• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для world peace council (178 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
sovet council noun general
şura council noun general
əmin-amanlıq peace noun general
sülh peace noun general
sülh pozan peace-breaker noun general
sülh zamanı peace-time noun general
aləm world noun general
dünya world noun general
kainat world noun general
düz-dünya all over the world noun general
dünya-aləm all the world over noun general
heyvanat aləmi animal world noun general
sülhün istinadgahı bulwark of peace noun general
Nazirlər Soveti Council of Ministers noun general
sülh haqqında dekret Decree on Peace noun general
sülh göyərçini dove of peace noun general
axırzaman end of the world noun general
qiyamət end of the world noun general
əbədi dinclik eternal peace noun general
mənəvi aləm inner world noun general
əhli-dünya man of the world noun general
cəhənnəm nether world noun general
axirət next world noun general
axirət other world noun general
sükunət peace noun general
sülh hərəkatı peace movement noun general
ruhi sakitlik peace of mind noun general
sülh danışıqları peace talks noun general
sazişçi peace-maker noun general
barışdırıcı peace-maker noun general
əmin-amanlıq dövrü peace-time noun general
elmi ictimaiyyət scientific world noun general
təhlükəsizlik Şurası Security Council noun general
separat sülh separate peace noun general
sülhün dayağı stronghold of peace noun general
dünya-aləm the whole world noun general
dünya səfəri tour round the world noun general
ərz world noun general
cahan world noun general
işıqlı dünya world noun general
varlıq world around noun general
dünya çempionu world champion noun general
ümumdünya konqresi world congress noun general
Ümumdünya demokratik gənclər federasiyası World Federation of Democratic Youth noun general
demokrat gənclərin ümumdünya federasiyası World Federation of Democratic Youth noun general
həmkarlar təşkilatlarının ümumdünya federasiyası World Federation of Trade Unions noun general
dünyabaxışı world outlook noun general
dünyagörüşü world outlook noun general
dünya görüşü world outlook noun general
ümumdünya sülh şurası World Peace Council noun general
ümumdünya əhəmiyyəti world significance noun general
dünya səyahəti world tour noun general
məsləhət council noun general
məsləhətləşmə council noun general
müzakirə council noun general
sülh müqaviləsi peace noun general
cəmiyyət world noun general
Nazirlər Soveti Council of Ministers noun general
asayişi pozan şəxs peace-breaker noun law
afaq world noun figurative meaning
asayiş peace noun general
dinclik peace noun general
rahatlıq peace noun general
sakitlik peace noun general
müəyyən fəaliyyət dairəsi world noun general
dünyagörüşü world noun general
həyata baxış world noun general
bir qalaq world noun general
bir topa world noun general
bir yığın world noun general
çoxlu world noun general
başqa planetlər world noun general
axirət world noun religion
bir kəsin sakitliyini pozmaq break smb.'s peace verb general
bir kəsin dincliyini pozmaq break smb.'s peace and quiet verb general
iğtişaş törətmək disturb the peace verb general
farağat durmamaq have no peace verb general
rahatlığı olmamaq have no peace verb general
bir kəsi dinc buraxmaq leave smb. in peace verb general
sülh şəraitində yaşamaq live at peace verb general
dinc yaşamaq live in peace and quiet verb general
sülh bağlamaq make peace verb general
sülh siyasəti yeritmək pursue a peace policy verb general
sülhün keşiyində durmaq stand on guard of peace verb general
dünyanı gəzmək travel all over the world verb general
sülhpərvər peace-lover adjective general
sülhsevər peace-lover adjective general
sülhpərvər peace-loving adjective general
sülhsevər peace-loving adjective general
həyata inamını itirən world-weary adjective general
həyatdan bezikmiş world-weary adjective general
həyatdan iyrənmiş world-weary adjective general
həyatdan yorulmuş world-weary adjective general
dünyada tanınmış world-wide adjective general
sülh peace adjective general
sülhpərəst peace-loving adjective general
sülhsevən peace-loving adjective general
cahanşümul world adjective general
dünyada məşhur world-famed adjective general
dünya şöhrətli world-famed adjective general
bütün cahanda all over the world adverb general
istisnasız olaraq hamı all world and his wife phrases general
Amerika Təhsil Şurası American Council of Education phrases general
sülh şəraitində olmaq be at peace phrases general
göyün yeddinci qatında olmaq be on top of the world phrases general
lül qəmbər blind to the world phrases general
lül atəş blind to the world phrases general
tam sərxoş blind to the world phrases general
sülh tərəfdarı champion of peace phrases general
düşkünləşmək come down in the world phrases general
düşmək come down in the world phrases general
əvvəlki vəziyyətini itirmək come down in the world phrases general
mənsəbə çatmaq come up in the world phrases general
şura iclası council board phrases general
şuranın iclas zalı council chamber phrases general
şuranın iclas zalı council hall phrases general
Hərbi Şura Council of War phrases general
bərk dərəcədə sərxoş drunk to the world phrases general
dəhşətli dərəcədə sərxoş drunk to the world phrases general
dünyanı dolaşmaq knock about the world phrases general
dünyanı gəzmək knock about the world phrases general
həyat təcrübəsi olmaq know the world phrases general
sülh işi matter of peace phrases general
əsla not for the world phrases general
heç bir vaxt not for the world phrases general
heç bir vəchlər not for the world phrases general
heç cür not for the world phrases general
qətiyyən not for the world phrases general
o biri dünya other world phrases general
dünya outer world phrases general
ətraf mühit outer world phrases general
sülh müqaviləsi peace treaty phrases general
sülh sazişi peace treaty phrases general
dünyada sülhü müdafiə etmək preach international peace phrases general
Gizli Şura Privy Council phrases general
mənsəbə çatmaq rise in the world phrases general
dövr-aləm səyahəti round-the-world tour phrases general
Təhlükəsizlik Şurası Security Council phrases general
göyün yeddinci qatında olmaq sit on top of the world phrases general
Birinci dünya müharibəsi The First World War phrases general
ekvator the girdle of the world phrases general
o dünya the next world phrases general
Ümundünya Səhiyyə Təşkilatı the World Health Organization phrases general
sülh müqaviləsi treaty of peace phrases general
sülh sazişi treaty of peace phrases general
dünyagörmüş qadın woman of the world phrases general
həyat təcrübəli qadın woman of the world phrases general
sülhə can atmaq work for peace phrases general
Ümumdünya Sərgisi World Fair phrases general
dünya tarixi world history phrases general
Ümumdünya Analar Təşkilatı World Organization of Mothers of All Nations phrases general
Beynəlxalq Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
Birinci dünya müharibəsi World W I phrases general
İkinci dünya müharibəsi World W II phrases general
dünya müharibəsi world war phrases general
ömürlük world without end phrases general
dünya şöhrətli world-famous phrases general
ikinci dünya müharibəsi second world war phrases general
nazirlər kabineti council of ministers phrases general
didərgin düşmək knock about the world phrases general
dünya şöhrətli world class phrases general
dünya görüşü world view phrases general
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı World Health Organization phrases general
Avropa Şurası Council of Europe phrases general
Ümumdünya Ticarət Təşkilatı World Trade Organization phrases general
Dünya Bankı World Bank phrases general
Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günü Day of Solidarity of World Azerbaijanis phrases general
dərbədər düşmək knock about the world phrases general
Yaxamı burax! Leave me in peace! phrases general
Salaməleyküm! Peace be on you! phrases general
beysbol üzrə ABŞ-ın illik yarışı world series phrases American
bütün aləm all the world and his wife phrases jocular
bütün dünya all the world and his wife phrases jocular
hamı all the world and his wife phrases jocular
sakitləşmək be at peace phrases general
əxlaqsız həyat sürmək knock about the world phrases general
pozğün həyat sürmək knock about the world phrases general
kübar qadın woman of the world phrases general