• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для vote by a show of hands (171 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
heyvan nümayişi bench-show noun general
şəkil sərgisi picture-show noun general
göstərmə show noun general
nümayiş etdirmə show noun general
vitrin show case noun general
səsvermə vote noun general
boygörmə bride-show noun general
qızabaxma bride-show noun general
kinoseans cinema show noun general
lal səhnə dumb show noun general
çiçək sərgisi flower-show noun general
kölgə teatrı galanty show noun general
əl-üz hands and face noun general
qarışmamazlıq siyasəti hands-off policy noun general
əliqabarlılıq having horny hands noun general
butaforiya mere show noun general
kukla teatrı puppet-show noun general
radio viktorinası quiz show noun general
vitrin show-case noun general
basıb-kəsən show-off noun general
dambat show-off noun general
iti əllər speedy hands noun general
naməhrəm əllər strange hands noun general
estrada tamaşası variety show noun general
səsəqoyma vote noun general
ün vote noun general
votum vote noun general
səs vote noun general
etimad votumu vote of confidence noun general
qeyri-etimad votumu vote of non-confidence noun general
kinofilm picture-show noun general
sərgi show noun general
həlledici səs vote noun general
tamaşa show noun general
verilən səslərin miqdarı vote noun collective noun
görünüş show noun general
mənzərə show noun general
səsvermə hüququ vote noun general
xarici görkəm show noun general
seçki bülleteni vote noun general
göstərmək show verb general
səs vermək vote verb general
üzə çıxmaq show oneself verb general
çəpik çalmaq clap one's hands verb general
bir kəsin əlinə keçmək fall into smb.'s hands verb general
qəsd-qərəz etmək ill show ill will; qəsdlə verb general
əl-ələ vermək join hands verb general
birləşmək join hands verb general
əllərini qabarlatmaq make one's hands callous verb general
başqa əllərə keçmək pass into other hands verb general
səsə qoymaq put the vote verb general
səsverməyə qoymaq put the vote verb general
əl vermək shake hands verb general
büruzə vermək show verb general
dəlalət etmək show verb general
görsətmək show verb general
tanıtdırmaq show verb general
bələdçilik etmək show a way to smb. verb general
ədabazlıq etmək show affectation verb general
göyərmək show blue verb general
qayğıkeşlik göstərmək show care verb general
şücaət göstərmək show courage verb general
özünü süni aparmaq show off verb general
cilvələnmək show off verb general
qırra vermək show off verb general
televiziya ilə göstərmək show on TV verb general
xəcalətdən çıxmaq show one's gratitude verb general
razılıq etmək show one's gratitude verb general
sənəd təqdim etmək show one's papers verb general
sənəd göstərmək show one's papers verb general
iste'dadını göstərmək show one's talent verb general
dilini göstərmək show one's tongue verb general
görsənmək show oneself verb general
görükmək show oneself verb general
görünmək show oneself verb general
özünü göstərmək show oneself verb general
üz çevirmək show oneself verb general
naşükür olmaq show oneself ungrateful verb general
naşükürlük etmək show oneself ungrateful verb general
faktlarla sübut etmək show proofs verb general
qızarışmaq show red verb general
bir kəsə qapını göstərmək show smb. the door verb general
yol göstərmək show the way verb general
bir kəsə yol göstərmək show the way verb general
görsənmək show up verb general
ağarışmaq show white verb general
bir kəsin əlində əsir-yesir olmaq suffer at smb.'s hands verb general
səsvermə keçirmək take a vote verb general
barmaq qaldırmaq vote by raising one's finger verb general
birinin lehinə səs vermək vote for verb general
əllərini isitmək warm one's hands verb general
əl-üzünü yumaq wash one's hands and face verb general
əllərini qurulamaq wipe one's hands verb general
nümayiş etdirmək show verb general
seçmək vote verb general
oynamaq show verb general
cəmiyyətdə olmaq show verb general
görünmək show verb general
təqdim etmək show verb general
köməkli having many helping hands adjective general
dəbbə show-off adjective general
döyənəkli toil-hardened hands adjective general
əlidolu with the hands full adjective general
müştərək by joint hands adverb general
sürünərək on one's hands and knees adverb general
ikiəlli with one's both hands adverb general
üzünü əliylə örtmək bury one's face in one's hands phrases general
səs vermək cast a vote phrases general
mal-qara sərgisi cattle show phrases general
başqa ələ keçmək change hands phrases general
satılmaq change hands phrases general
it sərgisi dog show phrases general
pantomima dumb show phrases general
mimikalı teatr tamaşası dumb show phrases general
Əl çək! Hands off! phrases general
Əllər yuxarı! Hands up! phrases general
açıq desək... if it comes to a show-down phrases general
açıq-açığına desək... if it comes to a show-down phrases general
hər tərəfdən on all hands phrases general
cadar-cadar olmuş əllər outdoor hands phrases general
codlaşmış əllər outdoor hands phrases general
zəhmətkeş adam pair of hands phrases general
kukla tamaşası puppet-show phrases general
səsə qoymaq put to the vote phrases general
səsvermə hüququ almaq qualify for the vote phrases general
televiktorina quiz show phrases general
bir kəsə əl qaldırmaq raise one's hands to smb. phrases general
əl verib görüşmək shake hands phrases general
maraq göstərmək show an interest phrases general
afişa show bill phrases general
özündən çıxmaq show hackles phrases general
tüklərini qabardıb davaya hazır olmaq show hackles phrases general
maraq göstərmək show interest phrases general
özünü büruzə vermək show one's quality phrases general
müşayiət etmək show round phrases general
cəsarətsizlik göstərmək show the white feather phrases general
çəkinmək show the white feather phrases general
qorxaqlıq göstərmək show the white feather phrases general
qorxmaq show the white feather phrases general
ürəksizlik etmək show the white feather phrases general
ifşa etmək show up phrases general
əlini qana batırmaq steep one's hands in blood phrases general
əlini qana bulamaq steep one's hands in blood phrases general
düzəlişmək strike hands phrases general
sövdə kəsmək strike hands phrases general
razılaşmaq strike hands phrases general
səs vermək take vote phrases general
televiziya tamaşası TV show phrases general
estrada konserti variety show phrases general
estrada tamaşası variety show phrases general
yaxasını kənara çəkmək wash one's hands phrases general
əllər yuxarı hands up phrases general
dəlalət etmək show witness phrases general
bir kəsin əlində alət olmaq be an instrument in smb.'s hands phrases general
gələcək göstərər Future will show phrases general
Sizə göstərərəm! I'll show you! phrases general
caynaqlarını göstərmək show one's claws phrases general
caynaq show one's teeth phrases general
irişmək show one's teeth phrases general
qaçıb kola girmək show the white feather phrases general
ürəksizlik göstərmək show the white feather phrases general
öz taleyini özü həll etmək take one's destiny into one's hands phrases general
Faktlar göstərir ki The facts show that phrases general
vaxt göstərər Time will show phrases general
göstərmək show off phrases spoken language
camaat arasında tamaşa floor show phrases American
kukla teatrı puppet-show phrases general
cəsarət göstərmək show a bold front phrases general
ruhdan düşməmək show a bold front phrases general
hamısın göstər show all phrases computer
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
vote by a show of hands əl qaldırmaq verb general