• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
nəzərə alınma allowance noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
xüsusi səlahiyyət verilmiş komissar commissioner noun general
meyitlərin xüsusi peçlərdə yandırılması cremation noun general
meyit yandırmaq üçün xüsusi peç cremator noun general
xüsusi biçimli döşü açıq qara pəncək dinner-jacket noun general
nəzərə çatdırma emphasis noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
xüsusi hadisə instance noun general
xüsusi hal instance noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
potensial olaraq potentially noun general
xüsusi dad savour noun general
xüsusi iy savour noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
xüsusi mülkiyyətin ləğvi abolition of private property noun general
xüsusi hal particular case noun general
xüsusi əhəmiyyət particular importance noun general
xüsusi iş private affair noun general
xüsusi şəxs private person noun general
xüsusi mülkiyyət private property noun general
xüsusi müəssisə privately owned enterprise noun general
xüsusi isim proper noun noun general
xüsusi yağ special oil noun general
xüsusi çəki specific weight noun general
nəzərə çarpdırma accentuation noun general
futbol üçün xüsusi ayaqqabı boot noun general
xüsusi sapla vurulmuş qabarıq naxış candlewick noun general
nəzərə almama evasion noun general
vasitələri sabit vəziyyətdə saxlamaq üçün xüsusi qurğu fin noun general
xüsusi mülkiyyət having noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
xüsusi adam personage noun general
xüsusi mülkiyyət possession noun general
xüsusi yer tutan prominence noun general
xüsusi terminologiya technology noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
bitkilərin sarmaşması üçün xüsusi barmaqlıq trellis noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
xoşbəxtliyə çatdırmaq bless verb general
sona çatdırmaq carry out verb general
rəsmi olaraq bildirmək certiorate verb general
başa çatdırmaq conclude verb general
başa çatdırmaq consummate verb general
başa çatdırmaq culminate verb general
dövri olaraq dəyişmək cycle verb general
bir kəsi aramsız olaraq izləmək dog verb general
xüsusi əhəmiyyət vermək emphasise verb general
xüsusi nəzərə çatdırmaq emphasise verb general
başa çatdırmaq end verb general
başa çatdırmaq finalise verb general
başa çatdırmaq finish verb general
başlanmış işi başa çatdırmaq finish up verb general
çatdırmaq furnish verb general
çatdırmaq hand over verb general
nəzərə almaq heed verb general
nəzərə almamaq ignore verb general
əlavə olaraq vermək impart verb general
fərdi olaraq səciyyələndirmək individualise verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmək induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq induct verb general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoymaq install verb general
nəzərə gətirmək jinx verb general
maksumum səviyyəyə çatdırmaq maximize verb general
rəsmi olaraq bir işi yerinə yetirmək officiate verb general
əsiri şərti olaraq azad etmək parole verb general
qısa olaraq təkrar etmək recapitulate verb general
qarşılıqlı olaraq cavab vermək reciprocate verb general
nəzərə almaq reckon with verb general
xüsusi dərs demək tutor verb general
qeyri-qanuni olaraq ələ keçirmək usurp verb general
nəzərə çarpmaq arrest smb.'s attention verb general
ərsəyə çatdırmaq bax: ərsəyə yetirmək verb general
nəzərə çarpmaq be striking verb general
bir şeyi sona çatdırmaq carry smth. through verb general
xüsusi əmlakdan məhrum etmək dispossess verb general
könüllü olaraq hərbi xidmətə getmək join up verb general
xüsusi məclisə yığışmaq meet in special session verb general
minimum həddinə çatdırmaq minimize verb general
nəzərə almaq pay attention verb general
axıra çatdırmaq see through verb general
nəzərə almaq take into consideration verb general
kimisə evinə çatdırmaq take smb. home verb general
xəbərdarlığı nəzərə almaq take warning verb general
rəsmi olaraq elan etmək intimate verb American
rəsmi olaraq xəbər vermək certiorate verb law
süni olaraq pul kütləsini artırmaq reflate verb finance
xüsusilə nəzərə çarpdırmaq accent verb general
nəzərə almaq budget verb general
gizlicə olaraq demək confide verb general
çatdırmaq deliver verb general
qabaqcadan nəzərə almaq envisage verb general
tez başa çatdırmaq expedite verb general
özünü yaxşı nəzərə çarpdırmağa çalışmaq flaunt verb general
axıra çatdırmaq follow up verb general
başa çatdırmaq fullfil verb general
müntəzəm olaraq dinləmək hear verb general
nəzərə çarpdırmaq hold up verb general
nəzərə gətirmək hoodoo verb general
nəzərə almaq note verb general
hamının nəzərinə çatdırmaq notify verb general
başa çatdırmaq perfect verb general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmək rusticate verb general
qanunsuz olaraq evə köçüb yerləşmək squat verb general
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq underline verb general
nəzərə çarpdırmaq underscore verb general
arabir nəzərə çarpmaq flash verb spoken language
xüsusi olaraq nəzərə çarpdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə çatdırmaq stress verb figurative meaning
xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək stress verb figurative meaning
çatdırmaq bring verb general
nəzərə almaq calculate verb general
nəzərə almaq consult verb general
çatdırmaq convey verb general
nəzərə almamaq discount verb general
nəzərə almaq entertain verb general
təhsilini başa çatdırmaq finish verb general
yerinə çatdırmaq fit verb general
çatdırmaq haul verb general
bir kəsi mütəmadı olaraq narahat etmək niggle verb general
paj olaraq müşayiət etmək page verb general
müvazi olaraq getmək range verb general
paralel olaraq getmək range verb general
xüsusi olaraq göstərmək specify verb general
xüsusi olaraq qeyd etmək specify verb general
xüsusi olaraq yada salmaq specify verb general
müvəqqəti olaraq çıxartmaq suspend verb general
müvəqqəti olaraq kənarlaşdırmaq suspend verb general
nizamsız olaraq hərəkət etmək tumble verb general
çatdırmaq put out verb general
başa çatdırmaq close verb general
nəzərə almaq consider verb general
nəzərə almaq regard verb general
başa çatdırmaq top verb general
məcburi olaraq təyyarəni suya endirmək ditch verb general
rəsmi olaraq bildirmək return verb general
rəsmi olaraq məlumat vermək return verb general
başa çatdırmaq terminate verb computer
bir vəzifə olaraq tapşırmaq bind verb general
xüsusi məlumat vermək tip verb general
müntəzəm olaraq yığışdırmaq keep verb general
xüsusi backyard adjective general
qənimət olaraq alınmış captured adjective general
qəti surətdə olaraq categoric adjective general
qəti surətdə olaraq categorical adjective general
gizli olaraq təşkil edilmiş collusive adjective general
xüsusi distinctive adjective general
xüsusi nəzərə çatdırılan emphatic adjective general
xüsusi especial adjective general
xüsusi exceptional adjective general
xüsusi exclusive adjective general
əlavə olaraq extra adjective general
faktiki olaraq factual adjective general
nəzərə çarpmayan furtive adjective general
nəzərə alınmayan ignorable adjective general
nəzərə çarpmayan imperceptible adjective general
nəzərə çarpmayan inconspicuous adjective general
nəzərə çarpmayan indistinguishable adjective general
nəzərə çarpmayan noteless adjective general
nəzərə çarpan observable adjective general
xüsusi particular adjective general
xüsusi peculiar adjective general
xüsusi private adjective general
xüsusi sectional adjective general
xüsusi special adjective general
xüsusi specific adjective general
xüsusi dərs ilə bağlı tutorial adjective general
nəzərə alınmamış unheard adjective general
nəzərə alınmayan unheeded adjective general
nəzərə çarpmamış unheeded adjective general
nəzərə dəyməyən unnoticed adjective general
nəzərə alınmayan unregarded adjective general
nəzərə çarpmayan unseen adjective general
nəzərə çarpan catchy adjective spoken language
nümunə olaraq qəbul edilmiş canonical adjective general
qabaqcadan nəzərə alına bilməyən contingent adjective general
insan tərəfindən süni olaraq yetişdirilmiş cultured adjective general
xüsusi extra adjective general
xüsusi extraordinary adjective general
faktiki olaraq mövcud olan factual adjective general
bir qayda olaraq familiary adjective general
xüsusi insular adjective general
rəsmi olaraq qəbul edilməyən invalid adjective general
xüsusi olaraq particular adjective general
xüsusi proprietary adjective general
xüsusi singular adjective general
nəzərə alınmamış unconsidered adjective general
xüsusi unique adjective general
nəzərə çarpdırılmayan unstressed adjective general
xüsusi hazırlıq tələb etməyən untrained adjective general
özünə xüsusi fikir verən well-groomed adjective general
rəsmi olaraq təyin edilmiş certified adjective general
xüsusi distinct adjective general
xüsusi imtiyazlardan istifadə edən exempt adjective general
xüsusi express adjective general
nəzərə çarpmayan obscure adjective general
mütənasib olaraq artan progressive adjective grammatical
reqistr nəzərə alınmaqla case-sensitive adjective computer
xüsusi custom adjective computer
xüsusi proper adjective grammatical
müvafiq olaraq accordingly adverb general
uyğun olaraq accordingly adverb general
faktiki olaraq actually adverb general
əlavə olaraq additionally adverb general
alternativ olaraq alternatively adverb general
uyğun olaraq amenably adverb general
səhv olaraq amiss adverb general
müvafiq olaraq appropriately adverb general
uyğun olaraq appropriately adverb general
razılıq əlaməti olaraq approvingly adverb general
sadəcə olaraq artlessly adverb general
şifahi olaraq aurally adverb general
avtomatik olaraq automatically adverb general
aksiomatik olaraq axiomatically adverb general
aydın olaraq axiomatically adverb general
laqeyd olaraq blankly adverb general
artıq olaraq capitally adverb general
birinci dərəcəli olaraq capitally adverb general
təsadüfi olaraq casually adverb general
səbəbsiz olaraq causelessly adverb general
fasiləsiz olaraq ceaselessly adverb general
başlıca olaraq chiefly adverb general
xroniki olaraq chronically adverb general
bir qayda olaraq commonly adverb general
şərti olaraq conditionally adverb general
gizli olaraq confidentially adverb general
məxfi olaraq confidentially adverb general
əlbir olaraq conjointly adverb general
şüurlu olaraq consciously adverb general
uyğun olaraq consistently adverb general
fasiləsiz olaraq constantly adverb general
konstitusiyaya uyğun olaraq constitutionally adverb general
əməli olaraq constructively adverb general
şərti olaraq contingently adverb general
fasiləsiz olaraq continuously adverb general
müvafiq olaraq correspondingly adverb general
uyğun olaraq correspondingly adverb general
cinayət qanununa müvafiq olaraq criminally adverb general
qəti olaraq decidedly adverb general
düzgün olaraq deservedly adverb general
haqlı olaraq deservedly adverb general
dramatik olaraq dramatically adverb general
dinamik olaraq dynamically adverb general
xüsusi ifadə ilə emphatically adverb general
sonsuz olaraq endlessly adverb general
ətraflı olaraq exhaustingly adverb general
əməli olaraq experimentally adverb general
qeyri-adi olaraq extraordinarily adverb general
könüllü olaraq facultatively adverb general
qanuna uyğun olaraq fairly adverb general
qərəzsiz olaraq fairly adverb general
səhv olaraq falsely adverb general
yanlış olaraq falsely adverb general
qüsursuz olaraq faultlessly adverb general
birinci olaraq firstly adverb general
haqqı olaraq for a consideration adverb general
çarəsiz olaraq forcedly adverb general
rəsmi olaraq formally adverb general
səmimi olaraq free-heartedly adverb general
buna əlavə olaraq furthermore adverb general
bir qayda olaraq generally adverb general
qrafik olaraq graphically adverb general
qeyd-şərtsiz olaraq implicitly adverb general
yanlış olaraq improperly adverb general
qeyri-iradi olaraq impulsively adverb general
faktiki olaraq in effect adverb general
faktiki olaraq in practice adverb general
təsadüfi olaraq incidentally adverb general
əsassız olaraq indiscriminately adverb general
qeyri-rəsmi olaraq informally adverb general
qanuna uyğun olaraq justly adverb general
dili praktik olaraq bilmək know a language practically adverb general
süurlu olaraq knowingly adverb general
qısa olaraq laconicly adverb general
başlıca olaraq largely adverb general
qanunauyğun olaraq legitimately adverb general
məntiqə uyğun olaraq logically adverb general
başlıca olaraq mainly adverb general
mexaniki olaraq mechanically adverb general
qeyri-iradi olaraq mechanically adverb general
sadəcə olaraq merely adverb general
mikroskopik olaraq microscopicly adverb general
səhv olaraq mistakenly adverb general
səhv olaraq mistakingly adverb general
başlıca olaraq mostly adverb general
normal olaraq normally adverb general
nəzərə çarpacaq dərəcədə notably adverb general
nəzərə çarpacaq dərəcədə notedly adverb general
xüsusi bir tərzdə notedly adverb general