• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для touch line (216 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
sərhəd border-line noun general
sərhəd demarkasiya xətti border-line noun general
cizgi line noun general
xətt line noun general
düzülüş line-up noun general
qoyuluş line-up noun general
yerbəyer etmə line-up noun general
ruletka tape-line noun general
teleqraf xətti telegraph-line noun general
meşə sahəsinin yuxarı sərhədi timler-line noun general
şəhərətrafı telefon xətti toll line noun general
dəymə touch noun general
əl vurma touch noun general
toxunma touch noun general
təhlükəli iş touch-and-go noun general
təhlükəli vəziyyət touch-and-go noun general
xətərli iş touch-and-go noun general
xətərli vəziyyət touch-and-go noun general
dəymədüşər touch-me-not noun general
prob vurma iynəsi touch-needle noun general
yedək tow-line noun general
yedək trosu tow-line noun general
tramvay xətti tram-line noun general
tramvay yolu tram-line noun general
tələlər sistemi trap-line noun general
magistral xətt trunk-line noun general
magistral yol trunk-line noun general
hava xətti air line noun general
katalizator nəqledicisi catalyst charge line noun general
zivə clothes-line noun general
ip cloth-line noun general
ətraf suyunun sərhəddi encroachment line noun general
cəbhə xətti front line noun general
ön mövqe front line noun general
cəbhəçi front-line soldier noun general
yüksəkvoltlu xətt high-voltage line noun general
xəyali xətt imaginary line noun general
sətirbaşı indented line noun general
cız line noun general
cızıq line noun general
xətti zəncir line chain noun general
hücumun istiqaməti line of advance noun general
məşğuliyyət dairəsi line of business noun general
həyat cığırı line of life noun general
qaçaqçılıq line of smuggler's business noun general
dəmiryol magistralı main line noun general
magistral xətt main line noun general
suyun ilk konturu original water line noun general
paralel xətt parallel line noun general
mərkəzi intiqal dartıcısı power line noun general
dəmiryol xətti railway line noun general
qarmaq rod and line noun general
lamisə duyğusu sense of touch noun general
ləmsə hissi sense of touch noun general
yedək paroxodu steamship line noun general
düz cizgi straight line noun general
düz xətt straight line noun general
düzxətlilik straightness of line noun general
təmas touch noun general
küsəyən adam touch-me-not noun general
küsdümçiçəyi touch-me-not noun general
buksir towing line noun general
yedək towing line noun general
şəhərlərarası telefon trunk-line noun general
beynəlxalq telefon trunk-line noun general
su kəməri water line noun general
radio antenası cloth-line noun spoken language
yan xətt touch-line noun sport
yerə enmə touch-down noun aeronautics
yerə oturma touch-down noun aeronautics
retuş after-touch noun photography
cərgə line noun general
əlaqə touch noun general
münasibət touch noun general
qadağan olunmuş mövzu touch-me-not noun general
tabu touch-me-not noun general
qol touch-down noun sport
ip line noun general
kəndir line noun general
lamisə touch noun general
toxunma hissi touch noun general
xınagülü touch-me-not noun botanical
cizgi touch noun general
ştrix touch noun general
dəmiryol xətti line noun general
səciyyəvi xüsusiyyət touch noun general
xassə touch noun general
misra line noun general
sətir line noun general
xətkeş line noun general
yanaşma touch noun general
yaxınlaşma touch noun general
bir az touch noun general
bir çimdik touch noun general
zərrə touch noun general
yüngül tutma touch noun general
tərz touch noun general
üsul touch noun general
sınaq touch noun general
sınama touch noun general
fırıldaqla qoparma touch noun rude word
hədələməklə qoparma touch noun rude word
zorla qoparma touch noun rude word
meydanın yan xəttdən kənar hissəsi touch noun sport
cərgə ilə əkmək line verb general
cərgələmək line verb general
xətt çəkmək line verb general
dəymək touch verb general
əl vurmaq touch verb general
toxunmaq touch verb general
kontaktda olmaq be in touch with verb general
uyğunlaşdırmaq bring into line verb general
qarmaq atmaq cast the line verb general
astarlatmaq cause smb. to line verb general
qurdalatmaq cause smb. to touch verb general
dəydirmək cause to touch verb general
cızıq çəkmək draw a line verb general
xətt çəkmək draw a line verb general
ayırmaq fix the boundary line verb general
bağlanmaq get into touch verb general
cığırdan çıxmaq go over the line verb general
paltarı ipdən asmaq hang clothes on the line verb general
astarlamaq line verb general
cərgəyə düzmək line verb general
cız çəkmək line verb general
cizgiləmək line verb general
çizgiləmək line verb general
cızıqlamaq line verb general
paltoya astar qoymaq line a coat verb general
sıralanmaq line be lined up verb general
cizgiləmək line off verb general
cızıq çəkmək line off verb general
cizgiləmək line out verb general
kağızı cızıqlamaq line paper verb general
cərgəyə düzülmək line up verb general
düzülüşmək line up verb general
qatarlamaq line up verb general
qatarlanmaq line up verb general
sıraya düzülmək line up verb general
sıralamaq line up verb general
kağızlamaq line with paper verb general
ayrı düşmək lose touch verb general
qatarlamaq make a line verb general
xətti uzunlatmaq prolong a line verb general
qarmaq atmaq put a line out; qarmaqla balıq tutmaq verb general
səf bağlamaq stand in a line verb general
əl dəymək touch verb general
toxunmaq touch on verb general
yüngül toxunmaq touch slightly verb general
cərgə ilə durmaq line verb general
düzlənmək line verb general
aid olmaq touch verb general
dəxli olmaq touch verb general
korlamaq touch verb general
yüngül zərər vermək touch verb general
təsir göstərmək touch verb general
əlaqədə olmaq touch verb general
təmasda olmaq touch verb general
almaq touch verb general
qoparmaq touch verb general
sətri line adjective general
üçxətli three-line adjective general
küsəyən touch-me-not adjective general
qatılı with a touch of adjective general
sətirhesabı by the line adverb general
sətir-sətir per line adverb general
sətirbəsətir per line adverb general
sınağa çəkmək bring to the touch phrases general
sınamaq bring to the touch phrases general
paltar kəndiri clothes line phrases general
zivə clothes line phrases general
yoldaşlıq hissi common touch phrases general
balıq tutmaq üçün istifadə edilən ip fishing line phrases general
düşmənə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
rəqibə yaxınlaşmaq gain touch phrases general
bir kəslə əlaqə saxlamaq get in touch with smb. phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa telefon əlaqəsi hot line phrases general
dövlət başçıları arasında birbaşa teletayp əlaqəsi hot line phrases general
Mənim onunla heç bir işim yoxdur I wouldn't touch him with a pair of tongs phrases general
əlinin altında in touch phrases general
yaxında in touch phrases general
bir kəslə təmasda in touch with smb. phrases general
nizami zabit line officer phrases general
bir kəslə əlaqəni itirmək lose touch with smb. phrases general
sınağa çəkmək put to the touch phrases general
sınamaq put to the touch phrases general
limana daxil olmaq touch at a port phrases general
son həddə çatmaq touch bottom phrases general
yerə enmək touch down phrases general
salamlamaq touch hat phrases general
şübhəli müəssisə ilə iş görmək touch pitch phrases general
şübhəli şəxslə iş görmək touch pitch phrases general
üzüb sahilə çıxmaq touch shore phrases general
bir kəsin yaralı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore phrases general
bir kəsin ağrılı yerinə toxunmaq touch smb. on a sore place phrases general
hədəfə düşmək touch the spot phrases general
yerinə düşmək touch the spot phrases general
zəif damarında tutmaq touch to the quick phrases general
cəld çap edən makinaçı touch typist phrases general
Göz dəyməsin! Touch wood! phrases general
paytaxda gedən dəmiryol xətti up line phrases general
əlinin altında within touch phrases general
yaxında within touch phrases general
Dəymə! Don't touch! phrases general
cızıqdan çıxmaq go over the line phrases general
namxuda! touch wood! phrases general
yan xəttdən kənar in touch phrases sport
çanağın adsız xətti pectinate line phrases anatomical
körpücükortası xətt midclavicular line phrases anatomical
daxil olmaq touch at phrases nautical
gəminin alt hissəsinin normal halda suya nə qədər batdığını göstərən xətt water line phrases nautical
su kəsimi water line phrases nautical
su xətti water line phrases nautical
atəş xətti firing line phrases military
gərginlik altında olan elektrik xətti hot line phrases general
məsələnin mahiyyətinə varmaq touch bottom phrases general