• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для uyğun gələn (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
başa çox gec gələn fikir afterthought noun general
təxmini uyğun gəlmə approximation noun general
eyni səsə uyğun assonant noun general
mərc gələn better noun general
görüşə gələn caller noun general
adambaşına gələn vergi capitation noun general
gözlənilmədən gələn qonaq chance-comer noun general
uyğun gəlmə concurrence noun general
uyğun olma concurrence noun general
uyğun gəlməmə contradiction noun general
razılığa gələn tərəflər contrahent noun general
bir-birinin ardınca gələn couplet noun general
uyğun gəlməmə discrepancy noun general
uyğun olmama disparity noun general
qocalıqdan əmələ gələn ağıl zəifliyi dotage noun general
bütün dərslərə gələn şagird full-timer noun general
bir yerə həmişə gələn habitue noun general
daim gələn habitue noun general
əlindən hər iş gələn adam handyman noun general
uyğun gəlməmə incongruity noun general
uyğun gəlməmə inconsistency noun general
uyğun gəlməmə inequality noun general
əlindən hər iş gələn adam jack-of-all-trades noun general
gec gələn adam latecomer noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
şimal-qərbdən gələn tufan north-wester noun general
iclasa gələn adamların sayı turnout noun general
tamaşaya gələn adamların sayı turnout noun general
yarışa gələn adamların sayı turnout noun general
qalib gələn vanquisher noun general
qalib gələn victor noun general
gələn visitor noun general
ağzında süd iyi gələn adam whipper-snapper noun general
ağzında süd iyi gələn oğlancığaz whipper-snapper noun general
evlə iş arasında gedib-gələn insan commuter noun general
gedən-gələn callers noun general
gedən-gələn guests noun general
gələn il next year noun general
gedən-gələn passers-by noun general
gedən-gələn visitors noun general
oynaq kisəsində əmələ gələn şiş ganglion noun anatomical
qızdırılmış metal üzərində əmələ gələn oksid dross noun technical
gələn comer noun general
buxar suya çevrilirkən əmələ gələn damcı condensation noun general
uyğun hala salma conformation noun general
həqiqətə uyğun olmama fabulousness noun general
bir anlığına gözün qabağına gələn mənzərə glimpse noun general
uyğun gəlməmə nonconformism noun general
uyğun olmama nonconformism noun general
uyğun gəlməmə nonconformity noun general
uyğun olmama nonconformity noun general
uyğun place noun general
icarədən gələn gəlir rental noun general
kirayədən gələn gəlir rental noun general
görüşə gələn adam waiter noun general
qəbula gələn adam waiter noun general
yagışdan sonra gələn qoxu petrichor noun general
ağzından süd iyi gələn sucker noun spoken language
uyğun gəlməmə non-compliance noun general
qulağa gələn səs waft noun general
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn azar hoodoo noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn bəla hoodoo noun general
cadu nəticəsində əmələ gələn xətər hoodoo noun general
qaynadılmış mayenin üzündə əmələ gələn qat skin noun general
əlindən hər bir iş gələn adam hand noun general
uyğun gəlmək accord verb general
uyğun olmaq befit verb general
uyğun gəlmək chord verb general
uyğun olmaq chord verb general
uyğun gəlmək coincide verb general
uyğun olmaq coincide verb general
uyğun gəlmək concur verb general
uyğun olmaq concur verb general
uyğun olmaq correspond verb general
zövqünə uyğun olmamaq displease verb general
uyğun olmaq fit verb general
uyğun gəlmək mesh verb general
uyğun gəlməmək mismatch verb general
uyğun olmaq be a good match verb general
uyğun olmaq be favorable verb general
uyğun olmaq be in life verb general
uyğun geyinmək be suitably dressed verb general
uyğun olmaq conform verb general
uyğun gəlmək do for verb general
uyğun olmaq do for verb general
dəbə uyğun geymək dress fashionably verb general
şəraitə uyğun olmaq fit the situation verb general
uyğun olmaq match up verb general
uyğun gəlmək assort verb general
uyğun olmaq assort verb general
uyğun gəlmək chime verb general
uyğun gəlmək cohere verb general
uyğun olmaq comport verb general
fikri uyğun gəlmək concur verb general
uyğun olmaq consort verb general
uyğun gəlmək cotton verb general
uyğun gəlmək fall under verb general
uyğun gəlmək fit verb general
uyğun gəlmək go with verb general
uyğun gəlmək harmonise verb general
uyğun olmaq harmonise verb general
uyğun olmaq parallel verb general
uyğun olmaq pertain verb general
uyğun gəlmək analogize verb archaism
uyğun gəlməmək clash verb general
uyğun gəlmək match verb general
uyğun gəlmək tally verb general
uyğun olmaq tone verb general
uyğun gəlmək group verb general
uyğun gəlmək register verb general
uyğun gəlmək tune verb general
uyğun olmaq tune verb general
uyğun gəlmək connect verb general
uyğun gəlməmək disagree verb general
uyğun gəlmək identify verb general
uyğun olmaq identify verb general
uyğun gəlməmək jar verb general
uyğun gəlmək hit verb general
uyğun gəlmək tie verb general
uyğun olmaq tie verb general
tez yola gələn amenable adjective general
əvvəl gələn anterior adjective general
qabaqca gələn anterior adjective general
kara gələn applicable adjective general
uyğun apposite adjective general
uyğun gələn appropriate adjective general
uyğun olan appropriate adjective general
uyğun apropos adjective general
uyğun gələn apt adjective general
əslinə uyğun authentic adjective general
uyğun becoming adjective general
uyğun gələn befitting adjective general
qanuna uyğun canonical adjective general
qaydaya uyğun canonical adjective general
etiketə uyğun ceremonial adjective general
uyğun chorded adjective general
fikrə gələn cogitable adjective general
uyğun gələn coincident adjective general
uyğun gələn commensurate adjective general
uyğun concordant adjective general
uyğun olan concordant adjective general
uyğun gələn conformable adjective general
uyğun olan conformable adjective general
uyğun conforming adjective general
uyğun congenial adjective general
uyğun congruous adjective general
uyğun gələn congruous adjective general
uyğun olan congruous adjective general
ardınca gələn consecutive adjective general
sonradan gələn consecutive adjective general
uyğun consonant adjective general
razılığa gələn contracting adjective general
uyğun gəlməyən contradictious adjective general
razılığa gələn contrahent adjective general
müvafiq gələn correspondent adjective general
uyğun gələn correspondent adjective general
həqiqətə uyğun credible adjective general
uyğun gəlməyən disproportionate adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
uyğun due adjective general
uyğun olan due adjective general
tam uyğun duplicate adjective general
gözünün önünə gələn evocative adjective general
uyğun gələn favourable adjective general
uyğun gələn feat adjective general
uyğun gələn felicitous adjective general
uyğun fit adjective general
uyğun gələn fit adjective general
lazım gələn fitting adjective general
uyğun fitting adjective general
uyğun gələn fitting adjective general
gələn following adjective general
qabaqca gələn foregoing adjective general
gələn forthcoming adjective general
gələn future adjective general
xəyala gələn illusory adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
uyğun gəlməyən inapplicable adjective general
gələn incoming adjective general
həqiqətə uyğun olmayan inconceivable adjective general
uyğun gəlməyən incongruous adjective general
uyğun gəlməyən inconsistent adjective general
məqsədə uyğun olmayan inexpedient adjective general
axıb gələn inflowing adjective general
ölçüyə gələn measurable adjective general
ölçüyə gələn mensurable adjective general
dəfn üzün lazım gələn mortuary adjective general
meydana gələn nascent adjective general
gələn next adjective general
ən uyğun optimal adjective general
uyğun pat adjective general
uyğun pertinent adjective general
uyğun gələn pertinent adjective general
həqiqə uyğun plausible adjective general
uyğun pointful adjective general
uyğun proportional adjective general
uyğun proportionate adjective general
uyğun proportioned adjective general
uyğun gələn qualified adjective general
məntiqə uyğun reasonable adjective general
uyğun relevant adjective general
uyğun respective adjective general
uyğun gələn respective adjective general
uyğun olan respective adjective general
meydana gələn resultant adjective general
normaya uyğun standard adjective general
modaya uyğun stylish adjective general
ardınca gələn subsequent adjective general
sonradan gələn subsequent adjective general
sonra gələn succeeding adjective general
uyğun gələn suitable adjective general
anayasaya uyğun olmayan unconstitutional adjective general
konstitusiya uyğun olmayan unconstitutional adjective general
səhiyyə tələblərinə uyğun olmayan unhygienic adjective general
həqiqətə uyğun olmayan unlikely adjective general
zəmanəyə uyğun olmayan unmodern adjective general
uyğun olmayan unseemly adjective general
uyğun olmayan unsuited adjective general
havadan gələn airborne adjective general
uyğun matching adjective general
uyğun congruent adjective general
aşağıdan gələn grassroots adjective general
modaya uyğun trendy adjective general
zinadan əmələ gələn adulterine adjective general
bir-bir gələn alternate adjective general
gələn coming adjective general
uyğun harmonic adjective general
əmələ gələn nascent adjective general
gələn həftə next week adjective general
qıdığı gələn ticklish adjective spoken language
uyğun gələn all-right adjective general
xoşa gələn appetizing adjective general
tay gələn assorted adjective general
uyğun gələn assorted adjective general
əlindən gələn capable adjective general
yuxarıdan gələn cavalier adjective general
lazım gələn competent adjective general
tez yola gələn compliant adjective general
uyğun congenial adjective general
uyğun gələn congenial adjective general
dalınca gələn consequent adjective general
ondan sonra gələn consequent adjective general
uyğun gəlməyən contradictory adjective general
uyğun gələn correct adjective general
baha başa gələn dearly adjective general
baha qiymətə başa gələn dearly adjective general
bir-birinə uyğun gəlməyən dissonant adjective general
tez yola gələn ductile adjective general
uyğun eligible adjective general
hesaba gələn evaluable adjective general
sonra gələn farther adjective general
müəyyən formaya uyğun həyata keçirilən formal adjective general
sonra gələn further adjective general
bir-birinin ardınca gələn gradual adjective general
harmoniya prinsiplərinə uyğun harmonic adjective general
gələn incoming adjective general
həqiqətə uyğun probable adjective general
şüalanma nəticəsində əmələ gələn radiant adjective general
məntiq uyğun tenable adjective general
mətnə tam uyğun textual adjective general
uyğun worthy adjective general
tez yola gələn malleable adjective figurative meaning
dil ucunun damağa tərəf əyilməsiylə əmələ gələn səslər cerebral adjective phonetic
uyğun agreeable adjective general
modaya uyğun fancy adjective general
uyğun proper adjective general
uyğun gələn proper adjective general
məntiqə uyğun sound adjective general
uyğun gəlməyən untrue adjective general
irəlidən gələn outstanding adjective figurative meaning
kara gələn equal adjective general
həmişəkindən tez gələn forward adjective general
uyğun gəlməyən frowzy adjective general
ardınca gələn incoming adjective general
sinədən gələn chesty adjective general
uyğun compatible adjective computer
uyğun olmayan incompatible adjective computer
uyğun olaraq accordingly adverb general
uyğun olaraq amenably adverb general
uyğun appropriately adverb general
uyğun olaraq appropriately adverb general
uyğun consistently adverb general
uyğun olaraq consistently adverb general
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally adverb general
uyğun olaraq correspondingly adverb general
həqiqətə uyğun olmayan tərzdə fabulously adverb general
qanuna uyğun olaraq fairly adverb general
qeyri-uyğun bir şəkildə inadequately adverb general
qanuna uyğun olaraq justly adverb general
məntiqə uyğun olaraq logically adverb general
məntiqə uyğun şəkildə logically adverb general
ölçüyə gələn dərəcədə measurably adverb general
pedaqoji tələblərə uyğun olaraq pedagogically adverb general
uyğun olaraq proportionately adverb general
uyğun olaraq pursuant adverb general
uyğun olaraq respectively adverb general
qanuna uyğun olaraq rightfully adverb general
uyğun tunefully adverb general