• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для white bread (233 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
çörək bread noun general
çörək məmulatı bread-stuff noun general
taxıl bread-stuff noun general
un bread-stuff noun general
çörək kartoçkası bread-ticket noun general
ailə başçısı bread-winner noun general
ailəni dolandıran bread-winner noun general
kərpic şəkilli çörək brick-bread noun general
ağ çörək wheat-bread noun general
buğda çörəyi wheat-bread noun general
ağ kömür white-coal noun general
su enerjisi white-coal noun general
qırov white-frost noun general
Ağ Ev White-House noun general
əhəng məhlulu white-lime noun general
ağ ət white-meat noun general
ağ qalstuk white-tie noun general
bir qırıq çörək a piece of bread noun general
ağ-qara fotoqrafiya black and white photography noun general
bərəkət bread noun general
nan bread noun general
buterbrod bread and butter noun general
yağ çörək bread and butter noun general
yağ-çörək bread and butter noun general
yaxma bread and butter noun general
yaxmac bread and butter noun general
duz-çörək bread and salt noun general
çörək kvası bread kvass noun general
təpitmə bread poultice noun general
çörək talonu bread ticket noun general
çörəkqabı bread-basket noun general
çörəkdaşıyan bread-carrier noun general
çörəkqabı bread-plate noun general
çörəksatan bread-seller noun general
çörəkağacı bread-winner noun general
kərpic çörək brick-bread noun general
çörək ovuğu crumb of bread noun general
gündəlik çörək daily bread noun general
ruzi daily bread noun general
pəhriz çörəyi diet-bread noun general
fətir flat bread noun general
külfə for baking bread noun general
alabişmiş çörək half-baked bread noun general
alapaça horse with white spots on the thigh noun general
sac iron disk for baking bread noun general
yuxa kind of thin flat bread baked by rolling dough noun general
yayma kind of thin flat bread baked by rolling dough noun general
bir lomba çörək lump of bread noun general
loğma piece of bread noun general
ağ bulud layları puffs of white clouds noun general
çovdar çörəyi rye bread noun general
bir parça çörək slice of bread noun general
white noun general
ağlar White noun general
qənd çuğunduru white beet noun general
ağ kömür white coal noun general
şahbaz white falcon noun general
ağqvardiyaçı White Guard noun general
ağlar White Guards noun general
ağ tut white mulberry noun general
bəyaz gecələr white nights noun general
ağ yağ white oil noun general
qış olimpiadası White Olympiad noun general
ağ qovaq white poplar noun general
ağ duda white soot noun general
uayt-spirit white spirit noun general
ağdaş white stone noun general
ağbalıq white sturgeon noun general
ağsöyüd white willow noun general
ağ şərab white wine noun general
ala balıq white-fish noun zoological
silviya quşu white-throat noun zoological
ABŞ hökuməti White-House noun figurative meaning
frak white-tie noun figurative meaning
çillənmək be covered with white spots verb general
qansızlaşdırmaq bleed white verb general
çilləmək cover with white spots verb general
çörək doğramaq crumble bread verb general
ruzi qazanmaq earn one's daily bread verb general
gəvələmək eat bread verb general
çörəkləmək feed on bread verb general
çörəkləmək give bread verb general
çörəkpulu qazanmaq make one's bread verb general
bir kəsi duz-çörəklə qarşılamaq meet smb. with an offering of bread and salt verb general
ağarışmaq show white verb general
doğramaq slice bread verb general
duz-çörəyə and içmək swear on bread and salt verb general
ağarmaq turn white verb general
bəyazlanmaq turn white verb general
solub-ağarmaq turn white losing color verb general
közərtmək white-hot: make white-hot verb general
ağ-qara black-and-white adjective general
barışmaz black-and-white adjective general
qəti black-and-white adjective general
white adjective general
ləkəsiz white-handed adjective general
namuslu white-handed adjective general
təmiz white-handed adjective general
vicdanlı white-handed adjective general
ağsaçlı white-headed adjective general
çal white-headed adjective general
bərk közərdilmiş white-hot adjective general
bərk közərmiş white-hot adjective general
bərk qızardılmış white-hot adjective general
bərk qızmış white-hot adjective general
aciz white-livered adjective general
ağciyər white-livered adjective general
qorxaq white-livered adjective general
ağ-qara black and white adjective general
ala-qara black-white adjective general
çil covered with white spots adjective general
ruzili having bread adjective general
ruzisiz having no bread adjective general
əsrimiş in a white rage adjective general
ağappaq lily white adjective general
ağtəhər off-white adjective general
ağappaq pure white adjective general
dümağ pure white adjective general
ağappaq snow-white adjective general
apağ snow-white adjective general
bəmbəyaz snow-white adjective general
qar kimi bəyaz snow-white adjective general
dümağ snow-white adjective general
qar kimi ağ snow-white adjective general
acıtmasız çörək unleavened bread adjective general
bayaz white adjective general
bəyaz white adjective general
ağbəniz white-faced adjective general
ağsifət white-faced adjective general
ağüzlü white-faced adjective general
aybəniz white-faced adjective general
ağsaç white-haired adjective general
ağbaş white-haired adjective general
ağbaş white-headed adjective general
közərmiş white-hot adjective general
ağyal white-mane adjective general
ağdərili white-skinned adjective general
ağzolaq white-striped adjective general
təpəcik with a white spot on the forehead adjective general
kontor white-collar adjective spoken language
rəngi qaçmış white adjective general
solğun white adjective general
solmuş white adjective general
açıq rəngli white-headed adjective general
sarışın white-headed adjective general
bərk cinlənmiş white-hot adjective general
bərk qeyzlənmiş white-hot adjective general
bərk qəzəblənmiş white-hot adjective general
cin atına minmiş white-hot adjective general
çal white adjective general
şəffaf white adjective general
təmiz white adjective general
ləkəsiz white adjective general
müqəddəs white adjective general
pak white adjective general
qərəzsiz white adjective general
zərərsiz white adjective general
ziyansız white adjective general
alicənab white adjective spoken language
düz white adjective spoken language
namuslu white adjective spoken language
ağ dərili white adjective general
ölü kimi ağappaq as white as a ghost phrases general
ölü sifəti kimi as white as a ghost phrases general
kağız kimi ağ as white as a sheet phrases general
cin atına minəndə at a white heat phrases general
cin başına vuranda at a white heat phrases general
cinlənəndə at a white heat phrases general
cin atına minəndə at white heat phrases general
cin başına vuranda at white heat phrases general
cinlənəndə at white heat phrases general
qanını sormaq bleed white phrases general
üzmək bleed white phrases general
əldən salmaq bleed white phrases general
yavanlıq bread and butter phrases general
yağ çörək bread and butter phrases general
bir kəslə çörək kəsmək break bread with somebody phrases general
bir kəslə süfrə yoldaşı olmaq break bread with somebody phrases general
ələnməmiş undan bişirilmiş çörək brown bread phrases general
çovdar çörəyi brown bread phrases general
yaşamaq üçün vasitə daily bread phrases general
gündəlik tələbat daily bread phrases general
gündəlik çörək daily bread phrases general
uzun baton French bread phrases general
o fərasətli, arif oğlandır çörəyi qulağına yemir he knows which side his bread is buttered phrases general
öz çörəyini kəsmək quarrel with one's bread and butter phrases general
xəmrəsiz çörək quick-bread phrases general
cəsarətsizlik göstərmək show the white feather phrases general
çəkinmək show the white feather phrases general
qorxaqlıq göstərmək show the white feather phrases general
qorxmaq show the white feather phrases general
ürəksizlik etmək show the white feather phrases general
boyat çörək stale bread phrases general
tikəsini əlindən almaq take the bread phrases general
başına vurub çörəyini əlindən almaq take the bread phrases general
ölü kimi ağappaq white as death phrases general
əcaib adam white crow phrases general
qorxaqlıq white feather phrases general
ağ bayraq white flag phrases general
parlamentyor white flag phrases general
acıq white fury phrases general
hiddət white fury phrases general
qeyz white fury phrases general
qəzəb white fury phrases general
ağ üzüm white grape phrases general
ağ barıt white gunpowder phrases general
tüstüsüz barıt white gunpowder phrases general
zərərsiz yalan white lie phrases general
gündüz işığı white light phrases general
yuxusuz gecə white night phrases general
təntənəli nahar white-tie dinner phrases general
qaçıb kola girmək show the white feather phrases general
ürəksizlik göstərmək show the white feather phrases general
kiminsə çörəyini əlindən almaq take the bread out of smb.'s mouth phrases general
müqəddəs yalan white lie phrases general
buynuzcuqlu seratoniya St. Johns bread phrases botanical
köpüklü dalğalar white horses phrases figurative meaning
ağ sıyıq white pulp phrases anatomical
Soğan olsun, nəqd olsun Half a loaf is better than no bread at phrases proverb
ağ balıq white whale phrases zoological
qütb delfini white whale phrases zoological
bütün pulunu çəkmək bleed white phrases general
əlindən almaq bleed white phrases general
danışıq üçün bir tikə çörək bread and butter phrases general
çörək ağacı bread and butter phrases general
bir kəsin qonaqpərvərliyindən sui-istifadə etmək break bread with somebody phrases general
duzsuz xəmirdən bişirilmiş peçenye quick-bread phrases general
şit xəmirdən bişirilmiş peçenye quick-bread phrases general
ağciyər white feather phrases general
qorxaq white feather phrases general
qərəzsiz mühakimə white light phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
white bread ağ çörək noun general
white bread buğda çörəyi noun general