• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для trouble free (292 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
həyəcan trouble noun general
narahatlıq trouble noun general
təşviş trouble noun general
qəza montyoru trouble-shooter noun general
azadfikirli free-thinker noun general
sərbəst rəqslər tənliyi equation of free oscillations noun general
açıq-saçıq həyat free and easy life noun general
sərbəst zərbə free kick noun general
ixtiyari hərəkət free movement noun general
əfvi-ümumi free pardon noun general
müftə bilet free pass noun general
pəncərə free period noun general
azad peşə free profession noun general
macal free time noun general
azad iradə free will noun general
sərbəst iradə free will noun general
sərbəst güləşçi free-style wrestler noun general
sərbəst güləş free-style wrestling noun general
azadfikirlilik free-thinking noun general
vergisiz gəlir tax-free income noun general
əndişə trouble noun general
əzab-əziyyət trouble noun general
məşəqqət trouble noun general
qanqaralığı trouble noun general
qanqaraltısı trouble noun general
xata-bala trouble noun general
araqarışdıran trouble-maker noun general
aravuran trouble-maker noun general
aravuruşduran trouble-maker noun general
iğtişaşçı trouble-maker noun general
qilu-qalçı trouble-maker noun general
qalmaqalçı trouble-maker noun general
fitnəçilik trouble-making noun general
fitnəkarlıq trouble-making noun general
xatakarlıq trouble-making noun general
sərbəst üsulla üzmə free-style noun sport
sərbəst üsulla üzən üzgüçü free-styler noun sport
əziyyət trouble noun general
qayğı trouble noun general
konflikt həll edən trouble-shooter noun general
münaqişə həll edən trouble-shooter noun general
çətinlik trouble noun general
maneə trouble noun general
kədər trouble noun general
pis iş trouble noun general
pis xəbər trouble noun general
qəm trouble noun general
bədbəxtlik trouble noun general
bəla trouble noun general
müsibət trouble noun general
çaxnaşma trouble noun general
nizamsızlıq trouble noun general
qarışıqlıq trouble noun general
naxoşluq trouble noun general
xəstəlik trouble noun general
nasazlıq trouble noun general
qüsur trouble noun general
azad etmək free verb general
xilas etmək free verb general
narahat olmaq trouble verb general
nigaran olmaq trouble verb general
buraxdırmaq ask smb. to free verb general
bəladan qurtarmaq avoid a trouble verb general
bikar olmaq be free verb general
işıqlığa çıxmaq be free verb general
bikarlaşmaq be free verb general
başı qovğalı olmaq be in trouble verb general
buraxılmaq be set free verb general
buraxdırılmaq be set free verb general
arxayınlığa çıxmaq become free verb general
asudələnmək become free verb general
asudələşmək become free verb general
azad olmaq become free verb general
azadlığa çıxmaq become free verb general
boşalmaq become free verb general
boşlanmaq become free verb general
qol-qanad açmaq become free verb general
qurtulmaq become free verb general
qarınağrısı vermək cause smb. to trouble; qarınlanmaq verb general
əsarətdən azad etmək free from slavery verb general
asudələnmək free oneself verb general
intizardan qurtarmaq free oneself from some anxiety verb general
başı açılmaq get free verb general
başı ayazımaq get free verb general
işıqlığa çıxmaq get free verb general
bəlaya düşmək get into trouble verb general
dara düşmək get into trouble verb general
dolaşmaq get into trouble verb general
işi ilişiyə düşmək get into trouble verb general
ilişmək get into trouble verb general
işə düşmək get into trouble verb general
kələyə düşmək get into trouble verb general
bəlaya mübtəla olmaq get into trouble verb general
başı qovğada olmaq get into trouble verb general
xata-balaya düşmək get into trouble verb general
dərdə düşmək get into trouble verb general
dərdlətmək give a lot of trouble verb general
haram etmək give great trouble verb general
bir kəsə hərəkət azadlığı vermək give smb. a free hand verb general
bir kəsə dərdisər vermək give smb. a lot of trouble verb general
dərdə salmaq give trouble verb general
narahatlıq vermək give trouble verb general
sinə dağı çəkmək have much trouble verb general
bir şeyi əziyyətsiz görmək have no trouble in doing smth. verb general
dümələnmək have trouble verb general
buraxdırmaq make smb. free verb general
başına əngəl açmaq pull into trouble verb general
əziyyətə salmaq put smb. trouble verb general
şitlənmək salt-free: get salt-free verb general
buraxdırmaq set free verb general
azadlığa buraxmaq set free verb general
mürəxxəs etmək set free verb general
uçurtmaq set free verb general
boşlamaq set free verb general
biletsiz getmək take a free ride verb general
zəhmətini öz üzərinə götürmək take the trouble verb general
əndişə etmək trouble verb general
əziyyət vermək trouble verb general
narahatlıq vermək trouble verb general
başağrısı vermək trouble verb general
vərəmləndirmək trouble continually verb general
özünə zəhmət vermək trouble oneself verb general
incitmək trouble verb general
narahat etmək trouble verb general
yormaq trouble verb general
zəhmət vermək trouble verb general
özünə əziyyət vermək trouble verb general
özünə zəhmət vermək trouble verb general
səy göstərmək trouble verb general
bulandırmaq trouble verb figurative meaning
qarışdırmaq trouble verb figurative meaning
korlamaq trouble verb technical
pozmaq trouble verb technical
zədələmək trouble verb technical
rüsum alınmayan duty-free adjective general
rüsumsuz duty-free adjective general
vergisiz duty-free adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
azad free adjective general
müstəqil free adjective general
sərbəst free adjective general
sadə free-and-easy adjective general
sərbəst free-and-easy adjective general
təbii free-and-easy adjective general
təklifsiz free-and-easy adjective general
əllə edilmiş free-hand adjective general
cömərd free-handed adjective general
əliaçıq free-handed adjective general
səxavətli free-handed adjective general
açıqürəkli free-hearted adjective general
safqəlbli free-hearted adjective general
səmimi free-hearted adjective general
təmizürəkli free-hearted adjective general
ürəyiaçıq free-hearted adjective general
açıq free-spoken adjective general
səmimi free-spoken adjective general
quru moisture-free adjective general
rütubətsiz moisture-free adjective general
nüvə silahı olmayan nuclear-free adjective general
nüvəsiz nuclear-free adjective general
vergilərdən azad olunmuş tax-free adjective general
vergisiz tax-free adjective general
etibarlı trouble-free adjective general
möhkəm trouble-free adjective general
sədaqətli trouble-free adjective general
ödənişsiz free adjective general
avariyasız accident-free adjective general
karbonsuz carbon-free adjective general
piysiz fat-free adjective general
asudə free adjective general
azadə free adjective general
açıq-saçıq free and easy adjective general
hərcayi free and easy adjective general
ipsiz free and easy adjective general
bimuzd free of charge adjective general
havayı free of charge adjective general
məccani free of charge adjective general
zədəsiz free of damages adjective general
zədəsiz free of injury adjective general
bikədər free of sorrow adjective general
kədərsiz free of sorrow adjective general
boşuna free-running adjective general
azadfikirli free-thinking adjective general
açıqfikirli free-thinking adjective general
hay-küysüz noise-free adjective general
ilişikli not free adjective general
kirəsiz rent-free adjective general
müftə rent-free adjective general
şit salt-free adjective general
sodasız soda-free adjective general
vergisiz tax-free adjective general
vitaminsiz vitamin free adjective general
azarsız without trouble adjective general
zülalsız albumen-free adjective biological
könüllü free adjective general
ədəbsiz free-and-easy adjective general
hörmət gözləməyən free-and-easy adjective general
nəzakətsiz free-and-easy adjective general
saymaz free-and-easy adjective general
utanmaz free-and-easy adjective general
əliaçıq free-hearted adjective general
səxavətli free-hearted adjective general
azad ruhlu free-spirited adjective general
bikar free adjective general
boş free adjective general
havayı free adjective general
müftə free adjective general
pulsuz free adjective general
xərclərdən azad free adjective general
ödənilməyən free adjective general
bol free adjective general
çox free adjective general
çoxlu free adjective general
dolu free adjective general
əliaçıq free adjective general
səxavətli free adjective general
zəngin free adjective general
lətif free adjective general
vüqarlı free adjective general
yüngül free adjective general
zərif free adjective general
bitərəf free adjective general
havayı free adverb general
müftə free adverb general
pulsuz free adverb general
açıq ürəklə free-heartedly adverb general
açıqcasına free-heartedly adverb general
açıqdan-açığa free-heartedly adverb general
heç bir şeyi gizlətmədən free-heartedly adverb general
səmimi olaraq free-heartedly adverb general
xoşluqla by one's own free will adverb general
azadə free adverb general
bimuzd free of charge adverb general
müftə free of charge adverb general
müftəcə free of charge adverb general
könüllü of one's own free will adverb general
azad free adverb general
azad surətdə free adverb general
sərbəst free adverb general
sərbəst surətdə free adverb general
bolluca free-heartedly adverb general
çoxlu free-heartedly adverb general
qorxulu işə girişmək ask for trouble phrases general
özünü oda atmaq ask for trouble phrases general
bəlaya düşmək be in trouble phrases general
dərdə düşmək be in trouble phrases general
Avropa Azad Ticarət Birliyi European Free Trade Association phrases general
havayı for free phrases general
müftə for free phrases general
özgə hesabına for free phrases general
pulsuz for free phrases general
açıq free access phrases general
sərbəst seçmə free choice phrases general
azad sahibkarlıq free enterprise phrases general
sərbəst təşəbbüskarlıq free enterprise phrases general
azad uçuş free flight phrases general
sərbəst uçuş free flight phrases general
incə jest free gesture phrases general
zərif jest free gesture phrases general
gömrüksüz mallar free imports phrases general
pulsuz free of charge phrases general
gömrüksüz free of duty phrases general
bağışlama free pardon phrases general
əfv etmə free pardon phrases general
günahından keçmə free pardon phrases general
pulsuz təhsil free school phrases general
söz azadlığı free speech phrases general
bədxərc free spender phrases general
israfçı free spender phrases general
azad zona free zone phrases general
fikirləşdiyini deyən adam free-spoken man phrases general
bəlaya düçar olmaq get into trouble phrases general
bəlaya düşmək get into trouble phrases general
fəlakətə düşmək get into trouble phrases general
qorxulu işə girişmək look for trouble phrases general
özünü oda atmaq look for trouble phrases general
Zəhmətinə dəyməz Not worth the trouble phrases general
pulsuz göndərmə postage free phrases general
ev icarə haqqından azad rent-free phrases general
cəzası verilməmiş scot-free phrases general
cəzasız scot-free phrases general
tənbehsiz scot-free phrases general
azad etmək set free phrases general
ara qızışdırmaq trouble water phrases general
su bulandırmaq trouble water phrases general
zəhmət çəkməyin! Don't trouble yourself! phrases general
narahatlıq toxumu seeds of trouble phrases general
sərbəst zərbə free kick phrases sport
sərbəst morfem free morpheme phrases linguistic
göndərənin hesabına göndərmək postage free phrases general