• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для uzaqda yerləşən və qeyri sistematik becərilən torpaq sahəsi (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
qeyri-normallıq abnormality noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan abortionist noun general
qeyri-qanuni abortla məşğul olan həkim abortionist noun general
qeyri-professional amateur noun general
qeyri-professionallıq amateurishness noun general
qeyri-professionallıq amateurship noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguity noun general
qeyri-müəyyənlik ambiguousness noun general
torpaq sahəsi area noun general
qeyri-təbiilik artificiality noun general
qeyri-təbiilik artificialness noun general
məhsul olmayan torpaq badlands noun general
münbit olmayan torpaq badlands noun general
torpaq bənd bank noun general
torpaq təpəsi bank noun general
qeyri-qanuni doğulma bastardly noun general
qeyri-ciddilik boyishness noun general
qeyri-qanuni uşaq chance-child noun general
qeyri-leqallıq clandestinity noun general
gil torpaq clay noun general
torpaq sahəsi dale noun general
torpaq bənd dam noun general
qeyri-müəyyənlik doubtfulness noun general
quruda yerləşən dok drydock noun general
torpaq yol earth road noun general
qeyri-adi eccentric noun general
qeyri-adilik eccentricity noun general
torpaq qalağı embankment noun general
qeyri-müəyyənlik evasiveness noun general
qeyri-səmimilik evasiveness noun general
qeyri-adilik exclusiveness noun general
qeyri-adi exotic noun general
görmə sahəsi eyeshot noun general
qeyri-adilik fabulousness noun general
heriyə qoyulmuş torpaq fallow noun general
şumlanmış torpaq fallow noun general
qeyri-ciddilik flippancy noun general
torpaq sahibi freeholder noun general
qeyri-rəsmi müşavirə get-together noun general
otlaq sahəsi grassland noun general
torpaq rentası ground-rent noun general
torpaq koması hillhock noun general
torpaq topası hillhock noun general
ölkənin içində yerləşən rayonlar hinterland noun general
torpaq sahəsi holding noun general
qeyri-qanunilik illegality noun general
qeyri-bərabərlik imbalance noun general
qeyri-mümkünlük impossibility noun general
qeyri-dəqiqlik inaccuracy noun general
qeyri-dəqiqlik inexactitude noun general
qeyri-həssaslıq insensibility noun general
qeyri-səmimilik insincerity noun general
qeyri-müntəzəm iş jobbing noun general
qeyri-bərabərlik lability noun general
torpaq land noun general
torpaq sahibəsi landlady noun general
torpaq sahibi landowner noun general
torpaq sürüşməsi landslide noun general
qeyri-ciddilik laxity noun general
torpaq örtük lay noun general
qeyri-ciddilik levity noun general
ot basmış torpaq sahəsi links noun general
otlu torpaq sahəsi links noun general
iri torpaq sahibi magnate noun general
qəbirüstü torpaq yığını mound noun general
qeyri-adi əliaçıqlıq munificence noun general
qeyri-müəyyənlik nebulousness noun general
qeyri-adilik oddity noun general
qeyri-adilik oddness noun general
qeyri-bərabərlik odds noun general
qeyri-şəffaflıq opaqueness noun general
uzaqda yerləşən və qeyri-sistematik becərilən torpaq sahəsi outfield noun general
salınmış meşə sahəsi plantation noun general
qeyri-adilik rareness noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam settler noun general
torpaq soil noun general
qeyri-şəffaflıq tarnish noun general
torpaq territory noun general
qeyri-təbiilik theatricality noun general
meşə sahəsi timber-land noun general
qeyri-səmimilik unkindness noun general
qeyri-reallıq unreality noun general
qeyri-sabitlik unsteadiness noun general
qeyri-sabitlik variability noun general
görünüş sahəsi visibility noun general
qeyri-müntəzəmlik irregularity noun general
qeyri-təbiilik abnormality noun general
qeyri-təbiilik affectation noun general
gil-torpaq alumina noun general
qeyri-əxlaqi davranış amoral behavior noun general
qeyri-əxlaqilik amorality noun general
qeyri-elmilik antiscientific character noun general
qeyri-simmetriklik asymmetry noun general
qeyri-məhsuldarlıq barrenness noun general
qeyri-obyektivlik bias noun general
qeyri-mütənahilik boundlessness noun general
qeyri-sabitlik changeability noun general
gil torpaq clayey soil noun general
qeyri-ədəbi dil colloquial language noun general
torpaq yolu country-track noun general
torpaq haqqında dekret Decree on land noun general
qeyri-sərbəstlik dependence noun general
qeyri-qabillik disability noun general
qeyri-münasiblik discrepancy noun general
qeyri-müvafiqlik discrepancy noun general
qeyri-mütənasiblik disproportion noun general
qeyri-kafilik dissatisfaction noun general
qeyri-məmnunluq dissatisfaction noun general
torpaq layı earth layer noun general
qeyri-mütənahilik endlessness noun general
qeyri-adı istedad extraordinary talent noun general
qeyri-həqiqilik falseness noun general
qeyri-həqiqilik falsity noun general
bərəkətli torpaq fertile soil noun general
siyasət sahəsi field of politics noun general
sərt torpaq firm soil noun general
mənzil sahəsi floor space noun general
qara torpaq grave noun general
torpaq rentası ground rent noun general
torpaq suyu ground water noun general
qeyri-səmimilik hypocrisy noun general
qeyri-hüquqilik illegality noun general
qeyri-leqallıq illegality noun general
qeyri-qanunilik illegibility noun general
qeyri-hüquqilik illegitimacy noun general
qeyri-məntiqilik illogicality noun general
qeyri-maddilik immateriality noun general
qeyri-kamillik immaturity noun general
qeyri-mütəhərriklik immobility noun general
qeyri-əxlaqilik immorality noun general
qeyri-mükəmməllik imperfection noun general
qeyri-təkmillik imperfection noun general
qeyri-həyatilik impracticability noun general
qeyri-reallıq impracticability noun general
qeyri-düzgünlük inaccuracy noun general
qeyri-fəallıq inactivity noun general
qeyri-qənaətbəxşlik inadequacy noun general
qeyri-müvafiqlik incompatibility noun general
qeyri-mükəmməllik incompletion noun general
qeyri-münasiblik incongruousness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsequence noun general
qeyri-həssaslıq inconsiderateness noun general
qeyri-ardıcıllıq inconsistency noun general
qeyri-sabitlik inconstancy noun general
qeyri-müəyyənlik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indefiniteness noun general
qeyri-qətilik indetermination noun general
qeyri-bərabərlik inequality noun general
qeyri-dəqiqlik inexactness noun general
qeyri-münbitlik infertility noun general
qeyri-mütənahilik infinity noun general
qeyri-rəsmilik informality noun general
qeyri-harmoniklik inharmoniousness noun general
qeyri-üzvi sürtgü yağı inorganic grease noun general
qeyri-üzvi inhibitor inorganic inhibitor noun general
qeyri-üzvi həllədici inorganic solvent noun general
qeyri-həssaslıq insensitivity noun general
qeyri-stabillik instability noun general
qeyri-qənaətbəxşlik insufficiency noun general
qeyri-iradilik involuntariness noun general
qeyri-ixtiyarilik involuntariness noun general
qeyri-şüurilik involuntariness noun general
qeyri-nizamilik irregularity noun general
qeyri-sərbəstlik lack of initiative noun general
qeyri-ciddilik lack of seriousness noun general
qeyri-mütəşəkkillik lack of system noun general
torpaq mülkiyyəti land property noun general
torpaq islahatı land reform noun general
əkin sahəsi land under crop noun general
torpaq mülkiyyətçisi landowner noun general
qeyri-ciddilik lightness noun general
qeyri-məhdudluq limitlessness noun general
mənzil sahəsi living space noun general
doğma torpaq native land noun general
qeyri-varlıq non-entity noun general
qeyri-ekvivalentlik non-equivalence noun general
neft sahəsi oil pool noun general
neftli torpaq oil-bearing land noun general
qeyri-şəffaflıq opacity noun general
qeyri-fəallıq passiveness noun general
qeyri-fəallıq passivity noun general
torpaq sahəsi plot of land noun general
qeyri-səmimilik pretence noun general
qeyri-səmimilik pretense noun general
irqi qeyri-obyektivlik racial bias noun general
əhatə sahəsi scope noun general
qeyri-adilik singularity noun general
islaq torpaq soggy ground noun general
torpaq eroziyası soil erosion noun general
xarici siyasət sahəsi sphere of foreign policy noun general
bilik sahəsi sphere of knowledge noun general
qeyri-ədəbi dil spoken language noun general
qeyri-stasionar kinetika transitional kinetics noun general
qeyri-məqbulluq unacceptability noun general
qeyri-məlumluq uncertainty noun general
qeyri-ritmilik unevenness noun general
işin qeyri-ritmiliyi unevenness of work noun general
qeyri-məhsuldarlıq unproductiveness noun general
qeyri-həyatilik unreality noun general
qeyri-çəkingənlik unrestraint noun general
qeyri-kafi unsatisfactory noun general
qeyri-prinsipiallıq unscrupulousness noun general
qeyri-sağlam unsound noun general
qeyri-stabil benzin unstable gasoline noun general
əldəyməmiş torpaq virgin soil noun general
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence noun general
qanda fibrinin qeyri-normal miqdarı fibrination noun medical
hər tərəfdən eyni dövlətin ərazisi ilə sərhədlənən və dənizlə sərhədi olmayan torpaq enclave noun french
qeyri-siravi çavuş non-combatant noun military
qeyri-siravi əsgər non-combatant noun military
xalq qeyri-nizami qoşunu militia noun history
qeyri-səmimi nitq circumlocution noun general
qeyri-sərbəstlik constraint noun general
qeyri-ciddi münasibət dalliance noun general
torpaq bənd dike noun general
torpaq təpəsi dike noun general
torpaq dirt noun general
ekvatorun tam sakit hava olan sahəsi doldrums noun general
elm sahəsi domain noun general
fəaliyyət sahəsi domain noun general
torpaq bənd dyke noun general
torpaq təpəsi dyke noun general
torpaq earth noun general
torpaq işləri earthwork noun general
qeyri-müəyyən cavab equivocation noun general
qeyri-adilik extravagance noun general
qeyri-sabitlik fluidity noun general
qeyri-ciddilik futility noun general
bərk torpaq ground noun general
torpaq ground noun general
ilk mühacirin torpaq sahəsi homestead noun general
qeyri-müəyyən vəziyyət hover noun general
torpaq sahibi landlord noun general
gil torpaq loam noun general
gilli torpaq loam noun general
toz-torpaq mess noun general
qeyri-sabitlik mobility noun general
qeyri-aydınlıq opacity noun general
qeyri-müəyyənlik opacity noun general
qeyri-adi təzahür outburst noun general
qeyri-real phantasm noun general
bir yerə köçüb yerləşən ilk adam pioneer noun general
qeyri-adi istedadlı adam prodigy noun general
qeyri-adi qabiliyyətli adam prodigy noun general
görüş sahəsi purview noun general
qeyri-təbii studied noun general
qeyri-müəyyənlik suspense noun general
qeyri-müəyyənlik tortuosity noun general
qeyri-səmimilik tortuosity noun general
stəkana yerləşən çaxırın miqdarı tumbler noun general
stəkana yerləşən şərabın miqdarı tumbler noun general
torpaq koması tussock noun general
torpaq topası tussock noun general
qeyri-müntəzəmlik unevenness noun general
torpaq bənd wall noun general
qeyri-adi bacarığı olan adam wizard noun general
qeyri-adi qabiliyyəti olan adam wizard noun general
xırda torpaq sahibi yeoman noun general
qeyri-müəyyənlik limbo noun general
qeyri-kommersiya non-profit noun general
qeyri-obyektiv biased noun general
qeyri-müntəzəmlik intermission noun medical
qeyri-adilik kink noun figurative meaning
qeyri-sabitlik oscillation noun figurative meaning
qeyri-mütəxəssis outsider noun figurative meaning
torpaq yığını accretion noun geological
qeyri-iradi tələbat appetite noun general
torpaq bənd causeway noun general
elm sahəsi discipline noun general
qeyri-müəyyənlik equivocality noun general
qeyri-müəyyən cavab evasion noun general
qeyri-qanuni gəlir graft noun general
torpaq sahəsi ground noun general
qeyri-səmimilik hollowness noun general
qeyri-müntəzəmlik jam noun general
icarəyə götürülmüş torpaq sahəsi occupation noun general
otlaq sahəsi pen noun general
torpaq sahəsi plot noun general
elm sahəsi study noun general
görüş sahəsi sweep noun general
icarəyə götürülən torpaq tenancy noun general
icarəyə verilən torpaq tenancy noun general
qeyri-müəyyənlik toss-up noun general
qeyri-adi hadisə phenomenon noun spoken language
fəaliyyət sahəsi area noun general
çəpərlənmiş boş torpaq common noun general
fəaliyyət sahəsi field noun general
qeyri-müəyyənlik generality noun general
torpaq xəlbiri grate noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan kök grub noun general
torpaq təmizləndikdən sonra yerdə qalan rişə grub noun general
torpaq mülkiyyəti land noun general
qeyri-obyektivlik odds noun general
torpaq bənd pen noun general
torpaq aşınması wash out noun geological
torpaq sahəsi patch noun general
qeyri-məhsuldar poor noun general
su və ya küləklə gətirilən torpaq yığını wash noun general
uşağın qeyri-qanuni doğulmasını sübut etmək bastardise verb general
qeyri-müəyyən tərzdə danışmaq equivocate verb general