• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для word (98 резултатов)
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
word kəlmə isim ümumi
word söz isim ümumi
word kəlam isim ümumi
word ərz isim ümumi
word nitq isim ümumi
word danışıq isim ümumi
word fikir isim ümumi
word mülahizə isim ümumi
word qeyd isim ümumi
word rəy isim ümumi
word məsləhət isim ümumi
word vəd isim ümumi
word əmr isim ümumi
word göstəriş isim ümumi
word parol isim ümumi
word məxfi söz isim ümumi
word çağırış isim ümumi
word şüar isim ümumi
word münasib sözlər seçmək fel ümumi
word sözlərlə ifadə etmək fel ümumi
subordinate word tabe söz isim ümumi
word-building sözyaratma isim ümumi
word-play cinas isim ümumi
half-word eyham isim ümumi
word-play kalambur isim ümumi
word-building sözdüzəltmə isim linguistic
swear-word söyüş isim ümumi
word-play söz oyunu isim ümumi
nonce-word ancaq müəyyən sahədə işlənən söz isim linguistic
basic word stock əsas lüğət fondu isim ümumi
man of one's word sözübütöv adam isim ümumi
in one word bir kəlmə isim ümumi
word-changing suffixes formadüzəlici şəkilçilər isim ümumi
word order sözlərin düzülüşü isim ümumi
form-word köməkçi nitq hissəsi isim linguistic
proper word lazımi söz isim ümumi
swear-word danlaq isim ümumi
word-painting obrazlı təsvir isim ümumi
word-order söz sırası isim linguistic
word-building söz yaradıcılığı isim linguistic
word-changing sözdəyişdirmə isim ümumi
word-formation sözdüzəltmə isim linguistic
half-word üstüörtülü söz isim ümumi
refuse to utter a word inadla susmaq fel ümumi
break one's word vədəxilaf olmaq fel ümumi
break one's word dağallıq etmək fel ümumi
go back on one's word sözündən dönmək fel ümumi
be sent a word ismarlanmaq fel ümumi
put in a word söz salmaq fel ümumi
build a word söz düzəltmək fel ümumi
give one's word söz vermək fel ümumi
keep one's word sözündə durmaq fel ümumi
go back on one's word cığallamaq fel ümumi
be as good as one's word sözübütöv olmaq fel ümumi
cavil at every word hər sözə qulp qoymaq fel ümumi
pervert smb.'s word bir kəsin sözünü təhrif etmək fel ümumi
send word ismarlamaq fel ümumi
seek for a word söz axtarmaq fel ümumi
utter a word cınqırını çıxartmaq fel ümumi
word-formative söztörədici sifət ümumi
word-changing sözdəyişdirici sifət ümumi
word-building sözdüzəldici sifət ümumi
word for word hərfi sifət ümumi
keeping one's word sözübütöv sifət ümumi
mum's the word öz aramızdı zərf idiomatic
word for word eynən zərf ümumi
word for word kəlmə-kəlmə zərf ümumi
on one's bare word dəlilsiz-sübutsuz zərf ümumi
by word of mouth şifahi zərf ümumi
word by word söz-söz zərf ümumi
word by word sözbəsöz zərf ümumi
word for word hərf-hərf zərf ümumi
give word söz vermək phrases ümumi
warm word yağlı söz phrases rude word
get a word in edgeways araya söz qatmaq phrases ümumi
synonymous word sinonim söz phrases ümumi
watch word məxfi söz phrases ümumi
pass one's word for smth. bir şeyə zamin olmaq phrases ümumi
Many a true word is spoken in jest Sözün doğrusunu zarafatla deyərlər phrases proverb
He hasn't a word throw at a dog Onun ağzından kəlbətinlə bir kəlmə də söz çəkmək olmaz phrases ümumi
adopted word alınma söz phrases ümumi
in the narrow sense of the word sözün dar mənasında phrases ümumi
word to the wise arifə bir işarə phrases ümumi
get a word in edgeways söhbətə söz qatmaq phrases ümumi
last word in smth. son moda phrases ümumi
sharp word acı söz phrases ümumi
Upon my word! Vicdanım haqqı! phrases ümumi
word wrap sətirdən-sətirə keçirmə phrases computer
last word on smth. son moda phrases ümumi
sharp word toxunan söz phrases ümumi
word in season vaxtında deyilmiş söz phrases ümumi
hit right word münasib söz tapmaq phrases ümumi
rusty word paslı söz phrases ümumi
watch word parol phrases ümumi
sugar one's word sözünü şirinləşdirmək phrases ümumi
last word in smth. son söz phrases ümumi
last word on smth. son söz phrases ümumi
He hasn't a word throw at a dog O, danışmaq belə istəmir phrases ümumi