• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для uyğun olmayan ittifaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
ittifaq alliance noun general
ittifaq allied noun general
təxmini uyğun gəlmə approximation noun general
əsası olmayan tələb arrogation noun general
ittifaq association noun general
eyni səsə uyğun assonant noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
kənarı olmayan qadın şlyapası bonnet noun general
ittifaq coalition noun general
uyğun gəlmə concurrence noun general
uyğun olma concurrence noun general
ittifaq confederation noun general
ittifaq consociation noun general
uyğun gəlməmə contradiction noun general
ittifaq corporation noun general
uyğun gəlməmə discrepancy noun general
uyğun olmama disparity noun general
gözü olmayan eyeless noun general
ittifaq federacy noun general
ittifaq federation noun general
aydın olmayan nitq gibber noun general
aydın olmayan nitq gibberish noun general
heç bir əsası olmayan güman guesswork noun general
mümkün olmayan şey impossibility noun general
uyğun gəlməmə incongruity noun general
uyğun gəlməmə inconsistency noun general
uyğun gəlməmə inequality noun general
ittifaq junction noun general
giriş-çıxışı bəlli olmayan yol labyrinth noun general
dənizçi olmayan landsman noun general
ittifaq leage noun general
ittifaq league noun general
ittifaq merger noun general
uyğun olmayan ittifaq misalliance noun general
cəmiyyətdə heç bir çəkisi olmayan adam nobody noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan adam nobody noun general
heç kimə tanış olmayan adam nobody noun general
heç bir əməiyyəti olmayan adam nonentity noun general
mövcud olmayan bir şey non-existence noun general
həmkarlar təşkilatı ilə əlaqəsi olmayan non-union noun general
həmkarlar üzvü olmayan non-union noun general
həmkarlar təşkilatının üzvü olmayan non-unionist noun general
qrupa aid olmayan şəxs outsider noun general
tayı-bərabəri olmayan usta past master noun general
heç bir rolu olmayan adam patsy noun general
pulu olmayan penniless noun general
tanış olmayan adam stranger noun general
yad olmayan adam stranger noun general
kifayət qədər olmayan qida undernourishment noun general
ittifaq fellowship noun general
yəhudi olmayan gentile noun general
tarazlıqda olmayan termodinamika inequilibrium thermodynamics noun general
hərbi ittifaq military alliance noun general
quruluşu olmayan amorphous noun biological
ittifaq combine noun American
admiral rütbəsi olmayan gəmi komandiri commodore noun nautical
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
ittifaq bloc noun political
cins olmayan heyvan half-bred noun agricultural
heçbir əhəmiyyəti olmayan cipher noun general
ittifaq combination noun general
uyğun hala salma conformation noun general
dini maraqları olmayan extrovert noun general
həqiqətə uyğun olmama fabulousness noun general
heç bir rolu olmayan rəis figurehead noun general
ittifaq guild noun general
marağı olmayan half-hearted noun general
tam olmayan iş həftəsi üçün əməkhaqqı half-time noun general
çox da dərn olmayan alim highbrow noun general
çox da dərn olmayan ziyalı highbrow noun general
lazım olmayan bir şey husk noun general
ittifaq incorporation noun general
ittifaq institute noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şey myth noun general
mövcud olmayan lakin uydurulmuş şəxs myth noun general
uyğun gəlməmə nonconformism noun general
uyğun olmama nonconformism noun general
uyğun gəlməmə nonconformity noun general
uyğun olmama nonconformity noun general
mövcud olmayan şey nonentity noun general
ucuz və çox da faydalı olmayan şeylər novelty noun general
əhəmiyyəti olmayan adam nullity noun general
heç bir rolu olmayan adam nullity noun general
peşəkar olmayan adam outsider noun general
səriştəsiz olmayan adam outsider noun general
uyğun place noun general
ittifaq union noun general
dünənki olmayan yesterday noun general
alınması mümkün olmayan hüquq birthright noun general
heç bir əhəmiyyəti olmayan blighter noun general
çox da böyük olmayan körfəz hope noun general
uyğun gəlməmə non-compliance noun general
əslində mövcud olmayan phantom noun general
ailə üzvü olmayan stranger noun general
sahibi olmayan əmlaka yiyə durmuş şəxs occupant noun law
vaxt cədvəllərinin uyğun gəlməsi connection noun general
ittifaq front noun general
ittifaq oneness noun general
ittifaq pool noun general
heç kimə lazım olmayan şey waif noun general
aydın olmayan yer obscurity noun general
uyğun gəlmək accord verb general
uyğun olmaq befit verb general
uyğun gəlmək chord verb general
uyğun olmaq chord verb general
uyğun gəlmək coincide verb general
uyğun olmaq coincide verb general
uyğun gəlmək concur verb general
uyğun olmaq concur verb general
uyğun olmaq correspond verb general
zövqünə uyğun olmamaq displease verb general
ittifaq yaratmaq federalise verb general
uyğun olmaq fit verb general
uyğun gəlmək mesh verb general
uyğun gəlməmək mismatch verb general
uyğun olmaq be a good match verb general
uyğun olmaq be favorable verb general
uyğun olmaq be in life verb general
uyğun geyinmək be suitably dressed verb general
uyğun olmaq conform verb general
uyğun gəlmək do for verb general
uyğun olmaq do for verb general
dəbə uyğun geymək dress fashionably verb general
şəraitə uyğun olmaq fit the situation verb general
uyğun olmaq match up verb general
uyğun gəlmək assort verb general
uyğun olmaq assort verb general
uyğun gəlmək chime verb general
uyğun gəlmək cohere verb general
uyğun olmaq comport verb general
fikri uyğun gəlmək concur verb general
uyğun olmaq consort verb general
uyğun gəlmək cotton verb general
uyğun gəlmək fall under verb general
uyğun gəlmək fit verb general
uyğun gəlmək go with verb general
uyğun gəlmək harmonise verb general
uyğun olmaq harmonise verb general
uyğun olmaq parallel verb general
uyğun olmaq pertain verb general
uyğun gəlmək analogize verb archaism
uyğun gəlməmək clash verb general
uyğun gəlmək match verb general
uyğun gəlmək tally verb general
uyğun olmaq tone verb general
uyğun gəlmək group verb general
uyğun gəlmək register verb general
uyğun gəlmək tune verb general
uyğun olmaq tune verb general
uyğun gəlmək connect verb general
uyğun gəlməmək disagree verb general
uyğun gəlmək identify verb general
uyğun olmaq identify verb general
uyğun gəlməmək jar verb general
uyğun gəlmək hit verb general
uyğun gəlmək tie verb general
uyğun olmaq tie verb general
aydın olmayan abstruse adjective general
əsası olmayan alleged adjective general
tayı bərabəri olmayan all-time adjective general
plastik olmayan aplastic adjective general
uyğun apposite adjective general
uyğun gələn appropriate adjective general
uyğun olan appropriate adjective general
uyğun apropos adjective general
uyğun gələn apt adjective general
tipik olmayan atypical adjective general
əslinə uyğun authentic adjective general
müəllifi olmayan authorless adjective general
könlü olmayan averse adjective general
meyili olmayan averse adjective general
rəğbəti olmayan averse adjective general
ürəyi olmayan averse adjective general
olmayan away adjective general
fərqləndirici əlaməti olmayan badgeless adjective general
əsası olmayan baseless adjective general
uyğun becoming adjective general
uyğun gələn befitting adjective general
aşkar olmayan blear adjective general
aydın olmayan blear adjective general
dibi olmayan bottomless adjective general
qırağı olmayan brimless adjective general
qanuna uyğun canonical adjective general
qaydaya uyğun canonical adjective general
əsası olmayan causeless adjective general
səbəbi olmayan causeless adjective general
etiketə uyğun ceremonial adjective general
dibi olmayan chasmal adjective general
məyus olmayan cheerful adjective general
uyğun chorded adjective general
caynağı olmayan clawless adjective general
uyğun gələn coincident adjective general
rahat olmayan comfortless adjective general
uyğun gələn commensurate adjective general
uyğun concordant adjective general
uyğun olan concordant adjective general
uyğun gələn conformable adjective general
uyğun olan conformable adjective general
uyğun conforming adjective general
uyğun congenial adjective general
uyğun congruous adjective general
uyğun gələn congruous adjective general
uyğun olan congruous adjective general
uyğun consonant adjective general
uyğun gəlməyən contradictious adjective general
özəyi olmayan coreless adjective general
uyğun gələn correspondent adjective general
həqiqətə uyğun credible adjective general
cinayəti olmayan crimeless adjective general
günahı olmayan crimeless adjective general
suçu olmayan crimeless adjective general
çarəsi olmayan cureless adjective general
tabe olmayan defiant adjective general
əlaqəsi olmayan detached adjective general
özünə inamı olmayan diffident adjective general
məşğul olmayan disengaged adjective general
marağı olmayan disinterested adjective general
mənfəəti olmayan disinterested adjective general
şəxsi mənfəəti olmayan disinterested adjective general
məcburi olmayan dispensable adjective general
vacib olmayan dispensable adjective general
uyğun gəlməyən disproportionate adjective general
uyğun olmayan disproportionate adjective general
bənzəri olmayan dissimilar adjective general
oxşarı olmayan dissimilar adjective general
aşkar olmayan dubious adjective general
aydın olmayan dubious adjective general
uyğun due adjective general
uyğun olan due adjective general
lazım olmayan duff adjective general
tam uyğun duplicate adjective general
aşkar olmayan dusk adjective general
aydın olmayan dusk adjective general
çətin olmayan easy adjective general
aşkar olmayan equivocal adjective general
aydın olmayan equivocal adjective general
bəraəti olmayan excuseless adjective general
lazım olmayan exempt adjective general
əlaqəsi olmayan extraneous adjective general
xas olmayan extrinsic adjective general
aid olmayan extrinsic adjective general
üzü olmayan faceless adjective general
məlum olmayan fameless adjective general
məşhur olmayan fameless adjective general
nüfuzu olmayan fameless adjective general
aşiq olmayan fancy-free adjective general
məftun olmayan fancy-free adjective general
vurğun olmayan fancy-free adjective general
atası olmayan fatherless adjective general
uyğun gələn favourable adjective general
uyğun gələn feat adjective general
gözəçarpan xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
xarakterik səciyyəvi xüsusiyyəti olmayan featureless adjective general
ittifaq federal adjective general
uyğun gələn felicitous adjective general
yoldaşı olmayan fellowless adjective general
daimi olmayan fickle adjective general
uyğun fit adjective general
uyğun gələn fit adjective general
uyğun fitting adjective general
uyğun gələn fitting adjective general
əti olmayan fleshless adjective general
möhkəm olmayan fluctuable adjective general
möhkəm olmayan fluctuating adjective general
əsası olmayan foundationless adjective general
dostları olmayan friendless adjective general
olmayan frustrated adjective general
gələcəyi olmayan futureless adjective general
möhkəm olmayan groggy adjective general
varisi olmayan heirless adjective general
məşğul olmayan idle adjective general
layiq olmayan ignominious adjective general
qanuni olmayan illegal adjective general
aydın olmayan illegible adjective general
əsası olmayan ill-founded adjective general
əsli olmayan imaginary adjective general
işlək olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impassable adjective general
keçilməsi mümkün olmayan impervious adjective general
mümkün olmayan implausible adjective general
çəkisi olmayan imponderable adjective general
həyata keçirilməsi mümkün olmayan impossible adjective general
mümkün olmayan impossible adjective general
icrası mümkün olmayan impracticable adjective general
həqiqətə uyğun olmayan improbable adjective general
əlverişli olmayan improper adjective general
münasib olmayan improper adjective general
təmiz olmayan impure adjective general
xalis olmayan impure adjective general
mümkün olmayan inaccessible adjective general
doğru olmayan inaccurate adjective general
dürüst olmayan inaccurate adjective general
düz olmayan inaccurate adjective general
adekvat olmayan inadequate adjective general
məqsədə uyğun olmayan inadvisable adjective general
uyğun gəlməyən inapplicable adjective general
münasib olmayan inappropriate adjective general
aydın olmayan inarticulate adjective general
aydın olmayan inaudible adjective general
vero