• ə
  • ç
  • ğ
  • ı
  • ö
  • ü
  • ş
  • w
Перевод для xarici ölkələrdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə dövlət komitəsi (300 резултатов)
Азербайджанский Английский Грамматическая кат. Лексическая кат.
var-dövlət affluence noun general
xarici alien noun general
sədəqə ilə yaşayan almsman noun general
xarici görkəm appearance noun general
qüdrətli təsiri olan dövlət ascendancy noun general
xarici görkəm aspect noun general
muxtar dövlət autonomy noun general
meşədə tənha yerdə yaşayan backwoodsman noun general
savaşan dövlət belligerent noun general
var-dövlət bequest noun general
sərhəd zonasında yaşayan borderer noun general
braziliyada yaşayan adam brazilian noun general
böyük dövlət möhürü broadseal noun general
düşərgədə yaşayan camper noun general
dairə üzrə hərəkət circuity noun general
sahil zolağında yaşayan coast-man noun general
isti ölkələrdə yaşayan əlvan tüklü kiçik quş colibri noun general
koloniyada yaşayan colonist noun general
dövlət commonwealth noun general
xarici görünüş configuration noun general
varlı kişilərlə yaşayan fahişə courtesan noun general
yaşayan denizen noun general
satış üzrə müvəkkil distributor noun general
yataqxanada yaşayan dosser noun general
iki ixtisas üzrə birinci dərəcəli diplom double-first noun general
yaşayan dweller noun general
dövlət xəzinəsi exchequer noun general
xarici söz exotic noun general
xarici ölkələrə mal göndərən exporter noun general
yalnız xarici mühitlə maraqlanan extrovert noun general
qaçış üzrə yarış foot-race noun general
xarici foreigner noun general
xarici görünüş form noun general
faizli dövlət kağızlarının sahibi fundholder noun general
mədə-bağırsaq xəstəliyi üzrə həkim gastrologist noun general
mədə-bağırsaq xəstəliyi üzrə mütəxəssis gastrologist noun general
özgə hesabına yaşayan adam hang-on noun general
adı əbədi yaşayan immortal noun general
yaşayan inmate noun general
dövlət kingdom noun general
quruda yaşayan adam landsman noun general
bir ölkənin xarici ölkədə təmsilçisi legation noun general
var-dövlət luxury noun general
suda yaşayan adam merman noun general
təyinatı üzrə xərcləməmə misappropriation noun general
dövlət idarələrində səriştəsizlik misgovernment noun general
dövlət statusu nationhood noun general
bitərəf dövlət neutral noun general
şimalda yaşayan northern noun general
şimalda yaşayan northerner noun general
dövlət məmuru office-bearer noun general
çoxdan yaşayan old-timer noun general
var-dövlət opulence noun general
şərqdə yaşayan oriental noun general
xarici mühit outness noun general
xarici tərəf outness noun general
bir şeyin xarici tərəfi outside noun general
xarici görünüş outward noun general
parlamentli dövlət sistemi parliamentarism noun general
yarımadada yaşayan adamlar peninsular noun general
dövlət qulluqçusu place-holder noun general
dövlət profusion noun general
əyalətdə yaşayan adam provincialist noun general
amerikada yaşayan vəhşi pişik puma noun general
dövlət realm noun general
mal-dövlət riches noun general
dövlət richness noun general
şəhərin yoxsullar yaşayan hissəsi slum noun general
dövlət xadimi statesman noun general
güclü dövlət superpower noun general
qüvvətli dövlət superpower noun general
itirilmiş əşyalar üzrə agent tracer noun general
vergi verən dövlət tributary noun general
idman yerişi üzrə yarış walking-race noun general
var-dövlət wealth noun general
güclü dövlət worldly-power noun general
önəmli dövlət worldly-power noun general
xarici düşmənçiliyi xenophobia noun general
mal-dövlət belongings noun general
dövlət çevrilişi coup d'etat noun general
xarici mühit environment noun general
federativ dövlət federal state noun general
xarici dil foreign language noun general
xarici bazar foreign market noun general
Xarici Işlər Nazirliyi Foreign Office noun general
xarici siyasət foreign policy noun general
xarici əlaqələr foreign relations noun general
Xarici işlər naziri Foreign Secretary noun general
xarici ticarət foreign trade noun general
xarici səyahət foreign travel noun general
dövlət qurumları government bodies noun general
dövlət inhisarı government monopoly noun general
dövlət xəyanəti high treason noun general
Xarici Diləlr Institutu institute of foreign languages noun general
Xarici işlər naziri Minister for Foreign Affairs noun general
Xarici İIşlər Nazirliyi Ministry of Foreign Affairs noun general
Xarici ticarət Nazirliyi Ministry of Foreign Trade noun general
dövlət himni national anthem noun general
dövlət borcu national debt noun general
Dövlət gerbi National Emblem noun general
yaşayan occupant noun general
xarici məftil outer main noun general
dövlət quruluşu political system noun general
dövlət polity noun general
mal-dövlət property noun general
var-dövlət riches noun general
dövlət katibi Secretary of State noun general
Xarici işlər naziri Secretary of State noun general
xarici siyasət sahəsi sphere of foreign policy noun general
dövlət hakimiyyəti State authority noun general
dövlət bankı State bank noun general
dövlət canisi state criminal noun general
Xarici İIşlər Nazirliyi State Department noun general
Dövlət gerbi State Emblem noun general
dövlət bayrağı State flag noun general
dövlət sərhədi State frontier noun general
dövlət təsisatı State institution noun general
dövlət istiqrazı state loan noun general
dövlət hakimiyyəti State power noun general
dövlət xəzinəsi state treasury noun general
dövlət cinayəti treason noun general
tələbat üzrə dayanacaq way station noun American
1 mil məsafəyə qaçış üzrə idmançı miller noun sport
sayt üzrə məsul webmaster noun computer
həm suda həm də quruda yaşayan bitki amphibian noun zoological
həm suda həm də quruda yaşayan heyvan amphibian noun zoological
isti ölkələrdə yaşayan iri zəhərsiz ilan python noun zoological
dövlət nəzarətinin azaldılması deregulation noun political
elektrik işləri üzrə ləvazimat armature noun general
aşnası fahişənin xərciylə yaşayan kişi bully noun general
bağda yaşayan camper noun general
koloniyada yaşayan coloniser noun general
kottecdə yaşayan cottager noun general
dəyişdirilmiş xarici görünüş disguise noun general
bir qrup dövlət arasında dostluq sazişi entente noun general
dövlət estate noun general
xarici görünüş facade noun general
qılıncbazlıq üzrə məşqçi fencer noun general
feodalizm tarixi üzrə mütəxəssis feudalist noun general
var-dövlət money-bag noun general
xarici görünüş outside noun general
xarici aləm outward noun general
kasıblığına görə verilən təqaüdlə yaşayan adam pauper noun general
xarici görkəm person noun general
dövlət purse noun general
xarici görkəm semblance noun general
dövlət state noun general
xarici görünüş surface noun general
itmiş əşyalar üzrə sorğu tracer noun general
dövlət xəzinəsi treasury noun general
hamiliyi icra edən dövlət trustee noun general
qəyyumluğu icra edən dövlət trustee noun general
mülki işlər üzrə mühəndis civil engineer noun general
bir otaqda yaşayan chum noun spoken language
bir yerdə yaşayan chum noun spoken language
dövlət vəsaitinə nəzarət edən adam watchdog noun American
xarici vətəndaşlardan muzdla tutulmuş ordu auxiliary noun general
həvəsləndirici dövlət mükafatı bounty noun general
təsadüfi iş görməklə yaşayan caddy noun general
müasir dövrdə yaşayan contemporary noun general
şərqdə dövlət şurası divan noun general
xarici görünüş face noun general
meşədə yaşayan forester noun general
dövlət fortune noun general
var-dövlət gold noun general
yoxsullar yaşayan məhəllə gutter noun general
var-dövlət substance noun general
dövlət əmlakı treasury noun general
xarici parıltı veneer noun general
xarici sığal veneer noun general
dövlət tin noun spoken language
var-dövlət worth noun archaism
xarici valyuta exchange noun general
xarici görkəm figure noun general
dövlət tərəfindən verilən mükafatlar honour noun general
xarici təmtəraq pageant noun general
dövlət maşını apparatus noun general
dövlət quruluşu order noun general
dövlət power noun general
xarici görkəm show noun general
dövlət aparatı apparatus noun general
var-dövlət pile noun spoken language
boks üzrə görüş go noun general
kateqoriyalar üzrə müəyyənləşdirmək categorise verb general
müəyyən marşrut üzrə üzmək cruise verb general
var-dövlət içində üzmək luxuriate verb general
dövlət mülkiyyətinə çevirmək nationalise verb general
dövlət mülkiyyətinə çevirmək nationalize verb general
dairə üzrə hərəkət etmək orbit verb general
nümunə üzrə hazırlamaq pattern verb general
bir şeyi adət üzrə etmək do smth. from mere habit verb general
dövlət təşkil etmək form a government verb general
var-dövlət qazanmaq make a fortune verb general
dövlət qazanmaq make fortune verb general
əvəzçilik üzrə işləmək pluralize verb general
sona çatmaq üzrə olmaq near verb general
konkidə qaçmaq üzrə yarışda iştirak etmək skate verb general
xarici mənbədən tədarük etmək outsource verb economy
rabitə sahəsi üzrə zabit işləmək liaise verb military
assosiasiya üzrə əlaqə yaratmaq cluster verb general
isti ölkələrdə qışlamaq hibernate verb general
qışı isti ölkələrdə keçirmək hibernate verb general
iddia üzrə etiraz etmək plead verb general
evlənmək yolu ilə var-dövlət əldə etmək marry verb general
sənədlər üzrə pul almaq collect verb finance
qurtarmaq üzrə olmaq waste verb general
xarici alien adjective general
suda və quruda yaşayan amphibious adjective general
yaşayan animate adjective general
meşədə tənha yerdə yaşayan backwoods adjective general
bir yerdə yaşayan coexistent adjective general
yanaşı yaşayan coexistent adjective general
seçki üzrə olan elective adjective general
xarici exterior adjective general
xarici sahibkara məxsus olan foreign-owned adjective general
xarici sahibkara mənsub olan foreign-owned adjective general
şirin suda yaşayan freshwater adjective general
dövlət governmental adjective general
sürü halında yaşayan gregarious adjective general
dəstə halında yaşayan gregarious adjective general
yaşayan indwelling adjective general
yaşayan living adjective general
ehtiyac içində yaşayan needy adjective general
xarici out adjective general
xarici outlandish adjective general
xarici outside adjective general
xarici outward adjective general
daimi yaşayan resident adjective general
dövlət xadimi kimi statesmanlike adjective general
dövlət xadiminə yaraşan statesmanlike adjective general
adəti üzrə traditional adjective general
xarici transmarine adjective general
xarici ölkələrdən gətirilmiş transmarine adjective general
şəhərin yuxarı hissəsində yaşayan uptown adjective general
qərbdə yaşayan western adjective general
xarici external adjective general
xarici outer adjective general
dövlət state adjective general
xarici səbəb external adjective medical
xarici bucaq external adjective mathematics
yaşayan alive adjective general
dairə üzrə fırlanan circular adjective general
uzun müddət yaşayan durable adjective general
smeta üzrə olan estimated adjective general
xarici extrinsic adjective general
dövlət national adjective general
xarici kəşfiyyat üçün maraq doğurmayan non-sensitive adjective general
xarici oversea adjective general
xarici overseas adjective general
müəyyən bir sahə üzrə geniş biliyə malik olan well-read adjective general
bir kəsin hesabına yaşayan dependent adjective general
xarici exterior adjective general
xülyalarda yaşayan moony adjective general
qrup halında yaşayan social adjective general
xarici superficial adjective general
dövlət başçısı executive adjective American
artma üzrə ascending adjective computer
azalma üzrə descending adjective computer
xarici external adjective computer
dövlət public adjective general
xarici ölkəyə abroad adverb general
adət üzrə commonly adverb general
adət üzrə generally adverb general
adəti üzrə ordinarily adverb general
adəti üzrə typically adverb general
aidiyyəti üzrə accordingly adverb general
konstitusiya üzrə according to the constitution adverb general
qayda üzrə as a rule adverb general
bütün bəndlər üzrə at all points adverb general
bütün bəndlər üzrə at every point adverb general
bir kəsin tələbi üzrə at smb.'s request adverb general
əmr üzrə by order adverb general
hüquq üzrə by right adverb general
cədvəl üzrə on schedule adverb general
xarici ölkədə abroad adverb general
xarici görkəmcə seemignly adverb general
üzrə according to preposition general
aidiyyəti üzrə according to preposition general
analogiya üzrə by analogy with preposition general
üzrə in accordance with preposition general
üzrə on the point of preposition general
üzrə to preposition general
xarici ölkələrə göndərilə bilən şeylər articles of export phrases general
bufer dövlət buffer state phrases general
dövlət xidməti civil service phrases general
cinayət işləri üzrə vəkil crown lawyer phrases general
Orta Şərq üzrə İqtisadi Komissiya European Commission for the Middle East phrases general
icraiyyə komitəsi executive committee phrases general
xarici siyasət exterior policy phrases general
BMT-in ərzaq və kənd təsərrüfatı üzrə təşkilatı Food and Agricultural Association phrases general
xarici işlər foreign affairs phrases general
xarici dil foreign language phrases general
Xarici İşlər Nazirliyi Foreign Office phrases general
xarici siyasət foreign policy phrases general
xarici siyasət foreign politics phrases general
xarici əlaqələr foreign relations phrases general
şirin suda yaşayan balıq freshwater fish phrases general
şirin suda yaşayan balıqlar fresh-water fishes phrases general
Gömrük Tarifləri və Ticarət üzrə Əsas Saziş General Agreement on Tariffs and Trade phrases general
çolaqla yaşayan axsamaq öyrənər he that lives cripples learns to limp phrases general