• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для turn back (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
arxa back 2 1
dal back 2 1
kürək back 2 1
evin arxasında olan bağça back-yard 2 1
evin arxasında olan məhəllə back-yard 2 1
həyətyanı sahə back-yard 2 1
geriləmə throw-back 2 1
ləngimə throw-back 2 1
tənəzzül throw-back 2 1
dövr turn 2 1
qatlama cib turn down 2 1
qatlama manjet turn down 2 1
qatlama yaxalıq turn down 2 1
vintaçan turn-screw 2 1
vintburan turn-screw 2 1
əksqövs arc-back 2 1
ard back 2 1
dabandalı back 2 1
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing 2 1
dal qapı back door 2 1
dal qapı back entrance 2 1
kürək back of a dress 2 1
boyunardı back of the head 2 1
peysər back of the head 2 1
peysər back of the neck 2 1
ard back part 2 1
palan back pillow for loaders; palanduz 2 1
döngə back street 2 1
arxadan görünüş back view 2 1
əks saçma koefisienti back-scattering factor 2 1
ricət coming back 2 1
qaytarma giving back 2 1
xidmət good turn 2 1
pis xidmət ill turn 2 1
qulunc pain in one's back 2 1
qaytarılma sending back 2 1
bədlik set-back 2 1
residiv set-back 2 1
yağır sore place on the back of a horse 2 1
dönüş turn 2 1
viraj turn 2 1
gediş turn 2 1
geri dönmə come-back 2 3
geri qayıtma come-back 2 3
kassaya qaytarılmış bilet turn-in 2 3
müdafiəçi full-back 2 12
yarımmüdafiəçi half-back 2 12
bel sümüyü back 2 1
bel sütunu back 2 1
onurğa back 2 1
fırlanan hərəkət turn 2 1
fırlanma turn 2 1
atavizm throw-back 2 2
sağalma come-back 2 3
boyun qaçırma turn down 2 3
rədd etmə turn down 2 3
yedəkləmək back up 2 22
bel back 2 1
döngə turn 2 1
dönmə turn 2 1
əvəz çıxma come-back 2 3
əvəz vermə come-back 2 3
intiqam come-back 2 3
intiqam alma come-back 2 3
bir şeyin arxa tərəfi back 2 1
bir şeyin dal tərəfi back 2 1
dirsək turn 2 1
söykənəcək back 2 1
istiqaməti dəyişmə turn 2 1
astar back 2 1
astar üzü back 2 1
tərs üzü back 2 1
başlanğıc turn 2 1
dəyişmə turn 2 1
müdafiəçi back 2 12
burum turn 2 1
dolama turn 2 1
növbə turn 2 1
başmaq seyri turn 2 1
qısa gəzinti turn 2 1
qısa fəaliyyət müddəti turn 2 1
bacarıq turn 2 1
qabiliyyət turn 2 1
forma turn 2 1
quruluş turn 2 1
coşma turn 2 3
partlama turn 2 3
qızışma turn 2 3
bəyənmək back 3 1
müdafiə etmək back 3 1
tərəfdar çıxmaq back 3 1
tərəfini saxlamaq back 3 1
qaytarmağa məcbur etmək bring back 3 1
qaytarmaq bring back 3 1
geri çağırmaq call back 3 1
geri qaytarmaq carry back 3 1
qayıtmaq come back 3 1
budamaq cut back 3 1
budanmaq cut back 3 1
kəsmək cut back 3 1
geri çəkilmək draw back 3 1
əl çəkmək draw back 3 1
geri çəkilmək fall back 3 1
çəkilmək fall back 3 1
qaçıb yanına gəlmək fall back on 3 1
boğmaq force back 3 1
gizlətmək force back 3 1
saxlamaq force back 3 1
bərpa etmək give back 3 1
qaytarmaq give back 3 1
geriyə qayıtmaq go back 3 1
həvəsi olmamaq hang back 3 1
yolu kəsmək head back 3 1
qabağını kəsmək head back 3 1
yolunu bağlamaq head back 3 1
cavabını vermək hit back 3 1
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back 3 1
özünü saxlamaq hold back 3 1
nəfsini saxlamaq hold back 3 1
çəkinmək hold back 3 1
tutmaq rein back 3 1
saxlamaq rein back 3 1
çevirmək turn 3 1
döndərmək turn 3 1
tərəfdar olmaq back up 3 1
dəstəkləmək back up 3 1
qayıtmaq be back 3 1
qalmaq be left back 3 1
laxlatmaq bend back and forth 3 1
belini əymək bend one's back 3 1
geri gətirmək bring back 3 1
belində daşımaq carry smth. on one's back 3 1
hərlətmək cause smb. to turn 3 1
nikbinləşdirmək cause smb. to turn optimistic 3 1
qovalatdırmaq cause smb. to turn out 3 1
çevirtdirmək cause smb. to turn over 3 1
saraltmaq cause smb. to turn pale 3 1
ölgünləşdirmək cause smb. to turn sickly 3 1
fırlatdırmaq cause to turn 3 1
kifləndirmək cause to turn moldy 3 1
kifləndirmək cause to turn musty 3 1
dazlaşdırmaq cause turn bald 3 1
arxaya qayıtmaq come back 3 1
evə dönmək come back home 3 1
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress 3 1
kələyə salmaq do an ill turn 3 1
kiməsə xidmət göstərmək do smb. a good turn 3 1
kiməsə pis xidmət göstərmək do smb. an ill turn 3 1
dartınmaq draw back 3 1
əsaslanmaq fall back 3 1
qaçıb yanına gəlmək fall back 3 1
qayıtmaq get back 3 1
quluncunu qırmaq give a massage one's back 3 1
dala vermək give back 3 1
qayıtmaq go back 3 1
dəbbələmək go back on one's bargain 3 1
dəbbəlik etmək go back on one's bargain 3 1
sözündən dönmək go back on one's word 3 1
cığallamaq go back on one's word 3 1
qulunc olmaq have pain in one's back 3 1
ipini yığmag hold back 3 1
ləngitmək hold back 3 1
belinin əymək hunch one's back 3 1
dartınmaq jerk back 3 1
dala salmaq keep back 3 1
gizləmək keep back 3 1
çıxmaq keep back 3 1
öz növbəsini gözləmək keep one's turn 3 1
geri baxmaq look back 3 1
geri addım atmaq make a step back 3 1
fırlatdırmaq make smb. turn 3 1
köhnəlmək old-fashioned: turn old-fashioned 3 1
gölləşmək pond back 3 1
saatı geri çəkmək put a clock back 3 1
stenoqramı oxumaq read shorthand back 3 1
geri göndərmək send back 3 1
qaytarmaq send back 3 1
qaytarılmaq send be sent back 3 1
geriyə oturmaq set back 3 1
dala oturmaq sit back 3 1
dal-dala yatmaq sleep back to back 3 1
dala durmaq stand back 3 1
dala çəkilmək step back 3 1
zərbəyə cavab vermək strike back 3 1
bədlik basmaq suffer a set-back 3 1
dalı üstə üzmək swim on one's back 3 1
arxası üstə üzmək swim on one's back 3 1
əhvalı yaxşılaşmaq take a turn for the better 3 1
avandlaşmaq take a turn for the better 3 1
ayılmaq take a turn for the better 3 1
pisləşmək take a turn for the worse 3 1
dala götürmək take back 3 1
xatırlatmaq take back 3 1
sözünü dala götürmək take back one's words 3 1
sözünü geri götürmək take back one's words 3 1
ağzı açıq qalmaq take be taken back 3 1
burcuxmaq toss and turn 3 1
quyruqda sürünmək trail along at the back 3 1
burulmaq turn 3 1
dolandırmaq turn 3 1
dolanmaq turn 3 1
hərləmək turn 3 1
hərlənmək turn 3 1
mayallaq aşmaq turn a somersault 3 1
mayallaqlamaq turn a somersault 3 1
kül kimi olmaq turn ashen 3 1
bir kəsin səsinə geri dönmək turn at smb.'s voice 3 1
çönmək turn away 3 1
sürmək turn away 3 1
üz çevirmək turn away from 3 1
acımaq turn bitter 3 1
acınmaq turn bitter 3 1
göyərmək turn blue 3 1
boyanmaq turn certain color 3 1
közlənmək turn cinder 3 1
ədəblənmək turn courteous 3 1
qıclaşmaq turn cramped 3 1
karlaşmaq turn deaf 3 1
maymaqlaşmaq turn dotty 3 1
rədd etmək turn down 3 1
azaltmaq turn down 3 1
yaşıllaşmaq turn green 3 1
göyərmək turn green 3 1
bozarmaq turn grey 3 1
solub-bozarmaq turn grey 3 1
qıllanmaq turn hairy 3 1
avand tərəfinə çevirmək turn inside out 3 1
naavandına çevirmək turn inside out 3 1
tərsinə çevirmək turn inside out 3 1
şəkilçiləşmək turn into an affix 3 1
küllüyə çevirmək turn into ashes 3 1
qırlaşmaq turn into asphalt 3 1
zəhrimara dönmək turn into bane 3 1
sementləşdirmək turn into cement 3 1
sementlənmək turn into cement 3 1
gillənmək turn into clay 3 1
kəsəkləşmək turn into clod 3 1
kilkələşmək turn into flock 3 1
kirəcləşmək turn into gyps 3 1
kilkələşmək turn into hards 3 1
buza dönmək turn into ice 3 1
qurğuşunlaşmaq turn into lead 3 1
əhəngləşmək turn into lime 3 1
bataqlıqlamaq turn into mud 3 1
fosforlaşmaq turn into phosphorate 3 1
qatranlaşmaq turn into pitch 3 1
gipsləşmək turn into plaster 3 1
qatranlaşmaq turn into resin 3 1
xarabalaşmaq turn into ruins 3 1
duzlaşmaq turn into salt 3 1
daşa dönmək turn into stone 3 1
bataqlıqlamaq turn into swamp 3 1
bataqlıqlaşmaq turn into swamp 3 1
bataqlaşmaq turn into swamp 3 1
suya dönmək turn into water 3 1
əzginləşmək turn languid 3 1
kəsalət basmaq turn lazy 3 1
çənləşmək turn misty 3 1
dumanlanmaq turn misty 3 1
dumanlaşmaq turn misty 3 1
gözəllənmək turn more beautiful 3 1
gözəlləşmək turn more beautiful 3 1
key kimi olmaq turn numb 3 1
keyimək turn numb 3 1
keyləşmək turn numb 3 1
üyüşmək turn numb 3 1
köhnəlmək turn obsolete 3 1
bağlamaq turn off 3 1
qazı keçirtmək turn off the gas 3 1
işığı keçirtmək turn off the light 3 1
açmaq turn on 3 1
buraxmaq turn on 3 1
su açmaq turn on water 3 1
baxışını yönəltmək turn one's eyes 3 1
aşkar olmaq turn out 3 1
haylamaq turn out 3 1
anlaşılmaq turn out 3 1
tərs getmək turn out badly 3 1
evdən qovalamaq turn out of the house 3 1
genitmək turn out of the house 3 1
çevirmək turn over 3 1
çevrilmək turn over 3 1
götür-qoy eləmək turn over 3 1
təhvil vermək turn over 3 1
aşmaq turn over 3 1
ölçüb-biçmək turn over in one's mind 3 1
düşünüb-daşınmaq turn over in one's mind 3 1
vərəqləmək turn over the pages 3 1
bət-bənizi qaçmaq turn pale 3 1
rəngi qaçmaq turn pale 3 1
solmaq turn pale 3 1
saralıb-solmaq turn pale 3 1
kasıb düşmək turn poor 3 1
kasıblamaq turn poor 3 1
kasıblaşmaq turn poor 3 1
kasıblığa düşmək turn poor 3 1
yoxsullanmaq turn poorer 3 1
yoxsullaşmaq turn poorer 3 1
imkanı gerçəkliyə çevirmək turn possibility into reality 3 1
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
turn back qanırılmaq 3 1