• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для xüsusi biçimli döşü açıq qara pəncək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
açıq etiraf avowal noun general
mal-qara saxlanılan yer barn noun general
qara black noun general
qara siyahı blacklist noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
mal-qara cattle noun general
açıq-yaşıl rəng celadon noun general
acıq chagrin noun general
qara bulud cloud noun general
xüsusi səlahiyyət verilmiş komissar commissioner noun general
gəzinti zamanı açıq havada hazırlanan xörək cookout noun general
meyitlərin xüsusi peçlərdə yandırılması cremation noun general
meyit yandırmaq üçün xüsusi peç cremator noun general
qara rəngli zərif parça crepe noun general
açıq itaətsizlik defiance noun general
xüsusi biçimli döşü açıq qara pəncək dinner-jacket noun general
acıq enragement noun general
acıq exasperation noun general
mal-qara üçün yem fodder noun general
acıq fret noun general
acıq furiousness noun general
acıq fury noun general
muzdlu otarılan mal-qara gisement noun general
qara barıt gunpowder noun general
tənqid və təhqirlə dolu açıq nitq harangue noun general
dağın başını alan qara bulud helm-cloud noun general
dağ döşü hillside noun general
qara yel hot-wind noun general
xüsusi hadisə instance noun general
xüsusi hal instance noun general
qara metal iron noun general
acıq irritation noun general
qara kəhrəba jet noun general
qatran kimi qara jet-black noun general
acıq malice noun general
qara lent mourning-band noun general
qara kağız mourning-paper noun general
açıq yer neckline noun general
iri buynuzlu mal-qara oxen noun general
nazik açıq zolaq pin-stripe noun general
qatran kimi qara pitch-black noun general
qurudulmuş qara gavalı prune noun general
acıq rage noun general
acıq rancour noun general
acıq resentment noun general
qara camaat ruck noun general
mal-qara oğurlayan rustler noun general
xüsusi dad savour noun general
xüsusi iy savour noun general
cızma-qara scrawl noun general
cızma-qara scribble noun general
dağın döşü slant noun general
acıq spite noun general
açıq fayton T-cart noun general
açıq uşaq arabası T-cart noun general
qara bulud thundercloud noun general
açıq parlaq saç tow-head noun general
acıq wrath noun general
cızma-qara writing noun general
açıq səhmdar cəmiyyət open joint stock company noun general
xüsusi mülkiyyətin ləğvi abolition of private property noun general
acıq anger noun general
açıq-aydın yalan barefaced lie noun general
qara mərmər basalt noun general
ağ-qara fotoqrafiya black and white photography noun general
qara kürü black caviar noun general
qara bulud black cloud noun general
qara qəhvə black coffee noun general
qara qarağat black currant noun general
qara almaz black diamond noun general
qara brilyant black diamond noun general
açıq dəniz blue water noun general
açıq-saçıqlıq boldness noun general
qara su cataract noun general
kömür kimi qara coal-black noun general
qara adam commoner noun general
qara-qorxu danger noun general
qara dark noun general
açıq-saçıqlıq dissoluteness noun general
qara-qorxu dread noun general
qara-qorxu fear noun general
qara metallurgiya ferrous industry noun general
qara metallar ferrous metals noun general
açıq etiraf frank confession noun general
açıq-saçıq həyat free and easy life noun general
qara-qorxu fright noun general
qara torpaq grave noun general
qonaq-qara guests noun general
açıq dəniz high seas noun general
qara yel hot wind noun general
qara-qorxu jeopardy noun general
qır kimi qara jet-black noun general
açıq-saçıq yaşayış licentious living noun general
qara lövhə list of shirkers noun general
qara fəhlə manual laborer noun general
qara camaat mob noun general
qara çıraq oil lamp noun general
açıq məktub open letter noun general
açıq bazar open market noun general
açıq dəniz open sea noun general
açıq heca open syllable noun general
açıq yara open wound noun general
açıq-saçıqlıq openness noun general
açıq rəngli pivə pale beer noun general
xüsusi hal particular case noun general
xüsusi əhəmiyyət particular importance noun general
qara pivə porter noun general
açıq məktub postcard noun general
xüsusi iş private affair noun general
xüsusi şəxs private person noun general
xüsusi mülkiyyət private property noun general
xüsusi müəssisə privately owned enterprise noun general
xüsusi isim proper noun noun general
qara gavalı prunes noun general
qara-qorxu risk noun general
qara su sialorrhea noun general
xüsusi yağ special oil noun general
xüsusi çəki specific weight noun general
qara-qorxu threat noun general
açıq-saçıqlıq undue familiarity noun general
qara su unhealthy water noun general
qara fəhlə unskilled worker noun general
acıq vexation noun general
qonaq-qara visitors noun general
açıq çay weak tea noun general
açıq disput apposition noun spoken language
qara qarağat blackberry noun botanical
qara ağac ebony noun botanical
qara şam larch noun botanical
qara soğan ramson noun botanical
qara ciyərin iltihabı hepatitis noun medical
qara ciyərdə daş hepatolith noun medical
qara ciyər liver noun anatomical
qara mətbəxböcəyi blackbeetle noun zoological
ətlik və südlük mal-qara granger's cattle noun agricultural
acıq ire noun poetical
açıq yer indent noun polygraph
açıq kitabın sol səhifəsi verso noun polygraph
mal-qara saxlanılan yer barnyard noun general
acıq bitterness noun general
qara boya black noun general
qara rəng black noun general
futbol üçün xüsusi ayaqqabı boot noun general
qadının döşü bust noun general
açıq-sarı rəng canary noun general
xüsusi sapla vurulmuş qabarıq naxış candlewick noun general
qara camaat crowd noun general
açıq-sarı rəng daffodil noun general
dağın döşü descent noun general
qara tikə fillet noun general
vasitələri sabit vəziyyətdə saxlamaq üçün xüsusi qurğu fin noun general
açıq-mavi rəng forget-me-not noun general
qara göbələk gith noun general
xüsusi mülkiyyət having noun general
parlaq qara rəng jet noun general
xüsusi adam personage noun general
xüsusi mülkiyyət possession noun general
açıq-sarı rəng primrose noun general
xüsusi yer tutan prominence noun general
acıq rabidity noun general
xüsusi terminologiya technology noun general
açıq tint noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
bitkilərin sarmaşması üçün xüsusi barmaqlıq trellis noun general
açıq buraxılmış saç tress noun general
acıq vehemence noun general
acıq viciousness noun general
acıq virulence noun general
acıq paddy noun spoken language
acıq venom noun figurative meaning
qara böcək gravedigger noun zoological
qara şrift bold-face noun painting
açıq havada verilən qonaqlıq barbecue noun general
qara don black noun general
açıq odda qızardılmış ət və ya balıq broil noun general
açıq yer clearing noun general
açıq kabinə cockpit noun general
obyektivin açıq qalma müddəti exposure noun general
dağın döşü gradient noun general
dağın döşü hang noun general
açıq dəniz open noun general
açıq quru sahə open noun general
qara şrift black-face noun art
qara ləkə black noun general
açıq kuzov cockpit noun general
açıq-qəhvəyi rəng hazel noun general
açıq turnir open noun general
açıq yarış open noun general
açıq imtahan exhibition noun American
açıq on noun computer
açıq fəza opening noun general
açıq yük platforması truck noun railway
açıq elan etmək avow verb general
qara rəngə boyamaq black verb general
qara siyahıya salmaq blacklist verb general
sağmal mal-qara yetişdirmək dairy verb general
açıq-açığına rədd etmək defy verb general
qara yaxmaq denigrate verb general
açıq demək disclose verb general
cızma-qara etmək doodle verb general
xüsusi əhəmiyyət vermək emphasise verb general
xüsusi nəzərə çatdırmaq emphasise verb general
mal-qara otarmaq pasture verb general
açıq boynuna almaq profess verb general
açıq etiraf etmək profess verb general
cızma-qara eləmək scrabble verb general
acıq tutmaq sulk verb general
xüsusi dərs demək tutor verb general
ağzı açıq qalmaq be amazed verb general
qara geyinmək be dressed in black verb general
ürəyi açıq olmaq be frank verb general
süfrəsi açıq olmaq be hospitable verb general
heyrətdən ağzı açıq qalmaq be open-mouthed with surprise verb general
özünü açıq-saçıq aparmaq be unduly familiar verb general
qara günə qalmaq become unhappy verb general
açıq elan etmək declare open verb general
xüsusi əmlakdan məhrum etmək dispossess verb general
qara vermək do smth. as a blind verb general
acıq vermək excite verb general
qara-qorxu gəlmək intimidate verb general
qapını açıq qoymaq leave the door open verb general
xüsusi məclisə yığışmaq meet in special session verb general
ürəyi açıq olmaq open-hearted: be open-hearted verb general
cızma-qara yazmaq scrawl verb general
qara yaxmaq slander verb general
acıq vermək stir up anger verb general
ağzı açıq qalmaq take be taken back verb general
acıq almaq take vengeance verb general
acıq çıxmaq take vengeance verb general
acıq vermək tease verb general
qara geyinmək wear black verb general
mal-qara oğurlamaq rustle verb spoken language
qara yaxmaq blacken verb general
ağzı açıq qalmaq gape verb general
cızma-qara etmək scribble verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
açıq şəkildə bildirmək pin down verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq göstərmək specify verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
xüsusi olaraq yada salmaq specify verb general
açıq olmaq fine verb general
qara-qorxu gəlmək huff verb general
xüsusi məlumat vermək tip verb general
açıq-aşkar aboveboard adjective general
bütün gecə açıq olan all-night adjective general
xüsusi backyard adjective general
açıq bare adjective general
açıq barefaced adjective general
açıq-aydın barefaced adjective general
qara black adjective general
ağ-qara black-and-white adjective general
açıq bleak adjective general
ürəyindən qara qanlar axan bleeding adjective general
göy-qara blue-black adjective general
əli-açıq bountiful adjective general
mal-qara bovine adjective general
açıq-sarı canary adjective general
kömür kimi qara coal-black adjective general
qara dark adjective general
müdafiəyə açıq defensible adjective general
açıq distinct adjective general
xüsusi distinctive adjective general
qara ağacdan hazırlanmış ebony adjective general
xüsusi nəzərə çatdırılan emphatic adjective general
xüsusi especial adjective general
açıq evident adjective general
xüsusi exceptional adjective general
xüsusi exclusive adjective general
açıq explicit adjective general
açıq-aşkar explicit adjective general
açıq exposed adjective general
açıq express adjective general
açıq fenceless adjective general
açıq forthright adjective general
açıq frank adjective general
açıq free-spoken adjective general
açıq yaşıl greenish adjective general
açıq-qəhvəyi hazel adjective general
açıq qəlbli high-hearted adjective general
bəxti qara ill-starred adjective general
açıq-saçıq indiscreet adjective general
açıq ingenuous adjective general
qara kəhrəbadan qayrılmış jet adjective general
açıq light adjective general
açıq-aşkar manifest adjective general
açıq naked adjective general
açıq obvious adjective general
açıq open adjective general
açıq üsulla əldə edilmiş opencast adjective general
açıq narıncı rəngli orangey adjective general
açıq havada yerləşən outdoor adjective general
açıq outspoken adjective general
açıq overt adjective general
açıq-aşkar overt adjective general
xüsusi particular adjective general
açıq patent adjective general
xüsusi peculiar adjective general