolu vaqonunun bir növü pullman noun railway
yanaşma yolu approach noun general
həyat yolu career noun general
seçki yolu ilə seçilmiş qanunvericilik orqanı congress noun general
torpaq bənd dike noun general
torpaq təpəsi dike noun general
torpaq dirt noun general
torpaq bənd dyke noun general
torpaq təpəsi dyke noun general
torpaq earth noun general
torpaq işləri earthwork noun general
bərk torpaq ground noun general
torpaq ground noun general
ilk mühacirin torpaq sahəsi homestead noun general
torpaq sahibi landlord noun general
gil torpaq loam noun general
gilli torpaq loam noun general
toz-torpaq mess noun general
çıxış yolu out noun general
torpaq koması tussock noun general
torpaq topası tussock noun general
torpaq bənd wall noun general
xırda torpaq sahibi yeoman noun general
torpaq yığını accretion noun geological
torpaq bənd causeway noun general
torpaq sahəsi ground noun general
kontrabanda yolu ilə əldə edilmiş spirt moonshine noun general
icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi occupation noun general
torpaq sahəsi plot noun general
icarəyə götürülən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
həyat yolu track noun general
ömür yolu track noun general
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
torpaq xəlbiri grate noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
dəmir yolu ilə gediş haqqı toll noun general
dəmir yolu rail noun spoken language
torpaq mülkiyyəti land noun general
torpaq bənd pen noun general
torpaq aşınması wash out noun geological
torpaq sahəsi patch noun general
su və ya küləklə gətirilən torpaq yığını wash noun general
tumurcuqlanma yolu ilə artmaq gemmate verb general
yolu kəsmək head back verb general
yolu kəsmək head off verb general
dəmir yolu çəkmək network verb general
dəmir yolu ilə daşımaq railroad verb general
dəmir yolu ilə göndərmək railroad verb general
dəmir yolu çəkmək railway verb general
kontrabanda yolu ilə gətirmək smuggle verb general
qaçaqçılıq yolu ilə gətirmək smuggle verb general
öz yolu ilə getmək go one's own way verb general
yolu hamarlamaq level a road verb general
yolu ensizləşdirmək narrow the road verb general
yolu qumlamaq sand the road verb general
yolu qudronlamaq tar a road verb general
yolu genəltmək widen the road verb general
torpaq becərmək till verb agricultural
torpaq şumlamaq till verb agricultural
dilə tutma yolu ilə əldə etmək coax verb general
yaltaqlıq yolu ilə əldə etmək coax verb general
qanunvericilik yolu ilə müəyyən etmək enact verb general
yolu tutulmaq foul verb general
üst-başını toz-torpaq etmək mess verb general
dəmir yolu ilə getmək railroad verb general
dəmir yolu ilə səyahət etmək railway verb general
rüşvət vermək yolu ilə öz tərəfinə çəkmək buy verb general
əleyhinə səsvermə yolu ilə rədd etmək negative verb general
dəmir yolu ilə daşımaq rail verb general
dəmir yolu ilə göndərmək rail verb general
dəmir yolu ilə yola salmaq rail verb general
dəmir yolu çəkmək railroad verb general
dəmir yolu tikmək railroad verb general
istədiyi yolu tapmaq orient verb figurative meaning
lazımi yolu tapmaq orient verb figurative meaning
torpaq çıxartmaq excavate verb general
torpaq işləri aparmaq excavate verb general
torpaq işləri görmək excavate verb general
evlənmək yolu ilə var-dövlət əldə etmək marry verb general
dəmir yolu ilə getmək train verb spoken language
sorğu yolu ilə müəyyənləşdirmək canvass verb general
yolu itirmək wander verb general
torpaq earthen adjective general
müşahidə yolu ilə əldə edilmiş observed adjective general
yolu olmayan roadless adjective general
torpaq territorial adjective general
torpaq agrarian adjective general
neftverən torpaq bax: neftvermə land adjective general
torpaq dirt road adjective general
torpaq earthy adjective general
neftverən torpaq oil-bearing area adjective general
sülh yolu ilə amicable adjective general
təcrübə yolu ilə experimentally adverb general
təsvir yolu ilə periphrastically adverb general
danışıq yolu ilə by means of negotiation adverb general
istisna etmək yolu ilə by way of exception adverb general
kontrobanda yolu ilə on the sly adverb general
... yolu ilə through preposition general
... yolu ilə whereby relative pronoun general
hava yolu air-highway phrases general
hava yolu ilə aparılan poçtun funt hesabı ilə ümumi çəkisi air-mail poundage phrases general
dairəvi avtomobil yolu belt way phrases general
qonur torpaq brown soil phrases general
yolu ilə by feat of phrases general
araba yolu cart track phrases general
araba yolu cart way phrases general
kənd yolu country road phrases general
torpaq yol country road phrases general
kənd yolu earth road phrases general
münbit torpaq fruitful soil phrases general
çınqıllı torpaq gravelly soil phrases general
qumsal torpaq gravelly soil phrases general
Böyük İpək Yolu Great Silk Route phrases general
işləri sülh yolu ilə qaydaya salmaq hold out the oliver branch phrases general
vərəsəlik yolu ilə pul verən adam legal tender phrases general
gilli torpaq loamy land phrases general
məsələni sülh yolu ilə həll etmək pour oil on troubled waters phrases general
məsələni sülh yolu ilə yoluna qoymaq pour oil on troubled waters phrases general
dəmir yolu stansiyası rail station phrases general
dəmir yolu vağzalı rail station phrases general
dəmir yolu qovşağı railway junction phrases general
qırtlaq yolu the guttural orifice phrases general
ömür yolu thread of life phrases general
yeraltı dəmir yolu tubular railway phrases general
xam torpaq untilled land phrases general
vəziyyədən çıxış yolu way out phrases general
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi State Land and Cartography Committee phrases general
Süd yolu Milky way phrases astronomical
əksinə yararsız torpaq inarable soil phrases agricultural