• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для xüsusi olaraq nəzərə qeyd etmək (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
nəzərə alınma allowance noun general
quşları təbii şəraitdə müşahidə etmək birdwatch noun general
döşü mühafizə etmək üçün geyilən zireh breastplate noun general
qeyd care noun general
körpə vaxtı gizli olaraq dəyişdirilən uşaq changeling noun general
hadisələri xronoloji olaraq izah etmə chronography noun general
müntəzəm olaraq kilsəyə getmə church-going noun general
qeyd clause noun general
qeyd-şərt clause noun general
qeyd etmə commemoration noun general
xüsusi səlahiyyət verilmiş komissar commissioner noun general
meyitlərin xüsusi peçlərdə yandırılması cremation noun general
meyit yandırmaq üçün xüsusi peç cremator noun general
tənqid qeyd critisism noun general
hədd müəyyən etmək delimitation noun general
xüsusi biçimli döşü açıq qara pəncək dinner-jacket noun general
sənəd üzərində qeyd docket noun general
nəzərə çatdırma emphasis noun general
könüllü və ya məcburi olaraq öz vətənindən getmə expatriation noun general
qeyd footnote noun general
qabaqcadan təsəvvür etmək foretaste noun general
üzüqoylu düşüb səcdə etmək grovel noun general
üzüüstə düşüb səcdə etmək grovel noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə gətirmə installation noun general
rəsmi olaraq vəzifəyə qoyma installation noun general
xüsusi hadisə instance noun general
xüsusi hal instance noun general
xatirə olaraq verilmiş hədiyyə keepsake noun general
qeyd message noun general
hakimiyyəti tək başına idarə etmək tərəfdarı monocrat noun general
qəzet çap etmək üçün kağız newsprint noun general
qeyd note noun general
qeyd dəftəri notebook noun general
yönü müəyyən etmək üçün cihaz orienter noun general
pasterizə etmək pasteurize noun general
boşboğazlıq etmək perorate noun general
naqqallıq etmək perorate noun general
qeyd postscript noun general
potensial olaraq potentially noun general
irəlicədən müəyyən etmək predetermine noun general
qabaqcadan müəyyən etmək predetermine noun general
təmir etmək recondition noun general
qeyd record noun general
qeyd aparma record noun general
qeyd etmə record noun general
qeyd registeration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
həll etmək üçün göndərmə relegation noun general
xüsusi dad savour noun general
xüsusi iy savour noun general
serenada ifa etmək serenade noun general
öz fikrini bəyan etmək showdown noun general
solo ifa etmək üçün əsər solo noun general
müəyyən etmək specification noun general
sükanı idarə etmək steering noun general
qeyd stipulation noun general
qeyd-şərt stipulation noun general
əlavə etmək supplement noun general
müvəqqəti olaraq saxlama suspension noun general
nominal olaraq titulu olan şəxs titular noun general
qanunsuz olaraq ələ keçirmə usurpation noun general
istifadə etmək utilisation noun general
suyu səviyyəsini qeyd etmə watermark noun general
xüsusi mülkiyyətin ləğvi abolition of private property noun general
islah etmək amend the text noun general
cığallıq etmək bax: cığallamaq noun general
qərar qəbul etmək decision; qərarsız noun general
güzəşt etmək excuse noun general
sərf etmək expend noun general
izahedici qeyd explanatory note noun general
qəşəng hərəkət etmək grace noun general
qəşəng hərəkət etmək gracefulness noun general
qəsd etmək ill will noun general
təchiz etmək outfit noun general
parazitlik etmək parasitology noun general
güzəşt etmək pardon noun general
xüsusi hal particular case noun general
xüsusi əhəmiyyət particular importance noun general
patrul patrol; patrulluq etmək noun general
yiyəlik etmək play the master noun general
qeyd-şərt prerequisite noun general
xüsusi iş private affair noun general
xüsusi şəxs private person noun general
xüsusi mülkiyyət private property noun general
xüsusi müəssisə privately owned enterprise noun general
xüsusi isim proper noun noun general
qeyd-şərt proviso noun general
reaksiya reaction; reaksiya etmək noun general
qəşəng hərəkət etmək refinement noun general
qeyd registration noun general
qeyd şöbəsi registry noun general
xüsusi yağ special oil noun general
xüsusi çəki specific weight noun general
sərf etmək spend noun general
lazımsız qeyd unnecessary remark noun general
sifraq etmək vomit noun general
bir kəsə xəyanət etmək false noun medical
ifraz etmək secrete noun physiological
nitqin fonetik xüsusiyyətlərini tədqiq etmək üçün cihaz phonoscope noun linguistic
izolə etmək üçün material insulation noun electrical engineering
yağlılığı müəyyən etmək üçün götürülən nümunə fattest noun agricultural
nəzərə çarpdırma accentuation noun general
futbol üçün xüsusi ayaqqabı boot noun general
xüsusi sapla vurulmuş qabarıq naxış candlewick noun general
maneəni yox etmək üçün qurğu clarifier noun general
qeyd commonplace noun general
qeyd etmə commonplace noun general
qeyd üçün kitabça diary noun general
qeyd üçün təqvim diary noun general
istifadə etmək embrace noun general
nəzərə almama evasion noun general
həbs etmək üçün order fiddle noun general
vasitələri sabit vəziyyətdə saxlamaq üçün xüsusi qurğu fin noun general
xüsusi mülkiyyət having noun general
təntənəli olaraq vəzifəyə başlama inauguration noun general
ölünü dəfn etmək üçün keşişə verilən pul mortuary noun general
məğlub etmək overthrow noun general
məhv etmək overthrow noun general
xüsusi adam personage noun general
xüsusi mülkiyyət possession noun general
xüsusi yer tutan prominence noun general
qeyd-şərt qualification noun general
qeyd register noun general
qeyd jurnalı registry noun general
qeyd remark noun general
qeyd reservation noun general
qeyd-şərt reservation noun general
qeyd dəftəri sketch-book noun general
baş gicəllənməsi hiss etmək swirl noun general
xüsusi terminologiya technology noun general
bitkilərin müəyyən şəkildə durması üçün xüsusi sipər trellis noun general
bitkilərin sarmaşması üçün xüsusi barmaqlıq trellis noun general
görülmüş işləri qeyd etmə dəftəri work-book noun general
seçkidə qanunsuz olaraq səs verən repeater noun American
əmlakdan mərhum etmək eviction noun law
alicənablıqla hərəkət etmək game noun figurative meaning
qeyd edilmə check noun general
qeyd etmə check noun general
qeyd-şərt condition noun general
təltif etmək decorate noun general
qeyd notation noun general
qeyd etmə notification noun general
qeyd preoccupation noun general
müvəqqəti olaraq universitetdən xaric etmə rustication noun general
irsi olaraq alınan pul windfall noun general
qeyd word noun general
dustağı müvəqqəti olaraq zaminə buraxma bail noun law
ani olaraq səsini itirmə catch noun general
kütləvi şəkildə istehsal etmək manufacture noun general
borcu ödəməkdən imtina etmək repudiation noun general
qeyd-şərt reserve noun general
rəsmi olaraq etiraf etmə recognition noun law
icad etmək manufacture noun general
qeyd markup noun computer
çıxış etmək hüququ floor noun general
qeyd entry noun general
qeyd etmə entry noun general
iştirak etmək üçün ərizə entry noun general
tərk etmək abandon verb general
pərt etmək abash verb general
ixtisar etmək abbreviate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate verb general
imtina etmək abdicate from verb general
nifrət etmək abhor verb general
ləğv etmək abolish verb general
nifrət etmək abominate verb general
ixtisar etmək abridge verb general
ləğv etmək abrogate verb general
təhqir etmək abuse verb general
yanaşı etmək abut verb general
həmhüdud etmək abut verb general
vurğulu etmək accentuate verb general
etiraf etmək accept verb general
qəbul etmək accept verb general
müşayiət etmək accompany verb general
icra etmək accomplish verb general
izah etmək account verb general
vəkil etmək accredit verb general
müqəssir hesab etmək accuse verb general
ittiham etmək accuse of verb general
müqəssir hesab etmək accuse of verb general
əldə etmək achieve verb general
etiraf etmək acknowledge verb general
tanış etmək acquaint verb general
əldə etmək acquire verb general
azad etmək acquit of verb general
hərəkət etmək act verb general
əlavə etmək add verb general
xarab etmək addle verb general
mühakimə etmək adjudicate verb general
həll etmək adjust verb general
idarə etmək administer verb general
ehtimal etmək admit verb general
fərz etmək admit verb general
mümkün hesab etmək admit verb general
qəbul etmək admit verb general
pərəstiş etmək adore verb general
yaltaqlıq etmək adulate verb general
zina etmək adulterize verb general
müdafiə etmək advocate verb general
təsir etmək affect verb general
təsdiq etmək affirm verb general
imkan əldə etmək afford verb general
təhqir etmək affront verb general
ovqatını təlx etmək aggrieve verb general
narahat etmək agitate verb general
kömək etmək aid verb general
yardım etmək aid verb general
xəbərdarlıq etmək alarm verb general
təsdiq etmək allege verb general
irəlicədən təyin etmək allot verb general
qabaqcadan təyin etmək allot verb general
irəlicədən təyin etmək allott verb general
qabaqcadan təyin etmək allott verb general
isnad etmək allude verb general
istinad etmək allude verb general
müraciət etmək allude verb general
qeyd etmək allude verb general
mübahisə etmək altercate verb general
növbə ilə bir-birini əvəz etmək alternate verb general
heyran etmək amaze verb general
pusqudan hücum etmək ambush verb general
azad etmək amove verb general
kənar etmək amove verb general
məşğul etmək amuse verb general
analogiyadan istifadə etmək analogize verb general
analogiyaya dayanaraq izah etmək analogize verb general
analiz etmək analyse verb general
ayırd etmək analyse verb general
təhlil etmək analyse verb general
bucaq altında hərəkət etmək angle verb general
ilhaq etmək annex verb general
qəsb etmək annex verb general
zəbt etmək annex verb general
ləğv etmək annihilate verb general
tamamilə məhv etmək annihilate verb general
yox etmək annihilate verb general
bəyan etmək announce verb general
elan etmək announce verb general
bezar etmək annoy verb general
ovqatını təlx etmək annoy verb general
pərt etmək annoy verb general
ləğv etmək annul verb general
məhv etmək annul verb general
antologiya tərtib etmək anthologize verb general
etinasız etmək apathize verb general
meymunluq etmək ape verb general
təqlid etmək ape verb general
xəyanət etmək apostatize verb general
müraciət etmək appeal verb general
xahiş etmək appeal verb general
sakit etmək appease verb general
əlavə etmək append verb general
applikasiya etmək applique verb general
müraciət etmək apply verb general
xahiş etmək apply verb general
təyin etmək appoint verb general
müəyyən etmək appoint verb general
təsnif etmək apportion verb general
dəyərini müəyyən etmək appraise verb general
həbs etmək apprehend verb general
xəbərdar etmək apprise verb general
doğru hesab etmək approve verb general
təsdiq etmək approve verb general
təsvib etmək approve verb general
münsiflər hakimi kimi çıxış etmək arbitrate verb general
bəhs etmək argue verb general
mübahisə etmək argue verb general
məhkəməyə cəlb etmək arraign verb general
ittiham etmək arraign verb general
həbs etmək arrest verb general
dikbaşlıqla tələb etmək arrogate verb general
israrla tələb etmək arrogate verb general
təkəbbürlə tələb etmək arrogate verb general
aydın tələffüz etmək articulate verb general
dəqiq tələffüz etmək articulate verb general
aşkar etmək ascertain verb general
müəyyən etmək ascertain verb general
sübut etmək ascertain verb general
təyin etmək ascertain verb general
yəqin etmək ascertain verb general
ayırd etmək ascertain verb general
aid etmək ascribe verb general
istinad etmək ascribe verb general
bədnam etmək asperse verb general
biabır etmək asperse verb general
rüsvay etmək asperse verb general
nəfəsli tələffüz etmək aspirate verb general
cəhd etmək aspire verb general
eşşək kimi hərəkət etmək ass verb general
eşşəklik etmək ass verb general
hücum etmək assail verb general
qəflətən həmlə etmək assault verb general
qəflətən hücum etmək assault verb general
müdafiə etmək assert verb general
təntənəli surətdə bəyan etmək asseverate verb general
təyin etmək assign verb general
həzm etmək assimilate verb general
kömək etmək assist verb general