• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для work (282 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee for Work with Religious Organizations phrases general
Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsi State Committee on Work with Diaspora phrases general
Английский Азербайджанский Грамматическая кат. Лексическая кат.
all-work hər cür ev işi ilə məşğul olan noun general
basket-work səbətçilik məlumatı noun general
hack-work cansıxıcı iş noun general
hack-work maraqsız iş noun general
night-work axşam işi noun general
night-work gecə işi noun general
open-work incə parça noun general
open-work zərif parça noun general
open-work merejka noun general
team-work briqada işi noun general
time-work günəmuzd iş noun general
wage-work muzdlu əmək noun general
work əmək noun general
work noun general
work məşğuliyyət noun general
work-basket əl işləri üçün zənbil noun general
work-book icmal noun general
work-book konspekt noun general
work-shy avara noun general
work-shy işdən boyun qaçıran noun general
work-shy tənbəl noun general
work-table əl işləri stolu noun general
work-table iş stolu noun general
ability to work əmək qabiliyyəti noun general
ability to work işəyararlıq noun general
absence from work proqul noun general
amateurish work kustarlıq noun general
banal work şablon əsər noun general
brain work zehni əmək noun general
careless work xaltura noun general
clerical work kargüzarlıq noun general
creative work yaradıcılıq noun general
explanatory work izahat işi noun general
extra work xaltura noun general
guess-work fəhm noun general
person attached to some work təhkimçi noun general
piece-work işəmuzdçuluq noun general
piece-work payment işəmuzd əmək haqqı noun general
plaster work suvaq işi noun general
practical work praktikum noun general
reference from place of work iş yerindən xarakteristika noun general
restoration work bərpaçılıq işləri noun general
scientific work elmi iş noun general
seaman's work matrosluq noun general
shock work zərbəçilik noun general
social work içtimai fəaliyyət noun general
social work ictimai iş noun general
stableman's work mehtərlik noun general
stereotyped work şablon əsər noun general
two-shift work ikinövbəli iş noun general
unevenness of work işin qeyri-ritmiliyi noun general
unpaid work biyar noun general
volume of work işin həcmi noun general
work peşə noun general
work of a housemaid kənizlik noun general
work of an ass driver eşşəkçilik noun general
work-book əmək kitabçası noun general
work-day əməkgünü noun general
work-day clothes gündəlik paltar noun general
team-work əməkdaşlıq noun general
work davranış noun general
work hərəkət noun general
work-book görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri noun general
team-work qarşılıqlı kömək noun general
work-book tapşırıqlar məcmuəsi noun general
work əsər noun general
team-work müntəzəmlik noun sport
team-work uyğunluq noun sport
work əməl noun general
work məhsul noun general
work məmulat noun general
co-work birgə işləmək verb general
co-work əməkdaşlıq etmək verb general
work işləmək verb general
work məşğul olmaq verb general
be absent from work proqul etmək verb general
be out of work işsiz olmaq verb general
become soft from lack of work xamlamaq verb general
cause smb. to work çalışdırmaq verb general
cause smb. to work hard tərlətmək verb general
cause to work işlətmək verb general
come to work işə çıxmaq verb general
do no work girləmək verb general
do practical work təcrübə keçmək verb general
go to work işə getmək verb general
go to work girmək verb general
go to work işə girmək verb general
go to work every other day işə günaşırı getmək verb general
guess-work: do smth. by guess-work bir şeyi bəxtəbəxt etmək verb general
leave work işdən getmək verb general
liven up the work işi fəallaşdırmaq verb general
make short work hesablaşmaq verb general
set to do some work girişmək verb general
set to work girişdirmək verb general
work çalışmaq verb general
work iş tutmaq verb general
work as a boatman qayıqçılıq etmək verb general
work as a carter arabaçılıq etmək verb general
work as a clerk kargüzar işləmək verb general
work as a farmhand rəncbərlik etmək verb general
work as a farrier nalbəndlik etmək verb general
work as a housekeeper anbardarlıq etmək verb general
work as a housemaid kənizlik etmək verb general
work as a laboratory assistant laborantlıq etmək verb general
work as a miller dəyirmançılıq etmək verb general
work as a plasterer suvaqçılıq etmək verb general
work as a rafter salçılıq etmək verb general
work as a servant qulluqçuluq etmək verb general
work as a watch-maker saatsazlıq etmək verb general
work as a weigher tərəziçilik etmək verb general
work at a factory fabrikdə işləmək verb general
work at a factory istehsalatda işləmək verb general
work at a plant istehsalatda işləmək verb general
work at night gecə işləmək verb general
work be worked out işlənilmək verb general
work buttonhole ilgək açmaq verb general
work by the day günəmuzd işləmək verb general
work collectively kollektiv işləmək verb general
work competing in speed bəhsəbəhs işləmək verb general
work for hire muzdla işləmək verb general
work hard gərgin işləmək verb general
work hard ciddi işləmək verb general
work hard külüng çalmaq verb general
work hard özünü oda-közə atmaq verb general
work hard zəhmətə qatlaşmaq verb general
work harmoniously ahəngdar işləmək verb general
work in concert əlbir işləmək verb general
work in vain boş-boş işləmək verb general
work inspiredly ilhamla işləmək verb general
work like a slave qul kimi işləmək verb general
work like a slave öküz kimi işləmək verb general
work marvels xariqə yaratmaq verb general
work on a book kitab üzərində işləmək verb general
work on a dissertation dissertasiya üzərində işləmək verb general
work out həll etmək verb general
work out hasilə gətirmək verb general
work out işləyib hazırlamaq verb general
work out a plan plan tərtib etmək verb general
work slowly ləng işləmək verb general
work together bahəm işləmək verb general
work together bərabər işləmək verb general
work up emal etmək verb general
work up işləyib hazırlamaq verb general
work very quietly arxayınca işləmək verb general
work with favor özünü şəhid etmək verb general
work with will güc vermək verb general
work with zeal cəhdlə işləmək verb general
work with zeal bərki işləmək verb general
work with zeal qeyrətlə işləmək verb general
work with zeal səylə çalışmaq verb general
work with zeal səylə işləmək verb general
work işi olmaq verb general
work vəzifəsi olmaq verb general
work hərəkətdə olmaq verb general
work saz olmaq verb general
work kömək etmək verb general
work təsir etmək verb general
work yardım etmək verb general
work acımaq verb general
work qıcqırmaq verb general
work turşumaq verb general
work hərəkətə gətirmək verb general
work işə salmaq verb general
work işlətmək verb general
work hopmaq verb general
work özünə yol açmaq verb general
work soxulub keçmək verb general
work yarıb keçmək verb general
work səbəb olmaq verb general
work törətmək verb general
work yaratmaq verb general
work müəyyən forma vermək verb general
work naxış çəkmək verb general
work naxış tikmək verb general
work naxış vurmaq verb general
work toxumaq verb general
work hesablamaq verb general
work hesablayıb tapmaq verb general
work həll etmək verb general
work aldatmaq verb spoken language
work fırıldaqla almaq verb spoken language
work fırıldaqla qopartmaq verb spoken language
work-worn ağır işdən əldən düşmüş adjective general
work-worn ağır işdən gücdən düşmüş adjective general
work-worn çox yorğun adjective general
work-worn tabsız adjective general
work-worn yorulmuş adjective general
able to work işəyarar adjective general
crochet-work toxunuş adjective general
work əmək adjective general
after work işdən sonra adverb general
at one's work iş başında adverb general
guess-work: by guess-work baxtabaxt adverb general
dry work ağır iş phrases general
get the work done işi qurtarmaq phrases general
get to work işə başlamaq phrases general
glass work şüşə istehsalı phrases general
good day's work düzgün iş görmə phrases general
good day's work pis işləmə phrases general
home work ev tapşırığı phrases general
It won't work Belə olmaz phrases general
It won't work Bu nömrə keçməz phrases general
out of work işsiz phrases general
piece of work əsər phrases general
piece of work phrases general
Quick at meat quick at work Dilinə görə dilçəyi də var phrases general
set to work işə başlamaq phrases general
set to work işə girişmək phrases general
thirsty work çətin iş phrases general
work against time zamana qarşı yarışmaq phrases general
work at high pressure ciddiyyətlə işləmək phrases general
work at high pressure var gücü ilə işləmək phrases general
work away işləməkdə davam etmək phrases general
work for peace sülhə can atmaq phrases general
work in nüfuz etmək phrases general
work in özünə yol açmaq phrases general
work in sirayət etmək phrases general
work like a navvy öküz kimi işləmək phrases general
work like a nigger öküz kimi işləmək phrases general
work like a trojan cidd-cəhdlə işləmək phrases general
work like a trojan səylə çalışmaq phrases general
work of art incəsənət əsəri phrases general
work off qurtarmaq phrases general
work off xilas olmaq phrases general
work on işləməkdə davam etmək phrases general
work one's will istədiyi kimi hərəkət etmək phrases general
work one's will istədiyinə nail olmaq phrases general
work one's will öz bildiyi kimi hərəkət etmək phrases general
work one's will upon smb. başqasını iradəsinə tabe etmək phrases general
work out həll etmək phrases general
work out a plan plan hazırlamaq phrases general
work out a problem məsələni həll etmək phrases general
work out a problem problemi həll etmək phrases general
work over üzərində təzədən işləmək phrases general
work over üzərində təzədən tərtib etmək phrases general
work round dönmək phrases general
work round istiqamətini dəyişmək phrases general
work up hazır görkəm vermək phrases general
work up işləmək phrases general
work up işləyib hazırlamaq phrases general
work up a reputation hörmət qazanmaq phrases general
work up a reputation nüfuz qazanmaq phrases general
voluntary unpaid work on days off iməcilik phrases general
clerical work kargüzarlıq phrases general
work tooth and nail çalışmaq phrases general
work tooth and nail işləmək phrases general
work wonders möcüzələr yaratmaq phrases general
glass work şüşə məmulatı phrases general
piece of work çətin iş phrases general
work in müvafiq gəlmək phrases general
work in uyğun gəlmək phrases general
work off satıb qurtarmaq phrases general
work off satıb sovmaq phrases general
work off satmaq phrases general
work out a problem işləyib hazırlamaq phrases general
work out a problem rəqəm vermək phrases general
work out a problem sitat vermək phrases general
work out a problem tərtib etmək phrases general
work out a problem tutmaq phrases general
work up oyatmaq phrases general
work up qəsdən sövq etmək phrases general
work up qızışdırmaq phrases general
work up şiddətləndirmək phrases general
work up təhrik etmək phrases general
work up törətmək phrases general
piece of work dava-dalaş phrases general
piece of work qalmaqal phrases general
piece of work səs phrases general
piece of work səs-küy phrases general
work off tökmək phrases general
work out a problem müvəffəqiyyətli olmaq phrases general
work out a problem real olmaq phrases general
work out a problem yaxşı işlənmək phrases general
work up əldə etmək phrases general
work up nail olmaq phrases general
work up qazanmaq phrases general
work offline müstəqil işləmək phrases computer
work offline oflayn işləmək phrases computer
work ictimai işlər plural general
work mexanizm plural general
vero