• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для wear back to front (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
arxa back noun general
dal back noun general
kürək back noun general
evin arxasında olan bağça back-yard noun general
evin arxasında olan məhəllə back-yard noun general
həyətyanı sahə back-yard noun general
cəbhənin uzunluğu extent of front noun general
ön front noun general
qabaq front noun general
tərəf front noun general
üz front noun general
titul front-page noun general
titul vərəqi front-page noun general
geriləmə throw-back noun general
ləngimə throw-back noun general
tənəzzül throw-back noun general
yuyulandan sonra ütü tələb etməyən parçadan olan paltar wash-and-wear noun general
yuyulub geyinən paltar wash-and-wear noun general
geyilmə wear noun general
geymə wear noun general
əksqövs arc-back noun general
ard back noun general
dabandalı back noun general
müvəqqəti möhkəmlətmə back casing noun general
dal qapı back door noun general
dal qapı back entrance noun general
kürək back of a dress noun general
boyunardı back of the head noun general
peysər back of the head noun general
peysər back of the neck noun general
ard back part noun general
palan back pillow for loaders; palanduz noun general
döngə back street noun general
arxadan görünüş back view noun general
əks saçma koefisienti back-scattering factor noun general
cəbhə battle-front noun general
ricət coming back noun general
qarşı front noun general
küçə qapısı front door noun general
bağça front garden noun general
cəbhə xətti front line noun general
ön mövqe front line noun general
arpacıq front sight noun general
öndən görünüş front view noun general
üzlük kərpic front-brick noun general
cəbhəçi front-line soldier noun general
qaytarma giving back noun general
arxa home front noun general
ideoloji cabhə ideological front noun general
trikotaj knitted wear noun general
qulunc pain in one's back noun general
qaytarılma sending back noun general
bədlik set-back noun general
residiv set-back noun general
yağır sore place on the back of a horse noun general
geri dönmə come-back noun spoken language
geri qayıtma come-back noun spoken language
müdafiəçi full-back noun sport
yarımmüdafiəçi half-back noun sport
bel sümüyü back noun general
bel sütunu back noun general
onurğa back noun general
ön plan front noun general
birinci səhifə front-page noun general
dəbdə olma wear noun general
atavizm throw-back noun biological
sağalma come-back noun spoken language
yedəkləmək back up noun computer
bel back noun general
fasad front noun general
paltar wear noun general
əvəz çıxma come-back noun spoken language
əvəz vermə come-back noun spoken language
intiqam come-back noun spoken language
intiqam alma come-back noun spoken language
bir şeyin arxa tərəfi back noun general
bir şeyin dal tərəfi back noun general
birlik front noun general
cəbhə front noun general
həmrəylik front noun general
ittifaq front noun general
təşkilat front noun general
dağılma wear noun general
dağıtma wear noun general
köhnəlmə wear noun general
sürtülüb yırtılma wear noun general
yırtılma wear noun general
yırtma wear noun general
söykənəcək back noun general
dəniz kənarı front noun general
dəniz sahilindəki bulvar front noun general
sahil front noun general
sahil boyunca olan zona front noun general
davamlı olma wear noun general
möhkəm olma wear noun general
astar back noun general
astar üzü back noun general
tərs üzü back noun general
müdafiəçi back noun sport
bəyənmək back verb general
müdafiə etmək back verb general
tərəfdar çıxmaq back verb general
tərəfini saxlamaq back verb general
qaytarmağa məcbur etmək bring back verb general
qaytarmaq bring back verb general
geri çağırmaq call back verb general
geri qaytarmaq carry back verb general
qayıtmaq come back verb general
budamaq cut back verb general
budanmaq cut back verb general
kəsmək cut back verb general
geri çəkilmək draw back verb general
əl çəkmək draw back verb general
geri çəkilmək fall back verb general
çəkilmək fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back on verb general
boğmaq force back verb general
gizlətmək force back verb general
saxlamaq force back verb general
birinci səhifədə dərc etmək front-page verb general
bərpa etmək give back verb general
qaytarmaq give back verb general
geriyə qayıtmaq go back verb general
həvəsi olmamaq hang back verb general
yolu kəsmək head back verb general
qabağını kəsmək head back verb general
yolunu bağlamaq head back verb general
cavabını vermək hit back verb general
zərbəyə zərbə ilə cavab vermək hit back verb general
özünü saxlamaq hold back verb general
nəfsini saxlamaq hold back verb general
çəkinmək hold back verb general
tutmaq rein back verb general
saxlamaq rein back verb general
geyinmək wear verb general
geymək wear verb general
tərəfdar olmaq back up verb general
dəstəkləmək back up verb general
qayıtmaq be back verb general
qalmaq be left back verb general
laxlatmaq bend back and forth verb general
belini əymək bend one's back verb general
geri gətirmək bring back verb general
belində daşımaq carry smth. on one's back verb general
arxaya qayıtmaq come back verb general
evə dönmək come back home verb general
kor-peşman geri qayıtmaq come back in distress verb general
qənşərə çıxmaq come out the front verb general
dartınmaq draw back verb general
əsaslanmaq fall back verb general
qaçıb yanına gəlmək fall back verb general
çıxmaq front verb general
qayıtmaq get back verb general
quluncunu qırmaq give a massage one's back verb general
dala vermək give back verb general
qayıtmaq go back verb general
dəbbələmək go back on one's bargain verb general
dəbbəlik etmək go back on one's bargain verb general
sözündən dönmək go back on one's word verb general
cığallamaq go back on one's word verb general
qulunc olmaq have pain in one's back verb general
ipini yığmag hold back verb general
ləngitmək hold back verb general
belinin əymək hunch one's back verb general
dartınmaq jerk back verb general
dala salmaq keep back verb general
gizləmək keep back verb general
çıxmaq keep back verb general
irəlidən baxmaq look at the front verb general
qabaqdan baxmaq look at the front verb general
geri baxmaq look back verb general
geri addım atmaq make a step back verb general
gölləşmək pond back verb general
saatı geri çəkmək put a clock back verb general
stenoqramı oxumaq read shorthand back verb general
geri göndərmək send back verb general
qaytarmaq send back verb general
qaytarılmaq send be sent back verb general
geriyə oturmaq set back verb general
dala oturmaq sit back verb general
dal-dala yatmaq sleep back to back verb general
dala durmaq stand back verb general
dala çəkilmək step back verb general
zərbəyə cavab vermək strike back verb general
bədlik basmaq suffer a set-back verb general
dalı üstə üzmək swim on one's back verb general
arxası üstə üzmək swim on one's back verb general
qabaqdan baxmaq take a front view verb general
dala götürmək take back verb general
xatırlatmaq take back verb general
sözünü dala götürmək take back one's words verb general
sözünü geri götürmək take back one's words verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
quyruqda sürünmək trail along at the back verb general
qanırılmaq turn back verb general
bilərzik geymək wear a bracelet verb general
papaq goymaq wear a hat; papaqlı verb general
qalstuk bağlamaq wear a tie verb general
parik qoymaq wear a wig verb general
keçmək wear away verb general
qara geyinmək wear black verb general
dəf etmə wear down verb general
pozulmaq wear down verb general
yormaq wear down verb general
eynək geymək wear glasses verb general
gözlük geyinmək wear glasses verb general
köhnəlib yırtılmaq wear into holes verb general
kəsilmək wear off verb general
uzanmaq wear on verb general
keçmək wear on verb general
canını üzmək wear out verb general
dağıtmaq wear out verb general
köhnəltmək wear out verb general
geyib köhnəltmək wear out verb general
yırtıb-dağıtmaq wear out verb general
yırtmaq wear out verb general
dəyərsiz hala düşmək wear out verb general
sandal geymək wear sandals verb general
yırtılmaq wear through verb general
şalvar geymək wear trousers verb general
geri vermək back verb general
xatırlatmaq bring back verb general
yada salmaq bring back verb general
geri götürmək call back verb general
geri qayıtmaq carry back verb general
geriyə nəzər salmaq carry back verb general
istinad etmək fall back on verb general
əsaslanmaq fall back on verb general
bir şeyin qarşısında olmaq front verb general
birinci səhifədə çıxmaq front-page verb general
dala qalmaq hang back verb general
ger qalmaq hang back verb general
tutmaq hold back verb general
saxlamaq hold back verb general
qabağını almaq hold back verb general
taxmaq wear verb general
əks istiqamətdə hərəkət eləmək back verb general
dala-dala getmək back verb general
ləğv etmək call back verb general
cürət etməmək hang back verb general
qorxaqlıq göstərmək hang back verb general
qoymaq wear verb general
tıxanmaq back up verb general
tıxaclanmaq back up verb general
xatırlamaq call back verb general
yada salmaq call back verb general
saxlamaq wear verb general
geriyə getmək back up verb general
geriyə hərəkət etmək back up verb general
telefonla zəng etmək call back verb general
baxmaq front verb general
yönəldilmiş olmaq front verb general
gəzdirmək wear verb general
görkəmi olmaq wear verb general
görünüşü olmaq wear verb general
dağılmaq wear verb general
geyilmək wear verb general
yırtılmaq wear verb general
dağıtmaq wear verb general
sürtmək wear verb general
yumaq wear verb general
yuyub aparmaq wear verb general
davamlı olmaq wear verb general
əldən düşmək wear verb general
əldən salmaq wear verb general
yormaq wear verb general
başa çatmaq wear verb general
yaxınlaşmaq wear verb general
arxa back adjective general
dal back adjective general
daldakı back adjective general
geridəki back adjective general
mütərəqqi front-rank adjective general
qabaqcıl front-rank adjective general
cəbhə front adjective general
ön front adjective general
öndəki front adjective general
qabaqdakı front adjective general
qabaqdan front adjective general
yağırlı having a sore place on the back adjective general
öndəki in front adjective general
yağırlı with a sore place on the back adjective general
uzaq back adjective general
əla front-rank adjective general
ən yaxşı front-rank adjective general
lap yaxşı front-rank adjective general
əks back adjective general
tərs back adjective general
köhnə back adjective general
qabaq front adjective general
dala back adverb general
geri back adverb general
geriyə back adverb general
çiynində pick-a-back adverb general
dalında pick-a-back adverb general
arxada at the back adverb general
qabaqdan at the front adverb general
irəlidən at the front adverb general
arxa back adverb general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
wear back to front Paltarı naavand ğeymək verb general